Hírek

Reformáció 500

2017/04/23 - A reformáció 500. évében másodszor tartottak ünnepi istentiszteletet a kárpátaljai protestáns egyházak. Ez alkalommal a beregszászi reformátusok templomában gyűltek össze a magyar, orosz és ukrán nyelvet beszélő hívek, akik fontosnak tartják ma is az Isten igéje és Lelke általi megújulást. 

Vakációs Bibliahét 2017

2017/04/20 - Kárpátaljai bemutató napok Május 1. - EszenyMájus 2. - TivadarMájus 9. - Beregszász

Házaspárok délutánja Badalóban

2017/04/19 - A húsvéti ünnepek hazahozták az évközben külföldön dolgozó családokat, családfőket. Ezt kihasználva a Badalói Református Egyházközségben házaspárok számára szervezetek programot. Nagyszombaton, késő délután a falu központjában álló templom harangja szólt az alkalomra hívogatva.

Krisztus Feltámadt!

2017/04/15 - Az Ő feltámadása a legnagyobb ünneplésre ad akot. Az ünnepek ünnepévé teszi ezt a napot, győzelemmé a halál, a bűn és a pusztulás felett. Egy megújult világ kezdetét jelenti, amely Krisztus győzelme által újul és változik. Az egyház énekeiben ezt az Urat dicséri, aki húsvétkor megnyitotta a mennyország kapuit számunkra és megszenteli Lelke és Igéje által a benne hívőket. Nincs veszve semmi, mert miénk lehet a győzelem minden hitvány bűn felett, és az elmúlás felett is.

Feltámadott!

2017/04/15 - Húsvéti körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára.  Feltámadott! (Lukács 24,34) Ünneplő Keresztyén Gyülekezet! Szeretett Testvéreink! A Generális Konvent Elnöksége szeretettel szólítja a Kárpát-medencei gyülekezetek és a szórványban élő közösségek minden tagját a húsvéti örömre és hálaadásra. A vereség-tudatból győzelmi örömre ébred tanítványok, boldog bizonyságtevők sorához csatlakozhatunk mi is a mindent eldöntő és meghatározó evangéliummal: Feltámadott az Úr bizonnyal! Krisztus által legyőzetett a halál, és amiképpen megnyílt sírjának szája és nem tarthatta fogságban az elveszés ereje, akképpen nyitott nekünk is Isten szabad utat kegyelméhez, bűntörlő irgalmához, életünk megújításában, újjászületésre és megszentelt üdvösségvárásra. 

Református istentisztelet Alsókerepecen

2017/04/11 - Egy család vagyunk A Kárpátaljai Református Egyház fontos feladatának tartja a szórványban élő kis közösségek lelki életének gondozását. A Beregi Egyházmegyében erre a célra munkaközösség is alakult, akik felmérik, hol élnek még elszórtan reformátusok, felkeresik őket, s ha igény mutatkozik rá, megkezdik a gyülekezetépítést. A Dercen szomszédságában található Alsókerepecen virágvasárnap a katolikus templomban tartották első közös istentiszteletüket, ahová eljöttek a körzet református gyülekezeteinek képviselői is.

Virágvasárnapi csendesdélután

2017/04/10 - Királyod jön hozzád A Kárpátaljai Református Egyház virágvasárnap immáron hagyományosan csendesdélutánt szervez kiskörzetenként. Jómagam ezúttal a Mérce, illetve a Váralja körzet alkalmán vettem részt Dercenben, melyre eljöttek a helyiek mellett Rákos, Kajdanó, Munkács, Izsnyéte, Gát, Fornos református hívei is.

Tisztelt Lelkipásztorok, Zsinati Tagok, Misszionáriusok, Barátok, Gyülekezetek!

2017/04/10 - Tájékoztjuk Önöket, hogy ifj, Seres János  temetése  2017. április 11-én, kedden 13 órától lesz a Péterfalvi Református Líceumban. A virrasztó ma este (április 10-én), 19 órakor lesz a Péterfalvi Református Líceum tornatermében. A család kérésére, koszorúmegváltás címén az adományokat a líceumban kitett perselyekbe helyezzék. Isten vigasztalását kérjük a gyászoló családokra.

A 486 éves Sárospataki Református Kollégium Énekkara Kárpátalján

2017/04/04 - Harmincöt diák, fiúk és lányok, teológusok és gimnazisták, a Reformáció örökségének ifjú hordozói, a Sárospataki Kollégium Énekkarának tagjai 2017. március 26-27-28-án három csodálatos napot töltöttek Kárpátalján.

Világ, amelyben nincsenek akadályok

2017/04/04 - A rozsnyói Meseszínház kárpátaljai körútjáról  Kárpátalján tartott előadás-sorozatot a rozsnyói Meseszínház. Itt-tartózkodásuk alatt tizenöt településen adták elő a Mese a juhászbojtárról című palóc népmesét, amely egy juhászlegény története arról, hogyan próbált szerencsét, s tanult mesterséget.

Haláleset

2017/04/03 - „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” Filippi 4,13   Fájó szívvel tudatjuk, hogy Seres János tiszteletbeli esperes legidősebb gyermeke ifj, Seres János, a Péterfalvi Református Líceum tanára tragikus baleset következtében, életének 29. évében elhunyt.   Az Úr vigasztalja feleségét, kisfiát, szülőket, testvéreket és a család többi tagját. Kérjük, hordozzák imádságban a gyászoló hozzátartozókat.  

MAGYAR VERSEKKEL ÜNNEPLI A VILÁG A REFORMÁCIÓT

2017/03/20 - Mai magyar költő, és egy versét megzenésítő hazai együttes alkotásaival is ünnepli a protestáns világ Wittenbergben a reformáció 500. születésnapját. Az Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE) 107 tagegyházat, köztük a lutheri evangélikusokat és a kálvini reformátusokat fogja össze, közel ötvenmillió hívőt képviselve. A szervezet 2014-ben Martin Luther 1517-es fellépésének, vagyis a reformáció kezdetének félezredik évfordulójára énekszövegírói pályázatot hirdetett két kategóriában. A hét ország között megoszló, mintegy százhúsz pályázó közül Miklya Zsolt Kiskunfélegyházán élő költő mindkét kategóriában első díjat kapott. A páratlan magyar siker az egyházi körökön kívül egyelőre visszhangtalan maradt.

Konfirmandusoknak a szolgálatról…

2017/03/20 - A nyári konfirmandus hetek, az első találkozás Istennel, egy-egy (örök)életre szóló döntés… Az új emberré vált, frissen átadott életű fiatal telve van tűzzel, szíve-lelke minden szeretetével kíván az Úr ügyében buzgólkodni. De hogyan is találhatná meg helyét a szolgálat hatalmas árjában az ifjú? Erre a kérdésre keresték a választ március 10. és 12. között a Borzsa-Tisza-Menti KRISZ Alapszervezet (BOTIKA) által rendezett konfirmandus hétvégén.

KRE-közgyűlés és lelkészszentelés

2017/03/14 - „A ti munkátok nem hiábavaló az Úrban” A Kárpátaljai Református Egyház (KRE) az elmúlt héten tartotta meg évi közgyűlését. Az ünnepi istentiszteletre a beregszászi református templomban került sor, ahol ezúttal két fiatal lelkész felszentelésére is sor került.

Jézusi nagy találkozások Badalóban

2017/03/10 - Evangelizációs hétvége valósult meg március 3. és 5. között a beregszászi járásbeli Badalóban. A Tisza parti településen messziről jött szolgálattevő hirdette Isten Igéjét… Több éve van már kapcsolat a Budapesttől 30 km-re fekvő Őrbottyán és a kárpátaljai Badaló református gyülekezetei között. A magyar városban működik az Őrszentmiklósi Református Gyülekezet, melynek lelkipásztora, Szabó Gábor Ferenc érkezett hozzánk a hétvégére, magával hozva a közösség üdvözletét és a Szentírás tanítását.

Hitmélyítő hétvége a KRISZ-ben

2017/03/10 - Legbelső szobám csendjében… A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet 15 éve jött létre, azzal a céllal, hogy felvállalja és megszervezze a helyi fiatalok közötti missziót. Munkája révén több ezer fiatalt ér el évente. Az Úr mindig gondoskodik az utánpótlásról, így az Ő kegyelméből évről-évre új tagokkal és lelkes szolgálattevőkkel, frissen megtért fiatalokkal bővül a szervezet. A KRISZ célja – amellett, hogy Istenhez vezesse ezeket a fiatalokat – az is, hogy tovább segítse őket a hit útján. Ennek érdekében, nemcsak figyelemfelkeltő, a krisztuskövetésre hívó, de az elköteleződésben megerősítő alkalmakat is szerveznek a munkatársak. Ilyen hétvégére hívták a hitükben erősödni vágyókat március 3. és 5. között a KRISZ beregszászi székházába.

Nagyböjt kezdete

2017/03/02 - Hamvazószerdával kezdődik és húsvétig tart a hathetes nagyböjti időszak. Lehet ez egy olyan befelé figyelő időszak az életünkben, mely közelebb visz Istenhez.

Elindult a Szeretethíd regisztráció

2017/03/02 - Idén május 19-én és 20-án tartja a Szeretethíd Kárpát-medencei református önkéntes napokat a Magyar Református Szeretetszolgálat. Az idei Szeretethíd fővédnöke Szilágyi Áron kétszeres olimpiai bajnok kardvívó.

A Fidelitas 1,3 millió forint adományt nyújtott át a kárpátaljai gyerekek segítésére

2017/02/23 - A Fidelitas csütörtökön 1,3 millió forintos adományt nyújtott át az árva, illetve nehéz sorsú gyermekeket támogató Sámuel Alapítványnak a Fogjunk össze Kárpátaljáért nevű tavalyi jótékonysági akciójának eredményeként.

Mályiban tanácskoztak a református egyházvezetők

2017/02/22 - Mályiban ülésezett a Generális Konvent Elnöksége, a Kárpát-medencei református egyházak hivatalban lévő püspökeit és főgondnokait tömörítő testület. A kétnapos tanácskozáson többek között az idei programok előkészületeiről és a részegyházak életét érintő aktuális kérdésekről egyeztettek.

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése