Hírek

Imaéjjel

2021/10/13 - Kárpát-medencei ifjúsági imaéjjel

Felhívás

2021/10/12 - A KRE újraindítja a teológiára készülők felkészítőjét, amennyiben lesz megfelelő számú jelentkező. Felhívjuk azok figyelmét, akik tanulmányaikat teológián szeretnék folytatni, illetve oda jelentkeznének (teológus vagy vallástanári szakon), azok tegyék meg jelentkezésüket a KRE püspöki hivatalában 2021. október 31-ig. Cím: Beregszász, 90202, Munkácsi út 83. Telefon: +380/314123460 Mob.: +380993722159  Email: karpataljairefegyhaz@gmail.com A jelentkezéshez szükséges a konfirmációs emléklap fénymásolata, a legutolsó félév tanulmányi eredményeiről szóló bizonyítvány fénymásolata, kézzel írott önéletrajz (email cím, telefonszám feltűntetése), lelkészi ajánlás, zárt borítékban.

Hogy jövőnk is legyen

2021/09/27 - Református egységnappal és a Generális Konvent ülésével emlékeztek a magyar reformátusok a Királyhágómelléki Egyházkerület 100. születésnapjára Nagyváradon szeptember 17-én és 18-án. A királyhágómelléki gyülekezetek a trianoni döntés előtt a Tiszántúli Egyházkerülethez tartoztak. 1921-ben Sulyok István lelkipásztor szervezte egybe a határon túlra szakadt gyülekezeteket. A centenáriumi istentiszteletre számos erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, délvidéki és magyarországi vendég érkezett.

Szülői csendesnap a Nagyberegi Református Líceumban

2021/09/22 - Csendesedjetek el és tudjátok meg, hogy én vagyok az Úr! Zsoltárok 46,11 Szülőként talán mindannyian érezzük, miért van szükségünk időnként csendre, arra, hogy levegőhöz jussunk, rendszerezzük teendőinket, számba vegyük a gyermekünkkel kapcsolatos fontos lépéseinket. Keresztyén szülőként viszont a csend, az elcsendesedés nem csak ennyiről szól, bár ennek is helye van. Elcsendesedni, kizárni minden evilági zajt, harsogó, sürgető, kényszerítő körülményt, letenni, félretenni minden emberit, és arra figyelni, ami Istentől jön, meghallani és meglátni az egyedüli fontos célt, elengedhetetlen és szükségszerű minden keresztyén ember életében.

Honismereti kirándulás a Sámuel Alapítvány szervezésében

2021/09/14 - A Sámuel Alapítvány tagcsaládjai 2021. szeptember 10-12 között honismereti kiránduláson vehettek részt. A több mint ötven fős csapat első úti célja a Vereckei honfoglalási emlékmű volt. Itt leírhatatlan szépségű panoráma és nemzeti megmaradásunk egyik legfontosabb emléke fogadott minket, ami mély érzésekkel töltött el mindnyájunkat.

Idén is ötven fiatal tehetséget támogat a Magyar Református Szeretetszolgálat

2021/09/14 - Szeptember 11-től már lehet jelentkezni a Magyar Református Szeretetszolgálat Nyilas Misi Ösztöndíjprogramjára. Az alapítvány idén is ötven fiatal tehetséget kíván támogatni, hogy szociálisan hátrányos helyzetük ellenére legyen lehetőségük tehetségük kibontakoztatására. Miután augusztus végén közel ezerkétszáz diákot segített tanszeradománnyal a Magyar Református Szeretetszolgálat Kárpát-medence-szerte, az őszi időszakban a tehetséggondozás kerül fókuszba az alapítvány életében. A tehetség kibontakoztatásához ugyanis nem elég a kitartó, szorgalmas munka, gyakran külső segítségre, támogatásra is szükség van hozzá. Az iskolai különórák, a megfelelő eszközök beszerzése, a versenyek nevezési díjai ugyanis komoly költséget jelentenek, melyeket nem minden család engedhet meg magának. Ebben a helyzetben nyújt támogatást a Nyilas Misi Ösztöndíj.

Egy hullámhosszon

2021/09/08 - Mintegy húsz évvel ezelőtt két református lelkész, Taracközi Gerzson és Taracközi Ferenc megálmodta, hogy áldásos lenne Isten szavát kivinni a templom falai közül. Ukrajnában egyház nem lehet médiatulajdonos, ezért a Beregszászi Református Egyházközség presbitériuma létrehozta a Pulzus Kulturális Információs Központot, amelynek fő tevékenysége a földi sugárzású rádiózás volt. A Kárpát-medencei református újságírók balatonszárszói konferenciáján Birta Zoltánnal, a Pulzus Rádió főszerkesztőjével beszélgetett a Reformátusok Lapja.

Egységes hittankönyvek a Kárpát-medencében

2021/09/07 - Szeptembertől azonos hittankönyvekből tanulhatnak a magyarországi, az erdélyi, a felvidéki és a kárpátaljai református diákok – olvashatjuk a Reformátusok Lapja legfrissebb számában. A megújulásáról a Református Pedagógiai Intézet (RPI) katechetikai igazgatóhelyettese, Szászi Andrea mesélt az újságnak.

A kárpátaljai reformátusok megnyitották a 2021-22-es tanévet

2021/09/05 - A Kárpátaljai Református Egyházhoz tartozó intézmények képviselői, tanárok, diákok, valamint a Tanügyi Bizottság felügyelete alatt működő hitoktatók, lelkipásztorok is részt vettek a nagyberegi református templomban tartott tanévnyitó istentiszteleten.

Megszólítani az embereket

2021/09/02 - Az ige alapján állva, bátran és hitelesen kommunikáljon a református média – hangzott el a Kárpát-medencei református újságírók konferenciáján. A kétnapos balatonszárszói találkozón mintegy félszáz újságíró vett részt, a sajtósok fele a határon túlról érkezett.

Kedves Ifivezetők, önkéntesek, szolgálatra készülők és mindenki, aki fiatalokkal foglalkozna!

2021/08/27 - Egy remek lehetőséget kínálunk  szolgálatotok fejlődése céljából. Szeptember elejétől egy 25-30 részes online ifivezetőképzővel készülünk. Az előadások blokkokra lesznek bontva, melyek különálló témákat fognak érinteni. Az első blokk a Bibliatanulmányozást, Kacsó Géza lelkipásztor előadásában, A második blokk a kommunikáció témakörét boncolja Radvánszky Ferenc előadásában, A harmadik blokk pedig gyakorlati rész az ifjúsági munkával kapcsolatban, melyet Margitics Erika és Margitics János prezentál majd nektek. Az előadások csak azoknak lesznek elérhetőek, akik az alábbi űrlapon jelentkeznek. Jelentkezés: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxF4Sz21ey3xbbh1GBvyc7NBJL5Yv7dZP4idb4ON_Bm1akdQ/viewform?fbclid=IwAR11eO9KnZNSjPUcyfcUOONFSlPc2zLdjms3Tf2RLjlnmBYoO4Rg1tyaT3EAz előadások 20-25 percesek lesznek és heti két előadás elérhetőségét fogjátok megkapni e-mailen keresztül. A képzés végén szeretnénk egy kiértékelést is tartani valamilyen formában (személyesen vagy online kérdőív formájában) Üdvözlettel a KRISz munkatársai

Egyházkerületi lelkészszentelő közgyűlés

2021/08/22 - 2021. szeptember 12-én, d.u. 15 órai kezdettel a Kárpátaljai Református Egyház egyházkerületi lelkészszentelő közgyűlést tart a beregszászi református templomban, ahol felszentel 6 lelkipásztort. Erre az alkalomra szeretettel hívjuk és várjuk a lelkipásztorokat, a gondnokokat, a zsinat tagjait, a felszentelendő lelkészeket és a közeli családtagjaikat, gyülekezeteik képviselőit.

Egyházkerületi tanévnyitó

2021/08/22 - 2021. szeptember 5-én, d.u. 15 órai kezdettel a KRE tanügyi bizottsága egyházkerületi tanévnyitó istentiszteletet tart  Nagyberegen a református templomban. A tanévnyitó ünnepségre szeretettel várják a lelkipásztorokat, gondnokokat, hitoktatókat, az egyházkerület minden oktatási intézményének a vezetőjét vagy képviselőjét és a református líceumokat képviselő diákok kis csoportját. 

Családi nap Borzsován

2021/08/11 - Hit, hűség, humor Rendhagyó alkalomra hívogatott július 25-én a borzsovai református templom harangja. Ezúttal Isten szabad ege alatt, az iskola udvarának hűs árnyat adó fenyőfái alatt családi nap keretében tartották az istentiszteletet. Azzal a nem titkolt szándékkal, hogy esetleg azok is eljönnek, akik egyébként nem látogatják a szent hajlékban tartott igei alkalmakat. Meg hogy itt a családok együtt hallgassák az örömhírt.

Tisztújító közgyűlés a Presbiteri Szövetségben

2021/08/11 - Kapcsolat és gyümölcstermés A Kárpátaljai Református Presbiteri Szövetség három egyházmegyéjében (Ung, Bereg, Máramaros-Ugocsa) a közelmúltban megtörtént a tisztújítás, a kerületi közgyűlést pedig július 18-ra hívták össze. A gáti református templomban megtartott fórumon ismét Gyurkó Miklósnak szavaztak bizalmat.

Családi csendesnap a Tiszaújfalui Református Egyházközségben

2021/08/11 -             A Tiszaújfalui Református Egyházközség presbitériuma úgy döntött, hogy ettől az évtől új lendületet kíván adni a gyülekezeten belüli és kívüli missziónak. Ennek egyik fontos új motívuma az olyan alkalmak szervezése, amelyek egy azon éven belül nem szerveződnek újra. Ezen az úton jutottunk el a most megszervezésre került családi csendesnaphoz, amely immár a negyedik ehhez hasonló alkalom ezen az éven a gyülekezeten belül. A másik mozgatója ezeknek az alkalmaknak, hogy szeretnénk megragadni minden egyes lehetőséget arra, hogy egy közösségben tudjuk megélni mindennapi dolgainkat, azt szem előtt tartva, hogy valószínűleg még az éven eljönnek azok a napok és hetek, amikor újabb korlátozásokkal és szigorításokkal kell szembe néznünk, amelyek ebből adódóan megnehezítik közösségi életünket, újabb lelki terheket helyeznek az emberek vállára, holott még az előzőek sebei sem gyógyultak be igazán.

Első ballagás a Tündérkertből

2021/08/11 - „Óvó néni, megköszönjük meséid és a csodát” Településeink középületei árulkodnak annak lakóiról is. Megmutatják, hogy melyek azok a területek, amire a közösség hangsúlyt fektet. A templomok, iskolák, óvodák, közterek állapota az ott élők adni tudásán is múlik. Főként, ha állami támogatásban nem, vagy csak alig részesülnek. Mezőváriban a magyar kormány Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programja, a református egyházés számos adakozó kedvű ember híján talán nem épülhetett volna új óvoda, legfeljebb a régi, rosszul megtervezett épületet foltozgatták volna tovább. De ha már új épülhetett, az építők szerettek volna a tartalmon is némileg változtatni, így az államiak mellett indítottak egy református csoportot is. Igaz, az egyházi támogatásból valamennyien részesültek. A Napsugárban a gyerekek étkezéskor hálát adtak és lefekvéskor is imádkoztak. Volt hittanórájuk, népi ének- és zenefoglalkozásuk, ukrán, illetve angolóra.

Iskolatáskákat és védőmaszkokat is vitt Szeretetszolgálatunk Kárpátaljára

2021/08/03 - Száz darab tanszerrel megtöltött iskolatáskával segíti a kárpátaljai rászoruló diákok tanévkezdését a Magyar Református Szeretetszolgálat. Az augusztus 3-án tartott beregszászi adományátadáson százezer darab sebészi szájmaszkot is átadott az MRSZ delegációja a Kárpátaljai Református Egyházkerület számára. fotó: pulzusfm.eu

A Kárpátaljai Református Egyház Zsinati Tanácsának határozata

2021/07/30 - A KRE gyülekezeteiben hitoktatási reform bevezetése következik a 2021/22-es tanév kezdetététől a Zsinati Tanács a következő határozatokat hozta: 8/2021-es határozat A Zsinati Tanács azt a határozatot hozta, hogy a 2021-es év őszétől a Magyarországi Református Egyház hitoktatási tantervét és katechetikai segédanyagait kötelezően alkalmazza minden egyházközségben. A Tanács a KRE tanügyi bizottságát és a KRE világi főjegyzőjét Petrusinec Volodimirt megbízza az ehhez szükséges engedélyek és szervezési kérdések lebonyolításával (ezek már megtörténtek, és augusztusban reménység szerint az anyagok Kárpátalján lesznek). 18/2021-es határozat A hittanreform keretében, 2021 szeptemberétől a Magyarországi Református Egyház Pedagógiai Intézete által kiadott hittankönyvek és munkafüzetek kerülnek bevezetésre. A munkafüzeteket minden évben meg kell vásárolni, a tankönyvek ötévenként kerülnek újranyomtatásra. A Zsinati Tanács elrendeli a „Hittankönyv alap” létrehozását. Az alap biztosítja a tankönyvek újranyomtatásának költségeit. Az alap kezelője vagy az illetékes egyházmegye vagy a megyei tanügyi bizottság. Püspöki rendelet: A Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökeként elrendelem a 2021. június 24-i zsinati tanács döntése alapján, hogy a Kárpátaljai Református Egyházkerület Tanügyi Bizottsága hittankönyv alapot hozzon létre. A tankönyvalapot az egyházmegyék tanügyi bizottsága kezelje, gondoskodjanak annak népszerűsítéséről, és arról, hogy a hitoktatásban részesülő gyerekek szülei megfelelőképpen és arányosan hozzájáruljanak a hittankönyvek és munkafüzetek jövőbeni kiadásához és használatához. Elrendelem továbbá, hogy a munkafüzeteket a hittanos gyerekek szülei szükség esetén a gyülekezet segítségével fizessék ki. A hittankönyvek használati idejét (ami 3-5 év is lehet) minden kiadvány esetén a Tanügyi Bizottság határozza meg, és annak megfelelőén, a könyv értékét figyelembe véve, állapítja meg a befizetendő összeget. Az összeg minden tanévkezdés után, október 15-ig kerüljön be a hitoktatási alapba. A hittankönyvek elhasználódása után, az alapból tudunk majd újabb könyveket megvásárolni minden esztendőben szükség szerint. A hittankönyvek áruba nem bocsáthatók, de abban az esetben, ha valaki elveszíti, vagy olyan mértékben megkárosítja, hogy átadni más gyereknek már nem ildomos, akkor annak az árát a szülő meg kell, hogy térítse. Az új hittankönyvek és munkafüzetek áldásos használatához sok áldást kíván, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke,  Zán Fábián Sándor   Beregszász, 2021. július 28.

Egyházi ingatlanok újultak meg a Magyar Templomfelújítási Program keretében

2021/07/29 - Száz év lemaradását sikerült pótolni Miközben a nyugati világban templomokat zárnak be, a Magyar Kormány támogatásával, a Magyar Templomfelújítási Program keretében lendületesen folyik az anyaország és a Kárpát-medence egyházi épített örökségének megújulása. Kárpátalján a Tiszántuli Egyházkerület közreműködésével a Kárpátaljai Református Egyház fejlesztései szakmai feladatok keretében több templom, egyházi intézmény, ingatlan újult meg.

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése