Hírek

Kirándultak a reformáció gyermekei

2022/10/18 - A Kárpátaljai Református Egyház szervezésében, 2022. október 15-én a „Keresztmama” –program által támogatott gyermekek és kísérőik felejthetetlen napot töltethettek el a nagyszőlősi Szelíd Lovasközpontban. A 49 főből álló csapat délelőtt 10 órától megtöltötte a teret jókedvvel, hangos nevetéssel. A gyerekek izgatottan hallgattáka központ vezetője, Margitics Erik rövid előadását a lovakról, a történelem során betöltött szerepükről. Minden adott volt ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Az októberi őszi napsugár kellemesen simogatta az arcunkat. Béke és nyugalom áradt a vendéglátóinkból felénk, a lovak látványa pedig mindenkit lenyűgözött. Az együttlét rövid lovasbemutatóval vette kezdetét, ahol tapasztalt lovasok kápráztattak el bennünket tudásukkal. A lovak simogatása, közelségük megtapasztalása után, a központ dolgozói felügyeletében, a gyerekek maguk is kipróbálhatták a lovaglást. Az alapvető lovaglási szabályokat betartva mindenkiből „komoly lovas” vált a nap végére.   A kisebbek közösségi játékokban vehettek részt, a nagyobbak pedig megismerkedhettek az íjászattal. A résztvevők olyan ügyesen bántak őseink harci eszközével, hogy a végén,rögtönzött verseny során megmutathatták melyikük a jobb íjász.  Mi felnőtt kísérők sem maradtunk ki a jó dolgokból, a különböző programok során egy kis időre újra gyermekek lehettünk. A sok élmény után hálát adtunk Istennek az áldott együttlétért, és az ebédre közösen elfogyasztott finom pizzáért. A program megvalósulásáért köszönet a Kárpátaljai Református Egyháznak, a Magyarországi Református Egyház Nőszövetségének, a „Keresztmamáknak”, a résztvevőknek, valamint a Szelíd Lovas Központ dolgozóinak.   Orbán Erzsébet és Badó Krisztina a KRE munkatársai  

Reformációs imadélután

2022/10/14 - A Kárpátaljai Református Egyházkerületben a 2022-es év a hálaadás éve. A mostani időben nehéz ezt megélni, de amit eddig tapasztaltunk, az mindannyiunkat hálára indít Isten felé.  A Reformáció ünnepéhez közeledve talán ez még hangsúlyosabbá válik. Az imádkozás a hívő ember legnagyobb fegyvere a gonosz és a békételenség ellen. Könyörgéseink eljutnak a Mindenható Atyához, aki nem hagyja azokat válasz nélkül. Azokat, akik szeretnének velünk együtt hálát adni és könyörögni, azokat szeretettel várjuk 2022. október 30-án, d.u. 15 órakor egy imadélutánra a Beregszászi Református templomba. „Adjatok hálát a menny Istenének, mert kegyelme örökké tart” Zsolt 136,26  Nagy Béla, a KRE főgondnoka       Zán Fábián Sándor, a KRE püspöke                                                                    

Egyházkerületi csendesdélután

2022/10/14 - A csendesnap folytatása az előző, szeptemberi alkalomnak, melyre a 90-es évek ébredési hullámának átélőit várták.  A Beregszászi Református Egyházközség gyülekezeti termében kerül megtartásra, 2022. október 23-án, d.u. 14 órai kezdettel a következő alkalom. Szeretettel várjuk a testvéreket!

Tízéves az „Élim” Hetyeni Református Napközi Otthon - A fogyatékkal született gyermek is áldás

2022/10/12 - Beregszászból jövet Beregsom elején balra térve, úttalan utakon zötykölődve, áthaladva Csonkapapi és Hetyen egykor szebb napokat látott macskaköves utcáin, egyszer csak úgy érzi az ember, a világ végére érkezett. Ám áll itt egy csodavár, amely igen sok fogyatékos gyermeknek a starthelye a minőségi élet felé: az „Élim” Hetyeni Református Napközi Otthon immáron tíz éve segít speciális igényű gyermekek fejlesztésében. Október 4-én születésnapra érkeztek ide egykori és jelenlegi neveltek, szülők, támogatók.

Helytállás és példamutatás

2022/10/12 - Több mint két évtizeddel ezelőtt Kárpátalján egy lelkes orvosi csapat létrehozta a Munkácsi Keresztény Egészségügyi Központot. A nagyrészt magyar anyanyelvű orvosokból álló gárda az intézmény alapításakor célként tűzte ki a régió egészségügyi ellátásának fejlesztését és a keresztyén alapú lelkigondozást. Az elmúlt huszonkét évben Kárpátalja egészségügyi hálózatának fejlődése nagyban a munkácsi intézmény példájának köszönhető. Oroszi Pállal, az intézmény főorvosával beszélgettünk.

25 éves a csongori Bethesda Szenvedélybetegeket Mentő Misszió - Akarsz-e meggyógyulni?

2022/10/04 - Aligha van Kárpátalján olyan ember, aki ne ismerné Csongor település nevét. Ezt pedig elsősorban az itt működő Bethesda Szenvedélybetegeket Mentő Missziónak köszönheti, ahol nem csupán alkohol-, dohányzás-, gyógyszer- vagy kábítószerfüggők, depressziósok, okkultizmustól megkötözöttek stb. nyertek gyógyulást, szabadulást Jézus Krisztus által, de igen sokan – letéve bűneiket a kereszt alatt – itt találtak rá az igaz, az örök életre vezető útra, itt erősödhettek hitükben…

Háború és hála

2022/09/26 - Nőszövetségi csendesnap Szőlősgyulán Betegségek, járványok, gazdasági válság, háború… Oly korban élünk, ami igencsak próbára tesz. És leginkább panaszra nyílik a szánk. Ilyen körülmények között miért is adhatunk hálát? – teszik fel sokan a kérdést. Erre keresték a választ a Szőlősgyulán megtartott nőszövetségi csendesnap résztvevői is. És már az első percekben is meggyőződéssel vallották, igen, van miért hálát adnunk, csak meg kell látnunk a mindennapok apró csodáit.

Presbiterbeiktatás Gáton

2022/09/26 - Az elmúlt időszakban gyülekezetünk előtt fontos feladat állt: új presbitérium megválasztása. Istennek hála ez sikerült, így az elmúlt vasárnapon megtörténhetett az új presbiterek fogadalomtétele. Természetesen nem feledkeztünk meg a gyülekezetünkben sokáig szolgáló régi presbitereinkről sem, akiknek egy kis ajándékkal mondtunk köszönetet az elmúlt évekért. Istentől jövő erőt, bölcsességet és kitartást kívánunk minden megválasztott presbiternek az előttük álló 4 évre!

Magyar állami kitüntetést vehetett át Seres János lelkész

2022/09/17 - A Perényi Kultúrkúriában adták át az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából Novák Katalin Magyarország köztársasági elnöke által kárpátaljai személyiségeknek adományozott állami kitüntetéseket. Az esemény házigazdája az ungvári főkonzulátus és a beregszászi konzulátus volt. Arany érdemkereszt kitüntetésben részesült többek között Seres János lelkipásztor, a Péterfalvai Református Líceum lelkészigazgatója.  Gratulálunk a kitűntetéshez!

A Kárpátaljai Református Egyház tanévnyitó istentiszteletén - Egyenest a cél felé

2022/09/14 - Bizonyára mindannyian érezzük és tapasztaljuk azt a bizonytalanságot, amely az országban kialakult helyzet miatt van. Szinte a nyár utolsó napjaiig bizonytalan volt még az intézmények indulása is, és ahogyan előre nézünk, és emberi bizonyosságokat keresünk, akkor is csak bizonytalan prognózisokat hallunk a tanévet illetőleg. Lehet-e így tanévet kezdeni? Lehet ilyen bizonytalanságban teljes erőbedobással oktatni, nevelni, mindent megtenni a jövő nemzedékéért? – tette fel a kérdést Tóth László, a Nagyberegi Református Líceum lelkészigazgatója a Kárpátaljai Református Egyház központi tanévnyitó istentiszteletén, melyre vasárnap a nagyberegi református templomban került sor. – Lehetséges, válaszolta meg a kérdést, mert a mi hatalmas Istenünk ezek között is gondoskodik rólunk. Küld emberi segítséget, támogatást, elindít bennünk jó gondolatokat, megáld bölcsességgel és így válik a nehéz időszak áldásoknak az idejévé az életünkben. Vegyük ezt is észre és ezzel a lelkülettel induljunk neki annak, ami előttünk van az ige biztatásával: „...egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért” (Filippi 3, 14) – bátorított Tóth László.

Hálaadó istentisztelet Beregszászon - Ébredés és hűséges helytállás

2022/09/14 - A múlt század kilencvenes évei új korszakot nyitottak a kárpátaljai magyarság, így a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) életében is. Egy hosszú, több évtizedes kommunista, ateista világ falain már a peresztrojka is okozott néhány repedést, s végül az egész rendszer összeomlott. Megújultak és kinyíltak a bezárt templomok, újak épültek, megindult a hitoktatás, élénk ifjúsági munka kezdődött. Míg korábban az elhivatott lelkészek úgynevezett születésnapokra hívogatták a fiatalokat, hogy hirdethessék számukra az örömhírt, ezután már nyári táborokat szerveztek Aklihegyen, Balazséron, Csongoron, s mivel a határok is átjárhatóbbá váltak, Tiszanagyfaluba is eljuthattak a lányok és fiúk, akik közül sokan döntöttek Jézus mellett, adták át életüket Istennek. Igazi lelki ébredés kezdődött, melynek hatása máig érződik. Az elmúlt vasárnap a beregszászi református templomban több százan jöttek össze, hogy hálát adjanak a 90-es évek megtéréseiért, s imádkozzanak egy újabb ébredési hullámért.

Oktatás csákány és ásó mellett

2022/09/08 - Kárpátalján azt tapasztalom, hogy Isten nem a tüzes kemencétől véd meg bennünket, hanem a tüzes kemencében, ahogy Sadrakkal, Mésakkal és Abéd-Negóval tette. A tűztől védve vagyunk, mert nem halljunk a fegyverek dörgését – fogalmaz Gál Erika, a Nagydobronyi Református Líceum igazgatója. A hadiállapotra hivatkozva az állam óvóhelyek kialakításától tette függővé a jelenléti oktatást. Azok az intézmények, amelyek légiriadó esetén nem tudnak óvóhelyet biztosítani, csak online taníthatnak.

Öt óvóhely épülhet Kárpátalján a Magyar Református Szeretetszolgálat támogatásából

2022/09/07 - A Magyar Református Szeretetszolgálat a Kárpátaljai Református Egyházkerület részére 81 millió forint pénzügyi támogatást biztosított. A támogatásból négy református líceum, valamint a beregszászi idősotthon óvóhelyének kialakítására nyílik lehetőség, melyek berendezését is segíti adományaival a Magyar Református Szeretetszolgálat.

Beszélgetés Máté Richárd református lelkésszel - Az Úr az én pásztorom

2022/09/05 - Máté Richárd, az Izsnyétei Református Egyházközség lelkipásztorának életét már gyermekkorától a hit, Isten gondviselése határozta meg. Egy lelkész hivatása igazán nemes, ám talán a legnehezebb feladat. Isten igéjének hirdetése mellett a próbák idején is a közösség megtartását kell szolgálnia. A hívek számítanak rá, bíznak benne, megfogadják útmutatását. Máté Richárd, az Izsnyétei Református Egyházközség lelkipásztorának életét már gyermekkorától a hit, Isten gondviselése határozta meg. Vallja: egy lelkész felelősséggel tartozik gyülekezete iránt. Ismerjük meg őt!

20 éve Kárpátalján, az Isten tenyerén - Vándorútra hívattattam

2022/09/05 - A vásárosnaményi születésű Tóthné Balkánszki Mária lelkésznő férjét követve érkezett Kárpátaljára, s ma Nagyberegen teljesítenek szolgálatot. A kárpátaljai magyarságot a leghányatottabb sorsú nemzetrésznek tartják. Nem is igazán volt vonzó az anyaországból vagy a Kárpát-medence más régiójából ide költözni. Mégis vannak emberek, akik megtették ezt, és itt találták meg boldogságukat. Közéjük tartozik a vásárosnaményi születésű Tóthné Balkánszki Mária lelkésznő, aki férjét követve érkezett Kárpátaljára, s ma Nagyberegen teljesítenek szolgálatot. Úgy érzi, itt otthonra lelt.

BECSENGETTEK - KEZDŐDHET AZ ISKOLA!

2022/09/02 - “Radírozzuk ki a különbségeket!” - ezzel a címmel hirdettük meg tanszergyűjtésünket július közepén, és célként tűztük ki magunk elé, hogy legalább 700 diák tanévkezdését tudjuk iskolatáskával és tanszercsomaggal segíteni.

Találkozzunk!

2022/08/31 -  

Egy nemzet határok nélkül - kirándulás a Dunakanyarban

2022/08/26 - Az Ukrajnában kialakult háborús helyzet nemcsak a kárpátaljai családok, hanem a Sámuel Alapítvány "nagy családja" életére is rányomta a bélyegét. Mivel családjaink hosszú idő óta nem találkoztak, ezért úgy döntöttünk, megteremtjük a találkozás lehetőségét.

Felhők a föld alatt

2022/08/25 - Óvóhelyek épültek a nyáron Kárpátalja-szerte, leginkább az ukrán állami előírások miatt. Van, ahol meglévő zöldségtárolót, pincét alakítottak át, máshol új épület ad védelmet egy esetleges légitámadás ellen. A beregszászi reformátusok a templomuk szomszédságában lévő pincéjüket alakították óvóhellyé, és arra is készülnek, hogy ott is meg tudják tartani az istentiszteleteiket, ha rosszabbra fordulna a helyzet. Közben a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) az óvóhelyek kialakítása mellett rezsitámogatásokról is döntött.

Az őrállók felelőssége - Beiktató istentisztelet Tiszakeresztúron

2022/08/22 - Beiktató istentisztelet Tiszakeresztúron Az ugocsai kisközségben ezen a vasárnapon örömünnepre került sor, mivel beiktatták Sipos Józsefet, a gyülekezet lelkipásztorát. Az ötszáz lelket számláló tiszakeresztúri református gyülekezet az utóbbi években többször bebizonyította élni akarását, szervezettségét és nem utolsó sorban mélységes hitét, azt, hogy az Úristen segítségével komoly feladatok megoldására képes. Parókiaépítés, templomfelújítás, református otthon létrehozása – ezek közül mindegyik olyan küldetés, ami egymagában is elismerésre méltó teljesítmény. 

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése