Hírek

Él a remény Kárpátalján

2022/12/30 - „A terhes idő a következő nehézségre készít fel bennünket” – Kis karácsony, nagy karácsony… Kárpátalján idén inkább a kis karácsony volt a jellemző. Ahol eddig plafont verő fenyő állt, ott szolidan díszelgett egy kisebb vagy egy még kisebb. Valóban sokat jelentett a karácsonyfa kis elemről világító égősora a sötét nappaliban, talán épp úgy hatott, mint az Ige fénye a nagy sötétségben. Tóth László nagyberegi lelkipásztor szerint a nehéz időkben Isten a még nehezebbekre készít fel bennünket.

Testvéri látogatás

2022/12/30 - 2022. decemberének utolsó előtti napján a Magyaroszági Református Egyház zsinati elnöksége, Balog Zoltán lelkészi elnök, valamint Molnár János főgondnok tettek látogatást Kárpátalján. Őket kísérte el Czibere Károly az Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítványának elnöke, valamint Katona Viktória az MRSZ ügyvezető igazgató helyettese. A találkozó a Kárpátaljai Református Egyház beregszászi székhelyű püspöki hivatalában vette kezdetét, ahol az egyházi vezetők értékelték az elmúlt időszak együttműködését, valamint szó esett a jövőbeni tervekről is. A magyarországi egyházi vezetők célja ezen látogatás által is jelezni, hogy a kárpátaljai református közösség nincs egyedül, mellettünk állnak a bajban.

A békesség a hála gyümölcse

2022/12/24 - Már december elején látszott, hogy 2022 karácsonya nem olyan lesz, mint amit a fiatalabb nemzedékünk megszokott. A Kárpátalján élő református közösségünk idősebb tagjai még emlékeznek a II. világháború borzalmaira és az azt követő tragikus eseményekre. Unokáknak, dédunokáknak adnak tanácsot, hogyan lehet nagyobb esélyük a túlélésre. Értékrendváltozás történt: az emberek többsége azon fáradozik, hogy túlélje ezt a nehéz időszakot, amelyről azt sem tudhatjuk, hogy az elején vagy a közepén tartunk-e. Amikor életveszélyben érezzük magunkat, minden másodrangúvá válik, csak az élet a fontos.

A BETLEHEMI CSILLAG FÉNYÉT VITTÜK EL KÁRPÁTALJÁRA AZ ÉV LEGSÖTÉTEBB NAPJÁN

2022/12/21 - Az ukrán-orosz háború következtében mindennapossá váltak az áramkimaradások, melyek különösen nehézzé teszik a hosszú sötétségben és hidegben az adventi készülődést, valamint a templomokban a karácsonyi istentiszteleteket. A Magyar Református Szeretetszolgálat 400 kilogrammnyi gyertyát, 108 darab akkumulátoros lámpát és 3 darab aggregátort biztosított, mely adományból idősek otthona, leányotthon, iskolák és gyülekezetek is részesültek. A világító eszközökön kívül a gyermekek és családok karácsonyát ezer kilogrammnyi tartós élelmiszerrel, 280 darab Nyilas Misi pakkal és 110 darab Pöttyös Panna babával tettük szebbé, továbbá az munkácsi gyermekkórház részére mobilkonyha felállítását támogattuk 6 üsttel és a hozzá tartozó sátorral, hogy az ellátás áramkimaradás esetén is biztosított legyen.   Hálásan köszönjük minden támogatónknak, akik hozzájárultak a közel 7 millió forint értékű adományhoz! Hordozzuk imáinkban testvéreinket, és kérjük a béke mihamarabbi eljövetelét! MRSZ

Tisztújítás eredményei a Kárpátaljai Református Egyházban

2022/12/16 - Az egyházkerületi és egyházmegyei választási bizottságok hivatalos tájékoztatói alapján a szavazatszámlálás eredményeképpen a következő eredmények születtek: Egyházkerületi tisztségek: Püspök: Zán Fábián Sándor Főgondnok: Danku Gábor Lelkészi főjegyző: Héder János Világi főjegyző: Nagy Béla Beregi egyházmegye: Esperes: Tóth László Főgondnok: Dr. Hadnagy István Lelkészi főjegyző: Cseresznye Albert Világi főjegyző: Barna György Zsinati lelkészi tagok: Barta Ferenc, Páll László, Taracközi Ferenc Zsinati világi tagok: Gogola István, Dr. Oroszi Pál, Dr. Vackó László   Máramaros-Ugocsai egyházmegye: Esperes: Hunyadi Attila Főgondnok: Nagy Barna Lelkészi főjegyző: Peleskei Béla Világi főjegyző: Kocsis József Zsinati lelkészi tagok: Homoki Tibor,  Peleskei Béla Zsinati világi tagok:  Kocsis József, Dr. Oroszi József     Ungi Egyházmegye: Esperes: Kolozsy András Főgondnok: Bátori József Lelkészi főjegyző: Nagy István Világi főjegyző: Szanyi Szabó Sándor Zsinati lelkészi tagok: Kótyuk Zsolt  Zsinati világi tagok: Péntek Zoltán, Szanyi Szabó Sándor  Ung megyében további zsinati tagok megválasztására 15 napon belül kell sort keríteni.   A tisztségek a törvényben előírt fellebbezési idő leteltével emelkednek jogerőre.

A Generális Konvent ünnepi körlevele

2022/12/15 - Hála Istennek, az Úr nekünk is tudtul adta azt, ami Bethlehemben történt "üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában." (Lk 2, 11) „Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott.” (Lk 2,15)   Keresztyén Testvéreink az Úr Jézus Krisztusban! Azt tapasztaljuk, hogy a világ egyre mélyebbre süllyed az értelmetlenségbe, és mindig meglepődünk, hogy van lejjebb. Vannak, akik azt akarják, hogy rettegjünk, ne gondolkodjunk, üres bábuk legyünk, akik a hiábavalóságokkal vannak elfoglalva. Azt akarják, hogy a karácsonyunk is legyen üres: külső csillogással, de belső sötétséggel teljes. Hála Istennek, az Úr nekünk is tudtul adta azt, ami Betlehemben történt: „üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” (Lk 2,11) A mi életünkbe is belekiált az angyali örömüzenet, amellyel Isten kijelenti, hogy nem hagyja magára a világot, hiszen annak Ő az egyedüli ura és gondviselője. A mi számunkra pedig, akik ezt hisszük, tudjuk és éljük, erőt, közösséget, örömöt jelent, amit nem szabad és amit nem is tudunk magunknak megtartani, mert azt meg kell osztanunk egymással. Az angyali üzenet arra buzdít bennünket, hogy ne adjuk át magunkat a bágyadt tétlenségnek, az önelégültségnek, mert a világosság legyőzi a sötétséget, és Isten akarata a jó cselekvésére késztet.

Tisztújítás a Kárpátaljai Református Egyházkerületben

2022/12/07 - Az egyházmegyei választási bizottságok hivatalos tájékoztatói alapján az egyházmegyék jelöltjei a következők:

Adventi összegzés

2022/12/07 - Zán Fábián Sándor a Kárpátaljai Református Egyháykerület püspökének gondolatai múltról, jelenről, jövőről a hálaadás évében Hogyan határozza meg a múlt a jelent, a jelen a jövőt vagy a jövő a jelent? A Pulzus fm interjúja meghallhatható ITT Riporter:Bekfi Fazekas Mária

Tisztújítás a Kárpátaljai Református Egyházkerületben

2022/12/05 - Az Egyházkerületi Választási Bizottság nevében érkezett hivatalos jelentés alapján tájékoztatjuk a KRE gyülekezeteit, hogy a 2022-es egyházkerületi választásokon a következők kaptak jelölést a kerületi tisztségekre:  Püspöki tisztségre jelölt: Kacsó Géza Zán Fábián Sándor Egyházkerületi főgondnoki tisztségre jelölt: Danku Gábor Gyurkó Miklós  Egyházkerületi lelkészi főjegyzői tisztségre jelölt: Héder János Szilágyi Károly Egyházkerületi vilagi főjegyzői tisztségre jelölt:  Molnár Sándor Nagy Béla   Tisztelettel Orosz Zsolt,  az Egyházkerületi Választási Bizottság elnöke

A Magyar Református Szeretetszolgálat szívügyének tekinti a kárpátaljai reformátusok életének kihívásait

2022/12/03 - Adventben ismét ajándékkal érkeztek a KRE püspöki hivatalába. Juhász Márton a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója és Katona Viktória a szervezet kárpátaljai szolgálatokért felelős lelkipásztora a találkozón egyeztettek a jelenlegi és jövőbeni programokkal kapcsolatos feladatokról a KRE vezetőivel. Zán Fábián Sándor püspök beszámolt a jelenleg aktuális kihívásokról, nehézségekről. Elmondta, hogy a háború okozta nehézségek egyre inkább nehezednek az emberekre, gyülekezetek tagjaira így az  egyház teherviselése is növekszik, hiszen az itthon maradottak élete nagy fizikai, lelki terhelés alatt van.

Adventi gondolatok

2022/12/01 - Zán Fábián Sándor az adventi készülődésről A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a homály földjén lakókra világosság ragyog. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! -ezzel az igével kezdte a beszélgetést főtiszteletű Zán Fábián Sándor a KRE püspöke, amikor is az idei adventi időszakról kérdeztük. Hogyan tudunk lelkileg ünneplőbe felöltözni egy olyan időszakban, ami megpróbáltatásokkal tűzdelt, amikor mindennap hoz valami újabb nehézséget.  De a válasz, az igében van -vallja a püspök úr. Vele beszélgettünk a várakozásról, az adventi időszakról. Riporter: Bekfi Mária Hallgatható ITT

Hit és megmaradás Nagyberegen

2022/11/29 - A Nagyberegi Református Líceum évek óta híres kimagasló eredményeiről, jó diákközösségéről és előremutató tevékenységéről. A háború árnyékában is arra koncentrálnak, hogy a diákoknak biztonságos és kellemes légkört, illetve kiváló feltételeket teremtsenek a tanuláshoz. A líceum jelenlegi helyzetéről az óvatosan bizakodó és kellően célratörő Kovács András intézményvezető beszélt.

Keresztyén orvosok Nagydobronyban köszöntötték az adventet

2022/11/28 - Advent kezdetét ismét Nagydobronyban köszöntötték a keresztény orvosok - Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod… Több mint negyedszázados hagyomány, hogy a megyénk különböző felekezeteihez tartozó orvosait, egészségügyi dolgozóit magába tömörítő Keresztény Orvosok Kárpátaljai Egyesületének (KOKE) tagjai minden évben az első adventi vasárnapot megelőző szombaton találkoznak egymással, hogy embert próbáló hivatásukhoz lelkiekben is erőt merítsenek, az Isten által rájuk bízott küldetésükben egymás közössége által épüljenek a hitben. A jövőre megalakulásának 30. évfordulóját méltató egyesület tagjai három év után ismét a Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Gyermekotthonban tartották éves közgyűlésüket.

Novák Katalin köztársasági elnök adventi imádsága a beregszászi református templomban

2022/11/28 - Teremtő Édesatyánk! Köszönjük neked, hogy most együtt lehetünk. Köszönjük neked, hogy nem adjuk fel, hogy fordulhatunk hozzád. ... Köszönjük a gyerekeket, akiktől nem veszed el a gyermekkorukat, hiszen egyszer gyerekek, még egyszer nem lehet ezt az időt nekik visszaadni. Köszönjük azokat az embereket, akiknek van ereje ahhoz, hogy az itteni közösségeket összetartsák. Köszönjük, hogy azok az intézmények, ahol magyar szóval zajlik az oktatás, a közösségi élet, mindvégig, a háború kilenc hosszú hónapja alatt működtek, működnek és működni fognak. Köszönjük, hogy vannak, olyanok, akik a közösségek élére álljanak, és köszönjük azokat is, akik most siratnak valakit, és akik most várják haza a szeretteiket. Arra kérünk, Úristenem, hogy hozd vissza nekik őket mielőbb. És arra kérünk, hogy védd meg azokat, akik most a  háborúban a fronton vannak. Védd meg az ő életüket, adj nekik erőt. Arra kérlek, Istenem, hogy nekünk vezetőknek, adj bölcs és igazságos szívet, hiszen, Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen Beregszász, 2022 adventjén

Együtt vagyunk

2022/11/28 - Advent első vasárnapján a beregszászi reformátusok istentiszteletén vett részt Novák Katalin Magyarország köztársasági elnöke, ahol együtt imádkozott a gyülekezet közösségével. Novák Katalint a Kárpátaljai Református Egyház vezetői nevében,  Zán Fábián Sándor püspök és Nagy Béla főgondnok fogadta valamint a gyülekezet vezető lelkésze és beosztott lelkipásztorai üdvözölték, majd mindannyian istentiszteleten vettek részt.

A Generális Konvent elnökségi ülésének összefoglalója

2022/11/22 - Támogatás Kárpátaljának, segédanyag az óvodáknak Kárpátalja megsegítése, a megépült óvodák református neveléssel való megtöltése és a nyugati testvérekhez való közeledés: többek között ezek a témák is szóba kerültek november 16-án Budapesten, a Magyar Református Egyház Generális Konventjének elnökségi ülésén. Az anyaországi és a külhoni magyar egyháztestek vezetőit tömörítő testület nagyjából félévente tanácskozik, hogy megvitassa a magyar reformátusságot érintő fontos ügyeket.  

A Técsői Magyar Tannyelvű Bentlakásos Református Líceum nagy változásokon megy keresztül

2022/11/16 - Imszticsei Gabriella: …azon dolgozom, hogy az intézmény visszanyerje régi presztízsét Habár a gyerekek létszáma nem igazán nőtt az elmúlt években, és egyre inkább veszélyezteti a Felső-Tisza-vidékieket az asszimiláció, az intézmény célja továbbra is ugyanaz: megőrizni és ápolni a magyar nyelvet, kultúrát és öntudatot – vallja Imszticsei Gabriella igazgató. Sorozatunkban vidékünk egyházi tanintézményeit mutatjuk be a háború árnyékában.

Kárpátaljai küldöttek is részt vettek a berekfürdői nőszövetségi konferencián

2022/11/16 - Nőszövetségi konferencia Berekfürdőn „De a te szavadra mégis kivetem a hálókat.” (Lukács 5,5b) 2022. november 10-13. között került megrendezésre a Tiszántúli Református Egyházkerületi Nőszövetség idei őszi konferenciája a Megbékélés Házában Berekfürdőn. A színes program lehetőséget nyújtott az ige üzenetének meghallására, egyházi elődeink, nagy reformátoraink életébe való betekintésre, a gyász, az elvesztés fájdalmainak feldolgozásához nyújtott jótanácsokra, énekek tanulására. A reggelek imaközösséggel indultak, és közös énekléssel, Istent dicsérve kívántak a nőtestvérek egymásnak nyugodalmas éjszakát.

Lelkészbeiktatás Bereg megyében

2022/11/14 - A Zápszonyi Református Egyházközségben 2022. november 13-án ünnepi istentiszteleten iktatták be Orosz Zsolt lelkészt. Isten igéjét főtiszteletű Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke hirdette, melyet követően nagytiszteletű Zsukovszky Miklós a Beregi Egyházmegye esperese beiktatta a gyülekezet lelkészi tisztébe Orosz Zsolt lelkipásztort.

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése