Sajtóhírek

Koen bemutatónapok

2024/04/29 - Kárpátalja: Május 4: Beregszász Május 25. Tiszaújlak Június 8. Nagydobrony d.e. 10 órai kezdettel

Érted is. Érted is?

2024/02/22 - Alakíthatók-e a fiatalok bibliaolvasási szokásai, és melyek lehetnek a leghatékonyabb eszközök a kezünkben? – Lelkészek, hittanoktatók, vallástanárok keresték közösen a választ a Szentírás Szövetség és a Magyar Bibliatársulat közös konferenciáján. Amiben egyetértünk: baj van!Mi más lehetne a fiatalokkal, mint baj? Semmi nem érdekli őket. Jellemezhetnénk-e pontosabban és rövidebben a bennünket körülvevő társadalmat, minthogy bajban van?Lehet-e még újat mondani a most felnövő generációról vagy a bibliaolvasásról Istennek szentelt, szolgálattal töltött évtizedeket maguk mögött tudóknak?Gyorsan mondom az evangéliumot: lehet!Ez már csak azért is fontos, mert aki formálható és rugalmas tanítóként, tinédzserek között szolgálóként vagy szülőként, jó reménységgel hagy maga után olyan nemzedéket, amelyik nem csak szereti, de forgatja is a Bibliát.Akár a mintakövetés, akár annak a szeretetnek a megtapasztalása vitte ehhez közel, amit olyan valakin keresztül kapott, aki naponta él az Igével, a nyereség nem csak az övé, hanem mindannyiunké.

Részvétnyilvánítás

2023/11/23 - A Kárpátaljai Református Egyházkerület vezetése részvétét fejezi ki Katkó László halála miatt az elhunyt szeretteinek.

Köszönetnyilvánítás

2023/11/23 - A Kárpátaljai Református Egyházkerület Beregszász-Bulcsúi Református Egyházközsége köszönetét fejezi ki a Bethlen Gábor Zrt.-nek aBeregszász-Bulcsúi Közösségi Ház berendezésében nyújtott támogatásért!„Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink munkáját tedd maradandóvá!”Zsolt 90,17

100 éves a Kárpátaljai Református Egyházkerület

2023/10/09 - A Kárpátaljai Református Egyházkerület Tanügyi Bizottsága meghirdeti a rajz (ceruzarajz, festmény stb.) és fotó pályázatot. 2-3. osztályos és 4-5. osztályos kategóriában rajzpályázat, 6-7. osztályos illetve8-9. osztályos kategóriában fotópályázat formájában várjuk a gyermekek pályaműveit. A rajz- és fotópályázat témája: 100 éves a Kárpátaljai Református Egyházkerület. Kíváncsian várjuk, hogy az ifjú művészek milyennek látják 100 éves kárpátaljai egyháziörökségünket, gyülekezeteinket, templomainkat. Kérjük, hogy a rajzos pályaművekre írják rá a készítő nevét, gyülekezetét és korosztályát. A fotókat digitális módon kérjük felcímkézni ugyancsak a készítő nevével, gyülekezetével és a korosztálya megjelölésével.

SZAVALÓ- és ÉNEKVERSENY VALAMINT RAJZ- és FOTÓPÁLYÁZATI FELHÍVÁS IDŐPONTVÁLTOZÁS!!!

2023/10/09 - A Kárpátaljai Református Egyházkerület Tanügyi Bizottsága idén újra meghirdeti a szavaló és ének versenyt a gyülekezeteinkben hitoktatásban részesülő gyermekek számára. Szeretettel várjuk azoknak a gyerekeknek a jelentkezését, akikversmondásban vagy éneklésben szeretnék megmutatni tehetségüket. A szemlék helyszíne: a Péterfalvai Református Líceum. A korábban meghirdetett időpont azonban az őszi iskolai szünet miatt sokaknak nem felelt meg, ezért a Tanügyi Bizottság úgy döntött, hogy egy másik időpontot tűz ki, mégpedig 2023. DECEMBER 2-át. Reméljük, hogy így senki nem lesz akadályoztatva a felkészülésben és a részvételben. A szemlék helyszíne változatlanul: a Péterfalvai Református Líceum. Időpontja: 2023. december 2. (szombat) délelőtt 10.00 órai kezdettel. Jelentkezési határidő: 2023. november 11. Kérjük, hogy mind a szavaló, mind az énekversenyre az alábbi e-mail címen jelentkezzenek: menyhartistvan87@gmail.com(Menyhárt István – tanügyi bizottság) A jelentkezésénél ne felejtsék el feltüntetni a jelentkező korosztályát valamint a gyülekezetének a nevét és természetesen, hogy melyik műfajban jelentkezik a tanuló. A versenyek idén egy fordulóban kerülnek megrendezésre mind a három egyházmegye számára a fent megnevezett intézményben,a következő korcsoportok szerint: 2-3. osztály, 4-5. osztály, 6-7. osztály, 8-9. osztály. A szavalóversenyen egy kötelező verset és egy szabadon választottat kell elmondani.  A kötelező versek külön mellékletben lesznek ismertetve. Megkérjük a hitoktatókat, hogy a szabadon választott verseket 3 fénymásolt példányban hozzák magukkal a versenyre. Az énekversenyen két éneket kell énekelni minden indulónak. Ebből az egyik kötelező a második pedig szabadon választott ének. Mindkét éneknek az első és a második versszakát kell elénekelni. Minden korcsoport számára a szabadon választott éneket vagy a „Jertek énekeljünk!” gyermekénekeskönyvből vagy a Magyar Református Énekeskönyvből kell választani. A kötelező énekek a Magyar Református Énekeskönyvből a következők: 2-3. osztály: Itt van Isten köztünk… (153. Dicséret 1-2. versszaka) 4-5. osztály: Jöjj, mondjunk hála szót… (412. Dicséret 1-2. versszaka) 6-7. osztály: Áldjad, én lelkem, a dicsőség erős királyát… (348. Dicséret 1-2. versszaka) 8-9. osztály: Adjatok hálát az Istennek… (105. Zsoltár 1-2. versszaka)   Mindezek mellett szeretnénk meghirdetni egy rajz(ceruzarajz, festmény stb.)és fotó pályázatot is. 2-3. osztályos és 4-5. osztályos kategóriában rajzpályázat, 6-7. osztályos illetve 8-9. osztályos kategóriában fotópályázat formájában várjuk a gyermekek pályaműveit. A rajz- és fotópályázat témája: 100 éves a Kárpátaljai Református Egyházkerület. Kíváncsian várjuk, hogy az ifjú művészek milyennek látják 100 éves kárpátaljai egyházi örökségünket, gyülekezeteinket, templomainkat. Kérjük, hogy a rajzos pályaművekre írják rá a készítő nevét, gyülekezetét és korosztályát. A fotókat digitális módon kérjük felcímkézni ugyancsak a készítő nevével, gyülekezetével és a korosztálya megjelölésével. A fotó pályamunkákat digitálisan, a rajz pályázatokat pedig scannelve kérjük, legkésőbb, 2023. október 27-ig elküldeni az alábbi e-mail címre: menyhartistvan87@gmail.com (Menyhárt István részére) eljuttatni. A beérkezett rajzokat és fotókat az október 29-én tartott EMLÉKZSINATON szeretnénk kiállítani a Beregszászi Református Templomban. Mind a fotó és rajz pályázat nyerteseit jutalomban részesítjük! Kérünk minden Kedves Hitoktatót, hogy bátorítsa és buzdítsa a gyülekezetében lévő, a fent említett területeken jeleskedő tanulókat az aktív részvételre. Minden jelentkezőt szeretettel várunk és egyben eredményes felkészülést kívánunk! Tisztelettel: Menyhárt István  

100 éves a Kárpátaljai Református Egyházkerület

2023/09/07 - A Kárpátaljai Református Egyházkerület Levéltára és Múzeuma egy mini tárlattal emlékezik mega Kárpátaljai Református Egyházkerület megalakulásának 100. évfordulójáról.A tárlat egész évben megtekinthető előre egyeztetett időpontban.Minden kedves érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!Elérhetőségek:0990925859 – Szilvási Erzsébet intézményvezető0666886332 – Hájas István levéltáros

Kárpát-medencei protestáns teológushallgatók találkozója Budapesten

2023/03/29 - Kárpát-medencei protestáns teológustalálkozót tartottak március 24–26. között Budapesten, a nemrégiben átadott Ráday Házban. A Kövessetek engem! című eseményre határon innenről és túlról is érkeztek teológusok.

Április 5-én temetik Répás Zsuzsannát

2023/03/09 - E hónap első napján ötvenhét éves korában elhunyt Répás Zsuzsanna, aki 2021 óta volt elnöke a Magyarországi Református Egyház külügyi és ösztöndíjas bizottságának, 2010 és 2014 között pedig nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár volt. Április 5-én református szertartás szerint helyezik örök nyugalomra a Farkasréti temetőben.

Ökumenikus imahét 2023

2022/12/15 - Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy elkészült a 2023-as Ökumenikus imahét anyaga. Az idei füzetet a Minnesotai Egyházak Tanácsa állította össze. Olvassák, forgassák és használják szeretettel. A füzet letölthető: HUN http://meot.hu/index.php/2-uncategorised/624-okumenikus-imahet-2024

Hálaadó estet tartott a szeretetszolgálat (MRSZ)

2022/11/14 - Ha elindulsz, tömegek állnak melléd  Hálaadó esten köszönte meg a Magyar Református Szeretetszolgálat a főbb támogatóknak a segítséget, amelyet az orosz–ukrán háborút követő menekültválság során nyújtottak. A csütörtök esti eseményt a Pesti Színházban tartották neves művészek közreműködésével. – Boldog az, akinek gondja van a nincstelenre, ha bajba kerül, megmenti az Úr – kezdte áhítatát Molnár Norbert, a Magyar Református Szeretetszolgálat lelkésze. Elmondta, hogy nehéz volt az utóbbi időben a család mellett idegenekre is gondolni, mégis sokan megtették, mert ott van a szikra az ember lelkében, amit a Szentlélek olt bele, hogy az ember ne csak önmagára tekintsen, hanem Istenre is, és akkor a figyelme azokra is ráterelődik, akik szenvednek.

Egy nagygyűlés tanulságai

2022/10/16 - Krisztus szeretete mindenkit bűnbánatra, kiengesztelődésre és igazságosságra hív a háborúkkal, az egyenlőtlenséggel és a teremtés elleni bűnökkel szemben, állapították meg üzenetükben az Egyházak Világtanácsának (EVT) nagygyűlésén jelenlevő küldöttek a németországi Karlsruhéban. Szólláth Bernadett, a Magyarországi Református Egyház zsinati jogtanácsosa a magyar küldöttség tagjaként vett részt a rendezvényen. Feladatunknak és felelősségünknek látja a törekvést a hatékony párbeszéd kialakítására, ahol lehetséges, a közvetítő szerepének vállalását a konfliktusokban, és mindenekelőtt a keresztyén missziót.

Krisztus szeretete megbékélésre és egységre indítja a világot

2022/08/31 - Augusztus 31-én kezdődik az Egyházak Világtanácsa (EVT) 11. nagygyűlése, amelynek Karlsruhe ad otthont. Idén először a szeretet a tanácskozás témái közé került. A Magyarországi Református Egyházat Balog Zoltán püspök, a Zsinat lelkészi elnöke és Dr. Szólláth Bernadett zsinati jogtanácsos képviseli a németországi eseményen.

Isten akaratából, folytatás következik

2022/06/17 - „Továbbra is bízom abban, hogy a finn igazságszolgáltatás az ügyészi megközelítéssel ellentétben az »igazságra« alapozza döntéseit. Reménykedem a győzelemben, és másokat is arra bátorítok, hogy éljenek a szólás- és a vallásszabadsághoz való alapvető jogukkal.“ Päivi Räsänen finn parlamenti képviselő, 2011 és 2015 között belügyminiszter, férjével, Niilo Räsänennel és családjával Magyarországra érkezett és exkluzív interjút adott a Református.hu portálnak.

Maradnunk kell, és túlélni

2022/05/03 - A szíriai polgárháború napjaink egyik legsúlyosabb, elhúzódó konfliktusa, a válság sújtotta területen a politikai rendezés továbbra is elérhetetlennek tűnik. A halálos áldozatok száma meghaladja a hatszázezret, az országot több mint hat és fél millióan hagyták el. A szíriai menekültek legnagyobb része a szomszédos országokban – Jordániában (670 ezer), Libanonban (844 ezer) és Törökországban (3,65 millió) – tartózkodik menekülttáborokban. Százezrek vándoroltak át a Balkánon is, hogy Európában találjanak új hazát.

Új szín a gyülekezeti kóruséneklésben

2022/05/03 - Bemutatják a Reménykedve várjuk motettagyűjtemény darabjaitKegyelem címmel rendez koncertet a Dicantus Énekegyüttes a Budapest-Fasori református templomban április 30-án, szombaton este. Az est különlegessége, hogy régi egyházi témájú darabok mellett, felcsendülnek a Reménykedve várjuk című, decemberben a Kálvin Kiadónál megjelent motettakötet darabjai is. A gyűjtemény célja, hogy mai, fiatal szerzők darabjai is bekerüljenek a gyülekezeti kórusok repertorájába. A Reménykedve várjuk című kötetről még megjelenésekor beszélgettünk Kecskés D. Balázs szerkesztővel, aki egyben a gyűjtemény egyik zeneszerzője.

Több millió forint értékű gyógyszerrel támogattuk az ungvári kórházat

2022/04/14 - Április 8-án érkezett Szeretetszolgálatunk küldöttsége Kárpátaljára, hogy átadja 3,2 millió forint értékű gyógyszeradományunkat az Ungvári Központi Városi Klinikai Kórház számára. Az egészségügyi intézményben nagy létszámmal látnak el felnőtteket és gyermekeket egyaránt, és a kialakult helyzetben hiánycikké váltak az alapvető gyógyszerek. Az adománynak köszönhetően akár életmentő műtétek végrehajtására is sor kerülhet a jövőben.

Szeretethíd Kárpátaljáért – elindult a regisztráció a Kárpát-medencei Református Önkéntes Napokra

2022/04/14 - 2022. május 20-21-én szervezi meg tizennegyedik alkalommal Szeretethíd elnevezésű önkéntes akcióját a Magyar Református Szeretetszolgálat. A programra olyan magánszemélyek és közösségek jelentkezését várják, akik saját lakókörnyezetükben szívesen végeznének önkéntes tevékenységet. Az országhatárokon átívelő megmozdulás egyúttal nemes célkitűzést is szolgál. A „Szeretethíd – Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok” a Magyar Református Szeretetszolgálat egyik legnagyszabásúbb programja, mely 2009-es indulása óta már több tízezer embert szólított meg önkéntes tevékenység végzésére idehaza és a környező országok magyarok lakta településein. A legtöbb csoport ilyenkor környezetét igyekszik az összefogás erejével szebbé tenni, így több tucat játszótér, közpark, templomudvar és temetőkert is megszépült a Szeretethídnak köszönhetően. Másik jellemző segítő tevékenység az idősek, betegek vagy fogyatékkal élők felé történő odafordulás: zenés-verses műsorokkal vagy saját készítésű süteményekkel is megörvendeztették már az önkéntesek az évek során a környezetükben élőket. Az elmúlt időszakban még inkább előtérbe került az önkéntes segítségnyújtás kiemelkedő fontossága. Az ukrán-orosz fegyveres konfliktus hatására korábban soha nem tapasztalt összefogásnak lehettek tanúi a Szeretetszolgálat munkatársai. A háború kirobbanása óta már közel négyezren jelentkeztek az MRSZ-nél, hogy szeretnének részt venni a menekülőkért végzett misszióban. Sokan a segítőpontokon a személyes ellátásban találták meg helyüket, míg mások tolmácsolással vagy szálláshely felajánlásán keresztül tapasztalhatták meg az önkéntességben rejlő lélekemelő érzést. Éppen ezért az idei önkéntes program jelmondata: „Szeretethíd Kárpátaljáért”, amely kettős célt szolgál: a korábbi években népszerű feladatok mellett idén külön buzdítanak a szervezők mindenkit arra, hogy kapcsolódjanak be környezetükben a menekülteket segítő szolgálatba. Emellett a kiemelt helyszíneken a résztvevőknek lehetőségük nyílik adományaikkal is támogatni a Magyar Református Szeretetszolgálat munkáját, melynek összegét a Kárpátalján maradottak ellátására fordítja a szervezet. A 14. Szeretethíd 2022. május 20-21-én kerül megrendezésre, melyre a regisztráció már elindult a program honlapján, a http://www.szeretethid.hu/ oldalon.

Új alkotmánytörvénytől a misszióig – két napon át ülésezett a Zsinat

2022/04/08 - Nagy Béla kárpátaljai főgondnokot és a Koreai Presbiteriánus Egyház küldöttségét is fogadták a Balatonszárszón ülésező Zsinaton. A XV. Zsinat ötödik ülésszakát április 6-án és 7-én rendezték meg. Átadták a 2021. évi diakóniai díjakat, megszavazták az új egyházi alkotmánytörvényt, más témák mellett az egyházi oktatás fejlesztéséről és a Kárpát-medencei missziós stratégiáról is egyeztettek.

Felmentés a szólásszabadság perben

2022/03/30 - Minden vádpont alól felmentették Päivi Räsänen volt finn belügyminisztert és Juhana Pohjola evangélikus püspököt. A Helsinki Bíróság a nemzetközi figyelmet kiváltó szólásszabadság-perben március 30-án hozott elsőfokú ítéletet.

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése