Sajtóhírek

Indonézia: három év alatt száztíz templomot zártak be

2008/04/07 - Az indonéz szigetvilágban a 220 milliós lakosságnak 86,1 %-a muzulmán, 5,7 %-a protestáns, 3 %-a katolikus, 1,8 %-a hindu. Az elmúlt években ennek ellenére a muszlim többségű kormány 110 templomot záratott be radikális muzulmánok követelésére. Jelenleg 1 025 keresztyén templom áll még és funkcionál a szigetországban. Ezek főként a következő szigeteken találhatók: Nyugat-Jáva, Dél-Szulavézi, Bengkulu. (christianpost, 2008-04-06 - békefy) www.reformatus.hu

Pakisztán: képviselő a vallásszabadságért

2008/04/07 - (Iszlamabad) - Egy keresztyén parlamenti képviselő a túlnyomóan muzulmán többségű országban a vallási kisebbségekkel szembeni egyenlő bánásmódot követelte: "Modern és demokratikus Pakisztánt szeretnénk, ahol minden polgárnak biztosítva van az egyenlő bánásmód". Shabaz Bhatti, a Pakisztáni Kisebbségi Szövetség elnöke erről a pakisztáni parlament legutóbbi ülésén szólt. Hozzátette: ő és mások gyakran érzik magukat hazájukban másodrangú állampolgárnak. Az ország 156 millió lakosából 95 % a muzulmán, 3 % a keresztyén, 1,8 % a hindu. Bhatti azt is kérte, hogy törvényesen ismerjék el a vallási kisebbségek ünnepeit és tartsák tiszteletben jogaikat arra, hogy ezeket megtarthassák. 1986 óta Pakisztánban érvényben van az ún. blaszfémia-törvény, ami szerint az iszlám megsértéséért halálbüntetés jár. Emberjogi szervezetek gyakran szóvá teszik, hogy keresztyének ellen gyakran hamis vád alapján indul eljárás az ázsiai országban. (RV.de, 2008-04-06 - békefy) www.reformatus.hu  

India: vallásváltozást tiltó törvény

2008/04/01 -   Kétévi parlamenti vita után a nyugat-indiai államban jóváhagytak egy új törvényt, amely tiltja a más hitre térést. Varkey Vithayathil bíboros, az indiai püspöki konferencia elnöke az Asianews hírügynökségnek adott nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy ez a törvény a nemzet kultúrája elleni sértés. Indiát úgy ismerik a világon, mint a tolerancia és a béke országát, azonban most sötét időszakot él át. Ez a törvény, amelyet fundamentalista erők kényszerítettek ki, teljesen hiábavaló és csak bizalmatlanságot, valamint intoleranciát eredményez a társadalomban. Ezek a törvények, amelyekről azt állítják, hogy a vallásszabadságot kívánják védelmezni, valójában alkotmányellenesek - mutatott rá a bíboros. Az alkotmány ugyanis biztosítja minden állampolgár számára a szabadságot saját vallása gyakorlására, megvallására és másokkal való megismertetésére. A múlt héten elfogadott törvény megtiltja azokat az áttéréseket, amelyek "erőszak, kényszer vagy megtévesztés" eredményei. Azokat, akik ezt gyakorolják öt éves börtönbüntetésre és kb. 800 eurónak megfelelő pénzbírságra ítélik. Keresztényként nem mellőzhetjük az evangélium hirdetésének nagyszerűségét - tette hozzá az indiai püspöki konferencia elnöke. Meg lehet-e gátolni, hogy a világ megismerje Krisztus halál és bűn felett aratott győzelmének szépségét? - vetette fel a kérdést. Majd kijelentette, hogy az indiai keresztények senkit nem térítenek meg kényszerrel, de mindenkivel szeretnék megismertetni a Megváltó igazságát. A Rajasthanban jóváhagyott vallásváltoztatás ellenes törvénnyel hatra emelkedett azoknak az indiai szövetségi államoknak a száma, amelyek a büntetőjogban törvénnyel sújtják a más hitre való áttérést. (RV.de, hu - 2008-04-01 - békefy) www.reformatus.hu  

Bibliafordítások 2454 nyelven

2008/03/31 - A Biblia teljes változatát és bizonyos részeit már 2454 nyelvre leforditották - a teljes Biblia már 438 nyelven áll rendelkezésre a Bibliatársulatok Világszövetsége legfrissebb adatai szerint. A legtöbb bibliaforditás az afrikai kontinensen történik, ezek száma jelenleg 703, tízzel több az előző évinél. Ugyanakkor a társulat arra is rámutat, hogy a földön beszélt 6 900 nyelvből mindössze 438-on található teljes fordítás, az Újszövetség 1 168 nyelven olvasható. Jóllehet a világon a népességnek 95%-a valamilyen nyelven hozzá tud férni a Bibliához, de az egészen más, ha mindenki anyanyelvén tudja olvasni és értelmezni Isten Igéjét. (livenet.ch, 2008-04-01- békefy) www.reformatus.hu  

Kárpátaljai kérés a kunhegyesiektől

2008/03/31 - A Beregszásztól nyugatra fekvő Jánosi gyülekezete segítségért fordult a Kunhegyesi Református Egyházközséghez templomuk felújítása érdekében. 2006 októberében a kunhegyesi és három határon túli - vajdasági, erdélyi és kárpátaljai - magyar egyházközség lelkészei együttműködési megállapodást írtak alá. Azóta többször is találkozókra, cserelátogatásokra került sor. Így aztán mikor a jánosi templom tetőszerkezetének felújítása elodázhatatlanná vált, természetes volt a presbitérium számára, hogy a kunhegyesi testvérgyülekezethez fordulnak. A kunhegyesi lelkész, Nagy Kálmán a hírt továbbította a testvérgyülekezeteknek is. A felhívás nem volt hiábavaló. Az erdélyi Székelykeresztúr gyülekezetének tagjai 75.000 Ft-ot, a vajdasági Bácsfeketehegy gyülekezete 125.000 Ft gyűjtött s juttatott el Kunhegyesre. Március 30-án a kunhegyesi református templomban Pocsai Vince jánosi lelkész igehirdetése után került sor az adományok átadására. Szabó András polgármester a helyi képviselő-testület nevében 50.000 Ft-ot adott át. Ezzel együtt a kunhegyesiek adománya 235.000 Ft lett. Pocsai Vince meghatottan mondott köszönetet, s meghívta a gyülekezetek képviselőit az őszi hálaadó istentiszteletre. Forrás: www.reformatus.hu  

Ukrajna 9 napra "szabadságra megy"

2008/03/31 - A hatályos kormányrendelet értelmében Ukrajna április 26-tól május 4-ig bezárólag hivatalosan is szabadságra megy. Mivel a pravoszláv és az ukrán görög-katolikus naptár szerinti Húsvét közvetlenül megelőzi a kétnapos május 1-i ünnepet, a miniszteri kabinet vonatkozó rendeletében azt javasolja a munkaadóknak, hogy a közbeeső munkanapok átcsoportosításával az április 26-ára eső szabad szombattól május 4-ig bezárólag biztosítsanak szabadnapokat az alkalmazottaiknak. Mivel az ortodox húsvét április 27-28-ára esik, s az úgynevezett, kétnapos Munka Ünnepe ezt követően két nappal veszi kezdetét, az ukrán kormány azt ajánlja, hogy a 29-i munkanapot május 17-re, a 30-it pedig május 31-re ütemezzék át. Ezáltal az ország lakossága kilenc napon keresztül pihenheti ki a hétköznapok fáradalmait. A vonatkozó kormányrendelet nem érinti az Ukrán Nyugdíjalapot, az Állami Postát, az Államkincstárat és a bankintézményeket. P.I. Forrás: http://www.karpatinfo.net/

Mennyibe kerül az útlevél?

2008/03/31 - Még Viktor Csepak vezérőrnagy, a BM Kárpátalja Megyei Főosztályának vezetője sem fogalmazott egyértelműen arról, hogy az illetékes okmányirodák mennyit is kérhetnek el egy útlevél kiállításáért.

A világvége elmarad

2008/03/31 - Egyenlőre Penza mellett folytatódnak a tárgyalások a világvégét barlangban váró szektásokkal: a még bent lévők közül többen ki akarnak jönni, de az új vezér, Vitalij Nyedogon egyelőre nem engedi őket.

Több, mint egy éve vagyunk az Európai Unió tagja...

2008/03/30 - Beszélgetés Csűry Istvánnal, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület helyettes püspökével Több, mint egy éve vagyunk az Európai Unió tagja. Hozott-e ez pozitív változást az egyházak életében? - Az Európai Unió sokkal nagyobb elvárásokat fogalmazott meg, mint amit kínálni tudott. Nem mondhatom, hogy egyházi szempontból az ország uniós tagsága előrelépés volna. Talán a túlzott elvárások miatt van olyan érzése az embernek, hogy az Unió alig hozott jó változást az életünkben. Azt szerettünk volna, ha az Európai Unióba való belépés előtt rendeződnek saját dolgaink: az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatása, illetve az egyház megkapja az őt megillető státusát. Nem így történt. Ha a német vagy holland gyülekezetek példáját veszem alapul, ahol az egyház önfenntartó, nálunk teljesen más a helyzet. Sok gyülekezetünk anyagi gondokkal küszködik: vannak olyan egyházközségek, ahol a lelkész fenntartása is kérdéses. Amelyik gyülekezetnek műemléktemploma is van, egyre nehezebben tudja az ezzel járó költségeket fedezni. Úgy tűnik, ezekre a gondjainkra az uniós környezet nem kínál megoldást.

Polgármesterasszony kontra leánykollégium

2008/03/30 - Kárpátalján a szovjethatalom összeomlását követően, 1993-ban elsőként Nagyberegen nyílott egyházi, református líceum. Az intézmény mind a mai napig az egyik legszínvonalasabb magyar középiskola, ahová a megye minden magyarlakta járásából érkeznek tehetséges gyerekek, hisz az itt végzettek döntő többsége a felsőoktatásban tanul tovább.

Öt hónap a föld alatt

2008/03/30 - (Moszkva) - Oroszországban a világvége-szekta tagjai közül néhányan már elhagyták földalatti barlangjukat, ahol öt hónapja éltek. A hét asszony a földbarlangot a Volga-menti Penzában péntek este hagyta el, mivel a magas talajvíz miatt nem tudtak már ott maradni. 28 ember, köztük gyermekek is, még a barlangban van - adja tudtul az interfax-religion hírügynökség.

Polgármester asszony kontra leánykollégium

2008/03/29 - avagy veszélyben a Nagyberegi Reormátus Líceum... Kárpátalján a szovjethatalom összeomlását követően, 1993-ban elsőként Nagyberegen nyílott egyházi, református líceum. Az intézmény mind a mai napig az egyik legszínvonalasabb magyar középiskola, ahová a megye minden magyarlakta járásából érkeznek tehetséges gyerekek, hisz az itt végzettek döntő többsége a felsőoktatásban tanul tovább.

Legközelebb 2160-ban lesz ilyen korai húsvét

2008/03/26 - (Wuppertal) - Ebben az évben a világkeresztyénség olyan korán ünnepli húsvétot, mint 51 évvel ezelőtt, s majd 2160-ban ismét.

Beszélgetés Héder János ungvári lelkésszel, a Kárpátaljai Református Egyház lelkészi főjegyzőjével

2008/03/25 - - Az egyik legnagyobb elkötelezettséget követelő hivatás az öné. Ketté lehet választani a lelkészt és a magánembert? - Nagy baj van ott, ahol elválik a lelkész életében a foglalkozása és a mindennapi élete. Lelkész csak az legyen, aki teljesen rászánta az életét erre a hivatásra és képes áldozatot hozni érte. Tény, hogy amikor az ember elindul ezen az úton, még nem tudja, igazából mit vállal és mivel jár ez a családja számára. Egész más az elmélet és a gyakorlat. Mert a lelkésznek nincs egy szabad vasárnapja, egy ünnepe, hisz szolgálatban tölti el. Feleségem és a gyerekek eleinte gyakran szememre vetették, hogy kevés időt töltök velük. A pap gyermekével szemben nagyobbak az elvárások, így jelen kell lennie az istentiszteleteken, ismernie kell a Szentírást, szépen kell viselkednie stb. Szóval más, ha valaki szolgálattevőként lesz az Isten embere, mint ha valaki a hétköznapokban. De én is ember vagyok és sok hibám van, ezért próbálok ellenük harcolni. Elég hirtelen, lobbanékony vagyok, de pillanatok alatt meg is nyugszom. Talán mert viski vagyok, nem tudom...

Gorbacsov és a lelki peresztrojka

2008/03/21 - (Assisi) - Mihail Gorbacsov, a Szovjetúnió utolsó kommunista vezetője elismerte: keresztyén hite van. Lányával, Irinával az assisi Szent Ferenc templomban térdelve imádkoztak a középkor nagy prédikátora és szentje sírja előtt - jelenti a La Stampa. Az olasz napilap szerint Gorbacsov assisi látogatása felér egyfajta spirituális peresztrojkával. Az egykori vezető kijelentette: "Szent Ferenc számomra egy másfajta Krisztus. Élettörténete mindig is megragadott, és alapvető jelentősége volt az életemben". A most 77 éves Gorbacsovot az Orosz Ortodox Egyházban keresztelték meg. Főként korábban elhunyt feleségének, Raiszának a szülei voltak mélyen vallásosak, s ez hatással volt az egykori államfőre. Assisi Ferenc volt az, aki újra visszavezette őt az egyházhoz - jelentette ki Gorbacsov. (ChristianNewsHeadlines, 2008-03-19 - békefy)

Sárospatak várja a fiatalokat

2008/03/12 - Dr. Kádár Ferenccel a Sárospataki Református Teológiai Akadémia rektorával készült interjú. Sárospatakon, a Teológia nemrégiben kiadott egy tetszetős prospektust , amelyben többek között ezt olvashatjuk: „A Sárospataki Református Teológiai Akadémia hívja és várja a szent szolgálatra elhívott, hitben élő és tanulni vágyó fiatalokat!” Segélykiáltás ez, vagy egyfajta felsőoktatási „marketingmunka” része? Mi volt a célja az intézménynek a tájékoztató anyag kiadásával? – kérdezem dr. Kádár Ferenctől, a Teológia jelenlegi rektorától.

Itt a Sion Rádió beszél!

2008/03/07 - A Beregszászi Református Egyházközség keretein belül 2001 októberében megalakult a Sion Rádió, decemberben pedig meg is kezdődött a műsorszórás. Igazi kibontakozása azonban az elmúlt évben kezdődött. - 2000-ben ismerkedtünk meg az E-Mission nevű holland alapítvánnyal, mely az egész Kárpát-medencében támogat különböző evangéliumi stúdiókat. Arra gondoltunk, jó lenne, ha nekünk is lenne rádiónk. A gyülekezeti ifikből összeállt egy önkéntes csapat, mely elvállalta a kihívó feladatot. Az akkori lelkipásztor, Taracközi Gerzson koordinálta az ügyeket, az ifik pedig kezdetleges eszközökkel, kezdetleges tudással elindították a stúdiót, mely az ungvári magyar rádiónak adott le anyagokat, heti rendszerességgel. Majd kapcsolatot építettünk ki a Miskolci Európa Rádióval - tudtuk meg Taracközi Ferenc lelkésztől. - Régebben hat munkatársa volt a rádiónak, jelenleg tizenketten vagyunk. Van közöttünk pszichológus, lelkész, diák, szociológus, közgazdász - kapcsolódik be a beszélgetésbe Birta Zoltán felelős szerkesztő. Kárpátalja gyülekezeteit mutatjuk be, de tudósítunk a jelentősebb magyar rendezvényekről is. - Milyen műsoraitok vannak? - Az ifjúsági és a gyerekműsorhoz adunk még anyagokat. Jelenleg egy online rádió kialakításán dolgozunk. A Tiszáninneni Református Egyházkerület (TIREK) kezdeményezésével az E-Mission Alapítvánnyal közösen nemrég nyílt meg a Kárpát-medencei magyar református rádiókat - Miskolci Európa Rádió, Kolozsvári Agnusz Rádió, a Beregszászi Sion Rádió és a Váradi Rádió - összefogó internetes portál: www.refradio.eu, melyen élőben hallhatóak vagyunk, és a beregszászi dombokig a 90,4 MHr-en is fogható. Az említett rádiók egy 24 órás online adást közvetítenek: nekünk ebből napi két órát biztosítottak, reggel kilenctől 11 óráig. A két órában a Pulzus nevet viselő ifjúsági műsorunk hallható, de van hírmagazinunk, egészségpercek, ötlettár, magazin stb. Természetesen zenei műsorunk is van, melyben bemutatjuk a világhírű keresztyén zenészek, együttesek pályáját. Közkedvelt az Estók Viktória által vezetett anyukáknak szóló Gyerekcipő című műsorunk, melyben a terhességtől kezdve a gyermeknevelésig mindenről szó esik. Helytörténeti magazinunkban 15-20 percig hallható táj- és környezetismertetés. - Kik a támogatóik? - érdeklődünk Taracközi Ferenctől. - Elsősorban maga a beregszászi gyülekezet, a Miskolci Európa Rádiónak leadott anyagok után kapunk bizonyos összeget, valamint igyekszünk pályázni. Az eszközbeszerzésre például a Szülőföld Alapnál nyertünk támogatást. Az E-Missionnal 2005-ben egy olyan szerződést írtunk alá, mely szerint 5 év alatt 20 százalékonként szállnak ki a projektből, ami azt jelenti, hogy most, 2008-ban már csak a felét kapjuk annak, amit a kezdetekkor. Ez 2010-ben megszűnik, ezért volt fontos, hogy bedolgozzunk a miskolci rádiónak. Kitűzött céljuk, hogy saját lábra álljanak. Nagy terveik között szerepel, hogy a Kossuth, illetve a Petőfi Rádiónak adjanak anyagokat. Néhány lépést tettek is ez irányba, már tárgyaltak a Kossuth Rádió illetékeseivel. Ez hosszú távon nagyon fontos, hiszen a stúdió létjogosultsága csak akkor lesz biztosítva, ha el tudják adni az anyagaikat, állami támogatásban ugyanis nem részesülnek. Forrás: (Kárpáti Igaz Szó - Hegedűs Csilla)

A pápa rehabilitálja Luthert?

2008/03/07 - (London/Róma) - XVI. Benedek pápa a londoni újság, a The Times információi szerint kész rehabilitálni a német reformátort, Luther Mártont, akit X. Leó pápa 1520-ban exkommunikált. A pápa idén szeptemberben a rehabilitálást azzal kezdi, hogy kinyilvánítja: Luther Márton nem volt tévtanító. Luther nem akarta az egyházszakadást, hanem a korrupt gyakorlattól akarta megtisztítani. A lap online-kiadása vatikáni forrásokra hivatkozik. A pápa tervek szerint a nyáron az évente megtartott teológiai szemináriumon, amelyen a Ratzinger-tanítványok vesznek részt - 40 katolikus teológus - a világ minden részéről, Castel Gandolfoban vitatja meg a Luther-kép esetleges változtatására vonatkozó elképzeléseket. A pápa nyilatkozata Luther újraértékelésére vonatkozóan előmozdítaná a katolikus-protestáns párbeszédet. Walter Kasper kardinális, a Keresztyén Egység Pápai Tanácsának elnöke kijelentette: "Sokat tanulhatunk Luthertől, kezdve azzal, hogy ő mekkora jelentőséget tulajdonított Isten Igéjének". (idea.de, 2008-03-07 - békefy) Forrás: www.reformatus.hu  

Kiképzést kapnak a kárpátaljai lánglovagok (MTI-MNO)

2008/03/06 - 2008.02.29 07:23 MNO A kárpátaljai Dercen önkéntes tűzoltói számára szervez továbbképzést a református egyház; a magyar tűzoltók pénteken és szombaton oktatják az önkénteseket - olvasható a Magyar Református Szeretetszolgálat közleményében. A Magyar Református Szeretetszolgálat Készenléti Csoportja szervezi a továbbképzést, a Beregszász közelében lévő Dercen településen egyházi önkéntes tűzoltó-egyesületének tagjai számára. Az önkéntes tűzoltók többek között elsősegélynyújtásról, tűzoltó-taktikai ismeretekből, felszerelés-ismeretből, oltás-elméletből hallgatnak előadást a kiutazó magyar tűzoltóktól. Emellett bővíthetik ismereteiket az alpintechnika, a viharkár-elhárítás és a kommunikáció témakörében is, hiszen az oktatók ezekről is szólnak majd a kétnapos továbbképzésen. Az önkéntes egyesületek fontos segítséget jelentenek főként azokon a helyeken, ahol a hivatásos vagy a köztestületi egységek vonulási ideje hosszabb. Mivel gyakran előbb érkeznek a helyszínre a hivatásos tűzoltóknál, megfelelő képzettség birtokában szakszerűen be tudnak avatkozni tűzeseteknél és műszaki mentéseknél, ezzel hozzájárulnak a tűzbiztonság javításához. A magyar állam 2005-ben egy használt és felújított tűzoltógépkocsit adományozott a derceni önkéntes tűzoltóságának. (mti) forrás: www.reformatus.hu  

Ötéves az Agnus Rádió

2008/03/06 - "Aki az Igét hordozza, annak kötelessége tovább is adni azt. A rádiót gyakran nem azok hallgatják, akikhez szól, lehet, hogy valaki véletlenül tekeri a keresőt épp erre a hullámhosszra, s ezáltal találkozik az üzenettel. Sokan meg is mosolyoghatják vagy félreérthetik az Agnus Rádió tevékenységét, akik azonban ott dolgoznak, azok elvégzik a maguk feladatát, s ezáltal lelküket megmentik. Ennek a feladatnak eleget téve jutottak el a rádió fennállásnak ötödik évfordulójáig, és ha ez alatt az időszak alatt egy-egy tévelygő lélek megtért és új életet talált, akkor máris megérte. Épp ezért a születésnap ne csak ünnep legyen, hanem annak a tudatosítása is, hogy mindenkinek tovább kell adnia a hírt, a lehetőséget, a rádió hallgatásának örömét" - ezekkel a gondolatokkal köszöntötte Oláh József esperes az ötödik születésnapját ünneplő Agnus Rádiót a március 1-jei rendezvényen. A Báthory-líceum dísztermében több tucatnyi érdeklődő gyűlt össze, lelkes kicsik és nagyok, a rádió régi hívei, barátai és támogatói. A reneszánsz hangulatú szülinap sok meglepetéssel szolgált, színpompás ruhákban, igényes produkciókban lehetett gyönyörködni, finom falatokat kóstolgatni. A legkisebbek örömére Demeter Ferenc és Vincze László adott elő fergeteges bábjátékot, Mátyás király és a kolozsvári bíró történetét elevenítve fel, miközben a nagyobbak vetítettképes előadást hallgathattak meg az erdélyi reneszánsz koráról, Kovács Zsolt művészettörténész jóvoltából. A kolozsvári alsóvárosi református egyházközség vegyeskara mellett több iskolai csoport és kórus is fellépett, a rádió munkatársai pedig a múlt tapasztalatait és a jövőbeni terveket osztották meg közönségükkel. Adorjáni László igazgató elárulta: több éves kívánságnak tesznek eleget hamarosan, hiszen sikerült elérni, hogy átvehessék a Kossuth Rádió bizonyos műsorait, így hamarosan azok is hallgathatók lesznek az Agnus hullámhosszán, a 88,3 fm-en. (forrás: Szabadság) © www.reformatus.hu Kommunikációs Szolgálat szerk@reformatus.hu T.:(1)460-0753

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése