Hírek RSS

Tisztújítás és beiktatás az egyházmegyékben

2019/01/16 – Felelősséggel szolgálni Isten e földön élő népe – egyháza – vezetésére minden korban jelölt elöljárókat. Azt pedig a közösség feladatává tette, hogy ismerje fel, hívja el és válassza meg az Isten kegyelme (kegyelmi ajándékai) által felkészített szolgálattevőket a különböző tisztségekre, olvasható a Magyarországi Református Egyház választójogi törvényének preambulumában. Az elmúlt évben a Kárpátaljai Református Egyházkerületben is megtörténtek a választások, s év végén az egyházmegyékben sor került a megválasztott tisztségviselők beiktatására is.

„Meglátogat minket a felkelő fény”

2018/12/25 – Lekció: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” (Jn 1, 1–14)

Ajándékátadás a beregszászi református templomban

2018/12/19 – Felelősséggel és hűséggel Idén a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) munkatársainak jóvoltából 120 gyerek kapott névre szóló ajándékot, amelyet a kisfiúk és kislányok bensőséges ünnepség keretében a Beregszászi református templomban vehették át a budapesti intézmény Mikulásától és krampuszától. Köszöntőjében Zán Fábián Sándor püspök bibliai példák alapján arról szólt, hogy az ember természetes vágya, hogy szeressék, hogy vele jót cselekedjenek. Ám ezt csak akkor várhatjuk el másoktól, ha mi magunk is jó szándékkal és szeretettel közeledünk embertársaink felé. Ha Jézus Krisztus tanítása szerint a szeretet törvénye határozza meg mindennapjainkat. Amely olya sokszor a segítőkészségben nyilvánul meg. Mint ahogy ezt most Mikulás napján mi magunk is örömmel megtapasztaljuk.    

Egyházkerületi szavaló- és énekverseny Nagyberegen

2018/12/05 – A Kárpátaljai Református Egyházkerület hittanos gyerekek számára meghirdetett szavaló- és énekversenyének egyházmegyei döntőjét advent első vasárnapján tartották meg a Nagyberegi Református Líceumban. A három egyházmegyéből ezúttal közel száz gyermek mérhette össze tudását, nehéz feladatot adva a zsűri tagjainak. A verseny kezdetén a gyerekeket, szülőket és kísérőket Tóthné Balkánszki Mária nagytiszteletű asszony köszöntötte, majd korosztályonként a líceum termeiben elkezdődött a verseny.

II. KRISZ Jótékonysági Bál

2018/12/05 – „Figyelj csak ide, Jób, állj meg és gondold meg Isten csodáit” (Jób könyve 37,14) Második alkalommal rendezte meg a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) jótékonysági bálját, melynek bevételével az Elfelejtve programot támogatják. A november 30-ai eseménynek a makkosjánosi Helikon Hotel adott otthont.


Programajánló RSS

Ha tud vagy netán szervez egy jó programot és megosztaná mással, kérjük kattintson erre a linkre! Hamarosan közzé tesszük. Köszönjük!


Hangtár

Tóth Győző

Formátum:
.mp3
Méret:
16.6 MB

Ismerkedő rovatunk újabb műsora, ezúttal Tóth Győzővel beszélgetünk

Hanganyag letöltése

Dokumentumtár

Homeopátia az ige mérlegén

Formátum:
.ppt
Méret:
67.2 MB

Esperesi beszámoló

Dokumentum letöltése Saját anyagok felöltése

Egyházi turizmus

Jelenleg nincs feltöltött látnivaló.

Videótár

Beregszászi református templom