Hírek

A koronavírus és egyházi élet

2020/06/08 - A pokol kapui sem vehetnek diadalt az egyházon A koronavírus-járvány miatt idén karanténban voltunk kénytelenek tölteni a húsvétot, a mennybemenetel ünnepét, a pünkösdöt. A templomok ajtai zárva maradtak, de az istentiszteletek, a szentmisék nem maradtak el: tévé- és rádióközvetítéseken, illetve online nézhettük, hallgathattuk azt. Kárpát-medence magyarsága közösen vehetett részt áldozásban, úrvacsorában. Persze más volt otthonunkban venni magunkhoz a szent jegyeket a családfő kezéből, vagy éppen egyedül elfogyasztani azt… De a hit, a reménység, a szeretet ott volt az otthonokban…  Ezúttal Zán Fábián Sándor püspököt kérdeztük többek között arról, milyen hatással volt, van a koronavírus-járvány miatti karantén az egyházi életre,milyen lépéseket tett a Kárpátaljai Református Egyház azért, hogy a karantén ideje alatt is szóljon az Ige, illetve hogyan szervezzük/szervezhetjük majd gyülekezeti életünket a jövőben.

Pünkösdi körlevél

2020/05/30 - Pünkösdi körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára „A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket mindenörömmel és békességgel a hivésben, hogy bővölködjeteka reménységben a Szent Lélek ereje által.” (Róm 15,13)Kedves Testvéreink az Úrban!A Szentlélek átformálja életünket, gondolatainkat, megerősítve hitünket. Azok, akik nem ismerik meg a Megváltót, reménység nélkül élnek. Mikor elfogadtuk Jézust, Ő akkor hozta szívünkbe a reményt.Ezt kell fenntartanunk és védenünk, kiváltképpen ebben az időben, mikor megpróbáltatások alatt vagyunk. A Krisztusba vetett reményt a mi Urunk tartsa fenn bennünk a Lélek által, e küzdelmes idők közepette is!

Szóljon a harang!

2020/05/20 - Május 22-én, pénteken, illetve június 4-én, csütörtökön szólaltassák meg templomaik harangját a Kárpát-medence összes református gyülekezetében – kéri Zsinatunk Elnökségi Tanácsa. KEDVES TESTVÉREK! A Nemzeti Összetartozás Éve alkalmából a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa kéri, hogy május 22-én, a magyar reformátusok egységére, június 4-én pedig a trianoni békediktátum 100. évfordulójára emlékezve, szólaltassák meg harangjaikat a református templomok. Nyolc évvel ezelőtt – 2012. június 19-20-i ülésének zárónyilatkozatában – a Generális Konvent úgy határozott, hogy június 4-ét, a Nemzeti Összetartozás Napját felveszi a magyar reformátusok számára javasolt jeles napok sorába. A Konvent a nyilatkozatban kérte a gyülekezeteket, hogy a presbitériumok döntése alapján harangozzanak május 22-én, a Magyar Református Egység Napján, valamint június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján.

ELV: már lehet jelentkezni

2020/05/04 - Az Egységes Lelkészképesítő Bizottság 2020-ban is várja mindazon egyháztagok jelentkezését, akik valamely lelkészképző intézetben református lelkészi egyetemi oklevelet szereztek, de lelkészképesítő vizsgát még nem tettek, és akik református lelkészi képesítést kívánnak nyerni, vagy akik lelkészi képesítésüket honosítani szeretnék, valamint a Magyarországi Református Egyházban lelkészi állást kívánnak betölteni.

Autós istentisztelet Beregszászon:

2020/05/04 -  az első lépés, hogy ismét közösségben legyünk A koronavírus-járvány megfékezése érdekében két hónappal ezelőtt hirdetett karantén miatt a templomok is zárva vannak. Igaz, a televízió, a rádió, az internet segítségével virtuálisan közösségben lehetünk, de ez nem ugyanaz, mintha személyesen is találkoznánk.

Jövőre tartjuk meg az Egységnapot

2020/04/21 - A tervek szerint jövőre találkozunk. Egy évvel elhalasztotta a magyar református egység napi ünnepséget a Generális Konvent Elnöksége.Egy évvel elhalasztotta a magyar református egység napi ünnepséget a Generális Konvent Elnöksége. A Kárpát-medencei református egyházi vezetők szerdai online tanácskozásán döntöttek úgy, hogy 2021-ben szervezik meg az idén májusra Marosvásárhelyre tervezett programokat.      

Békesség néktek!

2020/04/13 - Zán Fábián Sándor,a Kárpátaljai Református Egyház püspöke

Húsvéti körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára

2020/04/11 - „Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen.” (Jn 15,11)   Ünneplő Keresztyén Gyülekezet! Szeretett Testvéreink!

Húsvét ünnepe a Kárpát-medencében

2020/04/05 - Kedves Testvérek! A Kárpát-medencei Református Egyház egységét idén húsvét ünnepe alkalmával élhetjük meg. Amikor otthonainkban előkészítjük a szent jegyeket, lélekben egyesülünk Krisztussal és kapcsolódunk mindazokkal, akik velünk együtt vallják, hogy Jézus Krisztus feltámadt úr. Kapcsolódjuk mi is bűnbánattal és a bűnbocsánat reménységével a Duna televízió húsvét vasárnap 9 órakor közvetített istentiszteletébe. Református istentisztelet  Duna TV (HD) 2020.04.12 09:00   A Duna Televízióban közvetítendő húsvétvasárnapi református istentisztelet rendje

Felhívás adománygyűjtésre

2020/04/01 - A Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai osztálya gyűjtést szervez, különböző egészségügyi védőfelszerelések vásárlása céljából. E célból létrehoztak egy számlaszámot, ahová küldhetik adományaikat azok, akik segíteni szeretnének. A gyűjtés célja: • lélegeztetőgép vásárlása a kórháznak • egészségügyi fogyó anyagok és eszközök beszerzése (fertőtlenítők, kesztyűk stb.) • tartós élelmiszer vásárlása Emellett varrni tudó személyek jelentkezését várják, egészségügyi-, többször használatos maszkok varrására (az alapanyagot biztosítják). Kárpátaljai Református Egyházkerület 90202, Beregszász, Munkácsi út. 83Управління Закарпатської Реформатської Церкви 90202, м. Берегове, вул. Мукачівська 83 UPRAVLINNJA ZAKARPATSKOI REFORMATSKOI CERKVI 90202, Beregove, Mukachivske 83 Adószám 22113360 ЄДРПОУ 22113360 Tax number 22113360 Számlaszám UA 29 322313 00000 26008000017371 Рахунок UA 29 322313 00000 26008000017371 Account number UA 29 322313 00000 26008000017371 Bank neve  Ukr Export-Import Bank, UKREXIMBANK АТ «Укрексімбанк»   Назва банку  Ukr Export-Import Bank, UKREXIMBANK АТ «Укрексімбанк»   Bank name Ukr Export-Import Bank, UKREXIMBANK АТ «Укрексімбанк» Bank azonosító   322313 МФО   322313 Bank ID number 322313 SWIFT EXBSUAUXXXX Bank címe 90202 Beregszász, Ivan Franko u. 15 Адреса банку 90202 Берегове, вул. Івана Франка 15 Bank address 90202 Beregovo, st. Ivana Franka 15

Körlevél

2020/03/17 -

Felhívás

2020/03/14 -

Találkozó

2020/03/03 - 2020. március 22.  Találkozó a kilencvenes évek ébredése idején táborozó (Balazsér, Aklihegy, Tiszanagyfalu, Kaszony, Csongor) "fiatalok" számára a beregszászi református templomban.Legyetek munkatársaink és imádkozzatok, hívogassatok, hogy minél több régi táborozóhoz eljusson a híre. Találkozzunk március 22-én.Szervezők: Zimányi József, id. Pocsai Sándor, Seres János, Nagy Barna és Zita, Kiss Lívia, Gyurkó Miklós, Taracközi Ferenc

Teológiai tanulmányokra készülők figyelem

2020/02/05 - Mivel a felvételi vizsgák és a hivatalos dokumentumok leadása lassan elkezdődik, ezért 2020. február 20-án, d.e. 10 órai kezdettel a Kárpátaljai Református Egyház Püspöki Hivatalában kerül sor a teológusjelöltek meghallgatására. Viszont szeretnénk lehetőséget adni azoknak, akik mostanában döntöttek úgy, hogy akár teológiára, akár vallástanári szakra szeretnének jelentkezni, és elhívást éreznek eme szolgálatokra. Ők még 2020. február 14-ig leadhatják jeletkezésüket a Püspöki Hivatalban: önéletrajz, konfirmációi emléklap, lelkipásztori ajánlás és az elmúlt év tanulmányi eredményéről szóló bizonyítvány. a KRE Püspöki hivatalának munkatársai

Egyszülős program szakembereknek

2020/02/05 - A kárpátaljai családokat sújtó egyik legnagyobb probléma: A külföldi munkavállalás miatt szülő(k) nélkül maradt gyermekek, "csonka" családok. Lelkészek, pedagógusok, segítő szakemberek számára szervezünk tréninget melynek célja, hogy azok a szakemberek, akik a gazdasági migráció által érintett családokkal, gyerekekkel dolgoznak, találkoznak- jobban értsék a hátrahagyott családtagok által megélt élethelyzet pszicho-szociális hátterét- és ennek a tudásnak a birtokában az érintett gyerekek, családok nehézségeit, elakadásait beazonosítsák- és kellő módon foglalkozzanak velük, támogassák őket ebben az élethelyzetben A tréninget az OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY munkatársai vezetik helyszín: Beregszász, református gyülekezeti terem időpont: 2020. február 28., 14-17 óra A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeuCQ1uSBsIilyTWv…/viewform  

A Trianon-pályázat díjátadó ünnepsége a Nagydobronyi Református Líceumban

2020/02/05 - A Kárpátaljai Református Egyház (KRE) Tanügyi Bizottsága 2019 őszén pályázatot hirdetett a református líceumok 8-11. osztályos diákjainak A trianoni békediktátum hatása szülőföldem és családom életére címmel. A felhívásra a három református líceumból tizenegy tanuló készített dolgozatot. A 2020. január 30-án megtartott ünnepi emlékezés alaphangját Juhász Gyula Trianon című verse szolgáltatta, amely Horkay László ny. püspök úr tolmácsolásában hangzott el.

2020 a nemzeti összetartozás éve

2020/01/03 - Tavaly a határokon átívelő református egységünkért adtunk hálát, a 2020-as év fókuszában pedig a nemzeti összetartozás áll majd. De lesz még idén általános tisztújítás is a Magyarországi Református Egyházban. Összeszedtük az előttünk álló esztendő legfontosabb eseményeit. Tartsanak velünk!

A Nagyberegi Református Líceum szalagtűző ünnepségén

2019/12/18 - Hálaadás és reményteli jövőtervezésAz Úrban bízzatok mindenkor! Segítségetek ő és pajzsotok. Mindenkor veletek van. Megáldjaazokat, akik félik az Urat – hangzott a sok-sok igei jótanács a Nagyberegi Református Líceummúlt szombaton megtartott szalagavató ünnepségén, amelynek ezúttal a II. Rákóczi FerencKárpátalja Magyar Főiskola átriuma adott otthont. Nemcsak a színpad, de a szív és a lélek isünneplőbe öltözött ezen a napon, amikor is 38 érettségi előtt álló diák mellére tűzték fel areménység zöld szalagját.

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése