Sajtóhírek

Megkezdődtek az egységes lelkészképesítő vizsgák

2021/06/11 - Több mint nyolcvan, teológiát végzett jelölt vizsgázik a napokban a tizedik egységes lelkészképesítő vizsgán. A lelkipásztori pályára készülők gyakorlati és elméleti tudásukról, valamint elhivatottságukról adnak számot a következő napokban. – Az egész egyház felelőssége a lelkészképesítés és a lelkipásztori pályára való alkalmasság megállapítása – mondta Fazakas Sándor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanára. A Zsinati Lelkészképesítő Bizottság előadója szerint fontos, hogy a jelöltek alkalmasságát megállapító bizottságokban az egyházi kerületek vezetőiből és a négy magyarországi teológia szaktanáraiból állnak. – A vizsgákon a fő hangsúly az útra indítás. Valamennyi jelölt túl van már rövidebb-hosszabb gyakorlati képzéseken és a lelkipásztori szolgálat kezdetén találja magát. Ezeken az alkalmakon érezniük kell az egyház támogató szeretetét, illetve a belső, isteni elhíváson felül a külső, egyházi elhívást is.

Elindult a megvanirva.hu

2021/04/26 - Ma indul a megvanirva.hu, a Dunántúli Református Egyházkerület új internetes újságja. Steinbach József ajánlja az új oldalt figyelmükbe.

Alakuló ülését tartja a Magyarországi Református Egyház

2021/02/17 - legfőbb törvényhozó testülete, a Zsinat 2021. február 17-én. A következő hat évre Balog Zoltánt, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökét választották a testület lelkészi elnökévé, a világi elnök pedig Molnár János, a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnoka lett.

Az egység szolgálatában

2021/02/15 - A határon túl élő reformátusság helyzetét mindig is belügyeként kezelte a Magyarországi Református Egyház, ezért – amint erre a kilencvenes években ismét lehetőség nyílt – nélkülözhetetlenné vált a Kárpát-medencei kapcsolattartás megszervezése. Czanik András Kárpát-medencei referens a közös felelősségvállalást és a mindennapokban is megvalósuló református egységet tekinti szolgálata alapjainak.

Február 17-én alakul meg az MRE Zsinata

2021/01/27 - A járványügyi előírások szigorú betartása mellett, a Károli-egyetemen tartják a Zsinat alakuló ülését – erről az Elnökségi Tanács leköszönő, a szolgálatukat folytató és új tagjainak szerdai közös tanácskozásán döntöttek. A Magyarországi Református Egyház 2021. január 20-án tartott Elnökségi Tanácsa a leköszönő, a szolgálatukat folytató és az új elnökségi tagok részvételével zajlott. Az Egyház tisztújításával kapcsolatban az új Zsinat alakuló ülésének helyszínét és időpontját is meghatározták. A járványügyi előírások szigorú betartása mellett az ülésre a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán kerül sor, 2021. február 17-én. MRE Kommunikációs Szolgálatreformatus.hu  

Megalakult a Dunamelléki Egyházkerület új közgyűlése

2021/01/27 - „A bűnbocsánat következménye, hogy meg tudjuk egymást hívni – gyülekezeteinkbe, egyházunkba, keresztyénségünkbe” – az őszinte egymás felé fordulás fontosságára emlékeztetve köszöntötte a Dunamelléki Református Egyházkerület alakuló közgyűlésének résztvevőit Balog Zoltán ősszel megválasztott püspök január 25-én.

Krisztus szeretetével sietnek a bajba jutott emberek segítségére

2021/01/16 - PÁL SÁNDOR: KÁRPÁTALJÁN MINDENRE SZÜKSÉG VAN, A HELYZET EGYRE BORZASZTÓBB Kevesen vannak, akik saját vagyonukkal segítenek másokon, még kevesebben, akik ezt nem jelképesen teszik. Pál Sándor, a Te is segíthetsz! Támogató Alapítvány elnöke hosszú évek óta áldozza saját pénzét arra, hogy másoknak esélyt adjon a megmaradásra. A szervezet főként Kárpátalján támogatja a bajbajutottakat, de jelen van Erdélyben és itthon is. Pál Sándor túl a 65-ön is tele van energiával.

Új püspök és főgondnok Felvidéken

2020/12/16 - A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház egyetemes választási bizottsága december 9-én tartott ülésén számolta össze az általános tisztújítás szavazatait. Az egyház új püspökévé Géresi Róbert abaújszinai lelkipásztort választották, az új főgondnok Porubán Ferenc lesz. Magyar lelkészi főjegyző Rákos Loránt, a Kövecses-Naprágyi Református Társult Anyaegyházközség lelkipásztora, világi főjegyző pedig Kiss Pál mérnök-közgazdász lett.

Elhunyt Tarr Kálmán

2020/10/27 - Életének 74. évében elhunyt Tarr Kálmán lelkész, a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadójának alapító igazgatója, a Magyar Bibliatársulat egykori főtitkára.

Sajtóközlemény

2020/09/14 - „Az állampolgároknak joguk van a biztonságra! Ez a polgári védelem alapja” A CODE VDIC projekt megvalósítása félidőben   A COVID19 helyzet miatt a CODE VDIC (HUSKROUA/1702/8.1/ 0035) projekt konzorciuma 2020. augusztus 18-19.-én online meetingek keretében tartotta meg a 2. és 3. Projekt- és Irányító Bizottsági Ülését, valamint a 3. Projektmeetinghez kapcsolódó Kiképzők Felkészítése tréninget, amelyet az elkövetkezendő időszakban helyi tréningek és tapasztalatcserék sora követ majd.  

Elmarad a szeptemberi egységes lelkészképesítő vizsga

2020/09/07 - Elmarad az egységes lelkészképesítő vizsga, melyet 2020 szeptemberében tartottak volna a Sárospataki Református Teológiai Akadémián. A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa a terjedő koronavírus-járvány miatt hozta meg határozatát augusztus 17-i ülésén. A vizsgára csaknem százan jelentkeztek. A magas létszám miatt – járványügyi szempontból – a testület nem tartja biztonságosnak a kétnapos esemény lebonyolítását – tájékoztatta az egyház kommunikációs szolgálatát az Elnökségi Tanács. A lelkészképesítő vizsgát várhatóan tavasszal pótolják. Az új időpontról minden jelentkezőt értesítenek. reformatus.hu

Elkezdődött a tanév a Kárpát-medencei református iskolákban

2020/09/07 - Idén Nyírbátor adott otthont a Kárpát-medencei református oktatási intézmények tanévnyitójának, amire 229 református intézmény kapott meghívót. Az ünnepi istentiszteleten Fekete Károly püspök, a Tiszántúli Református Egyházkerület vezetője hirdetett igét. A szombati alkalmon átadták a Makkai Sándor-díjakat és a Magyar Református Szeretetszolgálat tanszeradományát is.

Püspökké szentelték az EVT korábbi főtitkárát

2020/05/22 - Olaf Fykse Tveit a Norvég (Evangélikus) Egyház elnök-püspöke lett Trondheim városában, a Nidarosi katedrálisban szentelték a helyi egyházmegye püspökévé az Egyházak Világtanácsa (EVT) márciusban leköszönt főtitkárát. Tveitet egyben az egyház püspökkari konferenciája elnökévé is beiktatták.

Úgy szeretem Kárpátalját, hogy el nem felejthetem Erdélyt

2019/09/10 - A körösfői születésű Szabó Anna évtizedekkel ezelőtt került el szülőföldjéről. Lelkész-tanár férjével, Pándy-Szekeres Dáviddal együtt a Sárospataki Református Kollégium tanáraként a kilencvenes évek elején kapott meghívást a kárpátaljai református iskolák újraindításához. Küldetéséről, szolgálatáról, hazaszeretetéről beszélt a Reformátusok Lapjának.

Új rektor a Károli élén

2019/05/20 - Zsengellér József váltja a Károli Gáspár Református Egyetem rektori székében Balla Pétert.

Újjáépítik a Ráday Kollégiumot

2019/05/14 - Kormányzati támogatással új épületet emelnek a január 23-án helyrehozhatatlan tűzkárt szenvedett és lebontásra ítélt Ráday Kollégium helyére. Az építkezés ütemezéséről még folynak a tárgyalások – tájékoztatott Bogárdi Szabó István püspök a Dunamelléki Református Egyházkerület május 13-i közgyűlésén.

A Generális Konvent Elnökségének állásfoglalása a szlovákiai „himnusztörvényről”

2019/04/13 - A Generális Konvent Elnöksége – a Kárpát-medencei magyar református egyházi vezetők testülete – 2019. április 11-i budapesti ülésén megdöbbenését fejezte ki a szlovákiai „himnusztörvény” miatt. A Generális Konvent csatlakozik és támogatja a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház zsinati tanácsának április 6-án kiadott nyilatkozatát, amely tiltakozik a hátrányos jogszabályváltozás miatt.

Eldőlt a jövő évi CSP helyszíne

2018/08/01 - Harmadszor tér vissza ugyanabba a városba a református ifjúsági találkozó. Egy éve ért véget a #CSP2017, de már elkezdődött a következő találkozó szervezése. Prikryl Edina, az új CSP-koordinátor elárulta: 2019-ben ismét Debrecen ad majd otthont a Csillagpontnak.

Átformáló tanítványság

2018/03/27 - „A tanítványság átalakítja, egyre krisztusibbá formálja a keresztyén ember személyiségét″ – ez volt a napokban véget ért Missziói Világkonferencia központi üzenete. A tanzániai eseményekről Gonda László tudósítását olvashatják, aki az Egyházak Világtanácsának megfigyelőjeként vett részt a találkozón.

Minden aláírásnak súlya van

2018/03/07 - Az erdélyi magyarokat sújtó jogbizonytalanság megszűnését várja a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezéstől Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke. Az Európai Unió polgáraitól egymillió aláírásnak kell összegyűlnie április 3-ig ahhoz, hogy az Európai Parlament foglalkozzon a nemzeti kisebbségek ügyével.

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése