Hírek

Lelkészszentelés és imaközösség

2019/06/15 - A Kárpátaljai Református Egyház (KRE) ünnepi közgyűlést tartott pünkösdhétfőn a beregszászi református templomban. Ezúttal két lelkész felszentelésére és imaközösségre is sor került.

Tízéves a református egység

2019/06/04 - „Hadd tartsunk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten!” Május 18-án Debrecenben mintegy tízezer református gyűlt össze – Kárpátaljáról közel ezren érkeztek –, hogy hálát adjanak az eltelt tíz évért, a református egységért, azért, hogy – amint Bogárdi Szabó István, a Magyar Református Egyház püspöke fogalmazott – nem oldott kéveként hulltunk szét, hanem az Istentől kapott szabadságunkat abban éltük meg, hogy megkerestük és megtaláltuk egymást. Az eltelt évtized pedig megmutatta, hogy a magyar reformátusok egysége él és élni akar.

Pünkösdi körlevél

2019/06/04 - a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. (Jn 14,15–17)  Szeretett Testvéreink a Krisztus Jézusban!  Pünkösd ünnepén hálaadással állhatunk meg Teremtő Istenünk előtt, mert Jézus Krisztus hű volt ígéretéhez, és elküldte az Ő Szentlelkét, aki azóta is jelen van a világban, az egyházában, és azok szívében, akik életüket követésének szentelték.  

Kárpátaljai szemmel az egységről

2019/05/20 - Zán Fábián Sándor  a KRE püspöke Tíz év távlatából azt tudom elmondani, hogy ezek az évek, amelyek mögöttünk vannak, megerősítettek bennünket, mindnyájunkat abban, hogy egy alapon állunk a Szentírás alapján, a hitvallásaink összekötnek bennünket. A múltunk habár különbözik is, de ugyanaz a jövőképünk, tehát Isten országa felé haladunk.

Megkerestük és megtaláltuk egymást

2019/05/20 - Azért imádkoztunk Debrecenben, hogy Himnuszunk könyörgése teljesüljön rajtunk, vagyis maradjon velünk a mi Istenünk jó kedve és szeretete.

,,A világ Isten-szőtte szőnyeg”

2019/05/20 - A Magyar Református Egység Nap gálaestjének a debreceni Csokonai Színház adott otthont május 17-én, pénteken 18 és 20 óra között. „Ennek a gálaestnek a gondolata azért fogalmazódott meg bennünk, mert igazi hálaadással a szívünkben készültünk az egység ünnepére” – emelte ki Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke köszöntőjében.

Hirdesse egységünket!

2019/05/18 - Az eltelt évtized megmutatta, hogy a magyar reformátusok egysége él és élni akar – ahogy egy fa is. Ezért faültetéssel kezdődött református egységünk hálaadóünnepe a Magyar Református Egyház Zsinatának május 17-i ülése előtt. Egyházunk püspökei és a Kárpát-medencei egyházmegyék képviselői közösen ültettek el egy tölgyfát a Debreceni Református Kollégium Díszudvarán, ezzel is kifejezve összetartozásunkat.

Bővüléssel ünnepeljük az egységet

2019/05/18 - Az amerikai Kálvin Egyházkerület is csatlakozott a tizedik születésnapját ünneplő Magyar Református Egyházhoz a május 17-i debreceni ünnepi zsinati ülésen. A pénteki napon visszatekintettek a magyar református egység elmúlt évszázadaira és hálát adtak az egyre szorosabb testvéri kötelék áldásaiért.

Lelkipásztoraink jövőjéért

2019/05/14 - Népszerűek a lelkipásztor-képzések a hazai református egyetemeken, egyházunk négy püspöke és felsőoktatási intézményeink rektorai ugyanakkor sok teendőt látnak maguk előtt. Jelentős reform nem várható a lelkészképzésben, finomhangolásra azonban készülhetünk, illetve a lelkésztovábbképzésben is változások várhatók – hangzott el a református egyházvezetők és rektorok találkozóján május 8-án, Budapesten.

Az egység ünnepe

2019/05/13 - „Azzal tudjuk leginkább értékelni az egységet, ha megéljük azt" – véli Fekete Károly tiszántúli püspök, a május 18-i egységnap házigazdája. Egy hét múlva egész napos rendezvénnyel ünnepeljük az egységes Magyar Református Egyház megalakulásának 10. évfordulóját Debrecenben.

Egységnap - Fontos!

2019/05/13 - 1. Akik leadták jelentkezésüket és a létszámot a gyülekezetből, azoknak mindenkinek tudunk utazást biztosítani közös buszokkal a határ magyar oldaláról. Ez azt jelenti, hogy át kell gyalogolni az ukrán-magyar határon, és a magyar oldalon beszállni a buszokba. 2. Minden egyházmegye utazói a hozzá közel lévő határátkelőn lépik át a határt: Máramaros-Ugocsa - Tiszaújlak-Tiszabecs, Bereg megye - Asztély-Beregsurány, Ung megye - Csap-Záhony. 3. Fontos, hogy minden utazónál legyen érvényes útlevél. A KRE vezetői

A Magyar Református Egység Napja

2019/05/02 - 10 éves a Magyar Református Egyház 2019. május 18-án ünnepeljük a Magyar Református Egység Napját Debrecenben, abból az alkalomból, hogy 10 éve egyesült újra a Magyar Református Egyház a Kárpát-medencében.

Jótékonysági tojásfestés egy családtípusú gyermekotthonért

2019/05/02 - Immár hagyománnyá vált, hogy a Főiskolai Református Ifjúsági Gyülekezet tagjai összefogva a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézet kollégiumának hallgatóival, valamint a Kölcsey Ferenc szakkollégium hallgatóival jótékonysági tojásfestés szervezzenek egy adott személy, szervezet vagy család megsegítésére. Az idén megfestett tojásokat – melyeket a hallgatók Zsell Diána festési technikáival díszitettek – egy családtípusú gyermekotthon megsegítésének céljából készítették.

Anyák napja - másképp

2019/05/02 - Április 27-én a KCsSz és a Sámuel Alapítvány közös rendezvényére került sor, az anyák napi ünnepségre. A rendezvényen részt vevő családok közös áhítaton vettek részt, melyen Taracközi Ferenc, a Beregszászi Református Egyházközség vezető lelkésze, a Sámuel Alapítvány alapítója helyezte Isten üzenetét a jelenlévők szívére.  Ezt követően a gyermekek s a fiatalok, az apukák kíséretében a beregszászi Pacsirta üdülőben tölthettek el egy tartalmas délelőttöt, mialatt az anyukák az alapítvány irodájában kötetlen beszélgetésen, tapasztalatcserén vettek részt. Egy magyarországi magánszemélynek köszönhetően, minden anyuka anyák napi támogatást vehetett át. A rendezvény közös ebéddel zárult, s új lendülettel a további hétköznapokra. Isten áldja a „sámueles” anyukákat!

Húsvéti körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezetének és intézményének

2019/04/20 - „Másnap János látta, hogy Jézus hozzá jön, és így szólt: Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét!“ (Jn 1,29) Húsvétot ünneplő keresztyén testvéreink az Úr Jézus Krisztusban! Mit sem ért az ember ebből a világból, csak elvárja, hogy az Isten teljesítsen. Ebben az öntudati válságban Jézus kijelenti: „Én vagyok az út, az igazság, és az élet“. Nekünk mondja személyesen, mert tökéletesen ismer. Közben világunkban elvesztik értelmüket a testvér, a rokon, és a jóbarát kifejezések. Kialakul a „nem ismer sem Istent, sem embert“ állapot. 

Üstökös: keressük a legjobb dicsőítő csapatot!

2019/04/13 - Ha van egy jó dicsőítő csapatod, olvass tovább, mert az idei Csillagpontra készülve olyat teszünk, amit korábban soha: zenei tehetségkutatót hirdetünk!

Ezreket várnak az egység napjára

2019/04/07 - – Bár történelmi okokból határok választanak el bennünket, mégis egységesek vagyunk – mondja Tóth-Mihala Veronika, a Magyar Református Egység Napja koordinátora. A debreceni programon a 2009-ben újraegyesített Magyar Református Egyházat, a tíz évet, az egységet ünnepeljük majd, a tervek szerint akár tízezren is. A szervezők azt kérik, aki teheti, vonattal vagy busszal tervezze az utazást.

Együtt a nevelésben

2019/04/06 - Immáron negyedik alkalommal került megszervezésre a Máramaros-Ugocsa Egyházmegyében szolgálatot végző hitoktatók találkozója március 29-én. Egy évvel ezelőtt Tanulmányi Bizottságunk elnöksége úgy határozott, hogy valamit tenni kell, mert szükségünk van olyan alkalomra, ahol a hitoktatók együtt lehetnek, hasonló problémáikra közösen kereshetik a megoldást, s tapasztalataikat elmondva épülhetnek egymás által is.

Nők csendesdélutánja Csongoron

2019/04/06 - Terhek viselése Gondokkal, teljesítménykényszertől terhelt, stresszes időben élünk, mindenért aggodalmaskodunk. Hatványozottan érvényes ez a nőkre, akik nem csupán helytállni, de bizonyítani is akarnak – a munkahelyen, a családban, a közösségben egyaránt. Olykor túlvállalják magukat, túl sok terhet viselnek, és ritkán kérnek segítséget. Így aztán egy idő után kimerülnek, kiégnek. Hogy ez ne történjen meg, olykor meg kell állni, fel kell töltekezni. Miért és hogyan? Nos, többek között ezekre a kérdésre kereste a választ az elmúlt vasárnap a csongori templomban megtartott női csendesnap mintegy ötszáz résztvevője.

Egységnap - munkatársi találkozó Berekfürdőn

2019/03/25 - Közeledve a Magyar Református Egység Napja tizedik évfordulójához, a berekfürdői munkatársi alaklom (2018. október 19–20.) főszervezői arra az elhatározásra jutottak, hogy az idei egységnap főbb irányvonalait, eseményeit és kereteit együtt, közösen alkossák meg bevonva az egész Kárpát-medence egyházkerületeit és az azokhoz tartozó egyházmegyéket. Ebből kifolyólag Kárpát-medence minden egyházmegyéje képviseltette magát egy–egy megbízott személy által a Berekfürdőben megrendezésre került munkatársi találkozón. A Kárpátaljai Református Egyház három egyházmegyéjét Seres János lelkipásztor, Barta Attila lelkipásztor, valamint jómagam képviseltük.

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése