Hírek

30 éves a Keresztény Orvosok Kárpátaljai Egyesülete

2023/12/04 - Advent kezdetén tartották a KOKE jubileumi közgyűlését 1993. március 20-án a Beregszászi Járási Tanács nagytermében tartotta alapító közgyűlését a még abban az esztendőben, november 4-én hivatalosan is bejegyzett Keresztény Orvosok Kárpátaljai Egyesülete (KOKE). A jubileum jegyében ismét találkoztak az elmúlt három évtized során személyi összetételében alaposan kicserélődött egyesület tagjai. Az is jelképes és szép hagyománynak számít, hogy az egyesület tagjai minden évben az első adventi vasárnapot megelőző szombaton a Nagydobronyi Irgalmas Samaritánius Gyermekotthonban találkoznak egymással.

Lelkészszentelés Beregszászban

2023/11/27 - A beregszászi református templomban lelkészszentelést és közgyűlést tartottak. Isten igéjét Zán Fábián Sándor hirdette. A Kárpátaljai Református Egyház püspöke kihangsúlyozta: Isten hűsége nemzedékről nemzedékre száll.

A Nagyberegi Református Líceum 17 végzősének szíve fölé tűzték fel a zöld szalagot

2023/11/27 - Ünnepélyes keretek között tűzték fel az alapításának harmincadik évfordulóját ünneplő Nagyberegi Református Líceum (NbRL) 17 végzős tanulójának szíve fölé a reményt szimbolizáló zöld szalagot november 25-én a Beregszászi Művelődési Ház dísztermében.

Kétszáz éves a ráti református templom

2023/11/22 - Fennállásának 200. évfordulója alkalmából november 20-án hálaadó istentiszteletre került sor a ráti református templomban. Az alkalom a ráti református gyülekezet hittanosainak ünnepi műsorával vette kezdetét. Isten igéjét Zán Fábián Sándor püspök hirdette, aki a prédikációjában kiemelte, ezekben a vészterhes időkben hatalmas megtartó ereje van a közösségeknek, az imádságnak és a biztató szavaknak, mert ezek segítenek átvészelni a viszontagságokat.

Ülésezett a Generális Konvent

2023/11/20 - Testvéri közösségben megvitatni közös ügyeinketRimaszombatban tartották meg a Generális Konvent elnökségének legutóbbi ülését. A Kárpát-medence magyar reformátusságának püspökeit és főgondnokait tömörítő szervezet a kárpátaljai testvérek nehézségei mellett az egységnapról, egy a gályarabokra emlékező programsorozatról és a horvátországi reformátusok helyzetéről is szót ejtett. A házigazda Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökét, Géresi Róbertet telefonon kérdeztük az eseményről.

Emlékkonferencia a Rákóczi Főiskolán

2023/11/20 - „Örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre” Trianon nemcsak az országot, de a református egyházat is szétszakította. A később Kárpátaljának nevezett régióba került reformátusságnak az új államhatalom kötelékében az önálló egyházkerületet is meg kellett szervezni. Hogy ez akkor milyen kihívások elé állította a lelkészeket, a gyülekezeteket, milyen nehézségeket kellett leküzdeniük az egyházkerület létrehozóinak, hogyan zajlott az első püspökválasztás, s milyen reményekkel indultak az új úton – erről s hasonló kérdésekről hallhattunk igencsak tartalmas előadásokat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem és Társadalomtudományi Tanszéke és a Kárpátaljai Református Egyházkerület a Narancsik Imre Kutatói Műhely (NIKM) közreműködésével a 100 éves Kárpátaljai Református Egyház tiszteletére a főiskolán szervezett emlékkonferencián. 

A Reménység fáit ültették

2023/11/07 - 100 éves a Kárpátaljai Református Egyházkerület Beregszászban, a KRE Diakóniai központjában, valamint a KRE Idősek Otthonában is elültettük a reménység fáját. A fákat nem kellett öntözni! Az Úr megöntözte. Főtiszteletű Zán Fábián Sándor püspök úrral hálát adtunk azért, hogy idén 100 éves a Kárpátaljai Református Egyházkerület. A reménység fája pedig szimbolizálja azt az élő reménységünket, hogy még az elkövetkezendő 100 évben is élni és sokasodni fognak a fák, és velük élni fognak intézményeink is Isten megtartó kegyelméből. Hisszük, hogy ha engedelmesen követjük Istent, akkor ez meg is fog valósulni. Emlékeztessen ez mindig, minden körülmények között arra, hogy Isten a mi reménységünk! "Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai." (Jób 14,7)

Cigánymissziós csendesnap Szernyén - „Jöjjetek hozzám mindnyájan…”

2023/11/06 - November első szombatján egy csendesnap keretében találkoztak Kárpátalja református cigány gyülekezetei Szernyén. Nagydobrony, Kisdobrony, Gát, Nagylucska, Tiszaágtelek, Badaló, Nagybereg, Homok, Munkács, Tiszabökény, Péterfalva, Dimicső és a háziak küldöttségei testvérként üdvözölték egymást. A helyi cigány gyülekezet temploma biztosította az ünnepi helyszínt. Délelőtt igét hirdetett Tóth László, a Beregi Egyházmegye esperese, délután pedig Szilágyi Károly gáti lelkipásztor evangelizált. Kolozsy András, az Ungi Egyházmegye esperese a gyülekezetéből érkezettekkel üdvözölte a közösséget.

Bertók Béla püspökre emlékeztek Munkácson

2023/11/06 - A követendő példa A Kárpátaljai Református Egyház (KRE) idén méltatja megalakulásának centenáriumát. Az önállóságot a kényszer szülte, hisz a trianoni döntést követő határmódosítást megelőzően a Tiszántúli Református Egyházkerülethez tartozott. Száz évvel ezelőtt Bertók Béla munkácsi születésű lelkész püspökké való beiktatásával indult el önálló útján, hithű eleinknek köszönhetően élte át a vérzivataros időket, s Isten gondviselő szeretete, kegyelme tartotta meg mindezidáig.

A reformáció gyermekei és a "keresztmamák" közös kirándulása

2023/11/03 -  „ Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül.”  Példabeszédek 11,25 A Kárpátaljai Református Egyházkerület 2017-ben, a  reformáció 500. évfordulójának emlékévében meghirdette a Reformáció Gyermekei Programot, melynek célja a Kárpátalján elő fiatal családok bátorítása, segítése, hogy  minél többen vállalják a nagycsaládos életformát. Imádságos szívvel várják és fogadják Isten ajándékát, a gyermeket! A KRE kezdeményezése hamarosan határokon átívelő szeretetkötelékké alakult. Ékes bizonyítéka ennek, hogy a Magyarországi Református Nőszövetség a „Keresztmama”program keretében, a kezdetektől fogva e nemes célkitűzés mellé állt. Immáron hat esztendeje „fogják” a megszületett gyermekek kezét, és havi rendszerességgel támogatják őket. Ezek a gyermekek ebben az esztendőben iskoláskorúak lettek. A Keresztmamáknak köszönhetően a mindennapi szükségleteken túl, a szülők sok szép, új tanszerrel is megtölthették gyermekük első iskolatáskáját.

Balog Zoltán püspök köszöntőlevele a Kárpátaljai Református Egyház megalakulásának 100 éves évfordulójára

2023/11/02 - „Hálát adunk néked, Uram, mindenható Isten, aki vagy, és aki valál, és aki eljövendő vagy." (Jel 11,17)  Hálás és megrendült szívvel köszöntöm kárpátaljai református  testvéreinket, akik részegyházuk történetének egy évszázadára emlékeznek. Részegyház vagytok, mint ahogyan mi is Magyarországon. Részei az egységes magyar református közösségnek, s Krisztus egész egyházának. Száz nehéz és súlyos esztendő van mögöttetek, mely minden lehetséges módon megpróbálta a népet, az egyház közösségeit, a lelkészeket, a hitoktatókat, a presbitereket és a gyülekezeti tagokat egyaránt. De ez a száz év mégis teljes Isten csodálatos, szabadító tetteivel.  Nekünk Ti példa vagytok! Hűség, bátorság, alázat – ezeket a keresztyén erényeket tanulhatjuk Tőletek. Ahogyan Ti egyedül Isten kegyelmére hagyatkozva engedtetek a Lélek megelevenítő erejének - az orcánk pirulását” hozza elő. Hiszen mi sokkal jobb körülmények között, kevesebb hittel építettük egyházunkat az elmúlt harminc évben. De, amikor Veletek vagyunk, újra és újra, erőt kapunk általatok mi is. Nem látjuk még a bajok végét, fürkésszük Isten akaratát. De abban biztosak lehettek, hogy mi Veletek együtt sírunk, amikor sírtok, örülünk, amikor örültök – s mindig imádkozunk értetek.  Vessük bizalmunkat együtt abba az ígéretbe, hogy: .....az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak könyörgésein..." (1Pt 3,12)  Áldott ünneplést kívánva köszöntöm a testvéri közösséget,  Budapest, 2023. október 25.  Balog Zoltán  református püspök,  a Zsinat lelkészi elnöke   

Imádság a Kárpátaljai Református Egyház emlékzsinatán

2023/11/02 - Teremtő Istenünk, Mindenható Atyánk! Hálaadó szívvel, egy akarattal borulunk le most előtted, hogy hálát adhassunk a mi és az elődeink hitéért, mindazért a kegyelemért, szeretetért, áldásért és megtartatásért, amiben részeltetted az itt élő népedet nemzedékeken át. Urunk, ha visszatekintünk, a Te kegyelmedből immár 100 éves Kárpátaljai Református Egyházkerület és tagjainak történelmére, akkor gyarló emberi felfogással egy-egy korszakot nézve azt is mondhatnánk, hogy megmagyarázhatatlan, hogy maradhatott meg és maradhattunk meg. Köszönjük Urunk, hogy Te a megmagyarázhatatlan dolgokban mutattad és mutatod meg ma is igazi hatalmadat és dicsőségedet. Köszönjük Urunk, hogy mindenkor elhívtál és alkalmasnak tettél olyan Krisztusban megváltott, Benned hívő és Lelked által vezetettbizonyságtevőket, akik mindig is bátran szolgáltak, még akkor is, amikor ellenségeskedéssel néztek szembe, vagy veszélybe került az életük. Hálásan vagyunk, hogy mindenkor gondoskodtál arról, hogy legyenek őrállóink, elöljáróink,így mondunk köszönetet az egyházkerületünk első és mindenkori püspökeiért, espereseiért, lelkészeiért, presbiteréiért és minden Lelked által vezetett szolgálattevőért.

100 éves Kárpátaljai Református Egyházkerület

2023/10/30 - Emlékzsinatot tartott a Kárpátaljai Református Egyházkerület megalakulásának 100. jubileuma alkalmából, a beregszászi református templomban, október 29-én. Az ünnepi istentiszteleten részt vettek a Kárpát-medencei református kerületek püspökei, akik képviselték a testvérkerületeket, akiktől a 100 évvel ezelőtti történelmi helyzet elszakította a kárpátaljai reformátusságot:  dr. Fekete Károly a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, főgondnokával Molnár Jánossal, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke Pásztor Dániel és főgondnoka, dr. Molnár Pál, és a Szlovákiai Keresztyén Református Egyház püspöke Géresi Róbert valamint főgondnoka Porubán Ferenc.  Az ünnepi istentiszteleten a Kárpátaljai Református Egyház zsinata, lelkipásztorai és gyülekezetei, intézményeinek képviselői megtöltötték a beregszászi templomot.

Nőszövetségi csendesdélután Badalóban

2023/10/17 - A hit nemes harca és harcosai Nehéz, próbákkal teli időket élünk ma Ukrajnában. Még itt, a béke szigeteként emlegetett Kárpátalján is. Mert a háború árnyékában a hátországban sem könnyű. Családok élnek hosszú hónapok óta elszakítottságban, sóvárgunk azért, hogy újra benépesüljenek az elhagyott házak, hogy újra körbe ülhessük a családi asztalokat… De kitől várhatjuk, kitől kérhetjük a változást? Ki szabadít meg ebből az állapotból? Isten, a mi megváltó Jézus Krisztusunk atyja. Hozzá kell fohászkodnunk, tőle kell kérni a békét az országba, békességet a szívünkbe. Érzik ezt sokan. Ezt bizonyítja, hogy az elmúlt vasárnap a Beregi Református Egyházmegye Nőszövetsége hívó szavára zsúfolásig megtelt a badalói templom, hogy hallják, nőként ma Kárpátalján hogyan harcolhatják meg a hit nemes harcát, hogyan maradhatnak a családi fészek őrzői. 

Püspökszentelést tartottak a Szerbiai Református Keresztyén Egyházban szombaton Bácsfeketehegyen

2023/10/16 - „Nem beosztottjaink vagy híveink vannak, hanem népünk” Püspökszentelést tartottak a Szerbiai Református Keresztyén Egyházban szombaton Bácsfeketehegyen. A nemrég megválasztott Harangozó Lászlóra áldást mondott az összes Kárpát-medencei református püspök, és köszöntőbeszédet tartott a rendezvényen Novák Katalin köztársasági elnök is. ADJUNK MINDENKINEK INNI, AKI KÉR A sziklából vizet fakasztó Mózes és a szomjazó nép története a mi történetünk – mondta Balog Zoltán dunamelléki református püspök, a Zsinat lelkészi elnöke, a Generális Konvent ügyvezető elnöke igehirdetésében, amelyet Mózes negyedik könyve alapján tartott meg (4Móz 20,8b). Elmondta, hogy bár ez a történet távolinak tűnik időben, helyzetben, kultúrában és életmódban is, de azért olvassuk, mert azt akarjuk, hogy a mi történetünk legyen, hogy a miénk legyen az a csodálatos ígérethalom, amit Isten kínál nekünk. Mi nem csak egy könyvet olvasunk, hanem az élő igét keressük, a valóságot, amibe be lehet lépni – tette hozzá a püspök. Hangsúlyozta, hogy együtt olvassuk, hogy Isten élő igéje kössön össze bennünket, református keresztyén magyarokat mindennap.

Ültessük el a Reménység fáit!

2023/10/09 - A 2023-as év egyházunkban a Reménység éve és a Kárpátaljai Református Egyházkerület megalakulásának a 100. évfordulója. Ebből az alkalomból egy "Reménység fái" ültetésére invitáljuk a gyülekezeteket.  2023. október 28-án, ünnepélyes keretek között minden gyülekezetben őshonos (alma, körte, szilva) faültetésre kerüljön sor. A helyszín lehet a parókia, templom vagy egy intézmény udvara.   Zán Fábián Sándor a KRE püspöke Danku Gábor a KRE főgondnoka

Egyházmegyei ifjúsági alkalom Nagyberegen

2023/10/09 - Találkozás egymással és Krisztussal A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) a nyár folyamán több táborozási lehetőséget szervezett a fiatalok számára, ahol erősödhettek hitükben, barátkozhattak egymással. Hogy az akkor tett bizonyságtételek, a Jézus melletti döntések ne gyengüljenek, október első hétvégéjén ifjúsági alkalomra hívták Nagyberegre a konfirmandusokat, hogy újra találkozhassanak egymással és Krisztussal, hogy lássák: nincsenek egyedül, egy nagy családhoz tartoznak mindnyájan. 

Új református templom épült Újakliban

2023/10/03 - „Az Urat keressétek, akkor élni fogtok” Aki templomot épít, az bízik a jövőben. Az ugocsai Újakli maroknyi református népe emellett tett hitet, amikor húsz évvel ezelőtt úgy döntött, gyülekezetet alapít, majd alig több mint tíz évre rá, hogy templomot épít. Hajlékot, ahol imádságaik által különleges módon találkozhatnak Istennel, ahol együtt áldhatják és magasztalhatják az Urat. Hosszú, kitartó imádkozással és szorgos munkával telt évek gyümölcseként ma egy igazi gyöngyszem áll a település központjában, amiért október első napján adtak hálát ünnepi istentisztelet keretében.

Szeverényi János missziói lelkész igehirdetése Kisgejőcön

2023/10/03 - Evangelizációs csendes délutánt tartottak a kisgejőci református gyülekezetben. Az összejövetelen Szeverényi János missziói lelkész fejtette ki gondolatait arról, mi az ember feladata a világban és mennyire fontos a család egysége, hitünk megőrzése. Szeverényi János országos evangelizációs és missziói lelkész, az Evangélikus Missziói Központ igazgatója. A lelkipásztor igyekszik eleget tenni minden meghívásnak, ami a gyülekezetek részéről érkezik hozzá evangelizációs alkalmak megtartására. Gyakran határon túli magyar közösségekben is szolgál. Kárpátalján nem először járt, rendszeres vendég e vidéken. Legutóbb Nagydobronyban tett szolgálatot a Kárpátaljai Református Egyházkerület által szervezett csendesdélutánon, ahol a helyi református lelkipásztorok számos, külföldről érkező prédikátorral imádkoztak együtt a háború nehézségeit megélő családokért. – Egy háborúban álló országba lépve nyilván bennem is van egy kis szorongás. S bár Kárpátalja a béke szigete, azért itt is észlelhetők a háború nyomai. Ilyenkor van a leginkább szükség az Isten igéjére, amikor az emberek félnek és számos gond terheli az itt élők mindennapjait. Sokan a hitük ellenére is belefáradtak az életbe, és reménytelennek érzik helyzetüket. Ezért is kiemelten fontosak az ilyen alkalmak, hogy találkozzunk, erősítsük egymást – nyilatkozta lapunknak Szeverényi János. A missziói lelkész ezúttal Györkéné Csákány Marianna kisgejőci kántor és Nagy István helyi lelkipásztor meghívására érkezett ismét Kárpátaljára. Mivel a Kárpátaljai Református Egyházkerületben 2023 a reménység éve, ezért az esemény témája a család reménysége volt.

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése