Hírek

A KRISZ közgyűlést tart 2008. február 16–án a KRISZ-pontban

2008/02/11 - A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet ebben az évben is megtartja közgyűlését, amelyre kötelezően várnak minden referens lelkészt és KRISZ-tagot. Az alkalom 2008. február 16-án, szombaton, reggel 9 órakor kezdődik a KRISZ-pontban.

Főiskolai evangélizáció

2008/02/11 - 2OO8. február 11-15 között evangélizáció a beregszászi főiskolán. Minden este 17.3O-tól az Esztergom Teremben. Keddi evangélizátor: Fejér Zoltán, pácini lelkész Énekel: az Antal házaspár

Evangélizációs esték

2008/02/11 - 2008. február 11. - 15. között evangélizációs estékre kerül sor a Beregújfalui gyülekezetben. Igét hirdet: id. Pocsai Sándor Az alkalmak kezdete: 17.30. Helyszín: Református Templom

Megyei közgyűlés az Ungi Egyházmegyében

2008/02/08 - 2008. február 9-én tartják megyei közgyűlésüket az Ungi Egyházmegye lelkészei és gondnokai. A közgyűlés helyszíne a Ráti "Sion" Missziósközpont. Kezdési ideje: reggel 9 óra.

Máramaros-Ugocsa Megye Közgyűlése

2008/02/08 - 2008. február 9-én tartja soron következő közgyűlését a Máramaros-Ugocsa Egyházmegye vezetősége. Az alkalomra Tivadarfalván kerül sor reggel 9 órai kezdettel.

Evangélizáció a beregszászi KMF- en

2008/02/08 - Február 11-16. között  evangélizációs alkalmakat tartunk a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar  Főiskolán. Az alkalmakat Kacsó Géza főiskolai lelkész szervezi.  Időpont: 16.3O  Helyszín: Esztergom terem

Zsinati ülés

2008/02/05 -   A KRE soronkövetkező zsinati ülésére 2008. február 14-én és 15-én kerül sor, reggel 9 órától Búcsúban, a KRE Diakóniai Központjában.

A Beregi Református Egyházmegye 2007-ben

2008/01/28 - Hála az Úrnak mögöttünk van a 2007-es esztendő. Egy kicsit csendesebb, békésebb volt, mint az előző. Gondok, problémák persze most is adódtak. Gyülekezeteink lelki élete a szakadás után stabilizálódott, de egyáltalán nem megnyugtató. Azt tapasztalom, hogy egyfajta közöny jelent meg, gyülekezeti tagjaink tartózkodóbbak lettek.

Máramaros-Ugocsa Egyházmegye esperesi beszámolója

2008/01/28 - Istennek legyen hála, sok áldott munkát végezhettünk el az elmúlt négy évben. Parókiák épülhettek, templomokat újítottunk fel, és Isten küldött segítő kezeket, adakozó szíveket, akik az eseményeket, illetve szükségleteket látva megindultak az adakozásra. A Felső-Tisza-vidéken is - Rahón - templom építéséhez kezdtünk.

Beszámoló az Ungi Egyházmegye életéről

2008/01/28 - Az Ungi Egyházmegye a Kárpátaljai Református Egyház legkisebb egyházmegyéje, 16 lelkipásztor végzi a szolgálatokat, 28 gyülekezetben. 2007-ben gyülekezeteink gazdagon megtapasztalhatták Isten megtartó szeretetét. Az elmúlt évben számos olyan alkalom került megrendezésre, amely lelkiekben gazdagította mind a lelkipásztori közösséget, mind a gyülekezetek tagjait.

Presbiteri csendeshét Balazséron

2008/01/28 - A Kárpátaljai Református Egyház Beregi Egyházmegyéjében 2008. január 14–18. között presbiteri csendeshetet szerveztek.

A Kárpátaljai Református Egyházkerület törvénye az Egyházkerületi Közgyűlésről

2008/01/21 - Történelmi pillanatok Közgyűlés és lelkészszentelés a Kárpátaljai Református Egyházban “Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban” (Róm 6, 11) A Kárpátaljai Református Egyház, mint önálló egyháztest, 2008. január 19-én első alkalommal hívott össze közgyűlést, melyen a református gyülekezetek lelkészei, gondnokai vettek részt. A zsinat múlt év novemberében határozatot fogadott el, melynek értelmében létre kell hozni és évenként össze kell hívni a KRE közgyűlését, s ennek keretében kerülhet sor a lelkészszentelésekre is.

Cigánymisszióban dolgozók találkozója

2008/01/20 - Szeretettel várunk minden lelkipásztort és misszionáriust, akik a cigánymisszióban dolgoznak 10-órára a Zsinati Irodára, stratégiai megbeszélésre. Tomes Attila

Presbiteri csendeshét

2008/01/18 - A Kárpátaljai Református Egyház Beregi Egyházmegyéjében 2008. január 14–18. között presbiteri csendeshetet szerveztek. Az alkalomnak a balazséri Béthel Konferenciaközpont adott otthont.

Sólyom László és Viktor Juscsenko Kárpátalján

2008/01/15 - Vasárnap Kárpátaljára látogatott Sólyom László Magyar Köztársasági elnöke és Viktor Juscsenko ukrán államfő. Sólyom László kárpátaljai tartózkodását a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán kezdte, ahol az oktatási intézmény vezetői mellett találkozott az itteni történelmi egyházak képviselőivel is.

Elkészült a KRE honlapja

2008/01/15 - Január 10-én a Balazséron megtartott kerületi lelkészgyűlésen adta át a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) Kommunikációs Osztálya, Taracközi Ferenc lelkipásztor vezetésével az egyházkerület honlapját. Ebből az alkalomból Kárpátaljára látogatott Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület (TIREK) püspöke, Taracközi Gerzson, a missziói központ igazgatója, Rácsok András, a missziói központ sajtó és információs osztályának referense, valamint Nagy Endre, az egyházkerület informatikusa.

Presbiter hét Balazséron

2008/01/09 - 2008. január 14.-én kezdődik a balazséri Béthel konferenciaközpontban a presbiterek hete, melyen nagyrészt bereg megyei gyülekezetek presbiterei és lelkészei vesznek részt, (a nagyberegi, beregújfalusi, beregszászi, rákosi, munkácsi, izsnyétei, gáti, borzsovai)

KRE közgyűlés

2008/01/09 - A Kárpátaljai Református Egyház 2008. január 19-én tartja közgyűlését a II.Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Esztergom termében. A közgyűlést lelkészszentelő ünnepség követi, melyre a beregszászi református templomban kerül sor.

A KRE református portál átadása

2008/01/07 - 2008. január 10-én, csütörtökön 9.00 órai kezdettel kerül sor a Kárpátaljai Református Egyház honlapjának ünnepélyes átadására a Balazséri Béthel Konferencia-központban. A honlapot a Tiszáninneni Egyházkerület püspöke adja át. Az ünnepélyes átadás után sajtótájékoztatóra kerül sor.

Vegyes csendeshét Tivadarfalván

2007/12/30 - 2007. november 26–30 között került sor a már hagyományos őszi csendeshétre, amit Máramaros-Ugocsa megye gyülekezeteinek szervezett a missziói bizottság Tivadarfalván. Idén az advent köré csoportosultak az előadások. Hála Istennek, szép számmal jelentek meg a különböző gyülekezetekből, és az esti evangelizációkon is napról napra többen voltak a helyiek is.

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése