Hírek RSS

Tanulmányi versenyek az online térben

2021/04/13 – A világjárvány közepette rendezvények sora halasztódik vagy marad el teljes egészében. Sajnos ugyanez a helyzet a tantárgyi vetélkedőkkel is. Ennek ellenére a Nagyberegi Református Líceum tanárai és diákjai igyekeznek a lehetőségekhez mérten az online felületeken megrendezett versenyeken is képviselni az iskolánkat, még akkor is, ha az ilyen típusú versenyzés sok tekintetben nehéz műfajnak számít.

Szeretetszolgálat

2021/04/13 – Szeretetszolgálat élő reménységgel a holnap felőlA jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.” (Gal 6, 9–10)   A világunk nagy átrendeződései, történelmi megrázkódtatásai gyakran megváltoztatják az egymáshoz való viszonyulásunkat is. Háborúk, gazdasági válságok vagy épp világjárványok idején az emberi társadalom jelentős része befordul, takarékoskodni kezd és önzőbbé válik; ám ezzel párhuzamosan megfigyelhető az is, hogy a hívő közösségekben éppen ezekben a válságos időkben kezdi el mozgatni Isten Szentlelke a másik emberrel való törődést, a szeretetszolgálatot. 

Segítségnyújtás a szerednyei kórháznak

2021/04/13 – Példaértékű kezdeményezés A koronavírus-járvány újabb hulláma Kárpátalján is egyre több családot érint. Sajnos még mindig vannakszkeptikusak, sőt vírustagadókkal is találkozunk, míg mások – felismerve a helyzet súlyát – megpróbálnak segíteni. Korábban magam is megtapasztalva a kórházi viszontagságokat, örömmel olvastam a csapi református gyülekezet lelkészének, Katona Viktóriánaka fészbukoldalán közzétett felhívását, melyben adománygyűjtési akciót hirdetett egy adott kórház támogatására. Csupán 500 embert keresett ismerősei között, aki hajlandó 20 hrivnyát átutalni a Csapi Református Egyházközség bankszámlájára, hogy az így összegyűlt összegből a szerednyei kórház számára vásároljanak szükséges eszközöket.

Húsvéti üzenet - Zán Fábián Sándor püspök

2021/03/31 – Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által.Őáltala kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az állhatatosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet; a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által.Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért. Hiszen még az igazért is aligha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól.Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával Fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által.Sőt ezenkívül még dicsekszünk is az Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a megbékélés ajándékában.” (Róm 5,1–11)   „…még inkább üdvözíteni fog élete által”(Róm 5, 10b) A feltámadás ünnepe – örömünnep. Minden Krisztusban adatott nekünk és Általa lehet a miénk a hit, a megigazulás, a kegyelem, a békesség. Ha elgondolkodunk ezekről, akkor elkönyvelhetjük, hogy nem pénzen megvásárolható, nem beszerezhető, és nem így vagy úgy hozzáférhető dolgokról van itt szó. Felkínált ajándék, és boldog, aki részesül benne.

Te drága Jézus, mi történt tevéled?

2021/03/31 – Böjt és nagyhét időszakának énekei az új énekeskönyvből 490. TE DRÁGA JÉZUS, MI TÖRTÉNT TEVÉLED? A dallam utolsó két sora - A szörnyű vétket el mivel követted? - szinte hangról hangra követi a 23. genfi zsoltár utolsó két dallamsorát - Lelkemet megnyugtatja szent nevében. A dallamutalás bizonyára nem véletlen, különösen ha a nyájáért szenvedő pásztor képét idézi elénk: „Mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert meg van írva: Megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai.” (Mt 26,31)


Programajánló RSS

Ha tud vagy netán szervez egy jó programot és megosztaná mással, kérjük kattintson erre a linkre! Hamarosan közzé tesszük. Köszönjük!


Hangtár

Tóth Győző

Formátum:
.mp3
Méret:
16.6 MB

Ismerkedő rovatunk újabb műsora, ezúttal Tóth Győzővel beszélgetünk

Hanganyag letöltése

Dokumentumtár

Homeopátia az ige mérlegén

Formátum:
.ppt
Méret:
67.2 MB

Esperesi beszámoló

Dokumentum letöltése Saját anyagok felöltése

Egyházi turizmus

Jelenleg nincs feltöltött látnivaló.

Videótár

Beregszászi református templom