Hírek RSS

Iskolatáskákat és védőmaszkokat is vitt Szeretetszolgálatunk Kárpátaljára

2021/08/03 – Száz darab tanszerrel megtöltött iskolatáskával segíti a kárpátaljai rászoruló diákok tanévkezdését a Magyar Református Szeretetszolgálat. Az augusztus 3-án tartott beregszászi adományátadáson százezer darab sebészi szájmaszkot is átadott az MRSZ delegációja a Kárpátaljai Református Egyházkerület számára.
fotó: pulzusfm.eu

A Kárpátaljai Református Egyház Zsinati Tanácsának határozata

2021/07/30 – A KRE gyülekezeteiben hitoktatási reform bevezetése következik a 2021/22-es tanév kezdetététől a Zsinati Tanács a következő határozatokat hozta: 8/2021-es határozat A Zsinati Tanács azt a határozatot hozta, hogy a 2021-es év őszétől a Magyarországi Református Egyház hitoktatási tantervét és katechetikai segédanyagait kötelezően alkalmazza minden egyházközségben. A Tanács a KRE tanügyi bizottságát és a KRE világi főjegyzőjét Petrusinec Volodimirt megbízza az ehhez szükséges engedélyek és szervezési kérdések lebonyolításával (ezek már megtörténtek, és augusztusban reménység szerint az anyagok Kárpátalján lesznek). 18/2021-es határozat A hittanreform keretében, 2021 szeptemberétől a Magyarországi Református Egyház Pedagógiai Intézete által kiadott hittankönyvek és munkafüzetek kerülnek bevezetésre. A munkafüzeteket minden évben meg kell vásárolni, a tankönyvek ötévenként kerülnek újranyomtatásra. A Zsinati Tanács elrendeli a „Hittankönyv alap” létrehozását. Az alap biztosítja a tankönyvek újranyomtatásának költségeit. Az alap kezelője vagy az illetékes egyházmegye vagy a megyei tanügyi bizottság. Püspöki rendelet: A Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökeként elrendelem a 2021. június 24-i zsinati tanács döntése alapján, hogy a Kárpátaljai Református Egyházkerület Tanügyi Bizottsága hittankönyv alapot hozzon létre. A tankönyvalapot az egyházmegyék tanügyi bizottsága kezelje, gondoskodjanak annak népszerűsítéséről, és arról, hogy a hitoktatásban részesülő gyerekek szülei megfelelőképpen és arányosan hozzájáruljanak a hittankönyvek és munkafüzetek jövőbeni kiadásához és használatához. Elrendelem továbbá, hogy a munkafüzeteket a hittanos gyerekek szülei szükség esetén a gyülekezet segítségével fizessék ki. A hittankönyvek használati idejét (ami 3-5 év is lehet) minden kiadvány esetén a Tanügyi Bizottság határozza meg, és annak megfelelőén, a könyv értékét figyelembe véve, állapítja meg a befizetendő összeget. Az összeg minden tanévkezdés után, október 15-ig kerüljön be a hitoktatási alapba. A hittankönyvek elhasználódása után, az alapból tudunk majd újabb könyveket megvásárolni minden esztendőben szükség szerint. A hittankönyvek áruba nem bocsáthatók, de abban az esetben, ha valaki elveszíti, vagy olyan mértékben megkárosítja, hogy átadni más gyereknek már nem ildomos, akkor annak az árát a szülő meg kell, hogy térítse. Az új hittankönyvek és munkafüzetek áldásos használatához sok áldást kíván, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke,  Zán Fábián Sándor   Beregszász, 2021. július 28.

Egyházi ingatlanok újultak meg a Magyar Templomfelújítási Program keretében

2021/07/29 – Száz év lemaradását sikerült pótolni Miközben a nyugati világban templomokat zárnak be, a Magyar Kormány támogatásával, a Magyar Templomfelújítási Program keretében lendületesen folyik az anyaország és a Kárpát-medence egyházi épített örökségének megújulása. Kárpátalján is több templom, egyházi intézmény, ingatlan újult meg.

Esküt tettek a felvidéki egyházi vezetők

kiskep 2021/07/02 – Felszentelték a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház vezetőit a rimaszombati református templomban. Géresi Róbert püspök Fazekas Lászlót, Porubán Ferenc főgondnok Fekete Vincét váltotta tisztségében. Az új püspök a szlovákiai reformátusok örök feladatának nevezte, hogy mindig Isten igéjéhez mérjék magukat, múltjukat és jelenüket.

Családtípusú gyermekotthonból a lelkészi pályára

2021/06/26 – A beregszászi székhelyű Sámuel Alapítványt húsz évvel ezelőtt azzal a céllal hozták létre, hogy elhagyott gyermekeket segítsen szerető családokba. A beregszászi Ilosvay házaspár, Attila és felesége, Marika huszonnégy éve döntött úgy, hogy elhagyott, „törött szárnyú”, szeretetre éhes „fiókákat” fogad be három gyermekük mellé. Ők voltak a családtípusú gyermekotthon kárpátaljai úttörői, ma a Sámuel Alapítvány égisze alatt működnek. Az első fecskék lassan kirepülnek a fészekből. Ezúttal a most már a Sárospataki Református Teológiai Akadémián tanuló Páva Gyulát – aki befogadásakor a Márk nevet kapta – kérdeztük gyermekkoráról, életének alakulásáról.


Programajánló RSS

Ha tud vagy netán szervez egy jó programot és megosztaná mással, kérjük kattintson erre a linkre! Hamarosan közzé tesszük. Köszönjük!


Hangtár

Tóth Győző

Formátum:
.mp3
Méret:
16.6 MB

Ismerkedő rovatunk újabb műsora, ezúttal Tóth Győzővel beszélgetünk

Hanganyag letöltése

Dokumentumtár

A KRE Választójogi törvénye

Formátum:
.pdf
Méret:
246.9 KB

A Kre Választójogi törvénye

Dokumentum letöltése Saját anyagok felöltése

Egyházi turizmus

Jelenleg nincs feltöltött látnivaló.

Videótár

Beregszászi református templom