Megkezdődtek az egységes lelkészképesítő vizsgák

2021. Jun 11., szerző: Adminisztrátor

Több mint nyolcvan, teológiát végzett jelölt vizsgázik a napokban a tizedik egységes lelkészképesítő vizsgán. A lelkipásztori pályára készülők gyakorlati és elméleti tudásukról, valamint elhivatottságukról adnak számot a következő napokban.

– Az egész egyház felelőssége a lelkészképesítés és a lelkipásztori pályára való alkalmasság megállapítása – mondta Fazakas Sándor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanára. A Zsinati Lelkészképesítő Bizottság előadója szerint fontos, hogy a jelöltek alkalmasságát megállapító bizottságokban az egyházi kerületek vezetőiből és a négy magyarországi teológia szaktanáraiból állnak. – A vizsgákon a fő hangsúly az útra indítás. Valamennyi jelölt túl van már rövidebb-hosszabb gyakorlati képzéseken és a lelkipásztori szolgálat kezdetén találja magát. Ezeken az alkalmakon érezniük kell az egyház támogató szeretetét, illetve a belső, isteni elhíváson felül a külső, egyházi elhívást is.

A teológiai tanulmányaikat elvégzett lelkészjelöltek, és a határokon túl szerzett diplomával rendelkezők jogi, társadalomelméleti és egyháztörténeti témákban adnak számot tudásukról, emellett vasárnapi prédikációk és hittanórák szövegeit nyújtják be az egyházi vezetők és szaktanárok számára. A vizsgázóknak olyan alapvető kérdésekben is meg kell tudniuk szólalni, amelyek a gyülekezeti tagok mindennapi életét érinthetik. Ilyen például az élet kezdetén és végén felmerülő etikai kérdések, az állam és egyház kapcsolatának kérdése, vagy a szabad akaratról és az emberi képességekről szóló egyházi tanítások.

A június 10-11-én, valamint 14-15-én rendezett egységes számonkérés a járvány miatt tavaly szeptemberben elmaradt lelkészképesítő vizsga pótlása. Az idén végzett hallgatók számára szeptemberben rendeznek ehhez hasonló vizsgát.

reformatus.hu

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.