Hírek RSS

Egységnap - munkatársi találkozó Berekfürdőn

2019/03/25 – Közeledve a Magyar Református Egység Napja tizedik évfordulójához, a berekfürdői munkatársi alaklom (2018. október 19–20.) főszervezői arra az elhatározásra jutottak, hogy az idei egységnap főbb irányvonalait, eseményeit és kereteit együtt, közösen alkossák meg bevonva az egész Kárpát-medence egyházkerületeit és az azokhoz tartozó egyházmegyéket. Ebből kifolyólag Kárpát-medence minden egyházmegyéje képviseltette magát egy–egy megbízott személy által a Berekfürdőben megrendezésre került munkatársi találkozón. A Kárpátaljai Református Egyház három egyházmegyéjét Seres János lelkipásztor, Barta Attila lelkipásztor, valamint jómagam képviseltük.

Bereg megyei munkatársak Csendesnapja

2019/03/19 – 2019 március 16-án került sor bereg megyében a munkatársi csendesnapra. Jézus arra kért minket, hogy kérjük az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba, mert az aratnivaló sok, de a munkás kevés. (Lukács 10,2) Az alkalmat a megye missziói bizottsága szervezte a gyülekezeteink lévő minden olyan munkásnak, aki tudja, hogy őt az ő Ura hívta el az aratásba.

„Hadd tartsunk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten!”

kiskep 2019/03/05 – Nem kerülhetjük meg a Lélek egységét A magyar reformátusok május 18-án, Debrecenben közösen szeretnének hálát adni a pont tíz éve újraegyesült Magyar Református Egyházért. A szervezőket erről az egységről, a várható programokról és elmúlt tíz évről kérdeztük.

Gyülekezettörténeti díjátadó Nagyberegen

2019/02/27 – A keresztyén gyökereit megtagadó Nyugat-Európával ellentétben a kontinens középső és keleti felén élők, Isten kegyelméből, most  még üldöztetés nélkül megélhetjük hitünket. Mégis, a kiüresedő templomok, a fogyó gyülekezetek szívszorító valósága része lett a mindennapjainknak. Hol van már a 90-es évek kárpátaljai ébredésének, zsúfolt templomainak látványa, az Isten megmentő kegyelmét elfogadó sokaságnak a szegénységben is boldog örvendezése?

Az Úr házában lakom egész életemben

2019/02/04 – „Az Úr házában lakom egész életemben” Zsolt. 23:6 – gyülekezettörténeti pályázat eredményhirdetése a Nagyberegi Református Líceumban 2019. január 29-én a Nagyberegi Református Líceumban a Kárpátaljai Református Egyházkerület (KRE) Tanügyi Bizottsága által a kárpátaljai református líceumok 8-11. osztályos tanulói számára meghirdetett „Az Úr házában lakom egész életemben” Zsolt 23:6c. pályázat díjátadójára került sor. Az átadót Kovács András, a Nagyberegi Református Líceum oktatási igazgatója nyitotta meg köszöntő beszédével. Az igazgató úr után Pándy-Szekeres Anna, a KRE tanügyi tanácsosa köszöntötte a jelenlévőket és méltatta a pályamunkákat.


Programajánló RSS

Ha tud vagy netán szervez egy jó programot és megosztaná mással, kérjük kattintson erre a linkre! Hamarosan közzé tesszük. Köszönjük!


Hangtár

Tóth Győző

Formátum:
.mp3
Méret:
16.6 MB

Ismerkedő rovatunk újabb műsora, ezúttal Tóth Győzővel beszélgetünk

Hanganyag letöltése

Dokumentumtár

Homeopátia az ige mérlegén

Formátum:
.ppt
Méret:
67.2 MB

Esperesi beszámoló

Dokumentum letöltése Saját anyagok felöltése

Egyházi turizmus

Jelenleg nincs feltöltött látnivaló.

Videótár

Beregszászi református templom