Hírek

20 éves a csongori Bethesda Szenvedélybetegeket Mentő Misszió

2017/10/04 - Hit, szeretet, cselekvés Sok ember szenved manapság különböző szenvedélyek miatt. Az alkoholtól, drogtól, gyógyszertől, szerencsejátéktól stb. való függés megkeseríti nem csupán az egyénnek, de a családjának, a környezetének az életét is. Vannak, akik – gyógyulás céljával – egyik szenvedélyből a másikba menekülnek. De, mint azt id. Pocsai Sándor, a csongori Bethesda Szenvedélybetegeket Mentő Misszió alapító lelkésze vallja, csak Jézus Krisztus által, az Ő keresztje alatt letett és megbánt bűneinktől való szabadulás után lehet új életünk. 

Jótékonysági futás indult Kárpátaljára

2017/09/26 - Balog Zoltán részvételével 500 kilométeres jótékonysági futás indult kedd reggel Budapest XVI. kerületéből Kárpátaljára. Az akcióval a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza a nagydobronyi Irgalmas Samaritánius Református Gyermekotthon lakóit segíti adományokkal, egészségügyi szűréssel.

Sola Scriptura - Bibliafelolvasás a mezőgecsei templomban

2017/09/22 - 12 óra Jézus lábánál Vajon mennyi ideig ült Jézus lábánál Mária mikor testvére panaszkodott Jézusnak hogy nem segit neki a konyhai munkában? És a másik Mária meddig törölgette hajával és öntözte könnyeivel Jézus lábát? Az idő akkor lesz lényeges, ha fontos dolgokkal foglalkozunk. Fontos hogy legyen időnk elcsendesedni az Ige mellett és figyelni arra, hogy mit üzen az Úr. Ez adatott meg nekünk 2017.szeptember 16-án, mikor reggel 7-től este 7-ig szólt a mezőgecsei templomban Isten igéje. 

Csenger öröksége

2017/09/21 - Huszonöt évvel ezelőtt Kárpátaljáról egy osztálynyi református fiatal érkezett Csengerbe, hogy tanulmányait a helyi gimnáziumban elkezdje, s a figyelmet Krisztusban hívő közösségként lelki, szellemi és magatartásbeli értelemben is Istenre képes irányítsa.

Csendesdélután pedagógusoknak Tivadarban

2017/09/20 - Hitben maradni, kitartani A magyar nyelvű oktatást fenyegető új nyelvtörvény hetek óta borzolja a kedélyeket, próbára téve a kisebbségek türelmét, ezért időszerű elővenni a témát, amikor csak lehet. Szeptember 17-én csendesdélutánra érkeztek a tivadarfalvai református templomba a pedagógusok, iskolaigazgatók, a lelkészek és a hitoktatók, hogy Isten Igéjével felvértezve beszéljék meg a teendőket a magyarság, a magyar oktatás védelmében. Dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorasszonya érveket sorakoztatott fel a magyar tannyelv mellett, ismételten kihangsúlyozva, minden magyar ajkú gyermeknek az a legjobb, ha a saját anyanyelvén tanul.

Nick Vujicic a Hrestyatikon Kijevben

2017/09/12 - Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. szeptember 17-én Kijevbe érkezik Nick Vujicic a Reformáció 500 éves jubileuma alkalmából, akinek előadását délután 17 órakor hallhatják és láthatják a Hrestyatik téren. Előtte különböző programokkal várják a szervezők az érdeklődőket.

FELHÍVÁS

2017/09/12 - Lelkészi vagy vallástanári szakra jelentkezőknek!   Tisztelettel tájékoztatunk minden érdeklődőt, hogy az idei évben is elindul a teológus és vallástanár előkészítő a Kárpátaljai Református Egyház püspöki hivatalában. Várjuk mind azok jelentkezését, akik lelkészi vagy vallástanári szakra szeretnének jelentkezni és 2018. februárjáig betöltik a 18. életévüket. A jelentkezési határidő: 2017. október 7.

A kárpátaljai református líceumok tanévnyitó ünnepségén

2017/09/08 - Hit, hűség, tudásvágy A négy kárpátaljai református líceumban idén több mint félezer diák számára kezdődött el a tanév. Közülük 149 elsős tett nemrég esküt arra, hogy hittel, hűséggel és szorgalommal végzi majd tanulmányait. A mezővári ódon református templomban megtartott tanévnyitó ünnepségen azt is megtudtuk, hogy egyházi fenntartású intézményeinkben magas színvonalú oktató-nevelő munka folyik. Ennek fényes bizonyítéka, hogy minden esztendőben a végzősök 90-92 százaléka egyetemekre, főiskolákra nyer bebocsáttatást.

Református egyházkerületi tanévnyitót tartottak Mezőváriban

2017/09/04 - Ahhoz, hogy a magyar közösségek továbbra is megmaradjanak, megújuljanak, ma is olyan magyar oktatást kell biztosítanunk az anyaországban és a külhonban egyaránt, amely felveszi a versenyt a szomszédos államok iskoláinak színvonalával, és a diákoknak szilárd magyarságtudatot ad – jelentette ki Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára a kárpátaljai református líceumok vasárnap Mezővároban tartott tanévnyitó istentiszteletén.

