Hírek

Új elnök a a Kárpátaljai Egyházak Tanácsa élén

2020/08/28 - Augusztus 26-án tartott tanácskozást a Kárpátaljai Egyházak Tanácsa. A találkozón a kárpátaljai vallási felekezetek elöljárói arró is döntést hoztak, hogy ki töltse be a megüresedett vezetői posztot a KET-ban. A testület a Kárpátaljai Református Egyház püspökének személye mellett döntött. A tanács előző elnöke Vaszil Rajcsinec, Ukrajna Evangéliumi Szabadkeresztény Gyülekezetei Szövetségének főpüspöke volt, akinek elhalálozása miatt volt szükség új elnökválasztásra. Zán Fábián Sándor elsődleges feladataik közé sorolta a tanács megerősítését – mondta a KRE püspöke. – Az anyagi értékek helyett szem előtt kell tartanunk a lelki értékeket, és ezzel példaként kell állnunk közösségünk tagjai előtt. -tájékoztatott a KRE püspöki hivatala. Részletes interjút a későbbiekben közlünk.  

Presbiterképzés a fornosi gyülekezetben

2020/08/21 - „Az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket.” (2Pt 1,3) Január elején a presbiterekkel elhatároztuk, hogy évente két alkalommal fogunk valamilyen csapatépítő programot szervezni. Rögtön ki is tűztük a két aktuálisnak látszó időpontot. Az elsőt februárban, a másodikat pedig az augusztusi hónapban. Február végén sikerült megszervezni egy kétnapos képzést, melynek a Berg Camp adott otthont. A tizenöt fős csapat két előadáson vett részt, amelyet minden alkalommal fórumbeszélgetés követett. De az előadások mellett volt áhítat, közös filmnézés, közös étkezések, és utolsó programként, mielőtt haza indultunk volna, mindenkinek lehetősége volt erejét és ügyességét megmutatni a bowlingpályán.

Bizonyítványátadó ünnepségek a KRE líceumaiban

2020/08/21 - Református líceumaink végzősei számára rendhagyó módon ért véget a 2019–2020-as tanév. A hagyományos tanévzáró ünnepség helyett idén ünnepélyes bizonyítványosztásra került sor a karantén szabályait betartva.

Felnőttkonfirmáció Beregardóban

2020/08/21 - „Aki vallást tesz rólam…” A református egyház hitgyakorlatában az már természetes, hogy fiatalok 14-15 éves korukban konfirmálnak. Ezt a már óvodában megkezdett hitoktatás után kétéves konfirmációs felkészítés előzi meg, majd a sikeres vizsgát követően nyilvánosan vallást tesznek hitükről Isten és a gyülekezet előtt.

Rehabilitáció a Nefelejcsben karantén alatt

2020/08/21 - A gyermek – áldás, vallják a keresztyének. Még akkor is, ha fogyatékkal születtek. Ők is Isten teremtményei, akik, hisszük, céllal érkeztek erre a világra. Nem is szeretjük a „fogyatékos” szót használni rájuk, inkább speciális nevelést igénylők ők. Ahhoz viszont, hogy ezt megkapják, segítségre van szükségük. S nem csak nekik, de az őket nevelő szülőknek, családtagoknak is, merthogy nem igazán könnyű feladat ez számukra, nehéz feldolgozni szülőknek, nagyszülőknek ezt a helyzetet. Viszont erre ebben az országban kevés a lehetőség, a kisebbségi létben élők számára meg szinte egyáltalán nincs megfelelő család-barát intézmény. Ebben a helyzetben a történelmi egyházak, így a Kárpátaljai Református Egyház is fontos szerepet tölt be: állami feladatot átvállalva működtetnek rehabilitációs központokat. Közülük az egyik Mezővári határában található. A „Nefelejcs” Rehabilitációs Központ igazgatónőjével az intézet indulásáról, a karantén ideje alatti működésről és a jövőről beszélgettünk.

Sajtóközlemény

2020/08/19 - A CODE VDIC, az Önkéntes Katasztrófavédelmi Beavatkozó Kapacitás Együttes Fejlesztése elnevezésű és HUSKROUA/1702/8.1/0035 azonosítószámú projekt Nyitórendezvénye 2019.09.25-én, Sátoraljaújhelyen, a BIZTONSÁG HETE, ezen belül pedig a BIZTONSÁG NAPJA események keretében került megrendezésre.

Közgyűlés és lelkészszentelés

2020/07/19 - Rendhagyó egyházkerületi közgyűlésre került sor a Kárpátaljai Református Egyhárkerületben. Az alkalom a karanténelőírásoknak megfelelően, szabadtéren, a KRE püspöki hivatalának kertjében került megrendezésre. Nyitóáhítatában Zán Fábián Sándor kiemelte, a halál nem győzhet, hiszen maga a feltámadott Úr szól ma is hozzánk, az Ő Szentlekével erősít, vezet.

A koronavírus és egyházi élet

2020/06/08 - A pokol kapui sem vehetnek diadalt az egyházon A koronavírus-járvány miatt idén karanténban voltunk kénytelenek tölteni a húsvétot, a mennybemenetel ünnepét, a pünkösdöt. A templomok ajtai zárva maradtak, de az istentiszteletek, a szentmisék nem maradtak el: tévé- és rádióközvetítéseken, illetve online nézhettük, hallgathattuk azt. Kárpát-medence magyarsága közösen vehetett részt áldozásban, úrvacsorában. Persze más volt otthonunkban venni magunkhoz a szent jegyeket a családfő kezéből, vagy éppen egyedül elfogyasztani azt… De a hit, a reménység, a szeretet ott volt az otthonokban…  Ezúttal Zán Fábián Sándor püspököt kérdeztük többek között arról, milyen hatással volt, van a koronavírus-járvány miatti karantén az egyházi életre,milyen lépéseket tett a Kárpátaljai Református Egyház azért, hogy a karantén ideje alatt is szóljon az Ige, illetve hogyan szervezzük/szervezhetjük majd gyülekezeti életünket a jövőben.

Pünkösdi körlevél

2020/05/30 - Pünkösdi körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára „A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket mindenörömmel és békességgel a hivésben, hogy bővölködjeteka reménységben a Szent Lélek ereje által.” (Róm 15,13)Kedves Testvéreink az Úrban!A Szentlélek átformálja életünket, gondolatainkat, megerősítve hitünket. Azok, akik nem ismerik meg a Megváltót, reménység nélkül élnek. Mikor elfogadtuk Jézust, Ő akkor hozta szívünkbe a reményt.Ezt kell fenntartanunk és védenünk, kiváltképpen ebben az időben, mikor megpróbáltatások alatt vagyunk. A Krisztusba vetett reményt a mi Urunk tartsa fenn bennünk a Lélek által, e küzdelmes idők közepette is!

Szóljon a harang!

2020/05/20 - Május 22-én, pénteken, illetve június 4-én, csütörtökön szólaltassák meg templomaik harangját a Kárpát-medence összes református gyülekezetében – kéri Zsinatunk Elnökségi Tanácsa. KEDVES TESTVÉREK! A Nemzeti Összetartozás Éve alkalmából a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa kéri, hogy május 22-én, a magyar reformátusok egységére, június 4-én pedig a trianoni békediktátum 100. évfordulójára emlékezve, szólaltassák meg harangjaikat a református templomok. Nyolc évvel ezelőtt – 2012. június 19-20-i ülésének zárónyilatkozatában – a Generális Konvent úgy határozott, hogy június 4-ét, a Nemzeti Összetartozás Napját felveszi a magyar reformátusok számára javasolt jeles napok sorába. A Konvent a nyilatkozatban kérte a gyülekezeteket, hogy a presbitériumok döntése alapján harangozzanak május 22-én, a Magyar Református Egység Napján, valamint június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján.

ELV: már lehet jelentkezni

2020/05/04 - Az Egységes Lelkészképesítő Bizottság 2020-ban is várja mindazon egyháztagok jelentkezését, akik valamely lelkészképző intézetben református lelkészi egyetemi oklevelet szereztek, de lelkészképesítő vizsgát még nem tettek, és akik református lelkészi képesítést kívánnak nyerni, vagy akik lelkészi képesítésüket honosítani szeretnék, valamint a Magyarországi Református Egyházban lelkészi állást kívánnak betölteni.

Autós istentisztelet Beregszászon:

2020/05/04 -  az első lépés, hogy ismét közösségben legyünk A koronavírus-járvány megfékezése érdekében két hónappal ezelőtt hirdetett karantén miatt a templomok is zárva vannak. Igaz, a televízió, a rádió, az internet segítségével virtuálisan közösségben lehetünk, de ez nem ugyanaz, mintha személyesen is találkoznánk.

Jövőre tartjuk meg az Egységnapot

2020/04/21 - A tervek szerint jövőre találkozunk. Egy évvel elhalasztotta a magyar református egység napi ünnepséget a Generális Konvent Elnöksége.Egy évvel elhalasztotta a magyar református egység napi ünnepséget a Generális Konvent Elnöksége. A Kárpát-medencei református egyházi vezetők szerdai online tanácskozásán döntöttek úgy, hogy 2021-ben szervezik meg az idén májusra Marosvásárhelyre tervezett programokat.      

Békesség néktek!

2020/04/13 - Zán Fábián Sándor,a Kárpátaljai Református Egyház püspöke

Húsvéti körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára

2020/04/11 - „Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen.” (Jn 15,11)   Ünneplő Keresztyén Gyülekezet! Szeretett Testvéreink!

Húsvét ünnepe a Kárpát-medencében

2020/04/05 - Kedves Testvérek! A Kárpát-medencei Református Egyház egységét idén húsvét ünnepe alkalmával élhetjük meg. Amikor otthonainkban előkészítjük a szent jegyeket, lélekben egyesülünk Krisztussal és kapcsolódunk mindazokkal, akik velünk együtt vallják, hogy Jézus Krisztus feltámadt úr. Kapcsolódjuk mi is bűnbánattal és a bűnbocsánat reménységével a Duna televízió húsvét vasárnap 9 órakor közvetített istentiszteletébe. Református istentisztelet  Duna TV (HD) 2020.04.12 09:00   A Duna Televízióban közvetítendő húsvétvasárnapi református istentisztelet rendje

Felhívás adománygyűjtésre

2020/04/01 - A Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai osztálya gyűjtést szervez, különböző egészségügyi védőfelszerelések vásárlása céljából. E célból létrehoztak egy számlaszámot, ahová küldhetik adományaikat azok, akik segíteni szeretnének. A gyűjtés célja: • lélegeztetőgép vásárlása a kórháznak • egészségügyi fogyó anyagok és eszközök beszerzése (fertőtlenítők, kesztyűk stb.) • tartós élelmiszer vásárlása Emellett varrni tudó személyek jelentkezését várják, egészségügyi-, többször használatos maszkok varrására (az alapanyagot biztosítják). Kárpátaljai Református Egyházkerület 90202, Beregszász, Munkácsi út. 83Управління Закарпатської Реформатської Церкви 90202, м. Берегове, вул. Мукачівська 83 UPRAVLINNJA ZAKARPATSKOI REFORMATSKOI CERKVI 90202, Beregove, Mukachivske 83 Adószám 22113360 ЄДРПОУ 22113360 Tax number 22113360 Számlaszám UA 29 322313 00000 26008000017371 Рахунок UA 29 322313 00000 26008000017371 Account number UA 29 322313 00000 26008000017371 Bank neve  Ukr Export-Import Bank, UKREXIMBANK АТ «Укрексімбанк»   Назва банку  Ukr Export-Import Bank, UKREXIMBANK АТ «Укрексімбанк»   Bank name Ukr Export-Import Bank, UKREXIMBANK АТ «Укрексімбанк» Bank azonosító   322313 МФО   322313 Bank ID number 322313 SWIFT EXBSUAUXXXX Bank címe 90202 Beregszász, Ivan Franko u. 15 Адреса банку 90202 Берегове, вул. Івана Франка 15 Bank address 90202 Beregovo, st. Ivana Franka 15

Körlevél

2020/03/17 -

Felhívás

2020/03/14 -

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése