Hírek

Hálaadó istentisztelet Péterfalván

2019/08/16 - 30 éve, hogy a rendszerváltás után újra megnyithatta kapuját a péterfalvai református templom. A viszontagságos időszak után 1989. július 30-án ismét szólhatott Isten Igéje a hívekhez. Az évforduló, illetve a templom felújítási munkálatok apropóján július 28-án hálaadó istentisztelet keretében mondtak köszönetet az Úrnak a gyülekezet tagjai, ismertetve a templom történetét is.

Szórványtábor Nagyberegen

2019/08/16 - Nem csak imádkozni tanulnak magyarulA Beregmegyei Református Egyházmegye idén immáron negyedik alkalommal szervezte megazt a tábort, ahová a szórványban élő, magyar gyökerekkel rendelkező fiatalokat hívják meg,hogy egy héten keresztül gyakorolják szüleik, nagyszüleik anyanyelvét, s hogy emelletthitükben is erősítsék őket. Idén erre a Nagyberegi Református Líceum bázisán került sorjúlius végén.

Fogyatékkal Élő Gyermekeket Nevelő Családok Napja harmadszor

2019/07/31 - Együtt erősebbek vagyunk Az egészséges ember természetesnek veszi, hogy el tudja mondani, mit akar, el tudja venni, meg tudja fogni, nézni azt, amit szeretne. Ám élnek körülöttünk szép számmal olyanok, akiknek ez nem adatott meg, szülők, akiknek gyermekei nem rohangálhatnak a többiekkel, nem „őrjítik meg” állandó kérdéseikkel… Mégis hálát tudnak adni beteg, sérült gyermekeikért is, mert látják bennük az értéket, az ajándékot, a csodát. Nem könnyű az életük, mégsem panaszkodnak, amikor másokkal vagy hasonló sorsú társaikkal beszélgetnek, hanem boldogan újságolják el, milyen fejlődéseket tapasztalnak gyermeküknél, s hogy milyen őszinte ragaszkodást, önzetlen szeretetet kapnak tőlük… Persze a hétköznapokban sokszor megfáradnak, elkeserednek ők is. Éppen ezért üdvözlendő az a nagyszerű kezdeményezés, hogy évente legalább egyszer találkozzanak a fogyatékkal élő gyermekeket nevelő családok, mert ahogy a családi nap mottója is hirdeti: együtt erősebbek vagyunk.

Új közösségi tér Fornoson

2019/07/31 - A hitből építkezők hálaadása Hogy egy közösség él és élni akar, azt jelzi, hogy építkezik. Olyan közösségi tereket hoz létre, ahol megtartó erővel bíró élményeket szerezhet kicsi és nagy, öreg és fiatal egyaránt. Fornos református népe nem csupán álmodott gyülekezeti házról, de imádkozott és dolgozott érte. Az eredmény: mára egy igazán impozáns épület áll a templom szomszédságában, készen arra, hogy tartalommal, élettel teljen meg. Június 30-án ezért adtak hálát.

Megújult Palágykomoróc református temploma

2019/07/31 - Hittel és összefogással minden lehetséges „…Mindeddig megsegített bennünket az Úr” (1Sám 7, 12) – kezdte igehirdetését Kovács Attila helyi lelkész a palágykomoróci domb tetején immáron nyolc évszázada Isten dicsőségét hirdető templom megújulásáért július 16-án tartott hálaadó istentiszteleten. A XIII. és XIV. század fordulóján épült, majd a XV. század folyamán átépített templom a Rómer Flóris Terv keretében, a Teleki László Alapítvány közreműködésével és szakmai irányításával – kisebb-nagyobb megszakításokkal – közel másfél évtized alatt szépülhetett meg.

„Boldogok, akik a házadban laknak…

2019/07/18 - Hálaadó istentisztelet HetyenbenEgy-egy település lakóiról sokat elárul temetője és temploma. Nos, a hetyeni temetőben még nem jártam, de temploma és környezete azt sugallja, hogy hagyományaihoz, hitéhez hű nép lakik itt, akik a nehéz gazdasági helyzet ellenére mindent megtesznek, hogy a szent hajlék méltó legyen arra, hogy Isten ott szívesen lakozzék, hogy ott legyen velük, amikor imáikban Hozzá fohászkodnak, mikor énekekkel Őt magasztalják. Július 14-én a gyönyörűen megújult kazettás templomért adott hálaadásra hívogatott a nemrég helyére került harang.

Családi nap Dercenben

2019/07/18 - „Örüljetek az Úrban mindenkor!” A derceni református gyülekezet idén immáron tizenötödik alkalommal szervezett családi napot. Teszik ezt gyermekek vakációs bibliahetének megkoronázásaként. Hogy a szülők is megtekinthessék, mivel foglalkoztak, mit tanultak öt nap során csemetéik, s hogy együtt tudjanak tölteni egy felejthetetlen napot. Mert ebben a rohanó világban bizony sokszor éppen egymásra nem tudunk odafigyelni, elég időt együtt tölteni, együtt örvendezni.

VIII. Motoros nap a Sámuel Alapítványban

2019/07/12 - Egy jókor, jó helyen meghozott döntés, kimondott szó, egy cselekedet évek múltán is örömteli pillanatokat, emlékeket tud okozni számunkra. Ennek kapcsán kerülhetett sor immáron 8. alkalommal a Motoros Napra, melyet a Hunyadi Rend nevű motoros közösség és a Sámuel Alapítvány szervezett közös erővel.

Nyári táborozás a Sámuel Alapítványban

2019/07/12 - Gyermekeink számára a nyári időszak fénypontja a közös táborozás. Istennek hála a lehetőségek tárháza igen gazdag, megannyi témájú tábor közül lehet válogatni. A Sámuel Alapítvány által szervezett táborra július 2. és 6. között kerülhetett sor, melynek helyszínét a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum biztosította.

Lendület(b)en a református ifjúság

2019/07/08 - A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) idén immáron tizenötödik alkalommal szervezte meg legnagyobb ifjúsági találkozóját, a Lendületet. A jubileumi alkalom eltért az előzőektől, mert ezúttal dicsőítésre hívogattak, amelyre a Beregszászi Arénában (amfiteátrumban) került sor. Olyan jó volt együtt látni közel másfélezer fiatalt, akik nagy része az egymással való találkozás öröme mellett hálatelt szívvel dicsőítette az Urat a fellépő együttesekkel. Lélekemelő volt hallani a lelkes közös éneklésüket, bizonyságtételüket arról, hogy a mi Istenünk „erős, hatalmas Isten, nincs olyan, mit ő nem tehet”, „bárhogy támad az ellenség, hatalma mindentől megvéd”, „mert páncélom a hit”, „barátként jön hozzám Isten, s az angyalsereg mindig mellettem áll”. „Benned van örök élet, Benned van szabadságom, Benned a lelkem örvendez. Téged követlek” – vallott az ifjúság.

Tizenöt éve Lendületben – feltámadt az életkedv Beregszászban

2019/07/08 - Megünnepelte 15. születésnapját a Lendület nevű Református Ifjúsági Találkozó, melyet idén is a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) szervezett meg június 30-án. Helyszínként a Beregszászi Amfiteátrumot választották, ahol kényelmesen elfért a több mint ezer, Kárpátalja különböző településeiről érkezett fiatal.

Családi Csendesnap Mezőváriban

2019/06/25 - Hajótöröttek, akiket partra segített Jézus A Kárpátaljai Református Egyház és a Csongori Bethesda Szenvedélybetegeket Mentő Missziója, a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap támogatásával idén Mezőváriban szervezett családi csendesnapot Hajótöröttek, akiket Jézus partra segített címmel. Valószínűleg sokan úgy vélték, hogy ez elsősorban a misszióban szabadultakat szólítja meg, vagy azokat, akik szabadulni szeretnének valamiféle megkötözöttségükből, szenvedélyüktől, ezért maradt sok hely üresen. Pedig – ahogy Zán Fábián Sándor püspök is fogalmazott – a világ tele van olyan emberekkel, akik saját erejükben bízva hányódnak az élet tengerén, jól érzik magukat a bűnben, a majd lesz valahogy elv szerint tengetik napjaikat, viszont vannak, akik Jézussal partra érnek, célba jutnak, akik Józsuéval vallják: „Én és az én házam népe az Urat szolgáljuk”. Az ő példájuk vezethet másokat is…

Lelkészszentelés és imaközösség

2019/06/15 - A Kárpátaljai Református Egyház (KRE) ünnepi közgyűlést tartott pünkösdhétfőn a beregszászi református templomban. Ezúttal két lelkész felszentelésére és imaközösségre is sor került.

Tízéves a református egység

2019/06/04 - „Hadd tartsunk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten!” Május 18-án Debrecenben mintegy tízezer református gyűlt össze – Kárpátaljáról közel ezren érkeztek –, hogy hálát adjanak az eltelt tíz évért, a református egységért, azért, hogy – amint Bogárdi Szabó István, a Magyar Református Egyház püspöke fogalmazott – nem oldott kéveként hulltunk szét, hanem az Istentől kapott szabadságunkat abban éltük meg, hogy megkerestük és megtaláltuk egymást. Az eltelt évtized pedig megmutatta, hogy a magyar reformátusok egysége él és élni akar.

Pünkösdi körlevél

2019/06/04 - a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. (Jn 14,15–17)  Szeretett Testvéreink a Krisztus Jézusban!  Pünkösd ünnepén hálaadással állhatunk meg Teremtő Istenünk előtt, mert Jézus Krisztus hű volt ígéretéhez, és elküldte az Ő Szentlelkét, aki azóta is jelen van a világban, az egyházában, és azok szívében, akik életüket követésének szentelték.  

Kárpátaljai szemmel az egységről

2019/05/20 - Zán Fábián Sándor  a KRE püspöke Tíz év távlatából azt tudom elmondani, hogy ezek az évek, amelyek mögöttünk vannak, megerősítettek bennünket, mindnyájunkat abban, hogy egy alapon állunk a Szentírás alapján, a hitvallásaink összekötnek bennünket. A múltunk habár különbözik is, de ugyanaz a jövőképünk, tehát Isten országa felé haladunk.

Megkerestük és megtaláltuk egymást

2019/05/20 - Azért imádkoztunk Debrecenben, hogy Himnuszunk könyörgése teljesüljön rajtunk, vagyis maradjon velünk a mi Istenünk jó kedve és szeretete.

,,A világ Isten-szőtte szőnyeg”

2019/05/20 - A Magyar Református Egység Nap gálaestjének a debreceni Csokonai Színház adott otthont május 17-én, pénteken 18 és 20 óra között. „Ennek a gálaestnek a gondolata azért fogalmazódott meg bennünk, mert igazi hálaadással a szívünkben készültünk az egység ünnepére” – emelte ki Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke köszöntőjében.

Hirdesse egységünket!

2019/05/18 - Az eltelt évtized megmutatta, hogy a magyar reformátusok egysége él és élni akar – ahogy egy fa is. Ezért faültetéssel kezdődött református egységünk hálaadóünnepe a Magyar Református Egyház Zsinatának május 17-i ülése előtt. Egyházunk püspökei és a Kárpát-medencei egyházmegyék képviselői közösen ültettek el egy tölgyfát a Debreceni Református Kollégium Díszudvarán, ezzel is kifejezve összetartozásunkat.

Bővüléssel ünnepeljük az egységet

2019/05/18 - Az amerikai Kálvin Egyházkerület is csatlakozott a tizedik születésnapját ünneplő Magyar Református Egyházhoz a május 17-i debreceni ünnepi zsinati ülésen. A pénteki napon visszatekintettek a magyar református egység elmúlt évszázadaira és hálát adtak az egyre szorosabb testvéri kötelék áldásaiért.

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése