Zajlott a munka a zsinaton

2021. Sep 27., szerző: Adminisztrátor

Megerősítették a Doktorok Kollégiumának új vezetőségét és szavaztak a diakóniai díjakról az egyházi tisztségviselők a szeptemberi zsinat második napján, Balatonszárszón. Az ülésnapon az új református alkotmány tervezetét is napirendre tűzték.

A szeptember 24–25-én ülésező református döntéshozók úrvacsorával erősítették meg lelki összetartozásukat a Balatonszárszón rendezett zsinat második napján, mielőtt az aktuális ügyek tárgyalására tértek volna. Igét hirdetett Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspök.

KÉSZÜL AZ ÚJ ALKOTMÁNY

A zsinat döntött arról, hogy az alkotmány szövegében szereplő világi tisztségviselők megnevezését megváltoztatják, és ezentúl a presbiteri jelzőt használják helyette. Határoztak arról is, hogy az egyházközségek gondnokait ezentúl főgondnokoknak nevezik, hogy érthetőbbé tegyék a tisztséget a világ számára.

A korábbi alkotmány módosításán túl, a zsinati tagok egy új alaptörvény előkészítéséről is vitatkoztak. Szemán Ákos, a Zsinat Jogi és Egyházalkotmányi Bizottságának elnöke a tervezet bemutatásakor arról beszélt, a szövegben a most érvényben lévő 1994-es törvényhez képest lényegi változtatások nem történnek, azonban számos területen pontosításra van szükség. A tervezetben szerepel az úgynevezett „gondozó egyházközségek” fogalma. Ahogyan arról korábban írtunk, a Dunamelléki Egyházkerület javasolta a zsinat számára a „gondozó” és „gondozott” egyházközségek jogi kategóriáinak felvételét. Az új megnevezések arra utalnának, hogy melyik gyülekezet működik önfenntartó módon és hol van szükség külső erőforrásra a közösség fenntartásához.

DÍJAZZÁK A PÉLDAMUTATÁST

Az ülésen három díj odaítéléséről döntöttek. A Juhász Zsófia-díjat Bertalan Lászlóné, a tiszafüredi Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthonának gazdasági ügyintézője; a Kiss Ferenc-díjat pedig Avar Gábor, a Budapest-Hold-utcai Református Egyházközség presbitere kapja 2021-ben. A diakóniai díjak mellett a Dobos Károly-díjról is határoztak: Hegedűs Istvánnak, a Gyula-Gyulavári Református Egyházközség lelkipásztorának ítélték oda. A díjazottak a november 24-i zsinaton vehetik át az elismeréseket.

A közgyűlés emellett ellenszavazat nélkül megerősítette tisztségében a Doktorok Kollégiumának új vezetőségét. Az egyház tudományos testülete még augusztusban választotta elnökéül Vladár Gábor egyetemi tanárt és titkárrá Hodossy-Takács Elődöt.

TEREMTÉSI REND ÉS NEMI IDENTITÁS

Balog Zoltán püspök a kétnapos balatonszárszói tanácskozás végén, előterjesztésében közös gondolkodásra hívta a tisztségviselőket. Felvetésében méltatta a Zsinat 2004-es Házasság, család, szexualitás című állásfoglalását, egyben hangsúlyozta: „szükségünk van egy tiszta, világos, irodalmi, hitbeli és erkölcsi szempontok szerint is megfelelő dokumentumra, amely segít eligazodni a komoly civilizációs kérdésben. Szeretettel, de határozottan meg kell fogalmaznunk a házasságról, családról, szexualitásról, szóló református álláspontunkat.” A zsinat a Doktorok Kollégiumát bízta meg azzal, hogy dolgozza ki egy teológiai alapokon álló álláspontot, amelyet a novemberi zsinat vitat majd meg.

HAMAROSAN ÚJRA ZSINAT

A szeptember 24–25-i zsinat több feladata is átkerült az ősz második felére. Az egyházi vezetők november 24-én ülnek újra össze. Akkor tárgyalják újra az új alkotmány most megvitatott részleteit, illetve az elnökség által írásba adott bükkszentkereszti nyolc pontot, amelyről ebben a cikkünkben írtunk.

 

Balogh-Zila Teodóra, Szücs Péter

Fotó: Hurta Hajnalka

reformatus.hu

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.