Hírek

Háború és hála

2022/09/26 - Nőszövetségi csendesnap Szőlősgyulán Betegségek, járványok, gazdasági válság, háború… Oly korban élünk, ami igencsak próbára tesz. És leginkább panaszra nyílik a szánk. Ilyen körülmények között miért is adhatunk hálát? – teszik fel sokan a kérdést. Erre keresték a választ a Szőlősgyulán megtartott nőszövetségi csendesnap résztvevői is. És már az első percekben is meggyőződéssel vallották, igen, van miért hálát adnunk, csak meg kell látnunk a mindennapok apró csodáit.

Presbiterbeiktatás Gáton

2022/09/26 - Az elmúlt időszakban gyülekezetünk előtt fontos feladat állt: új presbitérium megválasztása. Istennek hála ez sikerült, így az elmúlt vasárnapon megtörténhetett az új presbiterek fogadalomtétele. Természetesen nem feledkeztünk meg a gyülekezetünkben sokáig szolgáló régi presbitereinkről sem, akiknek egy kis ajándékkal mondtunk köszönetet az elmúlt évekért. Istentől jövő erőt, bölcsességet és kitartást kívánunk minden megválasztott presbiternek az előttük álló 4 évre!

Magyar állami kitüntetést vehetett át Seres János lelkész

2022/09/17 - A Perényi Kultúrkúriában adták át az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából Novák Katalin Magyarország köztársasági elnöke által kárpátaljai személyiségeknek adományozott állami kitüntetéseket. Az esemény házigazdája az ungvári főkonzulátus és a beregszászi konzulátus volt. Arany érdemkereszt kitüntetésben részesült többek között Seres János lelkipásztor, a Péterfalvai Református Líceum lelkészigazgatója.  Gratulálunk a kitűntetéshez!

A Kárpátaljai Református Egyház tanévnyitó istentiszteletén - Egyenest a cél felé

2022/09/14 - Bizonyára mindannyian érezzük és tapasztaljuk azt a bizonytalanságot, amely az országban kialakult helyzet miatt van. Szinte a nyár utolsó napjaiig bizonytalan volt még az intézmények indulása is, és ahogyan előre nézünk, és emberi bizonyosságokat keresünk, akkor is csak bizonytalan prognózisokat hallunk a tanévet illetőleg. Lehet-e így tanévet kezdeni? Lehet ilyen bizonytalanságban teljes erőbedobással oktatni, nevelni, mindent megtenni a jövő nemzedékéért? – tette fel a kérdést Tóth László, a Nagyberegi Református Líceum lelkészigazgatója a Kárpátaljai Református Egyház központi tanévnyitó istentiszteletén, melyre vasárnap a nagyberegi református templomban került sor. – Lehetséges, válaszolta meg a kérdést, mert a mi hatalmas Istenünk ezek között is gondoskodik rólunk. Küld emberi segítséget, támogatást, elindít bennünk jó gondolatokat, megáld bölcsességgel és így válik a nehéz időszak áldásoknak az idejévé az életünkben. Vegyük ezt is észre és ezzel a lelkülettel induljunk neki annak, ami előttünk van az ige biztatásával: „...egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért” (Filippi 3, 14) – bátorított Tóth László.

Hálaadó istentisztelet Beregszászon - Ébredés és hűséges helytállás

2022/09/14 - A múlt század kilencvenes évei új korszakot nyitottak a kárpátaljai magyarság, így a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) életében is. Egy hosszú, több évtizedes kommunista, ateista világ falain már a peresztrojka is okozott néhány repedést, s végül az egész rendszer összeomlott. Megújultak és kinyíltak a bezárt templomok, újak épültek, megindult a hitoktatás, élénk ifjúsági munka kezdődött. Míg korábban az elhivatott lelkészek úgynevezett születésnapokra hívogatták a fiatalokat, hogy hirdethessék számukra az örömhírt, ezután már nyári táborokat szerveztek Aklihegyen, Balazséron, Csongoron, s mivel a határok is átjárhatóbbá váltak, Tiszanagyfaluba is eljuthattak a lányok és fiúk, akik közül sokan döntöttek Jézus mellett, adták át életüket Istennek. Igazi lelki ébredés kezdődött, melynek hatása máig érződik. Az elmúlt vasárnap a beregszászi református templomban több százan jöttek össze, hogy hálát adjanak a 90-es évek megtéréseiért, s imádkozzanak egy újabb ébredési hullámért.

Oktatás csákány és ásó mellett

2022/09/08 - Kárpátalján azt tapasztalom, hogy Isten nem a tüzes kemencétől véd meg bennünket, hanem a tüzes kemencében, ahogy Sadrakkal, Mésakkal és Abéd-Negóval tette. A tűztől védve vagyunk, mert nem halljunk a fegyverek dörgését – fogalmaz Gál Erika, a Nagydobronyi Református Líceum igazgatója. A hadiállapotra hivatkozva az állam óvóhelyek kialakításától tette függővé a jelenléti oktatást. Azok az intézmények, amelyek légiriadó esetén nem tudnak óvóhelyet biztosítani, csak online taníthatnak.

Öt óvóhely épülhet Kárpátalján a Magyar Református Szeretetszolgálat támogatásából

2022/09/07 - A Magyar Református Szeretetszolgálat a Kárpátaljai Református Egyházkerület részére 81 millió forint pénzügyi támogatást biztosított. A támogatásból négy református líceum, valamint a beregszászi idősotthon óvóhelyének kialakítására nyílik lehetőség, melyek berendezését is segíti adományaival a Magyar Református Szeretetszolgálat.

Beszélgetés Máté Richárd református lelkésszel - Az Úr az én pásztorom

2022/09/05 - Máté Richárd, az Izsnyétei Református Egyházközség lelkipásztorának életét már gyermekkorától a hit, Isten gondviselése határozta meg. Egy lelkész hivatása igazán nemes, ám talán a legnehezebb feladat. Isten igéjének hirdetése mellett a próbák idején is a közösség megtartását kell szolgálnia. A hívek számítanak rá, bíznak benne, megfogadják útmutatását. Máté Richárd, az Izsnyétei Református Egyházközség lelkipásztorának életét már gyermekkorától a hit, Isten gondviselése határozta meg. Vallja: egy lelkész felelősséggel tartozik gyülekezete iránt. Ismerjük meg őt!

20 éve Kárpátalján, az Isten tenyerén - Vándorútra hívattattam

2022/09/05 - A vásárosnaményi születésű Tóthné Balkánszki Mária lelkésznő férjét követve érkezett Kárpátaljára, s ma Nagyberegen teljesítenek szolgálatot. A kárpátaljai magyarságot a leghányatottabb sorsú nemzetrésznek tartják. Nem is igazán volt vonzó az anyaországból vagy a Kárpát-medence más régiójából ide költözni. Mégis vannak emberek, akik megtették ezt, és itt találták meg boldogságukat. Közéjük tartozik a vásárosnaményi születésű Tóthné Balkánszki Mária lelkésznő, aki férjét követve érkezett Kárpátaljára, s ma Nagyberegen teljesítenek szolgálatot. Úgy érzi, itt otthonra lelt.

BECSENGETTEK - KEZDŐDHET AZ ISKOLA!

2022/09/02 - “Radírozzuk ki a különbségeket!” - ezzel a címmel hirdettük meg tanszergyűjtésünket július közepén, és célként tűztük ki magunk elé, hogy legalább 700 diák tanévkezdését tudjuk iskolatáskával és tanszercsomaggal segíteni.

Találkozzunk!

2022/08/31 -  

Egy nemzet határok nélkül - kirándulás a Dunakanyarban

2022/08/26 - Az Ukrajnában kialakult háborús helyzet nemcsak a kárpátaljai családok, hanem a Sámuel Alapítvány "nagy családja" életére is rányomta a bélyegét. Mivel családjaink hosszú idő óta nem találkoztak, ezért úgy döntöttünk, megteremtjük a találkozás lehetőségét.

Felhők a föld alatt

2022/08/25 - Óvóhelyek épültek a nyáron Kárpátalja-szerte, leginkább az ukrán állami előírások miatt. Van, ahol meglévő zöldségtárolót, pincét alakítottak át, máshol új épület ad védelmet egy esetleges légitámadás ellen. A beregszászi reformátusok a templomuk szomszédságában lévő pincéjüket alakították óvóhellyé, és arra is készülnek, hogy ott is meg tudják tartani az istentiszteleteiket, ha rosszabbra fordulna a helyzet. Közben a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) az óvóhelyek kialakítása mellett rezsitámogatásokról is döntött.

Az őrállók felelőssége - Beiktató istentisztelet Tiszakeresztúron

2022/08/22 - Beiktató istentisztelet Tiszakeresztúron Az ugocsai kisközségben ezen a vasárnapon örömünnepre került sor, mivel beiktatták Sipos Józsefet, a gyülekezet lelkipásztorát. Az ötszáz lelket számláló tiszakeresztúri református gyülekezet az utóbbi években többször bebizonyította élni akarását, szervezettségét és nem utolsó sorban mélységes hitét, azt, hogy az Úristen segítségével komoly feladatok megoldására képes. Parókiaépítés, templomfelújítás, református otthon létrehozása – ezek közül mindegyik olyan küldetés, ami egymagában is elismerésre méltó teljesítmény. 

Főszerepben a játék

2022/08/03 - 2022 júliusának utolsó hetében napközis tábort szerveztünk az Élim Hetyeni Református Fogyatékkal Élők Napközi Otthonában a Magyar Református Szeretetszolgálat támogatásával. A célunk az volt, hogy kicsik és nagyok rendhagyó módon töltsenek el együtt néhány napot. Legyen lehetőségük, a megszokott csoportok keretei nélkül, együtt játszani, szórakozni, még szorosabb közösséggé formálódni. 

Nefelejcs-programok nyári élményhete

2022/08/03 - A Magyar Református Szeretetszolgálat támogatásával egy egészhetes kiránduláson, ún. napközis-táboros alkalmakon vehettünk részt a Mezővári „Nefelejcs” Fogyatékkal Élők Oktató-Fejlesztő Központjának gyermekeivel.

Hittanosok táborozása a Bereg Campben

2022/07/29 - Krisztus a biztos menedék Aki már járt a Kígyós, Nagybereg és Magymuzsaly között festői környezetben kialakított Bereg Camp táborhelyen, és ott még lelki feltöltődést is kapott, az bizonyára vallja: itt – rácsodálkozva a Teremtő nagyszerű alkotására – közelebb került Istenhez. Ezen a helyszínen a Gyermek-Evangelizációs Közösség (GyEK) munkatársai egykoron sátrakban kezdték a gyerekek táboroztatását, ma pedig már modern, jól felszerelt épületben tölthetnek itt egy-egy hetet gyerekek és felnőttek egyaránt. 

Fiatal lelkipásztor teljesít szolgálatot Tiszaújfaluban

2022/07/27 - Soós Zsolt lelkészt, a Tiszaújfalui Református Gyülekezet megválasztott lelkipásztorát ünnepi istentisztelet keretében iktatták be június 24-én tisztségébe. A 200 fizető egyháztagot számláló kis gyülekezetben már négy éve szolgál a tiszteletes úr, valamint beosztott lelkészként a szomszédos Tiszaásványban, illetve tíz hónapja a helyettesítő lelkésze Csap város református gyülekezetének is.

Aki tud segítsen!

2022/07/26 - Szükségünk lenne 2db felnőtt három kerekű biciklire. Amennyiben bárki tud ilyen lehetőségről, kérjük jelezze azt a püspöki hivatal titkárságán. Emailen:karpataljairefegyhaz@gmail.com vagy telefonon a +380993722159 számon. Köszönjük szépen.

Érkeznek az első búzaadományok

2022/07/23 - Tart a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem gabonagyűjtő akcióA program lebonyolításában jelentős szerepet vállalnak a történelmi egyházak, az érdekvédelmi szervezetek és számos helyi civil kezdeményezés. Fotó: Izsnyétei Református Gyülekezet Talán soha nem volt még nagyobb szükség a helyi gazdatársadalom tagjainak összefogására, mint ezekben az embert próbáló nehéz időkben, amikor is a háború miatt napról napra nő a kiszolgáltatottak, a segítségre szorulók száma. Éppen ezért a kárpátaljai földművesek, csatlakozva az egész Kárpát-medencét átfogó korábbi kezdeményezéshez, idén ismét meghirdették a Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem adománygyűjtő akciójukat. A program lebonyolításában jelentős szerepet vállalnak a történelmi egyházak, az érdekvédelmi szervezetek és számos helyi civil kezdeményezés.   

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése