Hírek

Katechetikai konferencia Sárospatakon

2008/04/10 - "A Játék a katechézisben" címmel rendezte meg a Sárospataki Református Teológiai Akadémia Neveléstudományi Intézete katechetikai konferenciáját 2008. április 9-én a Kollégium Imatermében.

Csendeshétvége

2008/04/09 - Április 11-13 között közös családi hétvége szerveződik a Sámuel Alapítvány családjai számára. A hétvége gazdag lesz programokban gyermekek és szülők számára egyaránt. A szülők kicserélhetik tapasztalataikat a nagycsaládos örömökről és nehézségekről, a gyermekek pedig lehetőséget kapnak arra, hogy barátkozzanak, megismerjék egymást.

Tálentum-találkozó

2008/04/09 - Idén április 5-én rendezte meg a KRE Tanügyi Bizottsága a Tálentum-talákozót, melynek célja, hogy bárki megmutathassa Istentől kapott tehetségét másoknak. Az alkalomra ebben az évben is Nagyberegen került sor. A kategóriák között szerepelt az ének, furulya-, zongora darab, kisénekkar, színdarab. A résztvevők hálát adtak Istennek a kapott tálentumokért.

Tavaszi csendesnap Feketeardóban

2008/04/07 - Immár hagyományosan a virágvasárnap Ugocsa megyében délelőtt istentisztelettel kezdődik a gyülekezetekben, délután csendes nappal folytatódik. Idén Feketeardó adott otthont az ide érkező mintegy 600 embernek. Szülőfalujában Ugocsa megye esperese, Seres János köszöntötte a gyülekezeteket és lelkipásztoraikat.

Izsnyéte testvérgyülekezetet keres

2008/04/07 - Hit, nemzet, anyanyelv Ha Beregszásztól Munkács felé haladva elhagyjuk Gát községet, és a főútról balra térünk, tízpercnyi autózás után elérjük Izsnyéte első házait. A 2250 lelkes település lakóinak több mint a 60%-át magyarok teszik ki, akiknek a túlnyomó többsége református. A múlt század első évtizedében épült, szépen felújított református templom ott áll a falu központjában, jelezvén, hogy az itteni hívek azt vallják: lelki alkalmaik legfontosabb színhelye Isten házához méltó környezetben legyen.

ÉRTESíTŐ

2008/04/06 - Kedves Lelkipásztorok! Ezúton értesítjük a gyülekezeti énekkarokat, hogy a 2008. április 26.-ra tervezett Énekkari Találkozóra az ungvári templom renoválási munkálatai miatt egy későbbi, őszi időpontban kerül majd sor Ungváron. A találkozó pontos időpontjáról és a részletes programról hamarosan értesítjük a gyülekezetek lelkipásztorait. Kelt: Ungvár, 2008. április 2. Tisztelettel: Héder János ungvári lelkipásztor

Együtt építeni Isten országát

2008/04/06 - A közös célért A közelmúltban ennek a közös akaratnak, az együttműködésnek erősítése, Isten népének egymáshoz közelebb vitele céljából utazott Angliába Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke, illetve Kacsó Géza beregszászi főiskolai lelkipásztor, akit az utazás után arról kérdeztük, milyen céllal utaztak, s milyen benyomásokkal tértek haza.

Közös gyökér, közös sors

2008/04/06 - Evangelizáció Fornoson Közös gyökér, közös sors Felvidéki lelkipásztorként március 10–14 között Fornoson evangelizáltam.

Kelet és Nyugat közeledése

2008/04/06 - Jézusban egyek vagyunk Minden igaz keresztyén embernek, lelkipásztornak közös célja és feladata, megbízatása van: hirdetni az evangéliumot, Jézushoz vezetni a rá bízott embereket, a nyájat. Nem azt kell hát firtatnunk, mi az, ami elválaszt bennünket, mi az, amiben esetleg különbözik az igehirdetésünk, hanem azt, hogyan találjuk meg a közös, az egyetlen utat, amely az örök életre vezet. S ehhez párbeszédre van szükség.

Nem vagyunk egyedül a Kárpát-medencében...

2008/04/03 - A Magyar Református Szeretetszolgálat 2008. március 31. és április 1. között tartotta meg az I. Kárpát-medencei Református Diakóniai Munkatársi Találkozót Berekfürdőn. Mintegy 120-an vettek részt diakóniai munkások, intézményvezetők, alapítványok elnökei, missziók vezetői. A megjelentek megismerkedhettek a 2006-ban indult MRSz, a KDKT (Kárpát-medencei Diakóniai Koordinációs Tanács, mely a Generális Konvent 2007, áprilisi határozata alapján jött létre) munkájával. Tájékoztatást kaptak a REDIE (Református Diakóniai Intézetek Egyesülete) működéséről.

Felnőtt konfirmáció

2008/03/30 - Különleges virágvasárnapi istentiszteletre gyűltek össze Tiszaújlakon 2008. március 16-án. A gyülekezet történetében először került sor felnőtt konfirmációra. Az istentisztelet alapigéje a napi ige szerint a tálentumokról szólt (Mt 25, 19 -30).

Missziós csendesdélután Nagymuzsalyban

2008/03/30 - Ma délután Nagymuzsalyba látogatott a Csongori Bethesda Szenvedélybetegek Mentő Missziója és néhány órára a templomba költözött. A megjelentek is hallhatták, láthatták azt az örömöt, amit csak az Isten szabadítása által tapasztalhat  meg az ember. Erről szóltak a bizonyságtételek.  

I. Kárpát-medencei Református Diakóniai Munkatársi Találkozó

2008/03/30 - Március 30-án este vette kezdetét az I. Kárpát-medencei Református Diakóniai Munkatársi Találkozó Berekfürdőn. A program: Március 31., hétfő 7.00 – 7.45 Imaközösség 9.00 – 9.45 Nyitó áhítat – Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

Emlékeztető

2008/03/29 - Kérjük Továbbadni! Homeopátia az ige mérlegén címmel tart előadást gyülekezetünkben dr. Erdélyi Judit. Az előadás 2008. április 12-én lesz megtartva, reggel 9.30 órai kezdettel. Helyszín: Gyülekezeti Terem Áhitatot tart: Viczián Miklós Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Lehetőség lesz kérdések feltételére is! Érdeklődni lehet telefonon: (241) 25065 emailben: ber.ref.egyhaz@gmail.com

LELKÉSZEK és HITOKTATÓK FIGYELEM!

2008/03/26 - Vakációs Nyári Bibliahét anyagának bemutatója: 2008. április 17. Rát. Kezdési idő: 10.00. Aki esetleg lemaradt  a saját megyéjében, még mindig eljöhet az utolsó alkalomra!

Krisztus feltámadt!

2008/03/21 - ,,Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk” (ApCsel 2, 32) Kedves ünneplő Testvéreim! Isten kegyelméből ebben az esztendőben is, Istennek legyen hála, megünnepelhetjük a keresztyének legnagyobb ünnepét.

Elhivatás – Teológus felvételi

2008/03/17 - Idén február 20-án tehettek alkalmassági vizsgát azok a fiatalok, akik teológián szeretnék folytatni tanulmányaikat. Ennek során egy öttagú bizottság előtt kell számot adniuk tudásuk mellett elhivatottságukról is. A Bizottság Máté Richárdnak adta át az ajánlólevelet.

Rajz- és makettkészítő verseny

2008/03/15 - pályamunkáinak a leadási határideje 2008. március 20. Téma: Az én gyülekezetem

BIBLIAISMERETI VERSENY

2008/03/14 -  A BEREG MEGYEI eredmények a KRE TB oldalán! http://karpatalja.myip.hu/lap/ tanulmanyibizottsag/ index.php?m=letoltes&a =show&t=16

Felvételi tájékoztató

2008/03/13 - A Péterfalvi Református Líceum felvételt hirdet a 2008–2009-es tanévre   A vizsgák időpontja: 2008. április 26. (szombat)   A jelentkezési lapokat – lelkészi ajánlással (zárt borítékban) – kérjük, jutassák el hozzánk 2008. április 10-ig

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése