Hírek

Tájékoztató a járvány második hullámában

2020/11/13 - Zán Fábián Sándor a Kárpátaljai Református Egyház püspöke tájékoztat a vírushelyzettel kapcsolatban

Генеральні збори Угорської Реформатської Церкви

2020/11/13 - "Заспокойтесь, це Я, не лякайтесь!" - Господь Ісус Христос підбадьорив їх цими словами своїх учнів, коли вони відчайдушно боролись із природними стихіями (Мт. 14:27). Сьогодні, коли  в цілому Карпатському басейні ми переживаємо другу хвилю епідемії коронавірусу, і все більше і більше навколо нас людей , а також серед наших громад, які захворіли, бо інфекція дуже важка, нас може підбадьорити лише те, що ми зміцнюємося  у своїй вірі: Наш Небесний Батько з нами у найбільших випробуваннях, в Ісусі Христі,через Духа Святого. Ми, єпископи та головні пресвітери Угорської реформатської церкви, у цій вірі закликаємо наші церкви не припиняти благати Бога про допомогу  під час епідемії у цілому світі. Молімось про зцілення та благо усіх, хто бореться із хворобою, а також утішаймо тих  братів хто в  скорботі втрат. Носімо у молитві служіння зцілення та  турботи  а також тих  хто  несуть  відповідальність  за інших, за тих  хто приймають рішення. Будьмо наполегливі у своїх вчинках любові, де б не були наші ближні , бо їм це потрібно. Всемогутній Бог хай дасть, щоб ми  у суворих  випробуваннях  не втратили своєї віри та надії, і щоб ми могли незабаром знову  разом віддати Йому подяку   за збереження  життя мирян наших церков, нашої Угорської Реформатської Церкви та Вселенської Церкви.  4 листопада 2020 р

A Generális Konvent közleménye

2020/11/11 - „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” – Az Úr Jézus Krisztus ezekkel a szavakkal bátorította tanítványait, amikor reménytelenül küzdöttek a természet erőivel (Mt 14,27). Ma, amikor az egész Kárpát-medencében a koronavírus-járvány második hullámát tapasztaljuk, és egyre többen vannak körülöttünk, gyülekezeteink körében is, akik megbetegedtek és a fertőzés súlyos következményeivel küzdenek, számunkra is csak az adhat bátorítást, ha megerősödünk hitünkben: Mennyei Atyánk a legnagyobb megpróbáltatások között is velünk van Jézus Krisztusban, a Szentlélek által.   Mi, a Magyar Református Egyház püspökei és főgondnokai ebben a hitben buzdítjuk gyülekezeteinket, hogy ne szűnjenek meg könyörögni Istenhez a járvány elmúlásáért az egész világon. Imádkozzunk mindazok gyógyulásáért, akik a betegséggel küzdenek és vigasztaljuk gyászoló testvéreinket. Hordozzuk imádságban a gyógyítás és ápolás szolgálatát végzőket és felelős döntéshozóinkat. Kitartóan végezzük a szeretet cselekedeteit mindenütt, ahol embertársaink szükséget szenvednek. Adja meg számunkra a Mindenható Isten, hogy a súlyos próbatételek között se veszítsük el hitünket és reménységünket és, hogy hamarosan ismét együtt adhassunk hálát neki gyülekezeteink, Magyar Református Egyházunk és az egyetemes Egyház élő közösségében. 2020. november 4.

Felhívás a járvány rohamos terjedése miatt

2020/11/07 - A Kárpátaljai Református Egyház a koronavírus rohamos terjedése miatt  a következő ajánlásokat javasolja gyülekezeteink és tagjaik egészségének védelme érdekében: - Azokban a templomokban és gyülekezeti termekben, ahol nem biztosítható a rendelkezésekben előírt távolságtartás, vasárnap több alkalommal tartsanak istentiszteletet a zsúfoltság elkerülése érdekében. Az istentiszteletek között legyen megoldva a szellőztetés és  a padok fertőtlenítése. - A templomban kötelező a helyes maszkviselés. - Az eddigiek szerint nyomatékosan kérjük, hogy az istentisztelet előtt és után  tartózkodjanak a kézfogástól. - Kérjük, hogy ahol a lelkipásztor megbetegedett vagy karanténba került, ne tartsanak személyesen istentiszteletet, hanem lehetőség szerint az online térben tartsák meg az alkalmakat vagy éljenek a helyettesítés lehetőségével. - Kérjük, hogyha a településen a magas számú megbetegedés miatt közvetlen fertőzésveszély áll fenn, szintén mellőzzék a személyes közösséget és tartsanak online istentiszteletet! Ezeket a lehetőségeket hirdessék gyülekezeti webes elérhetőségeken (honlap, Facebook-oldal, weblap, hirdetőtábla). - Hirdetjük, hogy a Pulzus rádióban (Pulzus Fm 92.1, interneten: http://www.pulzusfm.eu/) minden hétköznap 17 órától istentiszteletet hallgathatnak, valamint 10 órától a Határtalan című Kárpát-medencei református egyházak műsora, vasárnap pedig 11 órától istentisztelet hallható. - Hordozzuk imádságban a betegek gyógyulását, az ápolókat, mentősöket, orvosokat, a teszteket ellenőrző laboratóriumok munkatársait. Imádkozzunk és kérjünk, hogy a döntéshozók bölcs és felelős intézkedéseket hozzanak.  - Imádkozzunk a nehéz helyzetbe került családokért, a türelemért, a gyászolóknak vigasztalásért. - Imádkozzunk, Isten igéjének terjedéséért, hogy minél többen találjanak békességre, megváltásra az Ő egyszülött fia által.  "Isten a mi oltalmunk és erõsségünk! igen bizonyos segítség a nyomorúságban." Zsoltárok 46,2 2020. november 7. A Kárpátaljai Református Egyház Elnöksége

Kárpát-medencei imanap

2020/11/06 - Imádkozzunk együtt a nemzet határokon átívelő egységéért a Kárpát-medencében és szerte a nagyvilágban!Hasonlóan az előző évekhez, idén is megrendezésre kerül december első napjaiban a Kárpát-medencei imanap, mely a református nőszövetségek válaszlépeseként született a 2004. december 5-ei kettős állampolgárságról szóló kirekesztő népszavazás kapcsán. Emberi döntések szétszórhatnak, elszakíthatnak egymástól, de az Istennek való engedelmesség összeköt, erőt ad. Erőt a küzdéshez, a megmaradáshoz, a közös imádkozáshoz. Az idei év háttéranyagát a Kárpátaljai Református Egyház Nőszövetsége állította össze. Imádkozzunk intézményeinkért, a magyar anyanyelvű oktatásért, a megmaradásáért, a családokért, a gyermekekért, gyermekáldásért. „Szüntelen imádkozzatok. Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok.” (1Thessz 5, 17-18)

A Kárpátaljai Református Egyházkerület minden gyülekezetének

2020/11/06 - KÖRLEVÉL Amint az mindenki előtt ismeretes és olvassuk a híradásokból, a koronavírus járvány egyre erőteljesebben kezd megjelenni Kárpátalja minden járásában. A tegnapi nap folyamán megtartotta ülését a technogén-ökológiai és rendkívüli helyzetekkel foglalkozó bizottsága. Az ülésen hozott határozat értelmében 2020. október 26-tól új karanténzónák lépnek érvénybe az ország területén. A rendelet szerint Kárpátalján a Perecsenyi járás Vörös. Ungvár, Beregszász, Munkács, Huszt, csap, valamint a Beregszászi, Nagybereznai, nagyszőlősi, Volóci, Ilosvai, Ökörmezői, Munkácsi, Rahói, Szolyvai, Técsői, Ungvári és Huszti járások narancssárga zónába kerülnek.

Felhívás

2020/11/06 - "Isten a mi oltalmunk és erõsségünk! Igen bizonyos segítség a nyomorúságban." Zsoltárok 46,2 A vírushelyzetre való tekinettel a Kárpátaljai Református Egyház elnöksége kéri a gyülekezeteket, tartsák be a hatályos intézkedéseket, egészségük, testi életük védelme érdekében. Ne feledkezzünk meg lelki életünkről. Naponta vegyük elő Isten igéjét, olvassuk a Bibliát, imádkozzunk a betegekért, az őket ápolókért, közösségeinkért. 

Elhunyt Kátai Zoltán énekmondó

2020/11/06 - Élete 67. évében Teremtője hazahívta Kátai Zoltán Kossuth- és Magyar Örökség-díjas énekmondó előadóművészt. Kátai Zoltán 1954-ben született Mosonmagyaróváron, gyermekkorában zongorázni tanult, majd ének szakra járt a szombathelyi tanárképzőbe, 1977-ben, az első táncházzenész-képző tanfolyam végére, az utolsó félévre beiratkozott a nagybőgőn tanulók közé. 1983 óta hivatásszerűen zenélt.

Solus Christus – Egyedül Krisztus

2020/10/30 -   Cserniga Gyula lelkész reformációs gondolatai  Miközben olvassuk, halljuk ezt a szép bizonyságot, elsőként – mint talán mindenki előtt – megelevenednek előttünk is az 500 éves reformáció bátor hitvallói, akik felismerik ezt és az ehhez szorosan kötődő igazságokat. Megelevenednek azok az emberek – Luther, Zwingli, Kálvin –, akik felismerik azt is, hogy koruk egyháza, szokásai, hagyományai mennyi hamis réteggel vonták be a Biblia tanításait. Mennyi babona, bálványimádás fért meg a keresztyén hit mellett, olykor dudvaként megfojtva azt! Jóleső, hálás érzés arra gondolni, hogy mentesek vagyunk ezektől a gyarló tévelygésektől, melyekben az ember – érezve saját méltatlanságát és bűnösségét – nem is mer az Isten színe elé járulni, még őszinte bűnbánatában sem, hanem keres magának pártfogót, szentet. 

Sola Scriptura – Egyedül a Szentírás

2020/10/30 - Gulácsi Laura lelkész reformációs gondolatai Az egyedül a Szentírás kifejezés – latinul Sola Scriptura – a reformáció egyik hittétele. A reformátorok ugyanis szerették volna azokat az alapvető tanításokat megfogalmazni és összefoglalni, amelyek a keresztyén élethez és hitünk gyakorlásához szükségesek. Így született, többek között, az egyedül a Szentírás kifejezés is. Jelentése, hogy a Biblia keresztyén tanításunk egyetlen forrása, ez az isteni ihletésű könyv pedig mindenki számára hozzáférhető és érthető.

Sola fide – Egyedül hit által

2020/10/30 - Kovács Gyula lelkész reformációs gondolatai Sola fide– Egyedül hit által „Először is hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy hiteteknek az egész világon híre van.” (Róm 1,8) „Az igaz ember pedig hitből fog élni.” Hitem szerint Pál apostolnak e kijelentése által az Úr már nagyon sok embert megtalált, és ezzel együtt el is gondolkodtatott élete, hívő élete tekintetében. Elgondolkodtatta azt a templomba járót, akinek a hite sokszorcsak a templomba befelémenet, annak az ajtajában kezdődött el, és tulajdonképpen ugyanott is ért véget, mégpedig akkor, amikor onnan már kifelé jött egy igehirdetés meghallgatása után. De ugyanígy meg vagyok győződve afelől is, hogy az olyan embert is önvizsgálatra késztette már ez az igevers, aki mindig is el volt telve a maga nagy hitével.

Sola gratia– Egyedül kegyelemből

2020/10/27 - Körözsi Sándor lelkész reformációs gondolatai Nekünk, reformátusoknak, az október egy különös hónap, mert ehhez a hónaphoz kötődik egy különleges egyházi ünnep: a reformáció ünnepe. Ebben a hónapban egy picit több figyelmet fordítunk a reformáció korában felismert és középpontba helyezett nagy, isteni igazságokra, amelyek azóta meghatározzák egyházunk tanítását, hitünk és kegyességünk alapját. Ide tartozik elsősorban az a négy alapelv, ami egyben a gerince is a 16. századi reformátor elődeink felismerésének, ezek: egyedül a Szentírás, egyedül hitből, egyedül kegyelemből, egyedül Krisztus, majd ide jött később az ötödik alapelv is: egyedül Istené a dicsőség. Ezek közül az egyedül kegyelemből hitigazságról szeretnék néhány gondolatot megosztani e cikket olvasó testvérekkel.

Szülők nélkül – gondoskodó szeretetben

2020/10/27 - Hétköznapok a nagydobronyi gyermekotthonban - Interjú Katona Viktória lelkésznővel a Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Gyermekotthon lelkészével Minden felelősen gondolkodó ember vallja, hogy a minden gyermeknek családban, s leginkább teljes, egészséges lelkületű családban kell felnőnie. Sajnos azonban vannak, akiknek ez nem adatik meg. Mert a szülő anyjuk a kórházban „felejti” őket, vagy később hagyja el, esetleg olyan családba születik, ahol nem tudnak, vagy nem akarnak gondoskodni róluk. (Most ne taglaljuk a miérteket, és ne is ítélkezzünk fölöttük, ez nem a mi dolgunk.) Szerencsések azok, akiket szerető családok örökbe fogadnak. De sokan maradnak állami gondozásban, s ezúttal azokról sem akarunk véleményt formálni, de tudjuk, milyen helyzetek uralkodnak ott. 1996-tól azonban működik Nagydoronyban egy intézmény, az Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon, ahol Isten gondviselő szeretetét tapasztalhatják meg az ott élő lányok. Az otthonlakóinak mindennapjairól, fejlődési lehetőségeikről beszélgettünk Katona Viktória lelkésszel.

FELHíVÁS

2020/10/27 - kárpátaljai kötődésű vagy Kárpátaljáról elszármazott lelkipásztorok, egyházközeli személyek részére  Nyugdíjas lelkipásztorok és lelkészözvegyek támogatása Kedves Testvérek!  Kérjük lehetőségeikhez mérten, támogassák adományaikkal a kárpátalján élő nyugdíjas lelkipásztorokat és lelkészözvegyeket. Ezt megtehetik befizetéssel a Magyarországi Református Egyház nyugdíjintézetébe a következő megjegyzéssel: "Kárpátaljai nyugdíjas lelkészek és lelkészözvegyek támogatására".   Isten áldja meg a jókedvű adakozók életét!  

Elhunyt dr. Adorján Gusztáv tiszántúli főgondnok

2020/10/21 - Ma hajnalban magához hívta Teremtője dr. Adorján Gusztávot, a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnokát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktató Kórház főigazgatóját. Isten 66 évet adott neki. Életét az „Orando et laborando!” – Imádkozva és dolgozva jelszava mentén élte.

Szeretettel adni jó

2020/10/20 - Kenyéradomány az idősek világnapján a Diakóniai Központtól Október 1-je – az idősek világnapja. Jó alkalom ez arra, hogy köszönetet mondjunk bölcs öregjeinknek azért, amit értünk, a társadalmunkért tettek. Gondoljunk azokra is, akik szerényen, egyedül, sokszor betegen tengetik az életüket. A Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Központja egész évben odafigyel a környezetünkben élő rászoruló szépkorúakra. Mint Nagy Béla igazgatótól megtudtuk, a központban heti két alkalommal 280 idős ember számára főznek meleg ebédet s adnak mellé frissen sült kenyeret, október 1-én pedig 350 kenyeret adományoztak idős, beteg embereknek Beregszászon.

Laptopokat adományozott a Te is segíthetsz! Támogató Alapítvány

2020/10/20 - Szeptemberben célba értek a Te is segíthetsz! Támogató Alapítvány által gyűjtött laptopok a Nagydobronyi Református Líceumba. Az eszközök hatalmas segítséget jelentenek majd a tanulók számára az oktatásban, illetve egy esetleges újabb online oktatás idején. – Pál Sándor, az alapítvány elnöke régóta részt vesz a tanintézmény mindennapjainak megkönnyítésében. Akkor kerültünk vele kapcsolatba, amikor még a Magyar Református Szeretetszolgálat élén állt és a Nyilas Misi Programon keresztül is sokat köszönhetünk neki. Számunkra sokat jelent az, hogy vannak olyan emberek és szervezetek a líceumunk életében, akik nem engedik el a kezünket és minden helyzetben igyekeznek enyhíteni a szükségeinken – mondta Gál Erika, a Nagydobronyi Református Líceum igazgatónője.

A Magyar Bibliatársulat Alapítvány bibliaismereti versenyt hirdet

2020/10/14 - XII. ONLINE BIBLIAISMERETI VERSENY A Magyar Bibliatársulat Alapítvány ismét online bibliaismereti versenyt hirdet „Ne féljetek!” címmel, amelyre középiskolásokat, valamint fiatal(os) felnőtteket is szeretettel várunk. A játék öt héten keresztül tart majd. A verseny nem titkolt célja rávenni a fiatalokat arra, hogy minél gyakrabban és minél nagyobb kedvvel vegyék a kezükbe a Szentírást. Úgy véljük, ehhez az egyik legjárhatóbb út, ha különféle feladatokat kell megoldaniuk, amihez forgatniuk kell a Bibliát A versenyre bármilyen középiskolás diák és fiatal(os) felnőtt jelentkezhet felekezeti hovatartozástól függetlenül az oldal alján található űrlap kitöltésével. Egyéni versenyzők és legfeljebb 3-fős csapatok jelentkezését várjuk. A regisztráció határideje 2020. október 18. (vasárnap) éjfél. A játék menete és további információk itt olvashatók: http://bibliatarsulat.hu/jatek Minden jelentkezőt sok szeretettel várnak a szervezők!  

Viharkár Visken

2020/10/07 - Isten iránti hálával tudatjuk, hogy a tegnap esti vihar (október 5.) által okozott károk elhárítása ma (október 6.) reggel megkezdődhetett. Az éjszakai esőzések után az időjárás is kedvezett a munkálatoknak. A segítőinknek és az anyag-felajánlásoknak köszönhetően estére sikerült fóliával befedni a tető északi oldalán keletkezett kb. 250 m2-nyi lyukat.   Ezzel párhuzamosan igyekszünk a beázás következményeit páraelszívással enyhíteni. Sajnos a teljes érintett plafon-szakasz, a falak, a legénykar bútorzata, ill. padlója az éjszaka folyamán komoly mennyiségű esővizet kapott. - olvasható a Viski Református Egházközség facebookoldalán. Isten segítse a gyülekezetet a helyreállító munkálatokban!

Közös értékeinket kell közkinccsé tenni

2020/09/24 - Új elnök a Kárpátaljai Egyházak Tanácsa élén. Beszélgetés Zán Fábián Sándor püspökkel Augusztus 26-án tartott tanácskozást a Kárpátaljai Egyházak Tanácsa (KET). A találkozón a kárpátaljai vallási felekezetek elöljárói arról is döntést hoztak, hogy ki töltse be Vaszil Rajcsinec, az Ukrán Evangélikus Egyház püspöke halála miatt megüresedett elnöki posztot a KET-ban. A testület a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) püspökének személye mellett döntött. Ezúttal a megválasztott Zán Fábián Sándor elnökkel beszélgettünk feladatokról, célokról, együttműködésről.  

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése