Hírek

Iskolatáskákat és védőmaszkokat is vitt Szeretetszolgálatunk Kárpátaljára

2021/08/03 - Száz darab tanszerrel megtöltött iskolatáskával segíti a kárpátaljai rászoruló diákok tanévkezdését a Magyar Református Szeretetszolgálat. Az augusztus 3-án tartott beregszászi adományátadáson százezer darab sebészi szájmaszkot is átadott az MRSZ delegációja a Kárpátaljai Református Egyházkerület számára. fotó: pulzusfm.eu

A Kárpátaljai Református Egyház Zsinati Tanácsának határozata

2021/07/30 - A KRE gyülekezeteiben hitoktatási reform bevezetése következik a 2021/22-es tanév kezdetététől a Zsinati Tanács a következő határozatokat hozta: 8/2021-es határozat A Zsinati Tanács azt a határozatot hozta, hogy a 2021-es év őszétől a Magyarországi Református Egyház hitoktatási tantervét és katechetikai segédanyagait kötelezően alkalmazza minden egyházközségben. A Tanács a KRE tanügyi bizottságát és a KRE világi főjegyzőjét Petrusinec Volodimirt megbízza az ehhez szükséges engedélyek és szervezési kérdések lebonyolításával (ezek már megtörténtek, és augusztusban reménység szerint az anyagok Kárpátalján lesznek). 18/2021-es határozat A hittanreform keretében, 2021 szeptemberétől a Magyarországi Református Egyház Pedagógiai Intézete által kiadott hittankönyvek és munkafüzetek kerülnek bevezetésre. A munkafüzeteket minden évben meg kell vásárolni, a tankönyvek ötévenként kerülnek újranyomtatásra. A Zsinati Tanács elrendeli a „Hittankönyv alap” létrehozását. Az alap biztosítja a tankönyvek újranyomtatásának költségeit. Az alap kezelője vagy az illetékes egyházmegye vagy a megyei tanügyi bizottság. Püspöki rendelet: A Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökeként elrendelem a 2021. június 24-i zsinati tanács döntése alapján, hogy a Kárpátaljai Református Egyházkerület Tanügyi Bizottsága hittankönyv alapot hozzon létre. A tankönyvalapot az egyházmegyék tanügyi bizottsága kezelje, gondoskodjanak annak népszerűsítéséről, és arról, hogy a hitoktatásban részesülő gyerekek szülei megfelelőképpen és arányosan hozzájáruljanak a hittankönyvek és munkafüzetek jövőbeni kiadásához és használatához. Elrendelem továbbá, hogy a munkafüzeteket a hittanos gyerekek szülei szükség esetén a gyülekezet segítségével fizessék ki. A hittankönyvek használati idejét (ami 3-5 év is lehet) minden kiadvány esetén a Tanügyi Bizottság határozza meg, és annak megfelelőén, a könyv értékét figyelembe véve, állapítja meg a befizetendő összeget. Az összeg minden tanévkezdés után, október 15-ig kerüljön be a hitoktatási alapba. A hittankönyvek elhasználódása után, az alapból tudunk majd újabb könyveket megvásárolni minden esztendőben szükség szerint. A hittankönyvek áruba nem bocsáthatók, de abban az esetben, ha valaki elveszíti, vagy olyan mértékben megkárosítja, hogy átadni más gyereknek már nem ildomos, akkor annak az árát a szülő meg kell, hogy térítse. Az új hittankönyvek és munkafüzetek áldásos használatához sok áldást kíván, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke,  Zán Fábián Sándor   Beregszász, 2021. július 28.

Egyházi ingatlanok újultak meg a Magyar Templomfelújítási Program keretében

2021/07/29 - Száz év lemaradását sikerült pótolni Miközben a nyugati világban templomokat zárnak be, a Magyar Kormány támogatásával, a Magyar Templomfelújítási Program keretében lendületesen folyik az anyaország és a Kárpát-medence egyházi épített örökségének megújulása. Kárpátalján is több templom, egyházi intézmény, ingatlan újult meg.

Esküt tettek a felvidéki egyházi vezetők

2021/07/02 - Felszentelték a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház vezetőit a rimaszombati református templomban. Géresi Róbert püspök Fazekas Lászlót, Porubán Ferenc főgondnok Fekete Vincét váltotta tisztségében. Az új püspök a szlovákiai reformátusok örök feladatának nevezte, hogy mindig Isten igéjéhez mérjék magukat, múltjukat és jelenüket.

Családtípusú gyermekotthonból a lelkészi pályára

2021/06/26 - A beregszászi székhelyű Sámuel Alapítványt húsz évvel ezelőtt azzal a céllal hozták létre, hogy elhagyott gyermekeket segítsen szerető családokba. A beregszászi Ilosvay házaspár, Attila és felesége, Marika huszonnégy éve döntött úgy, hogy elhagyott, „törött szárnyú”, szeretetre éhes „fiókákat” fogad be három gyermekük mellé. Ők voltak a családtípusú gyermekotthon kárpátaljai úttörői, ma a Sámuel Alapítvány égisze alatt működnek. Az első fecskék lassan kirepülnek a fészekből. Ezúttal a most már a Sárospataki Református Teológiai Akadémián tanuló Páva Gyulát – aki befogadásakor a Márk nevet kapta – kérdeztük gyermekkoráról, életének alakulásáról.

Gyülekezeti terem átadása Badalóban

2021/06/23 - A közelmúltban gyülekezeti terem átadására került sor Badalóban, amely az istentiszteletek melletti alkalmak gyakorlását segítheti majd elő.A felújítás a helyi gyülekezet adakozásából valósult meg, és amely a jövőben a Békesség gyülekezeti terem nevet viseli majd.

Ballagtak Nagyberegen is a református líceum végzősei

2021/06/18 - A Nagyberegi Református Líceumban június 5-én ballagtak el a végzősök. Tóth László lelkészigazgató áhítatában arra hívta fel a figyelmet, hogy mi valamennyien Istenhez tartozunk, így össze is tartozunk. Viszont az Úr azt akarja, hogy ne csupán összetartozzunk, de össze is tartsunk. Legyetek bátrak és erősek, tartsátok meg a törvényt, amit Ő adott, s akkor „Istenetek, az Úr nyugalmat ad nektek” (Józs 1, 13), legyen az Ő Igéje lábatok előtt mécses, ösvényetek világossága, mondta a lelkészigazgató.

Befogadó családban

2021/06/18 - Hallgassa itt!A nevelőszülő az a híd, amely átíveli a gyermek életében keletkezett szakadékot, s aki egy olyan útra tereli, ahol megtalálhatja a rá várakozó áldásokat.A családtípusú gyermekotthonokban és a befogadó családban is a nevelőszülők azok, akik az irányt jelzik a gyermekek és fiatalok számára. A Sámuel Alapítványhoz 8 családtípusú gyermekotthon és 1 befogadó család tartozik. Valamennyi helyen megtalálható az az Istenre figyelő lelkület, mely meghatározza a család mindennapjait. A szülőkkel beszélgetve számos alkalommal elhangzik a megállapítás, miszerint mindezt csak Isten segítségével lehet végigcsinálni, hiszen jöhetnek olyan akadályok és nehézségek, amelyekben pusztán az emberi odaszánás kudarcba fulladna. A következő percekben ismerjék meg a 9 gyermeket nevelő Kincses családot. Tímea és István 16 éve működtetik a családtípusú gyemrekotthonukat.http://pulzusfm.eu/Riporter: Bekfi MáriaBővebben az alapítványról a www.samuelalapitvany.com weboldalon érdeklődhetnek.

Utcai evangélizáció

2021/06/18 - Kárpátalja református gyülekezeteiben

Ülésezett a Generális konvent elnöksége

2021/06/18 - Átfogó missziói stratégia kidolgozásáról döntött a Generális Konvent elnöksége A Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház meghívására Kopácson ült össze a Generális Konvent elnöksége. A szokásos beszámolók mellett a testület elfogadta a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap idei támogatásainak felosztásáról szóló javaslatot és döntést hozott egy átfogó Kárpát-medencei missziói stratégia kidolgozásáról.

Az elfelejtett református hős

2021/06/11 - Pógyor Istvánról, a hetven éve letartóztatott ifjúsági vezetőről készített dokumentumfilmet a Károli Gáspár Református Egyetemen működő Reformáció Öröksége Műhely. „Személyében olyan református hívő embert ismerhetünk meg, aki nemzeti identitását, szociális elkötelezettségét és európai látókörét harmóniában élte meg” – mondja a film rendezője, Ablonczy Bálint.

Sámuel Alapítvány

2021/06/08 - Hallgassa itt!

Lelkészbeiktatás Szőlősgyulán

2021/06/07 - Követni, pásztorolni, gyümölcsöt teremni Nagy dolog egy közösség életében, amikor lelkész és gyülekezet egymásra talál, szövetséget köt. Laskoti Zoltán hét éve szolgál a Szőlősgyulai Református Egyházközségben kihelyezett, illetve beosztott lelkészként, meghívását/megválasztását követően pedig vasárnap sor került hivatalos beiktatására is.

Húszéves a Sámuel Alapítvány

2021/06/06 - Család, biztonság – új életesélyA mögöttünk hagyott húsz év alatt az isteni gondviselésnek és a szerető emberi szíveknek köszönhetően kilenc családtípusú gyermekotthon jött létre, és több mint száz gyerek talált meleg családi fészekre. Megható pillanatokban igencsak bővelkedett az az alkalom, amelyen a két évtizeddel ezelőtt létrejött Sámuel Alapítvány áldásos tevékenységéért adtak hálát, s melynek helyszíne a beregszászi református templom volt. Megalakulásakor a szervezet az elhagyott, eltaszított gyerekek családba kerülésének elősegítését tűzte ki legfőbb céljául. A mögöttünk hagyott húsz év alatt az isteni gondviselésnek és a szerető emberi szíveknek köszönhetően kilenc családtípusú gyermekotthon jött létre, és több mint száz gyerek talált meleg családi fészekre, mondta el megnyitó beszédében Sipos Géza, a szervezet elnöke. Aki nemcsak a szülőknek mondott köszönetet, hanem azoknak a gyülekezeteknek is, ahol a családi közösségek létrejöttek. Az egyházközségek különböző akciókkal támogatják a családokat, s arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy a Kárpátaljai Református Egyház tagjai imádságos háttérrel szintén részt vállalnak az életükben. Az elnök szólt arról is, hogy sikerült példás együttműködést kialakítani a gyermekfelügyeleti hatóságokkal, amelyek mindenben segítik az alapítvány munkáját.

Ballagás a Péterfalvai Református Líceumban

2021/05/31 - "Hatalmasan cselekedett velünk az Úr". A rendszerváltást követő időszak ébredést hozott a kárpátaljai magyarság hitéletében. Fiatalok tömegei nyitották meg szívük ajtaját Jézus Krisztus befogadására. Isten az itteni református egyházkerület vezetőit nagy álmokkal ajándékozta meg, s erőt adott ahhoz, hogy iskolákat alapítsanak. Olyan időben, amikor nem volt pénzük, de erősen hittek és imádkoztak az álom megvalósításáért, kezdte megnyitó beszédét a Péterfalvai Református Líceum végzőseinek ballagási ünnepségén Seres János lelkészigazgató. Aki hálát adott azért, hogy ilyen „hatalmasan cselekedett velünk az Úr”, s ma már egy modern, jól felszerelt tanintézményben oktathatják a diákokat, ahol nem csupán az életre, de az örök életre készítik fel a gyerekeket. Hálát adott azért is, hogy olyan nemzeti kormánnyal ajándékozott meg az Úr, amelyik szívén viseli a határon túli magyarok sorsát is. A ballagási ünnepség hagyományosan áhítattal vette kezdetét.

Missziós csendesdélután Beregszászban

2021/05/31 - Az elmúlt vasárnap délután Beregszászban tartotta soron következő csendesdélutánját a Csongoron működő Bethesda Szenvedélybetegeket Mentő Misszió, ahol 1997 őszén kezdték el a magyarországi Kékkereszt Iszákosmentő Misszió mintájára a mentőszolgálatot. Azóta igen sok embernek kínált itt lehetőséget Isten az újjászületésre, és sokak életében be is következett a változás.

Felszentelték Balog Zoltánt

2021/05/25 - Pünkösdhétfőn felszentelték Balog Zoltán református püspököt, a zsinat lelkészi elnökét a nagykőrösi református templomban. Az egyházvezetőt tavaly novemberben választották meg a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökévé. Pünkösdhétfőn felszentelték Balog Zoltán református püspököt, a zsinat lelkészi elnökét a nagykőrösi református templomban. Az egyházvezetőt tavaly novemberben választották meg a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökévé. Az ünnepi istentiszteleten Kató Béla erdélyi református püspök igehirdetésében a vezetők szolgálatának fontosságát hangsúlyozta, mint mondta: rajtuk áll vagy bukik a közösség jövője. Hozzátette: Nincs a társadalomnak egyetlen szeglete sem, amelyről lemondhatnának a keresztyének, legyen szó a Kárpát-medence bármely részéről. A püspökre a Kárpát-medencei református püspökök, valamint a dunamelléki egyházkerület esperesei és mondtak áldást. Érdekesség, hogy Balog Zoltán ugyanazon a térdeplőpárnán vette az áldást, mint amelyen 1860. július 5-én, Török Pál püspök, a Budapesti Református Theológia alapítója.

Hazazeretet és közösséghez tartozás

2021/05/22 - A hazaszeretet és a közösséghez tartozás semmivel sem összehasonlítható érzését mutatjuk meg Önöknek a következő néhány percben. A reformátusok 12 éve, 2009. május 22-én gyűltek össze Debrecenben, hogy kimondják: a trianoni határok által szétszakított magyar reformátusság újra egy egyháznak tekinti magát. Ezzel egy többszáz éve létező lelki közösség erősítette meg az összetartozását. Most következő felvételünket 12 évvel ezelőtt készítette Debrecen főterén Fekete Zsuzsa kolléganőnk, 10 ezer magyar református között.

Pünkösdi körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára

2021/05/12 -  „…azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: Lélek és élet.” (János 6, 63) Kedves Testvéreink az Úrban! Jézus Krisztus beszéde, Isten Lelke által, az életet munkálja: az új és örök életet. Isten az élet Istene, aki Jézus Krisztusban legyőzte a halált, nekünk megtartatást, megváltást, minden körülmények között reménységet ajándékozott, amely a végső kiteljesedés bizonyosságában éli meg a jelen minden percét. Isten Lelke Jézus Krisztus üdvözítő Igéjét, szavait és tetteit teszi élővé és hatóvá bennünk, az egyház közösségében, általunk pedig a világban. Isten Lelke garantálja azt, hogy amit e világban – sok bajban és küzdelemben – csak hit által ragadhatunk meg, az majdan maradéktalan teljességben a miénk lesz. Ez a reménység ad életünknek értelmet, biztos irányt, a szabadság jólétében is biztos medret. Ezért mindenkor az élet Uráról, a feltámadott Jézus Krisztusról teszünk bizonyságot.  

Konfirmációs csoportképeket várunk

2021/05/12 - Kérjük a kárpátaljai gyülekezeteket, az alábbi linkre lépve küldjék be konfirmációs csoportképeiket, évszám és helyszín megjelölésével: http://refua.tirek.hu/fotokuldes/

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése