Hírek

Lelkész- és vallástanárképzés

2019/11/25 - Tisztelettel tájékoztatunk minden érdeklődőt, hogy az idei évben is elindul a teológus és vallástanár előkészítő a Kárpátaljai Református Egyház püspöki hivatalában. Várjuk mind azok jelentkezését, akik lelkészi vagy vallástanári szakra szeretnének jelentkezni és 2019. februárjáig betöltik a 18. életévüket.

Imádság háza, imádság napja

2019/11/25 - A reformáció ünnepén, október 31-én újra találkozhattunk mindazokkal, akik imádságban kívánták odavinni Isten elé nemcsak a saját életüket, hanem mindazokat az ügyeket, melyek egyházunk munkáját és megmaradását érintik. Jó volt látni, hogy sokak számára fontos ez. A tavalyi évben Beregszászban volt alkalmunk a közös könyörgésre, idén Bótrágy adott otthont az imaközösségnek.

Útkeresés és karbantartás

2019/11/25 - Kárpát-medencei református sajtósok találkozója 2019. november 12. és 13. között került megrendezésre a Kárpát-medencei református sajtósok találkozója, amelynek a Megbékélés Háza adott otthont Berekfürdőn. A folyamatos kárpátaljai képviseletről évek óta Taracközi Ferenc beregszászi lelkipásztor, egyházunk Kommunikációs Osztályának vezetője gondoskodik; s örömmel konstatáltuk, hogy a mostani konferenciára mindhárom egyházmegyénkből érkeztek sajtósok, így a Küldetés c. egyházkerületi lapunk, a Pulzus Rádió, valamint a TeSó Blog munkatársai is. A találkozó tematikája rendkívül időszerű volt, hiszen egyfelől az útkeresésről, az új csatornák megismeréséről és használatáról szólt; másfelől korunk egyik legnagyobb lélektani problémájáról, a kiégésről, amely megkerülhetetlen jelenséggé vált.

Megemlékezés a Püspöki Hivatalban

2019/11/24 - 2019. november 20-án, d.e. 9 órai kezdettel a Kárpátaljai Református Egyházkerület Missziói Bizottsága és a Püspöki Hivatal munkatársai megemlékezést tartottak a hivatal kertjében lévő emlékműnél a sztálini terror idején elhurcolt református lelkipásztorokról. Közös éneklés és imádság után, Zán Fábián Sándor püspök úr tartott rövid igei szolgálatában hangsúlyozta, hogy nem szabad elfeledkeznünk azokról, akik életükkel és hitükkel méltó példákként és hithősökként állnak előttünk. Azokról, akik nem engedtek az akkori hatalomnak, hanem felvállalták lelkészi szolgálatukat és életükkel igazi értéket hagytak az utókornak.

A reformáció gyermekei találkoztak

2019/11/18 - 2019. november 17-én reformáció gyermekeinek családi délutánját rendezték a Fornosi Református Egyházközségben. Az alkalom a gyülekezeti házban került megrendezésre, amely zsúfolásig megtelt. Hat gyülekezetből érkeztek a családok kisbabáikkal és idősebb gyermekeikkel: Fornosról, Dercenből, Gátról, Izsnyétéről, Beregrákosról és Kajdanóból. Az istenfélők házán áldás van 

30 éve kapták vissza templomukat a tekeháziak

2019/11/14 - A jó Pásztor A szovjetrendszer egyházellenes politikájának része volt, hogy elhurcolta papjait, úgymond, ha nincs pásztor, szétszéled a nyáj. De a nyáj továbbra is látogatta a templomokat, így hát sok helyen bezárták azt is, raktárakat, sportcsarnokokat, ateista múzeumokat alakítottak ki azokban. Tekeházán ravatalozónak nevezték ki a református templomot. A gyülekezet hozzáállását jellemzi: soha senki nem használta annak Isten házát. Viszont akadtak bátor és kitartó hívek, akik büntetés fejében is többször leverték a lakatot, s bementek, hogy ott imádkozhassanak, énekelhessenek. Harminc évvel ezelőtt végre aztán visszakapták a templomot, amiért akkor, és most vasárnap is hálát adtak.

Csendesdélután pedagógusoknak Tivadarban

2019/10/28 - A föld hűségesei Október 6-án a Péterfalvai Református Líceum adott otthont a pedagógusok, hitoktatók részvételével megtartott csendesdélutánnak, melyet a tanévkezdés apropóján szerveznek meg évről évre Máramaros-Ugocsa Egyházmegyében. Seres János lelkész-igazgató örömmel üdvözölte a jelenlévőket a díszteremben, és elmondta, ma különösen nagy a felelőssége a tanároknak. Most, hogy sok esetben a szülők külföldre távoztávala tanítóknak kell a gyerekek számára a helyes nevelést biztosítani.Életbevágó kérdés, hogy miből, illetve kiből merítik az erőt a hétköznapok során.

Hálaadás a megújult templomért Csongoron

2019/10/28 - Keressétek az Urat!Régi bölcs megfigyelésen alapszik az a megállapítás, hogy egy település, egy közösség tükre a temploma és a temetője. Nos, ha ezt vesszük alapul, akkor a Csongor központjában csodálatosan megújult templom, mely Isten dicsőségét hirdeti, szép képet mutat a helyiekről.

Csendesdélután pedagógusoknak Tivadarban

2019/10/17 - A föld hűségesei Október 6-án a Péterfalvai Református Líceum adott otthont a pedagógusok, hitoktatók részvételével megtartott csendesdélutánnak, melyet a tanévkezdés apropóján szerveznek meg évről évre Máramaros-Ugocsa Egyházmegyében. Seres János lelkész-igazgató örömmel üdvözölte a jelenlévőket a díszteremben, és elmondta, ma különösen nagy a felelőssége a tanároknak. Most, hogy sok esetben a szülők külföldre távoztával a tanítóknak kell a gyerekek számára a helyes nevelést biztosítani. Életbevágó kérdés, hogy miből, illetve kiből merítik az erőt a hétköznapok során.

Koncertsorozat az összetartozásról

2019/10/13 - A Kárpát-medencei magyarok zenéje koncertsorozatnak idén már második alkalommalMezővári is az állomása volt.Az alkalom kezdetén Menyhárt István október 6-a révén az aradi vértanúkra emlékeztetett. Az igaznak emlékezete áldott, a hamisak neve pedig semmivé lesz, idézte a Pédabeszédek (10, 7) íróját a lelkipásztor. A vértanúk utolsó szavaikkal az Istenhez való odafordulásról tettek tanúbizonyságot. Emlékezetük áldott, mélyen gyökerező szabadságszeretetük bennünk, az utódokban is továbbég. A mi neveinknek sem kell semmivé lennie, hisz Jézus Krisztus saját vérével véste be azokat az élet könyvébe, emlékeztetett a lelkész.

Missziós csendesnap Tekeházán

2019/10/11 - Szeptember 29-én nem csupán délelőtt, de délután két órakor is megszólalt a tekeházireformátus templom harangja, hívogatva helyieket és vendégeket egy különleges alkalomra.Ekkor tartotta ugyanis a csongori Bethesda Szenvedélybetegeket Mentő Misszió soronkövetkező csendesnapját, immár sokadik alkalommal Tekeházán.

Hálaadó istentisztelet Asztélyban

2019/10/11 - „Változzatok meg értelmetek megújulásával…”Szeptember utolsó vasárnapján hálaadó istentiszteletre hívogatott az asztélyi reformátustemplom harangja. Eljöttek a szomszédos gyülekezetek képviselői, az egykoron itt szolgálólelkészek is, hogy együtt adjanak hálát a helybéliekkel a szépen megújult templomért,haranglábért, parókiáért.

Reformációs imadélután

2019/10/11 - Helyszín: Bórtágy, református templom Időpont: 2019. október 31. d.u. 15 óra

Lelkészbeiktatás Izsnyétén

2019/10/11 - „Éljetek egymással békességben” Az izsnyétei szépen megújult református templomban szeptember 22-én a lélek is ünneplőbe öltözött abból az alkalomból, hogy beiktatták tisztségébe a gyülekezet által megválasztott fiatal lelkészt. A derceni születésű Máté Richárd már 2014-től szolgál itt, s a gyülekezet döntött az igét mindig tisztán és lendületesen hirdető, energikus lelkipásztor mellett.

Egyházkerületi tanévnyitó Nagydobronyban

2019/09/09 - Egyházkerületünk központi tanévnyitó ünnepségére idén Nagydobronyban, 2019. szeptember 9-én került sor. Líceumaink diákjai, tanárai, s az egyházkerület lelkipásztorai, hitoktatói közösen kértek áldást az előttünk álló tanévre. Az ünnepi alkalmat istentisztelettel nyitottuk, egyházkerületünk püspökének, Zán Fábián Sándornak a szolgálatával. Az igehirdetés alapigéje a 2Kir 6,8-23 volt, amely alapján három fő gondolatot hallhattunk. Egyfelől minden időben igaz, hogy az Istenre figyelő, az Isten Igéjére alapozó ember többet lát és többet ért a világ dolgaiból; sőt, helyzeti előnyben van, miképp Elizeus is fogalmaz: többen vannak velünk, mint ővelük.

Egyházkerületi tanévnyitó ünnepség

2019/09/02 - 2019. szeptember 8-án egyházkerületi tanévnyitó ünnepségre kerül sor a KRE szervezésében. Helyszín: Nagydobrony Időpont: 15. óra

Hálaadó istentisztelet Péterfalván

2019/08/16 - 30 éve, hogy a rendszerváltás után újra megnyithatta kapuját a péterfalvai református templom. A viszontagságos időszak után 1989. július 30-án ismét szólhatott Isten Igéje a hívekhez. Az évforduló, illetve a templom felújítási munkálatok apropóján július 28-án hálaadó istentisztelet keretében mondtak köszönetet az Úrnak a gyülekezet tagjai, ismertetve a templom történetét is.

Szórványtábor Nagyberegen

2019/08/16 - Nem csak imádkozni tanulnak magyarulA Beregmegyei Református Egyházmegye idén immáron negyedik alkalommal szervezte megazt a tábort, ahová a szórványban élő, magyar gyökerekkel rendelkező fiatalokat hívják meg,hogy egy héten keresztül gyakorolják szüleik, nagyszüleik anyanyelvét, s hogy emelletthitükben is erősítsék őket. Idén erre a Nagyberegi Református Líceum bázisán került sorjúlius végén.

Fogyatékkal Élő Gyermekeket Nevelő Családok Napja harmadszor

2019/07/31 - Együtt erősebbek vagyunk Az egészséges ember természetesnek veszi, hogy el tudja mondani, mit akar, el tudja venni, meg tudja fogni, nézni azt, amit szeretne. Ám élnek körülöttünk szép számmal olyanok, akiknek ez nem adatott meg, szülők, akiknek gyermekei nem rohangálhatnak a többiekkel, nem „őrjítik meg” állandó kérdéseikkel… Mégis hálát tudnak adni beteg, sérült gyermekeikért is, mert látják bennük az értéket, az ajándékot, a csodát. Nem könnyű az életük, mégsem panaszkodnak, amikor másokkal vagy hasonló sorsú társaikkal beszélgetnek, hanem boldogan újságolják el, milyen fejlődéseket tapasztalnak gyermeküknél, s hogy milyen őszinte ragaszkodást, önzetlen szeretetet kapnak tőlük… Persze a hétköznapokban sokszor megfáradnak, elkeserednek ők is. Éppen ezért üdvözlendő az a nagyszerű kezdeményezés, hogy évente legalább egyszer találkozzanak a fogyatékkal élő gyermekeket nevelő családok, mert ahogy a családi nap mottója is hirdeti: együtt erősebbek vagyunk.

Új közösségi tér Fornoson

2019/07/31 - A hitből építkezők hálaadása Hogy egy közösség él és élni akar, azt jelzi, hogy építkezik. Olyan közösségi tereket hoz létre, ahol megtartó erővel bíró élményeket szerezhet kicsi és nagy, öreg és fiatal egyaránt. Fornos református népe nem csupán álmodott gyülekezeti házról, de imádkozott és dolgozott érte. Az eredmény: mára egy igazán impozáns épület áll a templom szomszédságában, készen arra, hogy tartalommal, élettel teljen meg. Június 30-án ezért adtak hálát.

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése