Hírek RSS

Az Úr házában lakom egész életemben

2019/02/04 – „Az Úr házában lakom egész életemben” Zsolt. 23:6 – gyülekezettörténeti pályázat eredményhirdetése a Nagyberegi Református Líceumban 2019. január 29-én a Nagyberegi Református Líceumban a Kárpátaljai Református Egyházkerület (KRE) Tanügyi Bizottsága által a kárpátaljai református líceumok 8-11. osztályos tanulói számára meghirdetett „Az Úr házában lakom egész életemben” Zsolt 23:6c. pályázat díjátadójára került sor. Az átadót Kovács András, a Nagyberegi Református Líceum oktatási igazgatója nyitotta meg köszöntő beszédével. Az igazgató úr után Pándy-Szekeres Anna, a KRE tanügyi tanácsosa köszöntötte a jelenlévőket és méltatta a pályamunkákat.

Alakuló közgyűlést tartott a Kárpátaljai Református Egyház

2019/02/02 – "Tebenned bíztunk eleitől fogva, Uram …” csendült fel a 90. Zsoltár a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) kerületi ünnepi közgyűlésének kezdetén január 26-án a derceni református templomban. Az igehirdetés szolgálatát Zán Fábián Sándor, a KRE püspöke végezte a János evangéliumában található igerészek alapján (2:13-22 – Jézus megtisztítja a templomot; 4:43-45 – Jézus újra Galileában). A püspök Jézus példáján keresztül szólt a lelkészekhez, gondnokokhoz, presbiterekhez, hitoktatókhoz, kihangsúlyozva a küldetéstudat megélését a családban. Isten fia néhány nap Samáriában tartózkodás után Galileába, az otthonába vette az irányt. „Ez a mai napi ige arra figyelmeztetett engem, hogy mi is, ma itt (Kárpátalján) élő emberek, akik a KRE-ban választott tisztségeket töltünk be, különösen figyeljünk oda az otthonra, házunk népére, arra a falura, városra, vidékre, ahol élünk, mert nekünk elsősorban itt van küldetésünk” – mondta. Jézus azt hirdette, hogy a prófétának nincs becsülete a saját hazájában, mégis amikor Galileába került, befogadták őt, mert látták mindazt, amit Jeruzsálemben tett. A galileaiak – a rokonok, ismerősök, falubeliek – felismerték, hogy Jézusban ott van az Atya iránt érzett féltő szeretet. („A te házadhoz való féltő szeretet emészt engem.” János 2:17b) Benned mit látnak? Van-e benned ilyen féltő szeretet az Úr háza iránt? Éljünk úgy, hogy életünket látván Jézust fogadják szeretteink a szívükbe – figyelmeztetett

A Krisztus-hívők egységéért imádkozunk

2019/01/24 – A keresztyének minden évben a világ minden táján azért gyűlnek össze ezen január 20. és 27. között, hogy imádkozva növekedjenek az egységben. A 2019-es ökumenikus imahetet az indonéz keresztyének készítették elő. Bibliai gondolatok és imádságok az imahét minden napjára.

Tisztújítás és beiktatás az egyházmegyékben

2019/01/16 – Felelősséggel szolgálni Isten e földön élő népe – egyháza – vezetésére minden korban jelölt elöljárókat. Azt pedig a közösség feladatává tette, hogy ismerje fel, hívja el és válassza meg az Isten kegyelme (kegyelmi ajándékai) által felkészített szolgálattevőket a különböző tisztségekre, olvasható a Magyarországi Református Egyház választójogi törvényének preambulumában. Az elmúlt évben a Kárpátaljai Református Egyházkerületben is megtörténtek a választások, s év végén az egyházmegyékben sor került a megválasztott tisztségviselők beiktatására is.

„Meglátogat minket a felkelő fény”

2018/12/25 – Lekció: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” (Jn 1, 1–14)


Programajánló RSS

Ha tud vagy netán szervez egy jó programot és megosztaná mással, kérjük kattintson erre a linkre! Hamarosan közzé tesszük. Köszönjük!


Hangtár

Tóth Győző

Formátum:
.mp3
Méret:
16.6 MB

Ismerkedő rovatunk újabb műsora, ezúttal Tóth Győzővel beszélgetünk

Hanganyag letöltése

Dokumentumtár

kuldetes 2007_04

Formátum:
.pdf
Méret:
17.1 MB

Küldetés 2007 április

Dokumentum letöltése Saját anyagok felöltése

Egyházi turizmus

Jelenleg nincs feltöltött látnivaló.

Videótár

Beregszászi református templom