Hírek

Utcai evangélizációra készülnek Beregszászon

2017/05/29 - Kedves Testvérek! A Reformáció 500 éves jubileuma alkalmából Beregszász főterén utcai evangelizációt szervez a Beregszászi Református Gyülekezet. 6 ország 1 nemzet 1 evangélium címmel. Az alkalmak a ránk következő héten kedden (május 30-án) kezdődnek 17 órakor. Szeretettel várjuk Önöket is alkalmunkra! Szolgálattevők: Kedden Szenn Péter  lelkész (Horvátország) Szerdán Szabó István püspök (Anyaország) Csütörtökön Géresi Róbert püspökhelyettes (Szlovákia) Péntek Halász Béla püspök (Szerbia) Szombat Zán Fábián Sándor püspök (Kárpátalja) Vasárnap Kató Béla püspök (Románia) - d.e. 10 óra, zárás

A Reformáció Gyermekei Program népszerűsítéséért

2017/05/16 - Cselekvésre fordult az idő Az anyák napja ünnepének kapcsán számos gyülekezetben szerveztek ünnepséget. Május 8-án a Rákóczi Főiskola átriumában a szervezők – a Beregszászi Református Gyülekezet és a Sámuel Alapítvány a Mezővári gyülekezet énekkarának hathatós közreműködésével – mindezt igen színvonalas műsor keretében összekapcsolták a Reformáció Gyermekei Program népszerűsítésével.

Babavárás

2017/05/09 - Konferenciát szervezett a Lídia-kör „Kérjetek és adatik néktek…” (Mt 7, 7) Egy nappal az édesanyák nemzetközi ünnepnapját követően, május 8-án szervezett babaváró konferenciát a Lídia-kör Beregszászban. A Rákóczi Főiskola Fodó Sándor Kulturális Központjában megrendezett alkalomra édesanyákat és édesapákat éppoly szeretettel hívogattak, mint gyermekvállalás előtt álló fiatalokat.

Református énekkarok találkozója tizenhatodszor

2017/05/05 - Énekelt imádság Az az ember, aki tud énekelni, annak szívében ott van a hála is, és az ének által másokat is Istenhez tud vezetni, vallják a református énekkarok találkozójának szervezői, akik immáron tizenhatodik alkalommal rendezték meg ezt az alkalmat. S az ungvári gyülekezet ezúttal is nagyszerű vendéglátónak bizonyult, az érkező kórustagok pedig már ismerősként köszöntötték egymást.

Missziós csendesdélután Badalóban

2017/05/05 - Sok éve, hogy a csongori Bethesda Szenvedélybetegeket Mentő Misszió csendesdélutánokat szervez egyházkerületünk gyülekezeteiben. Így jutottak el már többedik alkalommal a Badalói Református Egyházközségbe. Április utolsó vasárnapján két órakor kezdődött az alkalom, melyre a helyi gyülekezeti tagok mellett, sokan érkeztek a közelebbi vagy távolabbi településekről, illetve a misszióból.

Barangolás Kárpátalján

2017/05/05 - Nem is olyan rég, a Szegedi Református Egyetemi Gyülekezet adott otthont, a minden évben megrendezendő, Kárpát-medencei Református Egyetemi Gyülekezetek Tavaszi Találkozójának. Az elmúlt hétvégén egy hasonló jellegű, de kisebb közösséget érintő program jöhetett létre Kárpátalján a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. jóvoltából.

Csendesdélután Fornoson

2017/04/30 - A reformáció és a nők A reformáció 500. évfordulójának évében számos olyan rendezvényt szerveznek világszerte, melyen a fél évezreddel ezelőtt indult mozgalom jelentőségét veszik górcső alá. Az elmúlt vasárnap a fornosi gyülekezetbe hívogattak, ahol a reformáció és a nők témája került terítékre.

Protestáns egyházak a Reformációról

2017/04/25 - Ünnepi istentisztelet Beregszászban Az elmúlt év októberében egy hatalmas ünnep, és azzal együtt egy kiemelt ünnepi programsorozat vette kezdetét a Reformáció 500. emlékéve alkalmából. Kárpátalja protestáns felekezetei januárban Ungváron gyűltek össze, hogy megnyissák a kárpátaljai események sorát. Most másodszor jöhetett létre hasonló együttlét, melynek a Beregszászi Református Templom adott otthont április 23-án.

Reformáció 500

2017/04/23 - A reformáció 500. évében másodszor tartottak ünnepi istentiszteletet a kárpátaljai protestáns egyházak. Ez alkalommal a beregszászi reformátusok templomában gyűltek össze a magyar, orosz és ukrán nyelvet beszélő hívek, akik fontosnak tartják ma is az Isten igéje és Lelke általi megújulást. 

Vakációs Bibliahét 2017

2017/04/20 - Kárpátaljai bemutató napok Május 1. - EszenyMájus 2. - TivadarMájus 9. - Beregszász

Házaspárok délutánja Badalóban

2017/04/19 - A húsvéti ünnepek hazahozták az évközben külföldön dolgozó családokat, családfőket. Ezt kihasználva a Badalói Református Egyházközségben házaspárok számára szervezetek programot. Nagyszombaton, késő délután a falu központjában álló templom harangja szólt az alkalomra hívogatva.

Krisztus Feltámadt!

2017/04/15 - Az Ő feltámadása a legnagyobb ünneplésre ad akot. Az ünnepek ünnepévé teszi ezt a napot, győzelemmé a halál, a bűn és a pusztulás felett. Egy megújult világ kezdetét jelenti, amely Krisztus győzelme által újul és változik. Az egyház énekeiben ezt az Urat dicséri, aki húsvétkor megnyitotta a mennyország kapuit számunkra és megszenteli Lelke és Igéje által a benne hívőket. Nincs veszve semmi, mert miénk lehet a győzelem minden hitvány bűn felett, és az elmúlás felett is.

Feltámadott!

2017/04/15 - Húsvéti körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára.  Feltámadott! (Lukács 24,34) Ünneplő Keresztyén Gyülekezet! Szeretett Testvéreink! A Generális Konvent Elnöksége szeretettel szólítja a Kárpát-medencei gyülekezetek és a szórványban élő közösségek minden tagját a húsvéti örömre és hálaadásra. A vereség-tudatból győzelmi örömre ébred tanítványok, boldog bizonyságtevők sorához csatlakozhatunk mi is a mindent eldöntő és meghatározó evangéliummal: Feltámadott az Úr bizonnyal! Krisztus által legyőzetett a halál, és amiképpen megnyílt sírjának szája és nem tarthatta fogságban az elveszés ereje, akképpen nyitott nekünk is Isten szabad utat kegyelméhez, bűntörlő irgalmához, életünk megújításában, újjászületésre és megszentelt üdvösségvárásra. 

Református istentisztelet Alsókerepecen

2017/04/11 - Egy család vagyunk A Kárpátaljai Református Egyház fontos feladatának tartja a szórványban élő kis közösségek lelki életének gondozását. A Beregi Egyházmegyében erre a célra munkaközösség is alakult, akik felmérik, hol élnek még elszórtan reformátusok, felkeresik őket, s ha igény mutatkozik rá, megkezdik a gyülekezetépítést. A Dercen szomszédságában található Alsókerepecen virágvasárnap a katolikus templomban tartották első közös istentiszteletüket, ahová eljöttek a körzet református gyülekezeteinek képviselői is.

Virágvasárnapi csendesdélután

2017/04/10 - Királyod jön hozzád A Kárpátaljai Református Egyház virágvasárnap immáron hagyományosan csendesdélutánt szervez kiskörzetenként. Jómagam ezúttal a Mérce, illetve a Váralja körzet alkalmán vettem részt Dercenben, melyre eljöttek a helyiek mellett Rákos, Kajdanó, Munkács, Izsnyéte, Gát, Fornos református hívei is.

Tisztelt Lelkipásztorok, Zsinati Tagok, Misszionáriusok, Barátok, Gyülekezetek!

2017/04/10 - Tájékoztjuk Önöket, hogy ifj, Seres János  temetése  2017. április 11-én, kedden 13 órától lesz a Péterfalvi Református Líceumban. A virrasztó ma este (április 10-én), 19 órakor lesz a Péterfalvi Református Líceum tornatermében. A család kérésére, koszorúmegváltás címén az adományokat a líceumban kitett perselyekbe helyezzék. Isten vigasztalását kérjük a gyászoló családokra.

A 486 éves Sárospataki Református Kollégium Énekkara Kárpátalján

2017/04/04 - Harmincöt diák, fiúk és lányok, teológusok és gimnazisták, a Reformáció örökségének ifjú hordozói, a Sárospataki Kollégium Énekkarának tagjai 2017. március 26-27-28-án három csodálatos napot töltöttek Kárpátalján.

Világ, amelyben nincsenek akadályok

2017/04/04 - A rozsnyói Meseszínház kárpátaljai körútjáról  Kárpátalján tartott előadás-sorozatot a rozsnyói Meseszínház. Itt-tartózkodásuk alatt tizenöt településen adták elő a Mese a juhászbojtárról című palóc népmesét, amely egy juhászlegény története arról, hogyan próbált szerencsét, s tanult mesterséget.

Haláleset

2017/04/03 - „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” Filippi 4,13   Fájó szívvel tudatjuk, hogy Seres János tiszteletbeli esperes legidősebb gyermeke ifj, Seres János, a Péterfalvi Református Líceum tanára tragikus baleset következtében, életének 29. évében elhunyt.   Az Úr vigasztalja feleségét, kisfiát, szülőket, testvéreket és a család többi tagját. Kérjük, hordozzák imádságban a gyászoló hozzátartozókat.  

MAGYAR VERSEKKEL ÜNNEPLI A VILÁG A REFORMÁCIÓT

2017/03/20 - Mai magyar költő, és egy versét megzenésítő hazai együttes alkotásaival is ünnepli a protestáns világ Wittenbergben a reformáció 500. születésnapját. Az Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE) 107 tagegyházat, köztük a lutheri evangélikusokat és a kálvini reformátusokat fogja össze, közel ötvenmillió hívőt képviselve. A szervezet 2014-ben Martin Luther 1517-es fellépésének, vagyis a reformáció kezdetének félezredik évfordulójára énekszövegírói pályázatot hirdetett két kategóriában. A hét ország között megoszló, mintegy százhúsz pályázó közül Miklya Zsolt Kiskunfélegyházán élő költő mindkét kategóriában első díjat kapott. A páratlan magyar siker az egyházi körökön kívül egyelőre visszhangtalan maradt.

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése