Hírek RSS

Egyházmegyei tisztségviselők beiktatása

2015/01/21 – Istenhit, felelősség, bölcsesség
A címben megfogalmazott tulajdonságokkal kell rendelkezniük elsősorban azoknak az egyházi vezetőknek, akik a rájuk bízott nyáj pasztorálására hívattak. Ők a ma apostolai. Akik azt a küldetést kapták, hogy hirdessék az örömhírt mindenkor és mindenhol: „Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek” – helyezte Istennek igéjét mindenki szívére az elmúlt vasárnap a Beregi Egyházmegye tisztségviselőinek Dercenben megtartott beiktató ünnepi istentiszteletén mindenki szívére Gulácsy Lajos nyugalmazott püspök.

Szolidaritási látogatás Kárpátalján

2015/01/16 – 2015. január 9-11 között a Református Egyházak Világközössége (REV) Európai Területi Bizottságának elnöke és tagjai, illetve a REV tagegyházainak képviselői tettek hivatalos látogatást a Kárpátaljai Református Egyházban. Köztük volt Jan-Gerd Heetderks a Holland Protestáns Egyház lelkésze, börtönmissziójának igazgatója, a Református Egyházak Világközössége Végrehajtó Bizottságának tagja, európai elnöke, Phil Tanis a REV központi irodájának munkatársa, kommunikációs igazgatója, az Amerikai Református Egyház tagja, Susan Brown Dornoch katedrális lelkésze, a királynő skóciai lelkésze, a Világmissziós Tanács Európai Bizottságának elnöke, Miroslav Pfann lelkész, a Cseh Testvérek Egyház képviseletében, aki ukrajnai gyülekezetek felügyeletét vállalta a következő években, Kim Seon Koo a Koreai Köztársaság Presbiteriánus Egyházától, az MRE missziói munkatársa, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója, Ódor Balázs, a Református Egyházak Világszövetségének európai alelnöke, az MRE Külügyi Irodájának vezetője, és Erdélyi Diána, az MRE külügyi referense.  A vendégeket a KRE püspöke Zán Fábián Sándor és a KRE főgondnoka Nagy Béla fogadta.

Hálaadás Gulácsi Lajos tiszteletére

2015/01/13 – Áldom az Urat mindenkor               Gulácsy Lajos református lelkész, a Kárpátaljai Református Egyház nyugalmazott püspöke január 12-én töltötte be a 90. életévét. Életútja sok szálon kapcsolódik a Kárpátaljai Református Egyház történetéhez. Nemcsak azért, mert abban az időben élt és volt fiatal, amikor a Trianon után magára maradt kárpátaljai reformátusság eszmélni kényszerült és felépíteni önmagát, hanem, mert igehirdetőként a saját bőrén tapasztalta a Szovjetunió egyházellenes politikáját, ami később befolyásolta egész életét is.

Nemzetközi látogatás a Kárpátaljai Református Egyházban

2015/01/10 – Január 9-11. között a Református Egyházak Világközösségének európai elnöke és tagjai, illetve a Skót egyház képviseletében, a királynő skóciai lelkésze, a Világmissziós Tanács Európai Bizottságának elnöke, a Cseh Testvérek Egyház képviselője, és a Koreai Köztársaság Presbiteriánus Egyházának képviselője, Ódor Balázs, az MRE Külügyi Osztályának vezetője tesznek látogatást a Kárpátaljai Református Egyházban. Megérkezésükkor fogadta őket Zán Fábián Sándor, a KRE püspöke, valamint Nagy Béla, a KRE főgondnoka, akik ismertették egyházunk jelenlegi helyzetét, munkáját.

A Mezőgecsei Múzeum megnyitója

2015/01/07 – 2014.december 14-én a vasárnapi istentisztelet után került sor arra az ünnepélyes megnyitóra, melyet oly régen vártak a mezőgecsei asszonykör tagjai. Önszervező módon indult el az ide vezető úton, pár gyülekezeti asszonytestvér, akiknek volt idejük és erejük, hogy a közösségért tegyenek valamit. Első lépésként a hagyományőrzés lett a célkitűzés. A parókia területén egy használaton kívüli szobában felállítottak egy szövőszéket. A második lépés a régi hozzá kapcsolódó tárgyak felkutatása és megőrzése lett. Így nyerte el  lassan végleges formáját  a  szoba, mely egyszerre múzeum és közösségi terem is. Bizonyság ez a mai rohanásban, hogy nem szabad félretenni és elfelejteni örökölt értékeinket.


Programajánló RSS

Ha tud vagy netán szervez egy jó programot és megosztaná mással, kérjük kattintson erre a linkre! Hamarosan közzé tesszük. Köszönjük!


Hangtár

Tóth Győző

Formátum:
.mp3
Méret:
16.6 MB

Ismerkedő rovatunk újabb műsora, ezúttal Tóth Győzővel beszélgetünk

Hanganyag letöltése

Dokumentumtár

Homeopátia az ige mérlegén

Formátum:
.ppt
Méret:
67.2 MB

Esperesi beszámoló

Dokumentum letöltése Saját anyagok felöltése

Egyházi turizmus

Jelenleg nincs feltöltött látnivaló.

Videótár

Beregszászi református templom