Hírek

A Nagyberegi Református Líceum szalagtűző ünnepségén

2019/12/18 - Hálaadás és reményteli jövőtervezésAz Úrban bízzatok mindenkor! Segítségetek ő és pajzsotok. Mindenkor veletek van. Megáldjaazokat, akik félik az Urat – hangzott a sok-sok igei jótanács a Nagyberegi Református Líceummúlt szombaton megtartott szalagavató ünnepségén, amelynek ezúttal a II. Rákóczi FerencKárpátalja Magyar Főiskola átriuma adott otthont. Nemcsak a színpad, de a szív és a lélek isünneplőbe öltözött ezen a napon, amikor is 38 érettségi előtt álló diák mellére tűzték fel areménység zöld szalagját.

Egyházkerületi ének- és szavalóverseny

2019/12/18 - Ebben az évben is megrendezésre került az egyházkerületi ének- és szavalóverseny, melynekhelyszíne a Nagyberegi Református Líceum volt. A kerületi versenyt megelőzte egy megyeiforduló, így akik a három egyházmegyében a legjobbnak bizonyultak, azok jutottak tovább akerületi versenyre.

Karácsonyi körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára

2019/12/18 - „Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” (Lk 2,10b-11) Kedves Testvéreink! A karácsonyi angyali kar szavaival köszöntjük 2019-ben, Krisztus születésének ünnepén, a Magyar Református Egyház gyülekezeteit a Kárpát-medencében és a diaszpórában.  A kétezer évvel ezelőtt először felcsendült angyali szó ma is Isten Igéjeként szólít meg bennünket, hogy bátorítást meríthessünk belőle. Hiszen korunkban is annyi minden kelt félelmet bennünk! Félünk, hogy meg tudunk-e felelni a munkahelyi, iskolai, vagy családi elvárásoknak. Aggódunk, hogy hogyan tudjuk előteremteni megélhetésünk feltételeit magunknak és szeretteinknek. Félünk korunk népbetegségeitől és a testi-lelki gyengeségeink okozta nehézségektől, a betegség, a veszteség és a gyász fájdalmaitól, és gyakran félelemmel gondolunk életutunk lezárulására is. Egyre veszélyesebbé váló világunk is sokszor kelt bennünk szorongást: terrortámadások fenyegetései, a tőlünk nem messze zajló fegyveres konfliktus, az újra növekvő nukleáris fenyegetés és a klímaváltozás réme is mind-mind aggodalommal tölt el bennünket.

Lelkész- és vallástanárképzés

2019/11/25 - Tisztelettel tájékoztatunk minden érdeklődőt, hogy az idei évben is elindul a teológus és vallástanár előkészítő a Kárpátaljai Református Egyház püspöki hivatalában. Várjuk mind azok jelentkezését, akik lelkészi vagy vallástanári szakra szeretnének jelentkezni és 2019. februárjáig betöltik a 18. életévüket.

Imádság háza, imádság napja

2019/11/25 - A reformáció ünnepén, október 31-én újra találkozhattunk mindazokkal, akik imádságban kívánták odavinni Isten elé nemcsak a saját életüket, hanem mindazokat az ügyeket, melyek egyházunk munkáját és megmaradását érintik. Jó volt látni, hogy sokak számára fontos ez. A tavalyi évben Beregszászban volt alkalmunk a közös könyörgésre, idén Bótrágy adott otthont az imaközösségnek.

Útkeresés és karbantartás

2019/11/25 - Kárpát-medencei református sajtósok találkozója 2019. november 12. és 13. között került megrendezésre a Kárpát-medencei református sajtósok találkozója, amelynek a Megbékélés Háza adott otthont Berekfürdőn. A folyamatos kárpátaljai képviseletről évek óta Taracközi Ferenc beregszászi lelkipásztor, egyházunk Kommunikációs Osztályának vezetője gondoskodik; s örömmel konstatáltuk, hogy a mostani konferenciára mindhárom egyházmegyénkből érkeztek sajtósok, így a Küldetés c. egyházkerületi lapunk, a Pulzus Rádió, valamint a TeSó Blog munkatársai is. A találkozó tematikája rendkívül időszerű volt, hiszen egyfelől az útkeresésről, az új csatornák megismeréséről és használatáról szólt; másfelől korunk egyik legnagyobb lélektani problémájáról, a kiégésről, amely megkerülhetetlen jelenséggé vált.

Megemlékezés a Püspöki Hivatalban

2019/11/24 - 2019. november 20-án, d.e. 9 órai kezdettel a Kárpátaljai Református Egyházkerület Missziói Bizottsága és a Püspöki Hivatal munkatársai megemlékezést tartottak a hivatal kertjében lévő emlékműnél a sztálini terror idején elhurcolt református lelkipásztorokról. Közös éneklés és imádság után, Zán Fábián Sándor püspök úr tartott rövid igei szolgálatában hangsúlyozta, hogy nem szabad elfeledkeznünk azokról, akik életükkel és hitükkel méltó példákként és hithősökként állnak előttünk. Azokról, akik nem engedtek az akkori hatalomnak, hanem felvállalták lelkészi szolgálatukat és életükkel igazi értéket hagytak az utókornak.

A reformáció gyermekei találkoztak

2019/11/18 - 2019. november 17-én reformáció gyermekeinek családi délutánját rendezték a Fornosi Református Egyházközségben. Az alkalom a gyülekezeti házban került megrendezésre, amely zsúfolásig megtelt. Hat gyülekezetből érkeztek a családok kisbabáikkal és idősebb gyermekeikkel: Fornosról, Dercenből, Gátról, Izsnyétéről, Beregrákosról és Kajdanóból. Az istenfélők házán áldás van 

30 éve kapták vissza templomukat a tekeháziak

2019/11/14 - A jó Pásztor A szovjetrendszer egyházellenes politikájának része volt, hogy elhurcolta papjait, úgymond, ha nincs pásztor, szétszéled a nyáj. De a nyáj továbbra is látogatta a templomokat, így hát sok helyen bezárták azt is, raktárakat, sportcsarnokokat, ateista múzeumokat alakítottak ki azokban. Tekeházán ravatalozónak nevezték ki a református templomot. A gyülekezet hozzáállását jellemzi: soha senki nem használta annak Isten házát. Viszont akadtak bátor és kitartó hívek, akik büntetés fejében is többször leverték a lakatot, s bementek, hogy ott imádkozhassanak, énekelhessenek. Harminc évvel ezelőtt végre aztán visszakapták a templomot, amiért akkor, és most vasárnap is hálát adtak.

Csendesdélután pedagógusoknak Tivadarban

2019/10/28 - A föld hűségesei Október 6-án a Péterfalvai Református Líceum adott otthont a pedagógusok, hitoktatók részvételével megtartott csendesdélutánnak, melyet a tanévkezdés apropóján szerveznek meg évről évre Máramaros-Ugocsa Egyházmegyében. Seres János lelkész-igazgató örömmel üdvözölte a jelenlévőket a díszteremben, és elmondta, ma különösen nagy a felelőssége a tanároknak. Most, hogy sok esetben a szülők külföldre távoztávala tanítóknak kell a gyerekek számára a helyes nevelést biztosítani.Életbevágó kérdés, hogy miből, illetve kiből merítik az erőt a hétköznapok során.

Hálaadás a megújult templomért Csongoron

2019/10/28 - Keressétek az Urat!Régi bölcs megfigyelésen alapszik az a megállapítás, hogy egy település, egy közösség tükre a temploma és a temetője. Nos, ha ezt vesszük alapul, akkor a Csongor központjában csodálatosan megújult templom, mely Isten dicsőségét hirdeti, szép képet mutat a helyiekről.

Csendesdélután pedagógusoknak Tivadarban

2019/10/17 - A föld hűségesei Október 6-án a Péterfalvai Református Líceum adott otthont a pedagógusok, hitoktatók részvételével megtartott csendesdélutánnak, melyet a tanévkezdés apropóján szerveznek meg évről évre Máramaros-Ugocsa Egyházmegyében. Seres János lelkész-igazgató örömmel üdvözölte a jelenlévőket a díszteremben, és elmondta, ma különösen nagy a felelőssége a tanároknak. Most, hogy sok esetben a szülők külföldre távoztával a tanítóknak kell a gyerekek számára a helyes nevelést biztosítani. Életbevágó kérdés, hogy miből, illetve kiből merítik az erőt a hétköznapok során.

Koncertsorozat az összetartozásról

2019/10/13 - A Kárpát-medencei magyarok zenéje koncertsorozatnak idén már második alkalommalMezővári is az állomása volt.Az alkalom kezdetén Menyhárt István október 6-a révén az aradi vértanúkra emlékeztetett. Az igaznak emlékezete áldott, a hamisak neve pedig semmivé lesz, idézte a Pédabeszédek (10, 7) íróját a lelkipásztor. A vértanúk utolsó szavaikkal az Istenhez való odafordulásról tettek tanúbizonyságot. Emlékezetük áldott, mélyen gyökerező szabadságszeretetük bennünk, az utódokban is továbbég. A mi neveinknek sem kell semmivé lennie, hisz Jézus Krisztus saját vérével véste be azokat az élet könyvébe, emlékeztetett a lelkész.

Missziós csendesnap Tekeházán

2019/10/11 - Szeptember 29-én nem csupán délelőtt, de délután két órakor is megszólalt a tekeházireformátus templom harangja, hívogatva helyieket és vendégeket egy különleges alkalomra.Ekkor tartotta ugyanis a csongori Bethesda Szenvedélybetegeket Mentő Misszió soronkövetkező csendesnapját, immár sokadik alkalommal Tekeházán.

Hálaadó istentisztelet Asztélyban

2019/10/11 - „Változzatok meg értelmetek megújulásával…”Szeptember utolsó vasárnapján hálaadó istentiszteletre hívogatott az asztélyi reformátustemplom harangja. Eljöttek a szomszédos gyülekezetek képviselői, az egykoron itt szolgálólelkészek is, hogy együtt adjanak hálát a helybéliekkel a szépen megújult templomért,haranglábért, parókiáért.

Reformációs imadélután

2019/10/11 - Helyszín: Bórtágy, református templom Időpont: 2019. október 31. d.u. 15 óra

Lelkészbeiktatás Izsnyétén

2019/10/11 - „Éljetek egymással békességben” Az izsnyétei szépen megújult református templomban szeptember 22-én a lélek is ünneplőbe öltözött abból az alkalomból, hogy beiktatták tisztségébe a gyülekezet által megválasztott fiatal lelkészt. A derceni születésű Máté Richárd már 2014-től szolgál itt, s a gyülekezet döntött az igét mindig tisztán és lendületesen hirdető, energikus lelkipásztor mellett.

Egyházkerületi tanévnyitó Nagydobronyban

2019/09/09 - Egyházkerületünk központi tanévnyitó ünnepségére idén Nagydobronyban, 2019. szeptember 9-én került sor. Líceumaink diákjai, tanárai, s az egyházkerület lelkipásztorai, hitoktatói közösen kértek áldást az előttünk álló tanévre. Az ünnepi alkalmat istentisztelettel nyitottuk, egyházkerületünk püspökének, Zán Fábián Sándornak a szolgálatával. Az igehirdetés alapigéje a 2Kir 6,8-23 volt, amely alapján három fő gondolatot hallhattunk. Egyfelől minden időben igaz, hogy az Istenre figyelő, az Isten Igéjére alapozó ember többet lát és többet ért a világ dolgaiból; sőt, helyzeti előnyben van, miképp Elizeus is fogalmaz: többen vannak velünk, mint ővelük.

Egyházkerületi tanévnyitó ünnepség

2019/09/02 - 2019. szeptember 8-án egyházkerületi tanévnyitó ünnepségre kerül sor a KRE szervezésében. Helyszín: Nagydobrony Időpont: 15. óra

Hálaadó istentisztelet Péterfalván

2019/08/16 - 30 éve, hogy a rendszerváltás után újra megnyithatta kapuját a péterfalvai református templom. A viszontagságos időszak után 1989. július 30-án ismét szólhatott Isten Igéje a hívekhez. Az évforduló, illetve a templom felújítási munkálatok apropóján július 28-án hálaadó istentisztelet keretében mondtak köszönetet az Úrnak a gyülekezet tagjai, ismertetve a templom történetét is.

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése