Hírek

Körlevél

2021/02/24 - A Kárpátaljai Református Egyházkerület minden gyülekezetének, lelkipásztorának és gondnokának (Kérjük, komolyan venni!) A mai napra a hivatalos adatok szerint, sajnos Kárpátalja az ötödik helyen szerepel a koronavírus fertőzöttséget illetően 389 új beteggel. A megyei egészségügyi osztály vezetője bejelentette, hogy február 24-től Kárpátalja narancssárga besorolásba kerül, de amennyiben továbbra sem javul a helyzet, akkor a besorolás hamarosan vörösre változhat. A legnagyobb baj, hogy az emberek sajnos nem veszik komolyan a pandémiát és folyamatosan megszegik a szabályokat. E miatt a mai napon az egyházi vezetőknek meg kellett jelenniük Ungváron, a kormányzói hivatalban. A statisztikák azt mutatják, hogy a betegek száma újra növekedésnek indult, és egyre gyakoribb azoknak a száma, akik újra megfertőződtek a járvánnyal. A kórházakban nincsenek szabad ágyak, és nagy a nyomás az egészségügyi dolgozókon. Minél nagyobb az egymással való érintkezés, annál nagyobb a vírus terjedése. A baj nagy, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül, mert rajtunk is múlik magunk és gyülekezeti tagjaink testi épségének a megóvása.

Házasságban - a Sámuel Alapítvány szülői együtt gondolkodtak és adtak hálát társukért

2021/02/24 - ,,Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek…” – rémlik fel bennünk az eskü szövege a ,,házasság” szó hallatán. Ezen a héten a szokottnál is jobban kihangsúlyozódik a házastársunkért érzett hála. S bár a ,,Házasság hete” programsorozat február 14-én már véget ért, a Sámuel Alapítványban mégis tovább folytatódhatott egy extra előadással.  

Gyászjelentés

2021/02/22 - FÁJÓ SZÍVVEL, DE ISTEN AKARATÁBAN MEGNYUGODVA TUDATJUK, HOGY  NAGYTISZTELETŰ BALOGH JÁNOS REFORMÁTUS LELKIPÁSZTOR 2021. FEBRUÁR 19-ÉN, ÉLETÉNEK 71. ÉVÉBEN HAZATÉRT TEREMTŐJÉHEZ.  TEMETÉSE 2021. MÁRCIUS 5-ÉN, 12.00-or LESZ AZ ÉRDI KÖZTEMETŐBEN (Cím: Magyarország, 2030 Érd, Júlia utca 8.)  „Uram, Te szerzel nekünk békességet, hiszen mindent Te tettél, ami velünk történt.” Ézsaiás 26, 12

Körlevél házasság hete alkalmak megtartásával kapcsolatban

2021/02/09 - A Kárpátaljai Református Egyházkerület minden gyülekezetének és lelkipásztorának Kedves Testvéreink az Úr Jézus Krisztusban! Tudjuk azt, hogy a 2020-as évben a koronavírus járvány megjelentével bevezetett korlátozások miatt a gyülekezeti programok többsége sajnos nem került megrendezésre. Ez megnehezítette a közösségek működését, az emberi kapcsolatok megerősítését és több területen is töréspontot okozott. A korlátozások nem sokban változtak az idei évben sem, kivéve az istentiszteletek megtartását és a kis csoportos alkalmak megszervezését. A járvány terjedésén azonban még nem vagyunk túl, és vannak közösségek, ahol időközönként újra felüti a fejét emberéleteket követelve. Ezt szem előtt tartva tisztelettel kérjük a lelkipásztorokat, hogy amennyiben a jövő hét folyamán a házasság hete kapcsán alkalmakat szerveznek, azt tegyék minél megfontoltabban, betartva az állami előírásokat és szabályokat. Az előadások napján korlátozzák a résztvevők számát és ne engedjék, hogy zsúfolásig megteljenek a termek vagy a templomok. Védőmaszk és kézfertőtlenítés minden alkalmon kötelező, valamint a távolságtartás szabályait vegyük komolyan és tartassuk azt be mindenkivel. Ami a legfontosabb, hogy az egész hét utáni záró alkalom, étteremben vagy más helyen való megtartása szigorúan tilos, mert nagy a kockázata a tömeges megbetegedéseknek. Ügyeljünk magunkra, gyülekezeti tagjaink testi épségére és mi magunk is tartsuk be a jelenlegi hatályos szabályokat.             „…legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban”. 1Kor 15:58             Tisztelettel: Beregszász, 2021. február 5.     Nagy Béla, a KRE főgondnoka                      Zán Fábián Sándor, a KRE püspöke

Bizony, javamra vált a nagy keserűség

2021/02/08 -   Díjátadó ünnepség a Nagyberegi Református Líceumban 2021. február 3-án díjátadó ünnepségre került sor a Nagyberegi Református Líceumban. A Kárpátaljai Református Egyházkerület Tanügyi Bizottsága negyedik alkalommal hirdetett pályázatot a kárpátaljai református líceumok 8-11. osztályos tanulói számára. Az idei évben Bizony, javamra vált a keserűség címmel a járványhelyzet kapcsán kialakult körülményekről kellett a pályázóknak elbeszélést, riportot, bizonyságtételt, imádságot vagy verset írniuk. Intézményünkből Dávid Leonóra, Taracközi Lídia és Molnár Áron nyújtottak be pályamunkát és részesültek értékes könyv- és pénzjutalomban. Köszönjük Pándy-Szekeres Anna tanárnőnek és Pándy-Szekeres Dávid tanár úrnak, iskolatanácsosoknak a pályázat meghirdetését és a felajánlott jutalmakat, a nyerteseknek pedig szívből gratulálunk! A Pándy-Szekeres Anna tanárnővel készült Riport meghallgatható. Forrás: http://nbrl.com.ua/    

Ökumenikus imahét 2021

2021/01/13 - „Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek” (Jn 15,5–9) Ismét egy héten át imádkoznak együtt a különböző felekezetű Krisztus-hívők egységért és üldözött testvéreikért. A 2021-es imahét anyagát a Grandchamp-i Szerzetesi Közösség készítette. A választott téma kifejezi a közösség elhivatottságát az imádságra, megbékélésre, az egyház és az emberiség családjának egységére. Az Ökumenikus Imahét országos nyitó istentiszteletének vasárnapja az üldözött keresztényekért való imádkozás vasárnapja is. Idén január 17. és 25.-e között hívnak imádkozásra a Krisztus-hívők egységéért. Az imahét alkalmait az aktuális járványügyi előírások betartásával szevezik.  A 2021-es ökumenikus imahét anyaga ITT érhető el. Témái 8 napra felbontva  a következők:  1. nap: Isten hívása: „Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket” (Jn 15,16a). 2. nap: Belső érés: „Maradjatok énbennem, és én tibennetek” (Jn 15,4a). 3. nap: Egy test: „Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket” (Jn 15,12b). 4. nap: Közös imádkozás: „Többé nem mondalak titeket szolgáknak […] azonban barátaimnak mondalak” (Jn 15,15). 5. nap: Megújulás Isten igéje által: „Ti már tiszták vagytok az ige által” (Jn 15,3). 6. nap: Mások elfogadása: „Arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon” (Jn 15,16b). 7. nap: Növekedés az egységben: „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszszők” (Jn 15,5a). 8. nap: Megbékélés az egész teremtett világgal: „Hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen” (Jn 15,11). meot.hu

Küldetés - a Kárpátaljai Református Egyház havilapja

2021/01/05 - 2020. decemberében több, mint 18 ezer példányszámban került a kárpátaljai otthonokba a Küldetés című havilap, mely egyházkerületünk egyetlen olyan lapja, amiben a gyülekezetek hírei, eseményeinek beszámolói, gyülekezeteink történelme, lelki útravaló, igemagyarázat olvasható. Reméljük az olvasók örömmel adták tovább.  A 2021-es évre a megrendeléseket, kérjük, a lap terjesztőinél és a lelkészi hivatalokban jelezzék 2021. január 15-ig. Köszönettel: a KRE kommunikációs osztálya nevében Taracközi Ferenc, felelős szerkesztő

Online nyíltnapok a Sárospataki Teológián

2021/01/05 - Online nyíltnapokra hívogat a Sárospataki Teológia, melyeket január 7-én, illetve január 9-én tartanak a mellékelt plakát szerint. srta.hu

Karácsonyi körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára

2020/12/22 - „Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott.” (Lk2,15)   Szeretett Testvéreink Krisztus közösségében!     Az első karácsony pásztorai sötétségben és félelemben képesek hallgatni az angyal üzenetére és a mennyei seregek bizonyságtételére. Azok az egyszerű emberek csodát láttak és hallottak arról, hogy a dicsőséges Isten megváltoztatja a világot, amelyben soha nem tapasztalt békesség és jóakarat boldogít minden embert. Krisztus megszületett, azaz megjelent Isten üdvözítő kegyelme. (Tit 2,11) Irgalommal nyit új utat nemzete elé, nem emberi érdemek miatt, hanem megújító Szentlelke által. (Tit 3,5)

Maradjon velünk a Világ Világossága!

2020/12/22 - „Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben.” (János 12, 46) Zán Fábián Sándor püspök köszöntése Ünneplő keresztyén Testvéreim! Jézus Krisztusnak ezt az Önmagáról tett bizonyságát fogadjuk karácsonyi örömüzenetként. Lássuk meg, hogyan győzi le Jézus Krisztus, a Világ Világossága, a mi elménk sötétségét és a halál sötétségét! Aki hisz, ne maradjon sötétségben.

Mindeddig megsegített…

2020/12/22 - A nehéz időben van igazán szükség a segítségre  2020 végén nem mindennapi évet zárunk. Járvány, karantén, határzár – mindez igencsak nehezítette az amúgy sem könnyű helyzetben élő népünk mindennapjait. Vajon hogyan sikerült megbirkózni a feladatokkal azoknak, akik mindenkor a rászorulókon, a bajbajutottakon próbálnak segíteni? Erről és hasonló kérdésekről beszélgettünk Nagy Bélával, a Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Osztályának igazgatójával, akit évértékelésre kértünk fel. 

Megjelent egyházkerületi havilapunk decemberi száma, mely most több mint tizennyolcezer emberhez jut el Kárpátalján

2020/12/18 - Kedves Testvérek a 2020-as év utolsó Küldetése indult ma útnak, hogy az ünnep közeledtével Kárpátalja református gyülekezeteibe jusson. A KRE vezetése és Sajtóbizottsága döntése értelmében az egyházkerületi falinaptár mellé minden naptárt megrendelő ingyenesen megkapja a Küldetés 2020-as karácsonyi számát. Ennek utolsó oldalán lehetőség van arra, hogy a megrendelő lapokat kitöltve eljuttassák az aktuális gyülekezet lelkészéhez, amennyiben a 2021-es évre szeretnék maguknak, családtagjaiknak megrendeli azt a lapot, mely az egyházkerület eseményei mellett igei tanításokat, aktuális témákak, gyülekezetbemutatásokat, lelki tartalmakat juttat el gyülekezeteinkbe. Legyen Ön is megrendelő! Áldott ünnepet és békés, reményteli újévet kívánnak a Kárpátaljai Református Egyház Sajtó- és Kommunikációs Központjának munkatársai   Immánuel - Velünk az Isten!

„Megígértem neki, hogy én visszajövök”

2020/12/16 - Jótékonysági aktivista, karitatív futó nagykövet, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet kommunikációért, civil és külkapcsolatokért felelős igazgatója. „Hazajár” a kárpátaljai Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthonba, amelynek lakóit folyamatosan segíti, szereti: két plusz hetvenkilenc gyermekes anyának tartja magát. „Nem »letudni« akarta a gyűjtést, hanem folyamatosan segíteni akar” – fogalmazott róla Katona Viktória lelkész-igazgató, amikor a Reformátusok Lapjával tavaly tavasszal az intézményben jártunk, hogy a Magyar Református Egység napjára készülő ünnepi lapszámunkban bemutassuk őket. Gui Angélával beszélgettünk. Honnan a futás iránti szeretet? A Partiumban nőttem fel, ahol gyermekkoromban nem volt lehetőség szervezett sportolásra, így a sport kimaradt az életemből. Harminckilenc éves koromban egy rejtélyes betegséggel jártam végig a magyar egészségügyet. Talán a huszonhatodik orvos mondta, hogy fogalma sincs, mi lehet ez, de kezdjek el futni, attól biztosan jobb lesz. Természetesen elsőre azt gondoltam, ez butaság. Az orvos ráadásul ultrafutó volt, úgyhogy nem győzött meg. De aztán úgy voltam vele, hogy már annyi mindent megpróbáltam – mit veszíthetek? És ha nem is a gyógyulással, de a futás megváltoztatta az életemet. Nemcsak a sport iránti szeretetemet találtam meg, hanem motivációt, lelkesedést és segítő szándékot tudtam vele összekötni. Akkor még kicsik voltak a gyerekeim, félig külföldön éltünk, és nehéz munkakörben, az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyért felelős államtitkárságának kommunikációs vezetőjeként dolgoztam. Nehezen jött egyik kilométer a másik után. Volt, hogy az összes futófelszerelésemet kidobtam a kukába. Aztán a következő napon újra elővettem, és ismét nekimentem a feladatnak – küzdelmes út volt, de nem vagyok feladó típus. Ahogy egyre hosszabb távokat tettem meg, meditációvá lett a futás. A magánéleti és munkahelyi stressz hatása alatt úgy éreztem, hogy ez az az idő, amikor magamra tudok figyelni, és amikor a legközelebb vagyok ahhoz, aki teremtett. Az volt az én elvonulásom. 2015-ben pedig megszerveztem az első jótékonysági futásomat Böjte Csaba gyermekeiért.

A KRE főgondnokának ünnepi köszöntése

2020/12/16 - Kedves Testvéreim!  Melegség tölti el szívünket az adventi időszakban,karácsony közeledtével. Egy-egy pillanatra megállunk a rohanó világban és visszatekintünk az elmúlt eseményeire. Felidézzük a legszebb pillanatokat és minden szépséget, jóságot elraktározunk lelkünkbe, hogy ebből meríthessünk erőt a következő esztendőre is. Az ünnep hangulatában a másik emberre figyelünk, és arra gondolunk, hogy mit nyújthatnánk szeretteinknek, rászorulóknak, azoknak, akiknek nehézségeik vannak, nemcsak az ünnepek közeledtével, hanem sajnos egész évben. Ez a mi legemberibb értékünk.

Örömet szerezni önzetlenül, szeretetből

2020/12/16 - Az NSKI Mikulás-ajándéka megérkezett a nagydobronyi gyermekotthonba  A Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) 2013 óta minden évben névre szóló Mikulás-ajándékokkal érkezik Kárpátaljára – idén több mint ötszáz csomagot készítettek –, melyek egy részea református és katolikus egyházak közreműködésével számos családhoz, rászoruló gyerekhez jutnak el. Sajnos ezúttal a koronavírus-járvány megfékezésére hozott intézkedések miatt az ajándékozók nem lehettek jelen, az ajándékok és élelmiszercsomagok átadására a karanténszabályoknak megfelelően kicsit szűkebb körben, de meghitt hangulatbankerült sor.

Ajándékozz gyermekbibliát!

2020/12/11 - Zán Fábián Sándor püspök úr az ukrajnai bibliaszövetséggel karöltve gyermekbibliákat ad át a munkácsi megyei kórház kis betegeinek és árváinak. Ezen gyermekbibliák költségeire, felajánlásokat várnak és fogadnak héköznaponként 9-15 óra között a KRE püspöki hivatalában. Bővebb információ: Cím: Beregszász, 90202, Munkácsi út 83. Telefon: +380/314123460 Mob.: +380993722159 E-mail: karpataljairefegyhaz@gmail.com

Felhívás

2020/12/11 - Kedves Testvérek! A Kárpátaljai Református Egyház óriásplakátokat készít, melyek Kárpátalja nagyobb városaiban, kerülnek kihelyezésre, hogy a karácsony üzenete ebben a járvánnyal teli időszakban eljuthasson minden emberi szívhez. Ezek költségeire egyéni vagy gyülekezeti felajánlásokat, céladományokat fogadunk. Aki teheti, támogassa ezzel is Isten igéjének terjesztését. Az adományokat a KRE püspöki hivatalába lehet eljuttatni minden hétköznap 9-15 óra között. Cím: Beregszász, 90202, Munkácsi út 83. Telefon: +380/314123460 Mob.: +380993722159 E-mail: karpataljairefegyhaz@gmail.com

Adventi gondolatok

2020/12/08 - Adventi gondolatok címmel indítottak újra közös sorozatot a Kárpát-medencei református rádiók. A rövid elmélkedések karácsonyig minden napra lelki táplálékot kívánnak nyújtani a hallgatóknak, olvasóknak. Cserniga Gyula beregszászi (Kárpátaljai Református Egyház) lelkipásztor gondolatait olvashatjuk: Az adventi időszak az Úr eljövetelének várása, készülődés a fény, a világosság megjelenésére. Erre a várakozásra, bizalommal teljes várásra készülünk hétről hétre, napról napra bizalommal, még akkor is, amikor azt látjuk, hogy minden bizonyosság összeomlik, megszűnik körülöttünk. Bizonytalanság uralkodik a munkahelyen, családokban, bennünk, a mi egészségünk vagy szeretteink egészsége miatt aggódunk, és nem látjuk a végét. Nem tudjuk, mikor szűnik meg ez a sötétség, nem látjuk értelmét a megszorításoknak, csak sóhajtozunk, keresünk valami biztosat. Vágyakozunk, várakozunk valami biztosra. És ez az advent.

Adventi gondolatok

2020/12/08 - Adventi gondolatok címmel indítottak újra közös sorozatot a Kárpát-medencei református rádiók. A rövid elmélkedések karácsonyig minden napra lelki táplálékot kívánnak nyújtani a hallgatóknak, olvasóknak. Margitics János beregszászi lelkipásztor gondolatait olvashatjuk: „Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó – mondom –, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá? Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél: a juhokat és marhákat mind, még a mezei vadakat is, az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tenger ösvényein járnak. Ó, Urunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön!” (Zsolt 8,4–10)

Advent

2020/12/07 -

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése