Hírek RSS

Nyári alkalmak a KRE gyülekezeteiben

2022/06/23 – A Kárpátaljai Református Egyházkerület gyülekezeteiben elindultak a nyári gyermekprogramok. A legtöbb gyülekezeti közösség a KOEN alapítvány által előre kidolgozott vakációs bibliahét programját valósítja meg. Hála Istennek, tapasztalataik szerint a gyermekek vágynak, jönnek, örömmel vesznek részt az alkalmakon. Sok gyülekezetben tapasztalható az is, hogy a megszokott munkatársakhoz csatlakoznak a gyülekezet konfirmandusai, akik segítik a gyermekek közötti missziós munkát. Azokban a református egyházközségekben, ahol a háború miatt menekült családokat szállásoltak el vagy támogatnak, ott az ide érkezett gyerekek is örömmel vesznek részt a programokban, találkoznak velük egykorúakkal, ismerkednek és kapcsolódnak a gyülekezeti élet ezen mozzanataiba. Vakációs bibliahét a derceni református gyülekezetben Isten áldása legyen minden gyermek életén, hogy meghallva az evangéliumot a szívükbe fogadják Isten szavát, mely békességet ad. A KOEN idei programjának címe: RendezŐ, mely az ószövetségi Ézsau és Jákób történetét dolgozza fel. Az ehhez kapcsolódó bemutató napokra már májusban sor került a KRE egyházmegyéiben, melyeken a KOEN kárpátaljai csapata bemutatta a hét előre elkészített programjának mozzanatait. A részt vevő hitoktatók, gyermekmunkások ennek kézikönyvét és ötleteit vihették haza, ami alapján aztán mindenki a maga gyülekezetéhez szabva igyekezett minél inkább alkalmazni a hallottakat, látottakat. A gyülekezeti fotókat a Kárpátaljai Református Egyházkerület facebook oldalán lehet megtalálni.

Segítségnyújtás

2022/06/23 – A Nagyberegi Református Líceumban a háború kitörése óta folyamatosan történik a segítségnyújtás a kistérség területén élő háború elől menekült polgárok számára. A hét minden napján, szünet nélkül történik a segítségnyújtás és így a mai nappal bezárólag 6337 adag kétfogásos ebédet készítettek el a líceum munkatársai. Ezeket helyben lehet elfogyasztani, vagy magukkal is vihetik a segítségre szorulók.
Köszönjük azon támogatóknak a segítségét, akik ebben részt vettek az elmúlt időszakban! A líceum mosókonyháját is térítésmentesen vehetik igénybe a menekült családok tagjai. A mosási és szárítási lehetőséget többen is igénybe veszik naponta. Ezen kívül a líceum udvara, kertje, nyitva áll a látogatók előtt. A segítségnyújtás eddigi formáját továbbra is biztosítjuk azoknak, akik ezt igénylik Isten Igéjének biztatásával: „Az Úr erőt ad népének, az Úr megáldja népét békességgel.” Zsoltárok 29, 11

KÖSZÖNŐLEVÉL

2022/06/22 – magánszemélyeknek, szervezeteknek, cégeknek, gyülekezeteknek, németországi, hollandiai, angliai, skót és magyarországi  támogatóknak és mind azoknak, akik a háborús konfliktus kitörése óta adományaikkal segítették a Te is Segíthetsz!Támogató Alapítványon keresztül a Kárpátaljai Református Egyházkerület menekült ellátási munkáját és a közösségeink szülőföldön való maradását. Szeretett Testvéreink az Úr Jézus Krisztusban! Az elmúlt időszakban nagyon sok ismerős és ismeretlen szervezet, egyház, magánszemély nyújtott segítő kezet egyházunk számára itt Kárpátalján. Egyházközségeink, intézményeink több száz menekültet fogadtak be, akiknek az ellátását önerőből nem tudtuk volna megoldani. Hálásak vagyunk a nagylelkű adományokért. Sajnos nem tudunk mindenkinek személyesen köszönetet mondani, de itt most hála telt szívvel mondjuk: MINDENT KÖSZÖNÜNK. Köszönjük a menekültek felé történő együttérzést - amit bőkezű anyagi felajánlásaikkal fejeztek ki -,akik talán soha nem tapasztalhatták volna meg az isteni gondviselést és az isteni szeretetet, ha nem kerülnek ebbe a helyzetbe. Sokan tettek bizonyságot hitükről közöttünk és sokan értették meg a feléjük nyújtott szeretetet. Hálásak vagyunk, hogy ezt Önökkel együtt tehettük és tehetjük ma is. „Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van...” Róma 8:28   A Kárpátaljai Református Egyházkerület elnöksége

DANKESBRIEF

2022/06/22 – an Einzelpersonen, Organisationen, Unternehmen, Kirchen, an Sponsorenaus Deutschland, den Niederlanden, England, Schottland und Ungarn, sowie an alle, die seit dem Ausbruch des Krieges über die Teissegíthetsz (Auch du kannst helfen) Stiftungmit ihrer Spende die Reformierte Kirche in Transkarpatien (Ukraine),ihren Dienst unter Geflüchteten und den Verbleib ihrer Gemeinschaft in ihrem Heimatland unterstützten. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn Jesus Christus! In der letzten Zeit haben viele bekannte und unbekannte Organisationen, Kirchen und Einzelpersonen unserer Kirche hier in der Karpato-Ukraine die Hand gereicht. Unsere Kirchengemeinden, unsere Einrichtungen haben Hunderte von Binnenflüchtlingen aufgenommen, die wir allein nicht hätten versorgen können. Wir sind dankbar für Ihre großzügigen Spenden. Leider können wir uns nicht bei allen einzelnen Partnern persönlich bedanken, aber wir sagen an dieser Stelle von ganzem Herzen: DANKE FÜR ALLES. Danke für Ihr Mitgefühl - ausgedrückt durch Ihre großzügigen Spenden - mit den Geflüchteten, die vielleicht nie die Vorsehung und Liebe Gottes erfahren hätten, wenn sie nicht in diese Situation geraten wären. Viele haben ihren Glauben unter uns bezeugt, und viele haben die tragende Kraft der Liebe begriffen, die ihnen entgegengebracht wurde. Wir sind dankbar, dass wir dies mit Ihnen bezeugen konnten und können. "Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten dient..." Römer 8:28   Das Präsidium der Reformierten Kirche inTranskarpatien

LETTER OF THANKS AND GRATITUDE

2022/06/22 – to individuals, organisations, companies, churches; to supporters from Germany, the Netherlands, England, Scotland and Hungary, as well as to all those who have supportedwith their donation, since the outbreak of the war, through the Te is segíthetsz (You can help, too) Foundation the Reformed Church in Transcarpathia (Ukraine) in its ministry among refugees and helped our community to remain in our homeland. Dear Brothers and Sisters in the Lord Jesus Christ! In recent times, many organizations, churches and individuals, both known and unknown, have lent a helping hand to our church here in Transcarpathia. Our congregation and our institutions have offered shelterfor hundreds of refugees (internally displaced persons) whom we could not have cared and provided for on our own. We are grateful for your generous donations. Unfortunately, we cannot thank everyone personally, so let us say with a heart full of gratitude: THANK YOU FOR EVERYTHING. Thank you for your compassion - expressed through your generous donations –with therefugees who might never have experienced the providence and love of God if they had not been put in this situation. Many have witnessed their faith among us and many have understood and embraced the authenticity of love they experienced. We are grateful that we could and can show hospitality to themtogether with you. “And we know that in all things God works for the good of those who love him...” (Romans 8:28)   The Presidium of the Reformed Church in Transcarpathia


Programajánló RSS

Ha tud vagy netán szervez egy jó programot és megosztaná mással, kérjük kattintson erre a linkre! Hamarosan közzé tesszük. Köszönjük!


Hangtár

Tóth Győző

Formátum:
.mp3
Méret:
16.6 MB

Ismerkedő rovatunk újabb műsora, ezúttal Tóth Győzővel beszélgetünk

Hanganyag letöltése

Dokumentumtár

A KRE Választójogi törvénye

Formátum:
.pdf
Méret:
246.9 KB

A Kre Választójogi törvénye

Dokumentum letöltése Saját anyagok felöltése

Egyházi turizmus

Jelenleg nincs feltöltött látnivaló.

Videótár

Beregszászi református templom