MEGHÍVÓ EGYHÁZKERÜLETI TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉGRE

2017/08/30 - A Kárpátaljai Református Egyház vezetősége tisztelettel és szeretettel hívja Önt 2017. szeptember 3-án, d.u. 15 órai kezdettel közös tanévnyitó ünnepségére, amely a Mezővári Református Gyülekezet templomában kerül megrendezésre. Ezen a közös tanévnyitó istentiszteleten részt vesznek egyházkerületünk roma közösségeiben működő óvodák és iskolák képviselői, református líceumainak diákjai, tanárai, a szülők, a gyülekezetekben szolgáló hitoktatók és lelkipásztorok, a gyülekezetek gondnokai és presbiterei. Szeretnénk megerősödni abban a hitben, hogy az Úr, aki eddig vezetett, hordozott, megáldott bennünket a nehézségek ellenére is és diákokkal töltötte meg iskoláink padjait, a 2017/2018-as tanévben is velünk lesz és ha Őbenne hiszünk, áldássá válunk mások számára. Együtt szeretnénk hálát adni azért is, hogy 500 éve lehetünk az áldás útján a református pedagógiában és nevelésben, itt Kárpátalján pedig 25 évvel ezelőtt kezdhettünk ismét tanévet református oktatási intézményben.       Megtisztelő jelenlétére számítunk.

A Szentlélek munkálkodik bennetek

2017/08/16 - Mindazok, akik augusztus 6. és 11. között a KRISZ Aklihegyen megszervezett nyári ifjúsági hetét választották, egyet értenek az előző kijelentésemmel. Már-már romantikusnak tűnhetett, hogy az előadók, bizonyságtevők és a résztvevők jelentős része megkönnyezte az előadásokat, vagy éppen maga a szolgálattevő az Úr asztala mellett könnyeivel küzdve osztotta meg személyes istenélményét a hallgatósággal. Mégis, akik hallgatták, azok átélhették a Szentlélek munkáját.

Családi csendesnap hetedszer

2017/08/15 - Reformátusok családi csendesnapja hetedszer 500 éve az áldás útján A Kárpátaljai Református Egyház évente megrendezi legnagyobb, tömegeket megmozgató családi csendesnapját. Idén hetedik alkalommal került sor a nagyszabású eseményre, melynek ismét Nagydobrony adott otthont, s amelyen több mint hétezren dicsérték együtt az Urat, s adtak hálát mindazokért az áldásokért, amelyeket a reformáció hozott, s amelyeket ki-ki megtapasztalhatott a saját életében. Hálát adtak a családokért, a megszületett gyermekekért, akiket áldásként kapunk. Hitet tettek a teremtő, megváltó, gondviselő Isten mellett, aki mindenkor vezeti, megújítja és formálja az egyházat s annak tagjait.

Balogh Zoltán Kárpátalján

2017/08/14 - Közös felelősségünk, hogy a támogatásokból mindenekelőtt közösség épüljön, erősödjön Kárpátalján A mi közös felelősségünk, hogy az odaadott anyagi javakból, lehetőségekből kultúra és mindenekelőtt közösség épüljön, erősödjön Kárpátalján - mondta Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere szombaton az ungvári járási Nagydobronyban, a Kárpátaljai Református Egyház családi csendesnapján.

Családi nap

2017/08/11 -

Családi csendesnap

2017/07/29 - Nagydobronyban

Hitvallásunk nyomában

2017/07/29 - A nyár és a vakáció végéhez érünk lassan, sokan sokféle élménnyel a hátunk mögött tekinthetünk az elmúlt néhány hétre és hónapra. A Badalói Református Egyházközség életében is nagyon mozgalmas volt ez az időszak, melynek egyik legnépszerűbb programja az a gyülekezeti kirándulás volt, melyre július 23-án került sor.

Családi nap tizennegyedszer

2017/07/29 - Dercen népe figyel egymásra Július 9-én immáron tizennegyedik alkalommal szerveztek családi napot Dercenben. S idén is szép számmal gyűlt össze az iskola és a Thábita Központ udvarán felállított sátor alatt a település református népe, akiket Zsukovszky Miklós lelkész-esperes köszöntött.

Fogyatékkal Élő Gyermeket Nevelő Családok Napja

2017/07/21 - Együtt erősebbek vagyunk A Kárpátaljai Református Egyház (KRE) Hunyadi Attila esperes (Máramaros-Ugocsa Egyházmegye) és felesége kezdeményezésére, a péterfalvai és a tiszabökényi gyülekezetek hathatós segítségével július 8-án első ízben szervezett családi napot a fogyatékkal élő gyermeket nevelő családok számára. Az eseménynek helyszínt adó Tiszapéterfalvai Vidámparkba ezúttal több mint háromszázötvenen jöttek el, hogy egymás hite által erősödjenek s hálát adjanak az Úrnak megtartó kegyelméért, szeretetéért, gondviseléséért, s hogy együtt hirdessék a találkozó vezérgondolatát: „Együtt erősebbek vagyunk” és „Megtart az Úr keze”.

Istenre hangolódva

2017/07/21 - A KRISZ Beregi Alapszervezete tavaly alakult Beregszász és a környékbeli falvak fiataljaiból. Egyik új keletű programjukat, a Ráhangoló elnevezésű dicsőítő délutánt ősszel szervezeték meg első ízben. A második alkalomra nemrég került sor a beregszászi református templomban.

Konfirmandushét, idén először

2017/07/10 - Az iskolaajtó zárva. Indul a nyár. Kezdődnek a vakációs táborok. Iskoláskorúak, kisebbek és nagyobbak mindannyian megtalálják a kedvükre való programokat a KRE, a KRISZ és a GyEK programajánlói között.  A konfirmandus hetek sorát idén a beregszászi, munkácsi, kajdanói és beregrákosi gyülekezetek közös alkalma nyitotta. A helyszín ezúttal is a legnépszerűbb táborozóhely, a balazséri Béthel központ volt.

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése