Hírek

Szolidaritási látogatáson az Európai Egyházak Konferenciájának (Conference of European Churches, CEC) képviselői a Kárpátaljai Református Egyházkerületnél

2024/04/19 - Április 8-án Ukrajnába érkezett az Európai Egyházak Konferenciájának delegációja, akik elsőként a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöki hivatalában kerekasztal megbeszélésen vettek részt. Az alkalom elején Zán Fábián Sándor, a KRE püspöke, köszöntötte a vendégeket, majd bemutatta az egyházkerület jelenlévő képviselőit. A kerekasztal-beszélgetés elején kisfilmben mutatták be a Kárpátaljai Református Egyházkerület életét, munkáját, diakóniai szolgálati tevékenységeit. Az Európai Egyházak Konferenciájának képviselői nevében először Nikitas Lioulias Thyateira és Nagy-Britannia érseke, a CEC elnöke köszöntötte a jelenlévőket, mint fogalmazott: „Bár lehet, hogy vannak nyelvbéli, liturgiai eltérések az egyházaink között, de Jézus Krisztus az Úr, Ő a Pásztor, és mi vagyunk a nyája”.

Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke és a Debrecen- Nagytemplomi Református Egyházközség küldöttsége látogatott Kárpátaljára

2024/04/19 - A küldöttség tagjai kárpátaljai látogatásuk során először a Csongori Református Egyházközségbe látogattak. A két egyházközség testvérgyülekezeti kapcsolatban áll egymással. A Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség a lelki megerősítés mellett, folyamatosan adományokkal is támogatja a csongori gyülekezetet. A küldöttség hazatérése előtt a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöki hivatalában Zán Fábián Sándor püspökkel és Danku Gábor főgondokkal folytatott megbeszélést.

A feltámadásba vetett hit a Szentlélek ajándéka a világ kezdete óta az ember számára és mi, újszövetségi nép, Krisztus feltámadásában ezt beteljesedve látjuk.

2024/03/30 - Ézsaiás 53,10-12 Az ÚR akarata volt az, hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az ÚR akarata célhoz jut vele.  Lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közbenjárt a bűnösökért. Mi, református keresztyének, a hitvallásunk szerint azt valljuk, hogy a hitet megszerezni, örökölni, megvásárolni, kiérdemelni nem lehet, mert a hit a Szentlélek Isten ajándéka. Jézus nem teljesítette volna az Atya akaratát, ha leszáll a keresztről. Az igaz halt meg, a nem igazakért, a bűnösökért, hogy nekünk életünk legyen. A feltámadásba vetett hit ott kezdődik, hogy valaki értem, aki halált érdemeltem, meghalt, hogy nekem életem legyen. Ez az alap, ha elhisszük Jézus messiási mivoltát, elhisszük azt, hogy Ő halt meg értem 2000 évvel ezelőtt, hogy nekem bűnbocsánatban és örök életben, üdvösségben legyen részem. Az élet útjára való lépés nélkül, az élet útján való haladás nélkül nem lehet az életbe érkezni, nem lehet a mennyországba érkezni.  E mostani feltámadás-ünnepen a Szentlélek ugyanannak a csodának a megajándékozásával teheti áldottá és igazivá ezt az ünnepet, ami ott, akkor, a nagypénteki kereszten történt. Az ember egyszerűen csak lelki szemével látja a trón nélküli, megfeszített, szenvedő Jézusban a Messiást, a Királyt és a Lélek által kapja meg azt, hogy Jézusnak lesz visszajövetele és azt is, hogy lesz országa. A legnagyobb csoda az, hogy én hihetem, hogy nekem is üdvösségem, örök életem van. Kedves Testvérem! Neked van-e már örök életed Jézus Krisztusban? Áldott Feltámadás Ünnepet kívánok minden kedves Olvasónak! Zán Fábián Sándor a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke

Újabb tűzoltó jármű érkezett Kárpátaljára, melyet a Derceni Önkéntes Tűzoltóság vett át

2024/03/27 - 2024. március 27-én került átadásra az a tűzoltóautó, amit a Te is segíthetsz Alapítvány juttatott el Kárpátaljára   Az átadás alkalmával Zán Fábián Sándor a Kárpátaljai Református Egyház püspöke elmondta: jelen esetben a Derceni Önkéntes Tűzoltóság a kedvezményezett, de valójában Kárpátalja református közössége azon dolgozik, hogy minél nagyobb biztonságban érezzék magukat itt az emberek. Mindenki, aki itt él, - mert azt látjuk, hogy a háború borzalmai azok nem csillapodnak -, egyre nagyobb veszélyt érzünk, tapasztalunk és a tűzvédelem ebben az esetben óriási nagy jelentőségű a személyek megvédésére és a vagyonvédelemre. Ezért hálásak  vagyunk, hogy kaptunk adományba a Te is segíthetsz! Támogató Alapítványtól egy gépjárművet, ami jó állapotban van és reménykedünk abban, hogy valamelyik kárpátaljai településen tud majd szolgálatot teljesíteni, ott, ahol a legnagyobb szükség lesz rá.

Sajtótájékoztató a Mandulafa Idősek Otthonában

2024/03/27 - Egészségügyi szűrővizsgálatokat, szakorvosi ellátást, gyógyszeradományokat, valamint orvos-szakmai továbbképzéseket is magában foglal a Magyar Református Szeretetszolgálat Orvosmissziójának Kárpátaljai Egészségügyi Programja, melynek első sajtónyilvános állomásaként szűrővizsgálatokat végeznek a szakemberek a beregszászi Mandulafa Idősek Otthonában. A Magyar Református Szeretetszolgálat kárpátaljai egészségügyi programjának célja, hogy az Ukrajna területén 2022-ben kitört orosz-ukrán háború következtében kilátástalan helyzetbe került helyi egészségügyi hálózat kapacitását rendszeresen és folyamatosan fejlessze, kiegészítse.

A virágvasárnapnak a diadala maradjon meg a feltámadás fényében, mert valóban eljött a Messiás!

2024/03/25 - Fogalmazta meg Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke virágvasárnap alkalmából!   Mint ahogyan azt elmondta - „a virágvasárnap a nagyhét kezdete, ez a hét arra rendeltett az egyházi év rendjében, hogy az ember lélekben készüljön Isten elé állni, arra rendeltett, hogy a történelmi üzenetét: Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön – megértsék.  A virágvasárnapnak a diadala maradjon meg a feltámadás fényében, mert valóban eljött a Messiás. Valóban Ő a Messiás, akinek az útjába ruhákat ás pálmaágakat terítettek Jeruzsálem utcáin. Mi tudjuk ezt, ezért, a keresztyén embernek az ünnepe az nem gyászünnep, nem is egy tragikus dologra való megemlékezés, hanem örömünnep, mert az Atya szeretete nyilvánvalóvá lett, kifejezte irántunk és Jézus ma is, ameddig csak a virágvasárnapot ünnepelhetjük jön. Igéje és Szentlelke által közeledik hozzánk és befogadásra vár.

HÚSVÉTI ADOMÁNYOK KERÜLTEK KÁRPÁTALJÁRA

2024/03/22 - A Magyar Református Szeretetszolgálat a kárpátaljai húsvéti adományok előkészítésekor gondot fordított arra, hogy azokat az egyedül maradt időseket is tudjuk támogatni, akiknek szeretteik az elmúlt két évben távolra kerültek otthonuktól.

A KMNE ünnepi díjátadóján

2024/03/17 - „Annak a nemzetnek van jövője, amely biblikus értékeket tart szem előtt és arról nem csak beszél, hanem meg is éli.” - Zán Fábián Sándor A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete „Talpra magyar!” címmel kézműves- és alkotói pályázatot hirdetett a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából, melynek díjátadó ünnepségére március 15-én került sor a Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokházban.   A díjátadó kezdetén Zán Fábián Sándor a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke kért áldást a jelenlévőkre:  

Kárpátaljai gyülekezetek is csatlakoznak a Bach mindenkinek programsorozathoz

2024/03/14 - Tízéves a Bach Mindenkinek Fesztivál  Bachot az ötödik evangélistaként is szokták emlegetni, művei pedig alkalmasak arra is, hogy mindannyiunkat közös imára, közös elmélyedésre hívjanak a zenében, az egyetlen világnyelvben – véli Kovács Zalán László tubaművész, a tízesztendős Bach Mindenkinek Fesztivál igazgatója.  A jubileumi programsorozathoz idén gyülekezetek is csatlakozhatnak

Egyházkerületi lelkészgyűlést tartottak március 7-én

2024/03/11 - A Kárpátaljai Református Egyházkerület lelkészei március 7-én találkoztak a beregszászi gyülekezet nagytermében, bár voltak, akik a jelenlegi helyzet miatt on-line csatlakoztak be a tanácskozásba. A napirendi pontok magukba foglalták az egyházi élet következő eseményeit, sor került több imádságra, valamint László Károly lelkipásztor bizonyságtételére is. A témák között szerepelt a konfirmáció gyakorlatának megvitatása, melyet a továbbiakban is napirenden tartanak. A témában több hozzászólás is történt. A lelkészgyűlés Zán Fábián Sándor püspök áhitatával vette kezdetét, melynek írott változata az alábbiakban olvasható. 

Egyházkerületi bibliaismereti szemle

2024/03/11 - Mélységeket és magasságokat jártak be azok a fiatalok, akik részt vettek a Kárpátaljai Református Egyházkerület első bibliaismereti csapatjátékában, amelyet a Nagyberegi Református Líceumban szerveztek meg. A nap tematikája József történetét járta körül, így a hittanosok a tesztek megoldásai mellett olyan játékos ügyességi feladatokat oldottak meg, amelyeket a bibliai alak is megélt. A vetélkedőt első ízben tartották meg ebben a formában annak érdekében, hogy a tudásfelmérés mellett élményekben is részesüljenek a Kárpátalja számos pontjáról érkező fiatalok. A vetélkedőn két korosztályban, összesen 22 csapat mérte össze tudását és ügyességét. Videó itt: Tv21_Ungvár

Nőszövetségi csendesdélután Mezőváriban

2024/03/11 - Higgy és láss csodát Nem könnyű időket élünk. Aggodalom tölt el mindannyiunkat. Családok élnek szétszakítottságban. Az itthon maradt nőkre még nagyobb teher nehezedik, hisz nekik kell gondot viselni a családról, átvenni a férfi itthoni feladatainak nagy részét, nevelni a gyermekeket, gondoskodni az idős szülőkről, s a férj lelkét is ápolni kell, akinek nem könnyű családja nélkül egyedül, idegenben… Ilyenkor könnyen összeomlanak a terhek súlya alatt a legerősebbek is. Ám aki felismeri a menekülés útját, aki a kereszt alatt leborulva keresi az Urat, hittel kéri a segítséget, az erőt, bátorítást kap. Amire egyébként mindnyájunknak szüksége van… Ezt sokan érzik így. Erről tanúskodik, hogy vasárnap délután a megyei nőszövetség által Mezőváriban szervezett csendesdélutánra a Beregi Egyházmegye szinte minden református gyülekezetéből érkeztek asszonyok, hogy letegyék terheiket, hogy együtt kérjék Istentől a szabadítást, közösen imádkozzanak a békéért, erősödjenek hitükben.

A Magyar Református Egyház Külügyi Osztályának képviselői tettek látogatást Kárpátalján

2024/03/05 - A 2024. március 5-i megbeszélésen többek közt részt vett Zán Fábián Sándor, a KRE püspöke és Ódor Balázs a Magyar Református Egyház Külügyi Osztályának vezetője.

Kárpátaljai Református Templomok

2024/03/05 - első kötete, mely a Beregi Egyházmegye gyülekezeteit mutatja be, kapható a KRE püspöki hivatalábanÁra: 400 UAH

Újabb gépjárműfecskendőt kapott a Derceni Önkéntes Tűzoltóság

2024/03/01 - A tegnapi napon az IJsselmuideni önkéntes tűzoltó barátaink és az IJHOE Alapítvány segítségével egy DAF AE-65 NC típusú gépjárműfecskendővel gazdagodott tűzoltóságunk, mely az IFA gépjárműfecskendőnket váltja fel a szolgálatban. Az IFA a továbbiakban a Mezővári Egyházi Önkéntes Tűzoltóságnál fog hadrendbe kerülni. Az adományozók által a keleti területekre szánt gépjárművek rövidesen továbbítva lesznek a Harkivi Tűzoltóságnak a háború okozta károsodott, vagy megsemmisült eszközök pótlására. Isten gazdag áldása legyen holland barátainkon!

Élő egyházban, ahol élő ige szól

2024/02/29 - ott megelevenít az ige és elhívások vannak - mondta el Zán Fábián Sándor, a KRE püspöke, a teológiai alkalmassági meghallgatás után. A Kárpátaljai Református Egyházkerületben az elmúlt 30 évben, minden évben volt olyan, aki azt az elhívást kapta, hogy az Úrnak ily módon szolgáljon és ez egy nagy visszajelzés az igehirdetők felé is. A következőben a meghallgatásról, a felvételizőkről Zán Fábián Sándort hallhatják: PULZUS.FM

„Mi adunk nektek vesszőt, ti faragjatok belőle nyilat”

2024/02/29 - – hangzott el Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökének üzenete annak a négy fiatalnak, akik teológia- és vallástanári szakon szeretnének tovább tanulni.

Több mint 2 millió forint értékű adománnyal segíti a Magyar Református Szeretetszolgálat a nagydobronyi gyermekotthont

2024/02/26 - A Magyar Református Szeretetszolgálat legfőbb küldetése, hogy reményt és támogatást nyújtson a rászorulóknak Kárpát-medence-szerte. Az elmúlt években számos szociális-fejlesztési és gazdaságfejlesztési programot indított az Alapítvány annak érdekében, hogy a nehéz anyagi helyzetben lévők számára hosszú távon is segítséget nyújthasson, támogatva megélhetésüket és csökkentve társadalmi leszakadásukat.

Határokon átívelő összefogás a szolyvai magyar református óvoda támogatása céljából

2024/02/26 - A Kanadai Egyesült Magyar Alap hosszú idő óta azon munkálkodik, hogy támogatást nyújtson olyan magyar intézményeknek, melyek a kultúra megőrzésén munkálkodnak szerte a diaszpórában. 2023 őszén Horkay László nyugalmazott püspök ajánlásával, Kéry Bence, a budai református gyülekezet tagjának közreműködésével, az Egyesült Magyar Alap a szolyvai magyar református óvodát választotta támogatásuk céljául.

„Emberi esélyek vagy számítások szerint nem nagy esélyünk van arra, hogy mi önmagunktól megújulnánk."

2024/02/26 - hangzott el főtiszteletű Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökének 2024. február 25.-i igehirdetésében a Mezővári Református Egyházközségben. „2024. a "Megújulás éve" és sokszor magamnak is felteszem és mások is felteszik a kérdést, hogy vajon lesz-e megújulás hitben, lesz-e megújulás a közösség életében, lesz-e megújulás az Anyaszentegyházban? Mi reformátusok vajon képesek vagyunk-e, tudunk-e megújulni, reformálódni, visszamenni a forrásokhoz, az élő Isten igéjéhez és igeszerűen élni, megélni a mindennapjainkat. Lesz-e megújulás, lehetséges-e? Emberi esélyek vagy számítások szerint nem nagy esélyünk van arra, hogy mi önmagunktól megújulnánk. Ha végig megyünk a faluban, elgondolkodhatunk, hogy ebben a házban, abban a házban él-e még valaki, ha igen akkor egy vagy kettő idős, akinek már nincsenek itthon a gyermekei, nincsenek itthon az unokái. Hogyha ezeket a dolgokat úgy átgondoljuk, akkor azt mondjuk, hogy nem a megújulás felé haladunk. Egyre kevesebb életjelet ad a mi közösségünk, egyre kevesebben vagyunk lakosok is meg aktív egyháztagok is. Két éve dúl ez a háború. Két év alatt nagyon sokan elmentek és nem biztos, hogy akik elmentek, azok mindnyájan hazajönnek.…. Bízunk abban, hogy sokan hazajönnek, bízunk abban, hogy akik ideiglenesen vannak berendezkedve Magyarországon vagy más közép- vagy nyugati országokban, amikor lehetőség lesz rá haza fognak jönni.”– mondta Zán Fábián Sándor. A teljes igehirdetés meghallgatható: https://www.facebook.com/sandor.kovacs.1800/videos/3541984206061383  

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése