Hírek

Csendesdélután pedagógusoknak Tivadarban

2017/09/20 - Hitben maradni, kitartani A magyar nyelvű oktatást fenyegető új nyelvtörvény hetek óta borzolja a kedélyeket, próbára téve a kisebbségek türelmét, ezért időszerű elővenni a témát, amikor csak lehet. Szeptember 17-én csendesdélutánra érkeztek a tivadarfalvai református templomba a pedagógusok, iskolaigazgatók, a lelkészek és a hitoktatók, hogy Isten Igéjével felvértezve beszéljék meg a teendőket a magyarság, a magyar oktatás védelmében. Dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorasszonya érveket sorakoztatott fel a magyar tannyelv mellett, ismételten kihangsúlyozva, minden magyar ajkú gyermeknek az a legjobb, ha a saját anyanyelvén tanul.

Nick Vujicic a Hrestyatikon Kijevben

2017/09/12 - Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. szeptember 17-én Kijevbe érkezik Nick Vujicic a Reformáció 500 éves jubileuma alkalmából, akinek előadását délután 17 órakor hallhatják és láthatják a Hrestyatik téren. Előtte különböző programokkal várják a szervezők az érdeklődőket.

FELHÍVÁS

2017/09/12 - Lelkészi vagy vallástanári szakra jelentkezőknek!   Tisztelettel tájékoztatunk minden érdeklődőt, hogy az idei évben is elindul a teológus és vallástanár előkészítő a Kárpátaljai Református Egyház püspöki hivatalában. Várjuk mind azok jelentkezését, akik lelkészi vagy vallástanári szakra szeretnének jelentkezni és 2018. februárjáig betöltik a 18. életévüket. A jelentkezési határidő: 2017. október 7.

A kárpátaljai református líceumok tanévnyitó ünnepségén

2017/09/08 - Hit, hűség, tudásvágy A négy kárpátaljai református líceumban idén több mint félezer diák számára kezdődött el a tanév. Közülük 149 elsős tett nemrég esküt arra, hogy hittel, hűséggel és szorgalommal végzi majd tanulmányait. A mezővári ódon református templomban megtartott tanévnyitó ünnepségen azt is megtudtuk, hogy egyházi fenntartású intézményeinkben magas színvonalú oktató-nevelő munka folyik. Ennek fényes bizonyítéka, hogy minden esztendőben a végzősök 90-92 százaléka egyetemekre, főiskolákra nyer bebocsáttatást.

Református egyházkerületi tanévnyitót tartottak Mezőváriban

2017/09/04 - Ahhoz, hogy a magyar közösségek továbbra is megmaradjanak, megújuljanak, ma is olyan magyar oktatást kell biztosítanunk az anyaországban és a külhonban egyaránt, amely felveszi a versenyt a szomszédos államok iskoláinak színvonalával, és a diákoknak szilárd magyarságtudatot ad – jelentette ki Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára a kárpátaljai református líceumok vasárnap Mezővároban tartott tanévnyitó istentiszteletén.

MEGHÍVÓ EGYHÁZKERÜLETI TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉGRE

2017/08/30 - A Kárpátaljai Református Egyház vezetősége tisztelettel és szeretettel hívja Önt 2017. szeptember 3-án, d.u. 15 órai kezdettel közös tanévnyitó ünnepségére, amely a Mezővári Református Gyülekezet templomában kerül megrendezésre. Ezen a közös tanévnyitó istentiszteleten részt vesznek egyházkerületünk roma közösségeiben működő óvodák és iskolák képviselői, református líceumainak diákjai, tanárai, a szülők, a gyülekezetekben szolgáló hitoktatók és lelkipásztorok, a gyülekezetek gondnokai és presbiterei. Szeretnénk megerősödni abban a hitben, hogy az Úr, aki eddig vezetett, hordozott, megáldott bennünket a nehézségek ellenére is és diákokkal töltötte meg iskoláink padjait, a 2017/2018-as tanévben is velünk lesz és ha Őbenne hiszünk, áldássá válunk mások számára. Együtt szeretnénk hálát adni azért is, hogy 500 éve lehetünk az áldás útján a református pedagógiában és nevelésben, itt Kárpátalján pedig 25 évvel ezelőtt kezdhettünk ismét tanévet református oktatási intézményben.       Megtisztelő jelenlétére számítunk.

A Szentlélek munkálkodik bennetek

2017/08/16 - Mindazok, akik augusztus 6. és 11. között a KRISZ Aklihegyen megszervezett nyári ifjúsági hetét választották, egyet értenek az előző kijelentésemmel. Már-már romantikusnak tűnhetett, hogy az előadók, bizonyságtevők és a résztvevők jelentős része megkönnyezte az előadásokat, vagy éppen maga a szolgálattevő az Úr asztala mellett könnyeivel küzdve osztotta meg személyes istenélményét a hallgatósággal. Mégis, akik hallgatták, azok átélhették a Szentlélek munkáját.

Családi csendesnap hetedszer

2017/08/15 - Reformátusok családi csendesnapja hetedszer 500 éve az áldás útján A Kárpátaljai Református Egyház évente megrendezi legnagyobb, tömegeket megmozgató családi csendesnapját. Idén hetedik alkalommal került sor a nagyszabású eseményre, melynek ismét Nagydobrony adott otthont, s amelyen több mint hétezren dicsérték együtt az Urat, s adtak hálát mindazokért az áldásokért, amelyeket a reformáció hozott, s amelyeket ki-ki megtapasztalhatott a saját életében. Hálát adtak a családokért, a megszületett gyermekekért, akiket áldásként kapunk. Hitet tettek a teremtő, megváltó, gondviselő Isten mellett, aki mindenkor vezeti, megújítja és formálja az egyházat s annak tagjait.

Balogh Zoltán Kárpátalján

2017/08/14 - Közös felelősségünk, hogy a támogatásokból mindenekelőtt közösség épüljön, erősödjön Kárpátalján A mi közös felelősségünk, hogy az odaadott anyagi javakból, lehetőségekből kultúra és mindenekelőtt közösség épüljön, erősödjön Kárpátalján - mondta Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere szombaton az ungvári járási Nagydobronyban, a Kárpátaljai Református Egyház családi csendesnapján.

Családi nap

2017/08/11 -

Családi csendesnap

2017/07/29 - Nagydobronyban

Hitvallásunk nyomában

2017/07/29 - A nyár és a vakáció végéhez érünk lassan, sokan sokféle élménnyel a hátunk mögött tekinthetünk az elmúlt néhány hétre és hónapra. A Badalói Református Egyházközség életében is nagyon mozgalmas volt ez az időszak, melynek egyik legnépszerűbb programja az a gyülekezeti kirándulás volt, melyre július 23-án került sor.

Családi nap tizennegyedszer

2017/07/29 - Dercen népe figyel egymásra Július 9-én immáron tizennegyedik alkalommal szerveztek családi napot Dercenben. S idén is szép számmal gyűlt össze az iskola és a Thábita Központ udvarán felállított sátor alatt a település református népe, akiket Zsukovszky Miklós lelkész-esperes köszöntött.

Fogyatékkal Élő Gyermeket Nevelő Családok Napja

2017/07/21 - Együtt erősebbek vagyunk A Kárpátaljai Református Egyház (KRE) Hunyadi Attila esperes (Máramaros-Ugocsa Egyházmegye) és felesége kezdeményezésére, a péterfalvai és a tiszabökényi gyülekezetek hathatós segítségével július 8-án első ízben szervezett családi napot a fogyatékkal élő gyermeket nevelő családok számára. Az eseménynek helyszínt adó Tiszapéterfalvai Vidámparkba ezúttal több mint háromszázötvenen jöttek el, hogy egymás hite által erősödjenek s hálát adjanak az Úrnak megtartó kegyelméért, szeretetéért, gondviseléséért, s hogy együtt hirdessék a találkozó vezérgondolatát: „Együtt erősebbek vagyunk” és „Megtart az Úr keze”.

Istenre hangolódva

2017/07/21 - A KRISZ Beregi Alapszervezete tavaly alakult Beregszász és a környékbeli falvak fiataljaiból. Egyik új keletű programjukat, a Ráhangoló elnevezésű dicsőítő délutánt ősszel szervezeték meg első ízben. A második alkalomra nemrég került sor a beregszászi református templomban.

Konfirmandushét, idén először

2017/07/10 - Az iskolaajtó zárva. Indul a nyár. Kezdődnek a vakációs táborok. Iskoláskorúak, kisebbek és nagyobbak mindannyian megtalálják a kedvükre való programokat a KRE, a KRISZ és a GyEK programajánlói között.  A konfirmandus hetek sorát idén a beregszászi, munkácsi, kajdanói és beregrákosi gyülekezetek közös alkalma nyitotta. A helyszín ezúttal is a legnépszerűbb táborozóhely, a balazséri Béthel központ volt.

Motorozz a gyerekekért!

2017/07/10 - 30 motor, több ezer lóerő, 140 résztvevő, egy sportpálya. Mindezt nem egy akciófilm díszletében kell elképzelnünk. Ez egy július elsejei kép Péterfalváról, ahol a Sámuel Alapítvány és motoros testvéreik újabb találkozót szervezetek gyermekek és felnőttek nagy-nagy örömére.

ÜNNEPI NYILATKOZAT

2017/06/26 - A Magyar Református Egyház Közös Zsinatának ünnepi nyilatkozata, melyet 2017. június 24-i debreceni ülésén fogadott el.   A Magyar Református Egyház Közös Zsinata ma, az 1567-ben tartott debreceni alkotmányozó zsinat 450. évfordulóján, a reformáció 500 esztendejét felidéző emlékévben, Istennek ad hálát egyházunk megtartatásáért, és Őt magasztalja azért a boldog megtapasztalásért, hogy a Szentháromság Isten a világ kezdetétől fogva annak végezetéig megtartja és megoltalmazza kihívott népét.

Elfogadták a Második Helvét Hitvallás új fordítását a magyar reformátusok

2017/06/26 - Létrejöttének 450 évvel ezelőtti mérföldkövére emlékezett a magyar reformátusság június 24-én Debrecenben. A Magyar Református Egyház közös zsinati ülésén elfogadták a Második Helvét Hitvallás, a közösség egyik alapvető hitvallási dokumentumának új fordítását, valamint a kanadai és a luxemburgi református diaszpóra is csatlakozott a határokon átívelő zsinati közösséghez.

Csillagpont: meghosszabbították a kedvezményes jelentkezést

2017/06/23 - Nyolc nappal meghosszabbították a kedvezményes jelentkezési időszakot a Csillagpontra, június 26-án éjfélig még központi étkezést is lehet rendelni a református ifjúsági találkozóra.

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése