Hírek RSS

Református óvodák munkatársainak szakmai napja Mezőváriban

2024/05/28 – Szeretettel nevelés és lélekmentés A Kárpátaljai Református Egyházkerület Tanügyi Bizottsága május 25-én első alkalommal szervezett továbbképző konferenciát a református óvodapedagógusok és munkatársak számára. Az alkalomnak a Mezővári Református Egyházközség bázisán működő Nemzetház adott otthont.

Kárpátalján járt az EC küldöttsége

2024/05/26 – 2024. május 21., és 22-én a német EC (Entschieden für Christus, Krisztus mellett döntöttem) szervezet két képviselője, Rev. Klaus Göttler és Simon Schuh, látogatott el a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöki hivatalába, ahol találkozó keretében beszélgettek a KRE püspökével. Az alkalom egyben hálaadásra is indít, mivel a felek már több évtizedes együttműködést tudhatnak maguk mögött. Látogatásuk mostani célja az volt, hogy tájékozódjanak egyházunk jelenlegi helyzetéről és a fiatalok közötti munkáról, ezért a találkozón a KRISZ elnöke is jelen volt. A küldöttek megtekintették Beregszászban a KRISZ székházát és ellátogattak a Nagyberegi Református Líceumba is. Továbbra is bízunk a partnereinkkel való gyümölcsöző együttműködésben.

Kedves Testvéreink az Úr Jézus Krisztusban!

2024/05/17 – „Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” 2Tim 1, 7
Az Isten Lelke az erő lelke. A Kárpátaljai Református Egyházkerület gyülekezeteinek különböző nehézségű és különböző életkörülmény között kell helyt állniuk, betölteni küldetésüket, missziójukat. Eddig is azt tapasztaltuk, hogy Isten ERŐT adott ezeknek a nehézségeknek és feladatoknak az elhordozásához, s most sem lehet más forráshoz nyúlni. Pünkösd arra kell késztessen mindnyájunkat, hogy külön is hálát adjunk az Isten Lelkének ezért az erőért. Az Isten Lelke a szeretet lelke. A szeretet lelkének közösségét is megtapasztaltuk, amikor az elmúlt időben kölcsönösen segítette egymást Kárpát-medence református népe. Együtt dobogott a szívünk, amikor a mi Istenünk a legnehezebb próbák elé állított minket (háború, menekültáradat, elvándorlás). Ez a Pünkösd arra késztet minket, hogy hálásak legyünk a szeretet lelkületéért és munkájáért közöttünk. Az Isten Lelke a józanság lelke. Hálával tartozunk az Úrnak, hogy nem a hisztéria, az aggodalom, a félelem, hanem a józanság Lelke segített minket abban, hogy a legnehezebb pillanatokban is meglássuk azt az utat, amin járnunk kellett. Az Isten Lelkének világos, tiszta üzenete helytállásra, megmaradásra buzdított, hogy tovább tudjunk haladni küldetésünk és kitűzött céljaink felé. Kedves Testvéreink az Úr Jézus Krisztusban! Erősödjünk meg ezen az ünnepen abban, hogy Isten nekünk nem a félelem Lelkét küldte el, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ezt a lelket kérjük, hogy legyen velünk, s bátorítson, formáljon, vezessen! Testvéri köszöntéssel: Zán Fábián Sándor a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke Danku Gábor a Kárpátaljai Református Egyházkerület főgondnoka

Pünkösdi körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára

2024/05/17 – „Azok pedig elmentek, hirdették az Igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel.” (Mk 16,20) Ünneplő Gyülekezet! Kedves Testvéreink!   A tanítványok félelemmel és rettegéssel bezárkóztak a nagypénteki események után. A feltámadott Úr azonban nem hagyta őket ebben az állapotban, kimozdította őket a holtpontról, megjelent nekik, elment értük a legvégsőkig, csakhogy hitre segítse őket (Mk 16,14). A tanítványok a legszebb és legfontosabb feladatot kapták, miszerint menjenek el szerte az egész világba, és hirdessék az evangéliumot minden teremtménynek (Mk 16,15).

Imádság

2024/05/04 – Kegyelmes mennyei Édesatyánk, életnek forrása és Ura, hozzád fordulunk e vészterhes időben, amikor háború szakítja szét az emberi közösség szövetét, s bűnbánattal valljuk, megroppantak. Tekints, kérünk irgalommal a szétszakított családokra, tragédiák következtében távol kerültek egymástól. Áldd meg őket vigaszoddal és erővel, hogy megtalálják az utat egymás felé, és újraegyesüljenek a szeretetben és az egységben. Tekints irgalmasan az árván maradt gyermekre, akik elvesztették szüleiket és otthonaikat a háború pusztításai között. Oltalmazd őket, és adj nekik támaszt az új élet útján. Segíts, hogy megtaláljanak téged, minden irgalom forrását és az erőt, amelyre szükségük van az újrakezdéshez. Fordítsd tekintetedet azokra az idős emberekre is, akik magukra maradtak, S már nem képesek gondoskodni magukról. Ajándékozd meg őket élő reménységgel, adj nekik békességet, és küldj segítőket az útjukra, akik törődnek velük és szeretettel veszik körül őket.          Áldd meg és erősítsd meg azokat a lelkészeket és egyházi vezetőket, akik nehéz időkben szolgálnak, ahol a háború és a konfliktusok megpróbáltatásokat hoznak nekik és híveiknek egyaránt. Adj nekik bölcsességet és iránymutatást, hogy a Te igazságod és szereteted fényében vezessék a közösségeket az egymás iránti megértés és megbocsátás útján. Érintsd meg azokat a lelkészeket, akik a háború sújtotta területeken szolgálnak, ahol az erőszak és a fájdalom mindennapos valóság. Add meg nekik a bátorságot és a kitartást, hogy szavaikkal és tetteikkel vigasztalást és reményt hozzanak azoknak, akik szenvednek és keseregnek. Segíts nekik, hogy lássák és érezzék jelenlétedet és vezetésedet minden pillanatban, hogy erőt meríthessenek belőle a nehézségek idején. Adj nekik erőt és áldást, hogy továbbra is szolgálhassanak a Te nevedben, és hirdessék az igazságot és a béke üzenetét a világ minden táján. Kérünk, hozz békét e földre, hogy a háború véget érjen, és a szeretet és a megértés újrauralja a szívünket. Segíts nekünk, hogy egymás támogatásával és irántad való hittel építsünk fel egy jobb és békésebb világot mindenki számára. Ámen. Ó, mindenható Istenünk, a békesség és a szeretet forrása, tekints le hozzánk e világ zűrzavarában és fájdalmában. Lásd meg szívünk vágyát a béke és az egység iránt, amelyet csak a Te szereteted áldásai hozhatnak el. Kérünk, hozz békét e földre, hogy a háború véget érjen, és az emberek együtt élhessenek egymással békében és harmóniában. Áldd meg és védjed meg mindazokat, akik a Te nevedben szolgálnak, és légy velünk mindig és mindenhol. Ámen. Szimkovics Tibor, lelkipásztor Elhangzott a KRE lelkészgyűlésén Csongor, 2024. május 2.


Programajánló RSS

Ha tud vagy netán szervez egy jó programot és megosztaná mással, kérjük kattintson erre a linkre! Hamarosan közzé tesszük. Köszönjük!


Hangtár

Tóth Győző

Formátum:
.mp3
Méret:
16.6 MB

Ismerkedő rovatunk újabb műsora, ezúttal Tóth Győzővel beszélgetünk

Hanganyag letöltése

Dokumentumtár

Homeopátia az ige mérlegén

Formátum:
.ppt
Méret:
67.2 MB

Esperesi beszámoló

Dokumentum letöltése Saját anyagok felöltése

Egyházi turizmus

Jelenleg nincs feltöltött látnivaló.

Videótár

Beregszászi református templom