Hírek RSS

Közgyűlés és lelkészszentelés

kiskep 2020/07/19 – Rendhagyó egyházkerületi közgyűlésre került sor a Kárpátaljai Református Egyhárkerületben. Az alkalom a karanténelőírásoknak megfelelően, szabadtéren, a KRE püspöki hivatalának kertjében került megrendezésre. Nyitóáhítatában Zán Fábián Sándor kiemelte, a halál nem győzhet, hiszen maga a feltámadott Úr szól ma is hozzánk, az Ő Szentlekével erősít, vezet.

A koronavírus és egyházi élet

2020/06/08 – A pokol kapui sem vehetnek diadalt az egyházon A koronavírus-járvány miatt idén karanténban voltunk kénytelenek tölteni a húsvétot, a mennybemenetel ünnepét, a pünkösdöt. A templomok ajtai zárva maradtak, de az istentiszteletek, a szentmisék nem maradtak el: tévé- és rádióközvetítéseken, illetve online nézhettük, hallgathattuk azt. Kárpát-medence magyarsága közösen vehetett részt áldozásban, úrvacsorában. Persze más volt otthonunkban venni magunkhoz a szent jegyeket a családfő kezéből, vagy éppen egyedül elfogyasztani azt… De a hit, a reménység, a szeretet ott volt az otthonokban…  Ezúttal Zán Fábián Sándor püspököt kérdeztük többek között arról, milyen hatással volt, van a koronavírus-járvány miatti karantén az egyházi életre,milyen lépéseket tett a Kárpátaljai Református Egyház azért, hogy a karantén ideje alatt is szóljon az Ige, illetve hogyan szervezzük/szervezhetjük majd gyülekezeti életünket a jövőben.

Pünkösdi körlevél

kiskep 2020/05/30 – Pünkösdi körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára „A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden
örömmel és békességgel a hivésben, hogy bővölködjetek
a reménységben a Szent Lélek ereje által.” (Róm 15,13)

Kedves Testvéreink az Úrban!

A Szentlélek átformálja életünket, gondolatainkat, megerősítve hitünket. Azok, akik nem ismerik meg a Megváltót, reménység nélkül élnek. Mikor elfogadtuk Jézust, Ő akkor hozta szívünkbe a reményt.
Ezt kell fenntartanunk és védenünk, kiváltképpen ebben az időben, mikor megpróbáltatások alatt vagyunk. A Krisztusba vetett reményt a mi Urunk tartsa fenn bennünk a Lélek által, e küzdelmes idők közepette is!

Szóljon a harang!

2020/05/20 – Május 22-én, pénteken, illetve június 4-én, csütörtökön szólaltassák meg templomaik harangját a Kárpát-medence összes református gyülekezetében – kéri Zsinatunk Elnökségi Tanácsa.

KEDVES TESTVÉREK! A Nemzeti Összetartozás Éve alkalmából a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa kéri, hogy május 22-én, a magyar reformátusok egységére, június 4-én pedig a trianoni békediktátum 100. évfordulójára emlékezve, szólaltassák meg harangjaikat a református templomok. Nyolc évvel ezelőtt – 2012. június 19-20-i ülésének zárónyilatkozatában – a Generális Konvent úgy határozott, hogy június 4-ét, a Nemzeti Összetartozás Napját felveszi a magyar reformátusok számára javasolt jeles napok sorába. A Konvent a nyilatkozatban kérte a gyülekezeteket, hogy a presbitériumok döntése alapján harangozzanak május 22-én, a Magyar Református Egység Napján, valamint június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján.

ELV: már lehet jelentkezni

2020/05/04 – Az Egységes Lelkészképesítő Bizottság 2020-ban is várja mindazon egyháztagok jelentkezését, akik valamely lelkészképző intézetben református lelkészi egyetemi oklevelet szereztek, de lelkészképesítő vizsgát még nem tettek, és akik református lelkészi képesítést kívánnak nyerni, vagy akik lelkészi képesítésüket honosítani szeretnék, valamint a Magyarországi Református Egyházban lelkészi állást kívánnak betölteni.


Programajánló RSS

Ha tud vagy netán szervez egy jó programot és megosztaná mással, kérjük kattintson erre a linkre! Hamarosan közzé tesszük. Köszönjük!


Hangtár

Tóth Győző

Formátum:
.mp3
Méret:
16.6 MB

Ismerkedő rovatunk újabb műsora, ezúttal Tóth Győzővel beszélgetünk

Hanganyag letöltése

Dokumentumtár

Homeopátia az ige mérlegén

Formátum:
.ppt
Méret:
67.2 MB

Esperesi beszámoló

Dokumentum letöltése Saját anyagok felöltése

Egyházi turizmus

Jelenleg nincs feltöltött látnivaló.

Videótár

Beregszászi református templom