Pályázatok

Megjelent a 2022. évi egyházi közösségi célú programok támogatási felhívása

2021/09/07 - A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságánakcélja jelen Felhívás közzétételével az, hogy felmérje azon támogatási igényeket, amelyek a 2022. költségvetési év során az egyházi jogi személyek közösségi célú programjainak megvalósításához szükségesek. A támogatás célja a közösségépítést, közösségi nevelést szolgáló, valamint egyéb hitéleti programok támogatása. A költségvetési támogatás a 2022. évben megvalósuló tevékenységre nyújtható.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2021. évi külhoni támogatásaira vonatkozó pályázati kiírásait itt tekinthetik meg:

2021/06/29 - Nemzeti Újrakezdés Program II. A pályázat célja Jelen pályázati kiírás célja Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás, a kultúra, az egyház, a sport, a közösségek és a diaszpóra támogatása által.

Megjelent a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2021. évi külhoni támogatásaira vonatkozó pályázati kiírása

2021/04/13 - Megjelent a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2021. évi külhoni támogatásaira vonatkozó pályázati kiírása, a következő kategóriákban: I. Oktatási alprogram II. Kulturális alprogram III. Egyházi alprogram IV. Sport alprogram V. Ifjúsági, cserkész- és közösségi alprogram VI. Diaszpóra alprogram A pályázat benyújtásának kezdő napja: 2021. április 15. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május14. 12.00 óra További részletek a linkre kattintva találhatók: https://bgazrt.hu/kulhoni-tamogatasok-2021/

Felvételi 2021 - Nagyberegi Református Líceum

2021/01/27 - FELVÉTELI HIRDETMÉNY A Nagyberegi Református Líceum felvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba.  Iskolánkban az oktatás univerzális profilizáció szerint történik. A 10. és 11. osztályban humán és reál szakirány szerinti csoportbontásban oktatunk, aminek köszönhetően a választott szakiránynak megfelelően, emelt óraszámban tanulhatják a diákok a közismereti tárgyakat. Emellett lehetőség van a fakultációk keretében emelt óraszámban elmélyíteni a tudást angol, német, ukrán és magyar nyelvből, irodalomból, matematikából, informatikából, fizikából, kémiából, biológiából, történelemből, földrajzból, egyházi tantárgyakból. Egyházi fenntartású intézményként lehetőségünk nyílik az egyházi tárgyak órarendbe történő integrálására, így a líceumi tanórák sorában vallás- és bibliaismeret, egyházi ének tantárgyak, valamint konfirmációs előkészítő órák is vannak. A líceum diákjai lelki alkalmakon vehetnek részt. Ifjúsági és szövetségi órák, csendeshétvégék, gyülekezeti látogatások, evangelizációk, keresztyén előadások, istentiszteletek keretében mélyíthetik hitüket, kátéórákon vehetnek részt. Intézményünkben lehetőség nyílik tanórákon kívüli művészeti képzésre, melynek keretében a felvételt nyert diákok gitár-, zongora-, ének-, néptánc- és festészetoktatásban részesülhetnek. A diákok kirándulásokon, cserediákprogramokban és missziós munkákban vehetnek részt, különféle ösztöndíjakban részesülhetnek. Ukrajnai, magyarországi és Kárpát-medencei tanulmányi versenyeken, műveltségi vetélkedőkön mérhetik össze tudásukat kortársaikkal. Az érettségizők pályaorientációs előadások, személyes tanácsadások formájában kaphatnak segítséget a továbbtanulásukhoz, a felvételi ügyintézéshez. A felvételt nyert tanulók számára kedvezményes étkezést és kollégiumi elszállásolást biztosítunk, az alsóbb osztályoknak lehetőség szerint segítünk a beutazásban.

A Kárpátaljai Református Egyházkerület (KRE) Tanügyi Bizottsága pályázatot hirdet a kárpátaljai református líceumok 8-11. osztályos tanulói számára

2020/12/29 - „BIZONY, JAVAMRA VÁLT A NAGY KESERŰSÉG” (Ézsaiás 38, 17) címmel A pályázat témája a jelenlegi járványhelyzet. A pályamunkák elkészítésének ajánlott szempontjai: Olyan munkákat várunk, amelyekben tükröződik környezetetek mostani állapota: - hogyan változtatta meg életeteket a veszélyhelyzet - hogyan viszonyul mindehhez egy keresztyén ember, keresztyén fiatal  - hogyan hat a betegség és a karantén a családra - a nehéz helyzetben kaptatok-e segítséget, nyújtottatok-e segítséget  - ismertek-e Istent dicsőítő gyógyulás-történeteket - a zúgolódó vagy imádkozó ember a gyakoribb - fontos-e az imádkozás szolgálata  - hiányzik-e a templomi közösség vagy jobb az online istentisztelet - összezárta vagy szétzilálta-e világunkat a járvány Formai követelmények: A dolgozatot elbeszélés, riport, bizonyságtétel, imádság, vagy vers formájában készíthetitek el. A pályamunka maximálisan 3 gépelt oldal lehet, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-ös sorköz. Online formában az ardan9697@hotmail.com e-mail címre küldjétek, neveteket, iskolátokat, osztályotokat feltüntetve, jelige nem szükséges. Díjazás: Az értékes pályamunkák szerzőit jutalmazzuk. Benyújtási határidő: 2021. január 30. A korábban elkészült munkákat január folyamán küldhetitek. Eredményhirdetés, díjátadás: 2021. február Pándy-Szekeres Anna tanárnő KRE tanügyi tanácsos

Felhívás lelkészi vagy vallástanári szakra jelentkezőknek!

2020/10/07 -   Tisztelettel tájékoztatunk minden érdeklődőt, hogy az idei évben is elindul a teológus és vallástanár előkészítő tanfolyam a Kárpátaljai Református Egyház püspöki hivatalában. Várjuk mind azok jelentkezését, akik lelkészi vagy vallástanári szakra szeretnének felvételizni és betöltötték a 18. életévüket. A jelentkezési határidő: 2020. október 30. Szükséges iratok: konfirmációi emléklap, végzettségről vagy az elmúlt félév tanévéről való igazolás, lelkészi ajánlás, önéletrajz (indoklással, hogy miért akar lelkész vagy vallástanár lenni), elérhetőség.   Az iratokat a következő címre várjuk:   UA-90202 Beregszász, Munkácsi u. 83. Tel.: 00380314123460 vagy 0993722159 Badó Krisztina titkárságvezető

A Nagyberegi Református Líceum felvételt hirdet az 5. osztályba a 2020/2021-es tanévben.

2020/08/21 - Szeretettel várjuk azon tanulók jelentkezését, akik számára fontos a színvonalas oktatás és a lelki nevelés; a jó közösség és a biztonság; az Istennel való fejlődés és jövőtervezés. A felvételt nyert diákok a közismereti tárgyakat elmélyülten tanulhatják, művészeti képzésben részesülhetnek, lelki alkalmakon, missziói munkákban, kirándulásokon, hazai és Kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt, igény szerint kollégiumi ellátásban részesülhetnek.   A felvételire való jelentkezés online regisztráció útján történik, ami a www.nbrl.com.ua címen, a Felvételi, azon belül az Online jelentkezési lap (https://forms.gle/BVtsoUjQdRH54Ukv8) menüpont alatt érhető el. A felvételi alkalmával egy elbeszélgetésre kerül sor, melyen túl szövegértési és alapvető matematikai készségeket felmérő feladatokat kell a jelentkezőknek megoldaniuk.

Pótfelvételi

2020/07/19 - A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara pótfelvételit hirdet a 2020/2021-es évre, Missziológia, diakónia, szociális gondoskodás bakkalaureusi és magiszteri, valamint a Református teológia magiszteri és doktori képzéseinek tanulmányi programjaira.

Felvételi hirdetmény a Nagydobronyi Református Líceumba

2020/01/28 - FELVÉTELI A 2020/2021-es TANÉVRESzeretnél továbbtanulni, de még nem döntötted el, hogy hol?! Szeretnél időtálló,használható tudást szerezni?! Szeretnél egy jó diákközösség részévé válni és egy jólfelszerelt iskolában tanulni?!Akkor vár rád a Nagydobronyi Református Líceum! Iskolánk a református értékeketés használható tudást modern formában adja át a tanulni vágyó fiataloknak.Iskolánk felvételt hirdet a 2020/2021-es tanévreA felvételi időpontja: 2020.május 1. délelőtt 9:00 óra.A 10. osztályba várjuk a felvételizni vágyó diákokat. A jelentkezőknek felvételi vizsgátkell tenniük bibliaismeretből, egyháztörténelemből, magyar nyelvből ésmatematikából, valamint egy szóbeli ismerkedésre kerül sor iskolánk vezetőségévelA felvételi vizsgát előkészítő foglalkozások előzik meg március 21-én, április 4-én, 18-án és 25-én, 9 órai kezdettel.Amennyiben szeretnél jobban megismerkedni iskolánk életével várunk téged ésszüleidet nyílt napunkra március 6-ánJelentkezési határidő április 26.A felvételiről bővebb információt találsz és lelöltheted a jelentkezési lapot iskolánkhonlapján www.dobronyigimi.at.ua

Pályázat kárpátaljai református líceumok 8-11. osztályos tanulói számára

2019/11/24 - A Kárpátaljai Református Egyházkerület (KRE) Tanügyi Bizottsága pályázatot hirdet a kárpátaljai református líceumok 8-11. osztályos tanulói számára  A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM HATÁSA SZÜLŐFÖLDEM ÉS CSALÁDOM ÉLETÉRE  címmel   A pályázat témája: az igazságtalan békediktátum hatása és következménye a kárpátaljai magyarság és saját családom életére

Médiaképzést hirdet a Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Kft.

2019/09/21 - http://ntgn.hu/palyazati_kiiras.pdfA Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Kft. tehetséggondozó pályázatot hirdet tartalomkészítő médiamunkatársak képzésére olyan, az újságírás iránt érdeklődő Kárpát-medencei fiatalok számára, akik az írott, elektronikus vagy a vizuális média valamelyik területén képzelik el jövőjüket.

Felvételi hirdetmény

2019/06/19 - A Sárospataki Református Teológiai Akadémia felvételt hirdet Beregszászi Kihelyezett Tagozatára, katekéta-lelkipásztori munkatárs szakra   Katekéta-Lelkipásztori munkatárs szak (BA képzés, levelező tagozaton; képzési idő: 6 félév) Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 15. A jelentkezéseket a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán kell benyújtani. A szóbeli alkalmassági vizsga időpontja előreláthatólag: 2019. augusztus 31. (szombat)

Konfirmandus focikupa

2019/02/22 - Ha Isten engedi idén újból szeretnénk megrendezni immár 11. alkalommal a Konfirmandus Focikupát. Jelentkezési határidő: a márciusban esedékes lelkész közgyűlés napja (ahol át lehet adni a nevezéshez szükséges dolgokat Sipos Józsefnek). 

Egykép - fotópályázati felhívás

2019/02/14 - Milyennek látod a református egyházat? - fotópályázatot hirdet a Tiszántúli Református Egyházkerület, melynek célja hogy megtaláljuk a Magyar Református Egység Napja (2019. május 18.) kampányfotóját. Készíts fotót a gyülekezetről, ahol élsz, az iskoláról, ahol tanulsz, vagy az intézményről, ahol dolgozol! Mutasd meg, hogy milyennek látod a református egyházat, a hitéletet, a gyülekezet mindennapjait, a templomi, ünnepi pillanatokat. Készíts képeket azokról a református helyszínekről, ahol szívesen fordulsz meg! Örökítsd meg azokat a pillanatokat, amelyek leginkább kifejezik számodra a közösséget Istennel és a testvéreiddel! Fedezd fel, mutasd meg, meséld el, hogy neked mit jelent a hit – akár absztrakt módon is! Pályázhatnak amatőr és profi fotósok egyaránt, korhatárra való tekintet nélkül. A pályázat benyújtási határideje: 2019. március 1. 

Keressük a jövő ifjúsági vezetőit!

2019/01/15 - Érzel magadban elhívást, hogy a református ifjúsággal foglalkozz? Akkor köztünk a helyed. A Zsinati Ifjúsági Iroda és az Exodus 2019-ben is közösen szervezi meg négy alkalmas Ifjúsági Vezetőképzőjét.

FELVÉTELI HIRDETÉS - Nagyberegi Református Líceum

2019/01/15 - A Nagyberegi Református Líceum felvételt hirdet a 8., 9. és 10. osztályba. Azon diákok jelentkezését várjuk, akik 2019-ben fejezik be a 7., 8. vagy 9. osztályt.

Birtokba vehetjük az elfeledett múltat

2018/09/06 - Pályakezdő kutatók, valamint a korai protestáns egyház-, irodalom-, liturgiatörténeti és egyházművészeti kutatások támogatására írt ki pályázatot az állam. A Szegedi Kis István kutatói ösztöndíjra október 1-ig lehet jelentkezni. A magyar protestáns múlt gazdagságának és értékeinek mélyebb megismerése, széleskörű bemutatása és megismertetése a saját identitásunk megerősödését segíti.

Koncert

2018/06/28 - Június 29-én 18-tól Beregszászban a főiskola átriumában fellép a hatvani Polifónia Vegyeskar. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak.népdal feldolgozások, és XX. századi vers feldolgozások lesznek a repertoárban. 

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia pótfelvételt hirdet a 2018/2019-es tanévre a következő szakokon:

2018/06/28 - Beregszászi Kihelyezett Tagozaton:   1, Katekéta-Lelkipásztori munkatárs szak (BA képzés, levelező tagozaton; képzési idő: 6 félév) Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 17. A jelentkezéseket a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán kell benyújtani. A szóbeli alkalmassági vizsga időpontja előreláthatólag: 2018. szeptember 1. (szombat)

A NAGYDOBRONYI REFORMÁTUS LÍCEUM FELVÉTELT HÍRDET A 2018/2019-es TANÉVRE

2018/02/07 - Intézményünk azon diákok jelentkezését várja, akik 2018-ban fejezik be a 7., 8., és 9. osztályt. A 10.-11. osztályok fizika-matematika, illetve biológia-kémia profillal működnek.

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése