Sajtóhírek

Emelt szintű érettségi

2008/04/29 - Timosenko felügyel a tesztelésekre A Miniszteri Kabinet ma szülői tanácsok képviselőinek, az iskolák igazgatóinak, a felsőoktatási tanintézetek rektorainak, illetve a pedagógusi szakszervezetek illetékeseinek jelenlétében tartott megbeszélést az emelt szintű érettségiről. Julija Timosenko megjegyezte, attól fél, hogy a korrupció elleni harc a gyerekek elleni harcba csaphat át, és a független tesztelések a leendő diákok kárára válhat. Szerinte mindenképpen figyelembe kell venni a külföldi tapasztalatokat. Megjegyezte, hogy a kormány a tesztelések minden szakaszát figyelemmel kíséri majd, és meghozza a szükséges döntéseket, és elvégzi az esetleges korrekciókat. Timosenko elmondta, hogy a keddi teszteléseken a regisztráltak 92%-a jelent meg. Az emeltszintű érettségi a tegnapi ukrán nyelv és irodalom vizsgával kezdődött és június 4-ig tart. A pótvizsgákra június 26.-július 4-e között lesz lehetőség. Az eredményekről legkésőbb 10 nappal az értékelés után értesítik a résztvevőket. Forrás: Kárpátinfo.net

Indiában a keresztyének jogi védelmet kérnek az államtól

2008/04/29 - (Új-Delhi) - India több részén nem csak a hinduk vannak erőteljesen a keresztyének ellen, hanem a hivatalok és hivatalnokok is. Az észak-indiai tagállamban, Rádzsásztánban polgárjogi harcosok, kisebbségi szervezetek elhatározták, hogy tiltakozni fognak a hivatalok tétlensége ellen. Az elmúlt egy évben több olyan eset fordult elő, amikor lelkészeket vagy keresztyéneket, illetve templomokat ért durva, erőszakos támadás hindu fanatikusok vagy mások részéről. Walter Massey lelkész elmondta: "Meglehetősen sokkoló, hogy a kormány vonakodik attól, hogy az erőszak elkövetőit büntetőjogilag üldözze". Az ENSZ különmegbízottja, Asma Jahangir március során három héten át tanulmányozta a kontinensnyi országban a vallásszabadság helyzetét. Jelentésében rámutat: sokkal jobban kellene védeni a vallásszabadságot a civil társadalomnak, a médiáknak, és a hivataloknak. Az Össz-Indiai Keresztyén Tanács, az AICC, mely szintén megragad minden jogi eszközt, hogy az indiai keresztyének diszkriminációja ellen küzdjön, az ENSZ megfigyelőt több olyan keresztyénnel hozta össze, aki erőszakos cselekmények elszenvedője volt hitéért. (livenet.ch, 2008-04-28 - békefy) www.reformatus.hu

Megérkeztek a Munkácsy-képek Esztergomba

2008/04/27 - Már múlt héten elkészültek a volt Vármegyeháza épületében kialakított kiállítótermek, így már csak a képek hiányoztak a falakról – nem sokáig. Ma délelőtt ugyanis Esztergomba érkeztek Munkácsy alkotásai, május másodikától pedig a közönség is megcsodálhatja a festőóriás műveit. Délelőtt 10 és 11 óra között érkeztek meg Pákh Imre műgyűjtő Munkácsy-képei Esztergomba. A festő egész életművét bemutató kiállítás május másodikán délután kettő órától lesz látható a városháza dísztermében, illetve a hozzá csatlakozó két teremben. A kiállítóhelységek átalakítása már múlt héten elkészült, a kivitelező gipszkarton falakat állított, bordóra festette a termeket, illetve klimatizálta. Az épületet ráadásul külön erre az alkalomra ellátták megfelelő biztonsági rendszerrel és személyzettel. A képek átvétele után Gyarmati Gabriellának, a Munkácsy Múzeum művészettörténészének koncepciója szerint rendezik be a termeket. Az esztergomi Munkácsy-kiállításon egyébként több olyan festményt is láthat a közönség, melyet eddig még nem mutattak be a publikum előtt. A Pákh Imre tulajdonában lévő több mint harminc kép mellett a Nemzeti Galéria, a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum és Kiss-Rigó László püspök jóvoltából a Szeged-Csanádi Egyházmegye Munkácsy-képei is a falakra kerülnek. Utóbbi képet az egyházmegyei gyűjteményen kívül Esztergomban állítják ki először a nagyközönség számára. A Nemzeti Galéria gyűjteményéből pedig a nagyméretű Golgota és a Krisztus Pilátus előtt is a városba érkezik, amelyek az ismert hatalmas trilógia két darabjának redukciói, vagyis a művész által saját kezűleg készített kisebb másolatai. A festményeken kívül ráadásul közel negyven darab korabeli Munkácsy-relikvia is a kiállítás része, így a közönség láthatja például a festő esernyőjét és szemüvegét is. Az esztergomi Munkácsy-kiállítással kapcsolatban külön weboldal is indul, a www.munkacsyesztergomban.hu honlap minden információt tartalmaz magáról a tárlatról, az alkotásokról, a művészről és Esztergomról egyaránt. Lenger, Hídlap.net

A lelkészek jogállásáról az esperes-gondnoki értekezleten

2008/04/27 - Szűcs Ferenc, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora a Doktorok Kollégiuma (DC) elnökeként a lelkészképzéssel kapcsolatos javaslatokat és tervezetet ismertette. E szerint bevezetnék a hat évfolyamos képzést, az írásbeli és szóbeli részből álló lelkészképesítő vizsga pedig egy év segédlelkészi szolgálat után a 7. évfolyam végén válna aktuálissá egy közös bizottság előtt. A képzés koordinálására országos lelkipásztori intézetet hoznának létre. Kádár Zsolt esperes, a DC főtitkára ismertette a Doktorok Kollégiuma és a zsinati Tanulmányi Bizottság tevékenységét. Ismertette a Fehérgyarmaton - a keresztségről - és a Kaposváron - a konfirmációról - rendezett konferencia eredményeit. Mint mondta, a teológiai tudomány képviselőinek célja a hazai és külföldi teológiatudománynak történő megfelelés. Kádár Zsolt bemutatta az Egy egyházzá hívattunk el című dokumentum létrejöttének körülményeit és tartalmi elemeit. A DC főtitkára előretekintett a péceli hermeneutikai konferenciára és a sárospataki plenáris ülésre. Ez utóbbihoz kapcsolódik majd a Biblia éve alkalmából a gönci kihelyezett tanácskozás és a vizsolyi megemlékezés. A Református Pedagógiai Intézet és a Szeretetszolgálati Iroda közös pályázatot írt ki középiskolai diakónia témakörben. Az első helyezésért járó díjat Závodi Mária tanító vette át Czibere Károly irodavezetőtől. Kocsis Márta a lelkészek jogállásáról szóló törvény tervezetét mutatta be az értekezlet résztvevőinek, felhívva azok figyelmét a megjelenő új szempontokra. A zsinati jogtanácsos elmondta: a többi törvényben is benne maradnak azok a fő szempontok, amelyek az adott ágazat működéséhez szükségesek, de a cél az, hogy a lelkészeket érintő jogszabályok egy törvényben kerüljenek összefoglalásra. Új elemként jelenik meg a javaslatban többek között a helyettes lelkészi szolgálat részletes szabályozása, a gyülekezeti és intézményi lelkészi szolgálatok elhatárolása, valamint a lelkészek jogainak és a lelkésznők speciális jogainak részletes kifejtése. Forrás: www.reformatus.hu

Országos-esperes gondnoki értekezlet a zsinati székházban

2008/04/27 - Országos-esperes gondnoki értekezletre érkeztek Budapestre, a Magyarországi Református Egyház zsinati székházába az egyházmegyék vezetői. A tanácskozás Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök, a Zsinat lelkészi elnöke, és Nagy Sándor főgondnok, zsinati világi elnök megnyitójával kezdődött. "Szétzilált állapotú társadalomban élünk, és ez nem kerüli el egyházunkat sem" - fogalmazott Bölcskei Gusztáv, aki megemlítette az idősotthonok és az oktatási intézmények nehézségeit. Külön kiemelte a debreceni és a nagykőrösi tanítóképző főiskolát, ahová nem jelentkezett elég hallgatójelölt. A Zsinat elnöke vázolta a kormány és a történelmi egyházak közötti kapcsolatot is. Ismertette a legutóbbi találkozást, ahol az oktatási és kulturális miniszternek átnyújtottak egy olyan szeptember 30-ig kidolgozandó javaslatot, amely az egyházak finanszírozásában hozna változást. Ennek lényege az egyházak anyagi függetlenségének megteremtése a környező országok példáit követve, a kártalanítás megoldásával. Bölcskei püspök hangsúlyozta, hogy így véget lehetne vetni az évenkénti "kuncsorgásnak", és a "húzd meg, ereszd meg" politizálásnak". Bölcskei Gusztáv felhívta a figyelmet a lelkész-továbbképzésekre, köztük a kommunikációs oktatásra és a dunamelléki jogi továbbképzési lehetőségre. A püspök ismertette a testvéregyházi kapcsolatok (Rajnai Egyház, Korai Presbiteriánus Egyház, Lippei Egyház, Közel-Kelet) aktualitásait is. Kiemelte a Kálvin évfordulóhoz kapcsolódó együttműködést a magyar, a francia, a valdens és a rajnai egyház között. Nagy Sándor főgondnok javaslatot fogalmazott meg a balatonszárszói SDG konferenciaközpont nyújtotta lehetőségekkel kapcsolatban. E szerint ha a Kárpát-medencében élő körülbelül 800 ezer református egyházfenntartó 1 százaléka (8000 fő) évente résztvenne hetente megtartott konferenciákon, akkor megnőhetne a konferenciaközpont kihasználtsága, és csökkenhetnének az egyéni költségek. A Zsinat világi elnöke ismertette az internetes konferenciák lehetőségét, és felhívta a figyelmet az ECDL képzés köteteire, amelyhez kérés után hozzájuthatnak a számítógépes ismereteket tanulni szándékozók.

Baj van az ukrán hadsereg magyar újoncainak nyelvtudásával

2008/04/22 - Gondot okoz az ukrán hadseregben, hogy a Kárpátaljáról bevonuló magyar újoncok többsége nem beszéli az ukrán nyelvet. if(window.goA)goA.addZone(34732,{displayOptions:{bannerhome:'http://ad.adverticum.net'}}); <a href="http://ad.adverticum.net/click.prm?zona=34732" target="_top" title="<xlat>Hirdetés</xlat>"><img border="0" src="http://ad.adverticum.net/img.prm?zona=34732" alt="<xlat>Kattintson a hirdetésre!</xlat>" /></a> Az ungvári hadkiegészítő parancsnokság adatai szerint az Ukrán hadseregbe idén tavasszal 700 újoncot soroztak be Kárpátaljáról. Magukat megnevezni nem akaró katonai illetékesek szerint a legtöbb problémát a behívottak esetében a magyar és kisebb részben a román nemzetiségű ifjak gyenge ukrán tudása okozza, aminek következtében még a vezényszavakat sem értik - írta az ungvári zakarpattya.net.ua internetes hírújság.     A Beregszász, Nagyszőlős és Técső környékéről bevonuló nemzetiségi fiatalok nem tudnak ukránul sem írni, sem olvasni, nem is beszélve az irodalmi nyelv ismeretéről, ami nem is csoda, hiszen - így a cikk - a kárpátaljai kisebbségi iskolákban hiány van ukrán nyelvkönyvekből, sőt ukrán nyelvet oktató pedagógusokból is.     Ukrajnában a tervek szerint 2010-től megszűnik a sorkötelezettség, az ország védelmére szerződéses haderőt rendszeresítenek.     A kárpátaljai magyar újoncok államnyelvtudásával kapcsolatos probléma egyébként nem új keletű. Már a szovjet hatóságoknak is komoly fejfájást okozott egészen a birodalom felbomlásáig, hogy a hadseregbe behívott magyarok gyengén beszélték az orosz nyelvet. Annak idején a sorkötelesek rossz orosz nyelvtudására hivatkozva igyekeztek oroszosítani a kárpátaljai magyar iskolákat.     A kárpátaljai magyarság körében évtizedeken át az a szemlélet uralkodott, hogy a fiúk úgysem az iskolában, hanem a szovjet haderő soraiban sajátítják el magas szinten az akkor kötelező orosz államnyelvet. Forrás: MTI

Románia átalakítaná az ukrán államhatárt

2008/04/22 - Ukrajna váratlanul a Románia és Moldávia közötti vita kellős közepébe csöppent. A román elnök, Traian Basascu nemrég kijelentette, hogy hamarosan visszakerülhetnek Bukarest tulajdonába a moldáv területek. És ugyancsak kijelentette, hogy az odesszai megye egy része pedig Kisinev tulajdonába kell, hogy visszakerüljön. A Korrespondent. net internetes hírújság értesülései szerint, Ukrajna külügyminisztere, Volodimír Ohrizko azonnali magyarázatot követelt a román államfőtől. Ohrizko a sajtóban elterjedt hírt kommentálva elmondta, hogy még ez évben tárgyalásokat fognak folytatni Moldáviával, és a tervek szerint, megállapodást írnak alá az államhatárokról. Szerinte, érdemes lenne Romániának is hasonló tárgyalásokat folytatnia Moldáviával. Románia, mint ismeretes nem ismeri el Moldávia függetlenségét, a” Nagy Románia” részeként tekintenek rá. Már Európában is aggódnak a kialakult helyzet miatt. Az Európai Tanács parlamenti közgyűlésén külön kérdésként foglalkoztak a problémával. Forrás: Kárpátinfo.net

Emelt szinttű érettségi: kormánydöntés szerdán

2008/04/22 - Úgy tűnik, az Ukrán Miniszteri Kabinet nem vette a bátorságot ahhoz, hogy egy nappal az ukrán nyelvi és irodalmi országos felmérő előtt hozzon döntést a független tesztelés sorsát illetően. Mint arról korábban beszámoltunk, Julija Timosenko egy vasárnapi tévéinterjújában nem tartotta kizártnak, hogy a mai soron kívüli kormányülésen akár el is törölhetik az idei emelt szinttű érettségit. Az ukrán kormánynak mindenekelőtt tisztáznia kell, hogy az ország képes-e lebonyolítani a kívánt színvonalon, az iskolások, a leendő főiskolai hallgatók, illetve családtagjaik jogainak sérülése nélkül az idei emelt szinttű érettségi tesztsorozatot? E kérdés tisztázása mára túl nagy falat lett volna a miniszteri kabinetnek, ezért a megválaszolását - immár a szülői tanácsok képviselőinek, az iskolák igazgatóinak, a felsőoktatási tanintézetek rektorainak, illetve a pedagógusi szakszervezetek illetékeseinek jelenlétében és meghallgatásával - szerdára, azaz április 23-ra napolta el. - Senkinek sem engedem meg, hogy a gyerekeken kísérletezzenek - szögezte le Julija Timosenko. Mivel azonban az ukrán nyelvi és irodalmi emelt szinttű tesztvizsgára április 22-én délelőtt kerül sor, az első gyermekkísérleten kedd délutánra már bőven túl lesz az ország. P.I. Forrás: Kárpátinfo.net

Világhálón Kálvin főműve

2008/04/20 - A németországi református egyház internetes hírszolgálata, a www.reformiert-info.de elkészítette Kálvin János fő művének, A keresztyén vallás rendszere c. könyv 1559-es kiadásának internetes hozzáférhetőségét. Egyetlen klikkeléssel rányithatnak az érdeklődők az Institutio online-ra, amely Kálvin Institutio-jának Otto Weber által készített fordítása mellett a református reformáció atyjának életrajza mellett tájékoztat a nagy mű keletkezéséről, felépítéséről és tartalmáról, valamint hatásáról, amit a neves Kálvin-szakértő, Dr. Georg Plasger professzor írt. A technikai kivitelezést a Johannes a Lasco könyvtár és az emdeni református Nagy Templom közösen végezte. (reformiert-info.de, 2008-04-19 - békefy) www.reformatus.hu

A zsidóság peszáchot ünnepel

2008/04/20 - A páska-ünnep, vagy a peszách az egyiptomi szolgaságból történt szabadításra emlékeztet, amit az Úr Mózes által végzett el. Az ünnep Nisszán hónap 15. napján kezdődik, ebben az évben április 19-én este és nyolc napon át tart. Az ünnepi hét első és záró napja Izraelben munkaszüneti, "piros betűs" ünnep. Amíg állt a jeruzsálemi templom, sokan elzarándokoltak, hogy megáldozzák ott a páska-bárányt. Az ókori római-zsidó történetíró, Josephus Flavius adatai szerint Kr.e. 65-ben három millióan zarándokoltak fel Jeruzsálembe az ünnep idején. Az ünnepek idejére ma Izraelben a biztonsági erőket a legmagasabb készenléti fokozatba helyezték, hogy lehetőség szerint meg tudjanak előzni mindenféle provokációt vagy terrorakciót. (Israelnetz.de, Jesus.de, 2008-04-19 - békefy) www.reformatus.hu  

Nem minden református lelkész helyezkedik el hivatásában

2008/04/17 - A Magyarországi Református Egyház főiskoláin, illetve egyetemein végzett lelkészek közül nem mindenki helyezkedik el ezen a pályán, ugyanis többen vesznek részt a képzésben, mint ahány munkahely van számukra . A Magyarországi Református Egyház 1200 református gyülekezetében évente mintegy 30 újonnan végzettet tud foglalkoztatni, míg évfolyamonként hozzávetőleg másfélszer ennyien folytatnak teológiai tanulmányokat- mondta a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke . Márkus Mihály hozzátette, hogy a helyzetet némileg enyhíti, hogy a gyakorlatban a hat évre szabott tananyagot ritkán végzik el ennyi idő alatt, leginkább a nyelvvizsgák hiánya miatt. A nyelvvizsga teljesítése érdekében sokan félévet, egy évet külföldön töltenek, ez a nemzetközi kapcsolatoknak is jót tesz. Márkus Mihály rámutatott: az évfolyamokról való lemorzsolódás mellett a túlképzést az is enyhíti, hogy évfolyamonként mintegy tízen nem lelkészek lesznek, hanem egyházi közgyűjteményekben vagy iskolákban helyezkednek el, utóbbihoz vallástanári oklevelet szereznek. Ezen kívül a diakóniai szolgálatok és a különböző missziók is előszeretettel alkalmaznak teológiai végzettségűeket.Az elhelyezkedéssel kapcsolatban a református püspök elmondta: a frissen végzetteket a püspök kihelyezi első szolgálati helyére, ahol a lelkipásztor egy ideig segédlelkészként tevékenykedik. A gyülekezet néhány év eltelte után megválaszthatja véglegesen saját lelkészének, ez rendszerint nyugdíjazásig szól. Forrás: MTI  

A leggyakoribb szitokszók jelentéséről

2008/04/17 - Közhelynek számít az a megállapítás, hogy Európa-szerte durvul a nyelvhasználat. Mindennapi eset, amikor esztétikus látványt nyújtó fiatalok mellett elhaladva csak úgy özönlenek a trágár töltelékszavak. Az az érzésünk, hogy a társadalomban felhalmozódott szenny ilyen szelepen kerül a környezetbe. A fenébe is... mondjuk első felindulásunkban, s nyomban rádöbbenünk, hogy ez is eléggé durva szó, s nyelvünkben van még pár ilyen ún. szitokszó az igénytelenebb, alantasabb stílusban elhomályosult jelentéssel. A durvaság fokozatossági sorrendjében haladva ezek a következők: fene, frász, nyavalya, franc, rosseb.

Átírt múlt = nacionalizmus-élesztés?

2008/04/17 - A Miniszteri Kabinet úgy döntött, az ifjúság hazafias nevelése céljából átírják az ukrán történelemtankönyveket. A lépés tovább erősítheti az ukrán nacionalizmust? Egyáltalán kell-e félni az effajta "múltátalakító" próbálkozásoktól? Medvigy István, a megyei tanács képviselője (Beregszász): – Minden attól függ, hogy ki, kik fogják az új történelemkönyveket írni. Mert azt látni kell, hogy ha lembergi vagy kijevi történészek, igencsak balul sülhet el a kezdeményezés. – Mi lehet a megoldás? – Ebben a kérdésben a megyei állami közigazgatásnak, a megyei oktatási főosztálynak kell kezdeményezőként fellépnie. Például annak érdekében, hogy kárpátaljai történészt – Mikola Veges, Volodimir Fenics, Mándrik Iván vagy Soós Kálmán – is vonjanak be a munkába. Megjegyzem: nemcsak a magyarokat, hanem a többi nemzeti közösséget is meg kell kérdezni. Ha a minisztériumban okosan gondolkodnak, akkor így tesznek. Gladkih Nagyezsda vállalkozó (Szimferopol): – Az tény, hogy sok olyan esemény van, melyek valós tartalmára, mozgatórugójára csak évtizedek múlva derül fény. Ám az is nehezen tagadható, hogy a politikusok szeretik úgy írni, tálalni a múlt eseményeit, ahogy az érdekeiknek megfelel. Éppen ezért felesleges, sőt káros, ha folyamatosan újraírják a történelmet. – És ha mégis? – Nem hiszem, nem tudom elhinni, hogy más, Ukrajnában élő nemzetek múltja kiszorulna belőle vagy csak negatívan szerepelne, hiszen nekik is megvan a helyük. Ha igen, az nagyon rossz lenne, eddig ugyanis békében tudtunk élni egymás mellett. Ám egy ilyen lépés teljes joggal nagy tiltakozást váltana ki. T. V. Forrás: Igazi Kárpáti Igaz Szó

A kishatár-átlépő csak az 50-kilométeres határmenti sávban érvényes

2008/04/17 - Három hónappal ezelőtt lépett érvénybe a Magyarország és Ukrajna között megkötött kishatárforgalmi egyezmény, melynek értelmében az ötven kilométeres határmenti sávban lakók kishatár-átlépő engedéllyel, vagyis vízum nélkül látogathatják meg a határ túlsó oldalán élő rokonaikat, ismerőseiket, barátaikat. Ezek az engedélyek azonban csak a határ mentén fekvő ötven kilométeres sávban érvényesek, azon túl nem. Egyesek azonban, arra számítva, hogy okmányaikat nem fogják ellenőrizni, megszegik ezt a szabályt. A napokban a rendőrség igazoltatás során három olyan kárpátaljait talált, akik, megszegve a kishatárforgalmi egyezmény szabályait, kishatár átlépővel Budapestre akartak utazni. Mindhármukat kiutasították Magyarországról. Az ungvári magyar főkonzulátus már több mint háromezer kishatár átlépő engedélyt adott ki, ezek közel 40 százalékát díjtalanul (rokkantaknak, nyugdíjasoknak, kiskorúaknak). A kishatár átlépő engedélyek azonban csak az 50 kilométeres határmenti zónában érvényesek, tehát messzebb utazni azokkal vonaton, autóbuszon, személygépkocsin kockázatos. Forrás: Kárpátinfo hetilap

Emelt szintű érettségi: egy hét maradt

2008/04/17 - Április 1-jétől minden olyan érettségiző, aki bejegyeztette magát a független vizsgaközpontokban, a tesztírásra személyre szóló meghívókártyát kap, tudtuk meg Ljubomira Mehelától. A Kárpátaljai Megyei Pedagógus-továbbképző Intézet főmódszerésze, az Ivano-frankivszki Tudásfelmérő Regionális Központ kárpátaljai megbízottja szerint idén 12 661-en fejezik be a 11(12). osztályt, közülük 8006-an kérvényezték az emelt szintű érettségin való részvételt. A napokban 2129 diák végez valamelyik szakiskolában, illetve kolledzsben, közülük 447-en jelezték továbbtanulási szándékukat. A korábbi években érettségizők számára is lehetőség nyílt a továbbtanulásra, idén 1387 kérvény futott be azoktól, akik kénytelenek még egyszer érettségizni. A magyar iskolát végzett jelentkezők száma is meghaladja a nyolcszázat. – Április 22-én az ukrán nyelv és irodalommal indul az országos vizsgateszt – magyarázza Ljubomira Mehela. – Már minden tanuló számára világos, melyik kijelölt vizsgaközpontban ad számot tudásáról. Kárpátalja esetében is ismertek a helyszínek. – Információink szerint előfordulhat, hogy a beregszászi és munkácsi diák fizikából vagy jogismeretből kénytelen lesz Ungvárra utazni a vizsgára. Hogyan lesz ez megoldva a közlekedés szempontjából? – A tanulók helyszínre érkezését a szülők egyénileg oldják majd meg, illetve az iskolák vezetősége szervezi. Ami a kérdés előző részét illeti, valóban akad rá példa, hogy kicsit távolabbra esik a tanintézettől a tesztközpont helyszíne. Nos, ez azzal magyarázható, hogy az adott tantárgyra kevés volt a jelentkező, így összevonták a körzeteket. Jogismeretből például mindössze három helyen lehet tesztet írni. – A magyar érettségizőket most leginkább az foglalkoztatja, hogy anyanyelven kapják-e kézhez a feladatlapokat, lesznek-e szótárak segédeszközként? – Ez nemcsak a magyarokat foglalkoztatja, hanem a románokat, lengyeleket és a többi Ukrajnában élő nemzeti kisebbséget is. A tesztkérdéseket Kijevben állítják össze és szigorúan titkos minden ezzel kapcsolatos információ. Csak annyit tudok, hogy ígéret van a feladatlapok anyanyelvi lefordítására. Ami a szótárakat illeti, azok használatáról központi döntés még nem született. Egyénileg bevinni a tesztvizsgára csak a személyi igazolványt és a kódolt meghívókártyát szabad. Fedák Anita Forrás: Igazi Kárpáti Igaz Szó

Átírják a történelemtankönyveket Ukrajnában

2008/04/17 - Még az idén elkezdik az iskolai történelemtankönyvek "hazafias szellemű" átírását Ukrajnában az Ukrán Nemzeti Emlékezet Intézet által kidolgozott koncepció alapján. A tankönyvek átírását a minisztertanács rendelte el a "felnövekvő nemzedékek nemzeti önazonosságának, a haza iránti tiszteletének és szeretetének tudatosítása céljából". A "hazafias" szemléletet tükröző tankönyvek a tervek szerint a következő tanévben kerülnek az iskolákba. Az orosz nyelven megjelenő ukrajnai újságok szerdán kritikus hangnemben számoltak be az intézkedésről. A kijevi Szegodnya napilap a kérdés kapcsán megjegyezte: mivel az utóbbi időben az ukrán kormány a hazafiságon a totális ukránosítást és az Ukrán Nacionalisták Szervezete-Ukrán Felkelő Hadsereg (OUN-UPA) hőseinek dicsőítését érti, óhatatlanul felmerül a gyanú, hogy ebben a szellemben íródnak át a történelemtankönyvek is. A lap által megszólaltatott Olekszandr Ivankiv, a nemzeti emlékezet intézet igazgatójának első helyettese arról biztosította az olvasókat, hogy az új tankönyvekben nem a vitás kérdéseken lesz a hangsúly. Szerinte mindössze arról van szó, hogy a tankönyvet elolvasva az iskolás elkezd büszke lenni az államra, amelyben él. A lapnak nyilatkozó több ismert ukrán író és közéleti személyiség rosszallását kifejezve egybehangzóan állította, hogy a történelemtankönyvek átírásából "semmi jó nem sülhet ki". Az Odesszában megjelenő Gazeta 24 napilap azt írta, hogy a tankönyvek átírása nem az oktatás minőségének javítását szolgálja, hanem egyértelműen a nemzettudat parancsra történő erősítésére irányul. Volodimir Poliscsuk, az ukrán archeográfiai és forrástani akadémiai intézet tudományos munkatársa az újságnak elmondta: a tankönyvek átírása politikai megrendelésre történik. Szerinte ugyanis a szerzők keze meg van kötve, hiszen - mint fogalmazott - állami megbízást, azaz diktátumot teljesítenek. Ukrajnában legutóbb 2005-ben volt országos botrány egy történelemtankönyv körül. Akkor az ötödikosztályosok tankönyvében a szerző részletesen tárgyalta a nem egészen egy évvel korábbi "narancsos forradalom" eseményeit és szereplőit. A pedagógusok széleskörű tiltakozása miatt a könyvet kivonták a forgalomból. Forrás: MTI

A zene – világnyelv

2008/04/15 - Szolgáljatok az Úrnak örömmel „Kész az én szívem, oh Isten, kész az én szívem; hadd énekeljek és zengedezzek! Serkenj fel én dicsőségem, serkenj fel te lant és hárfa, hadd költsem fel a hajnalt!” Az 57. zsoltár 8–9. versével kezdte ünnepi köszöntését Kacsó Géza, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola lelkésze a tanintézmény által immáron negyedik alkalommal megszervezett nemzetközi kórustalálkozón, melynek a beregszászi református templom adott otthont. Először a Beregszászi Református Egyház kamarakórusa előadásában hangzott el néhány dicséret, majd a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola kórusa következett (karnagy: Ladányi Katalin). Repertoárjukon zsoltárok, dicséretek, Rákóczi-korabeli énekek, és magyar népdalok szerepeltek. Feledhetetlen perceket szerzett előadásával a Nyíregyházi Főiskola Gaudemus Kórusa (karnagy: Ferencziné Dr. Ács Ildikó). Igazi élményt jelentett a Debreceni Református Kollégium kántusának előadása (karnagy: Berkesi Sándor). Az Apácai Vegyeskar (karnagy: Váray Tamás) ismét bebizonyította: az együttes kiváló énekhanggal rendelkező, szakmájukat kellő alázattal művelő énekesekből áll. A találkozó bensőséges hangulatát még inkább fokozta, amikor valamennyi résztvevő együtt énekelte a Győzhetetlen én kőszálom… éneket, illetve a Gaudeamus Igitur diákhimnuszt. A találkozót követően Ladányi Katalint, a Beregszászi Református Egyház kántorát, a gyülekezet kamarakórusának és a főiskola kórusának karnagyát kérdeztük többek között énekkultúráról, a kántori, karnagyi szolgálat fontosságáról. – Én a klasszikus egyházzenét szeretném népszerűsíteni mind az egyházi kórusokkal, mind a főiskolai énekkarral – kezdi beszélgetésünket Ladányi Katalin. – Örömmel konstatálom, hogy mióta a főiskolán is rendszeresítették az istentiszteleteket, egészen más a diákok hozzáállása is az énekléshez. Legalábbis az egyházi zenéhez. Mert az természetes, hogy ott Kodályt, Bartókot, vagy akár modernebbeket is oktatok, de fontosnak tartom azt is, hogy a diákok megismerjék az egyházi zenét. Ebben is nagy segítséget nyújt a főiskola által a Rákóczi-napok keretében immáron negyedszer megrendezett kórustalálkozó, melynek a beregszászi református templom adott otthont. S itt a felsőfokú tanintézmények kórusai mellett egyházi énekkarok is felléptek. Úgy vélem, a zene, a közös éneklés – összetartó erő. A zene az egyfajta világnyelv, amelyet minden nemzet megért. – Az ének a gyülekezet életében is fontos szerepet tölt be. – Valóban hisz minden ének tulajdonképpen egy-egy imádság. S aki énekel, az egyben imádkozik is. – A kántor felelőssége, hogy hogyan énekel a gyülekezet… – A Kárpátaljai Református Egyházban (is) egyre inkább próbálunk áttérni a ritmikus éneklésre. Viszont az idősebb korosztály máshoz szokott. A kántor feladata, hogy az áttérést okosan oldja meg. A mi gyülekezetünkben erre komoly hangsúlyt fektetünk. A fiatalok azonnal megszerették ezt az új éneklési módot. Ez jó, mert ma már – ennek is köszönhető – szívesen énekelnek a templomban. De nem szabad megfeledkezni az idősebbekről sem. Hála Istennek, elmondhatom, hogy a beregszászi gyülekezetben az idősebbeket is sikerült fokozatosan rávezetni a ritmikus éneklésre. Ez egyébként igen fontos lépés. De nem törekszünk a mindenáron való újításra. Zsoltárainkon keresztül igyekszünk megőrizni a hagyományt. Mert az egyházi énekléssel is örökségünket őrizzük, védjük és ápoljuk. És ezeket a zenei értékeket az időseken keresztül kell továbbadni az ifjúságnak is. – Sok gyülekezetben viszont az idősebbek nem igazán fogadják el az új, ritmikus éneklést… – Nos, itt kap fontos szerepet a kántor. Igyekezni kell új énekeket megtanítani a gyülekezettel, akár az istentisztelet előtt, akár a bibliaórákon. Tapasztalatból mondom: odafigyeléssel, aprólékos munkával, rendszeres énektanulással meg lehet szerettetni a ritmikus éneklést. Még az idősebb korosztállyal is. – És ebben még az énekkarok is fontos szerepet kaphatnak. – Valóban. Mert egy-egy szépen felcsendülő ritmikus ének után sokan mondhatják az idősebbek közül is: ez szép volt, így szeretnénk mi is énekelni. A beregszászi gyülekezet kamarakórusa, énekkara – és ifjúsági együttese is – ebben példát mutat. A diplomás ének-zene tanárokkal együtt a lelkészné-lelkésznőnk is, aki aktívan bekapcsolódott a kamarakórus munkájába. Az ilyen példa szerintem mindenütt erős mozgatóerőt jelenthet. Másokat is megerősíthet abban a tudatban, hogy nagyszerű érzés együtt dicsőíteni az Urat. És akik együtt énekelnek, tudják, és hiszik, tudjuk és hisszük: Istenünkről énekelni jó, hisz Őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog. M.E.

Hívő gyógyító – gyógyító örömhírmondó

2008/04/15 - Beszélgetés dr. Vackó László orvossal, gondnokkal Hivatás és kereszténység – sokan úgy vélik, e két dolog nem egyeztethető össze. Meg vannak, akik egyszerűen nem vállalják fel nyíltan hitüket. Persze vannak kivételek, vannak, akik példát mutatnak mindannyiunknak tiszta hitből, elhivatottságból, emberségből. Dr. Vackó László közéjük tartozik. Ő a munkácsi Keresztény Klinika belgyógyásza, s egyben a Munkácsi Református Gyülekezet gondnoka is. Aki mosollyal, jó szóval gyógyít a gyülekezetben, s elismert orvosként bátran hirdeti, ahol csak tudja az evangéliumot... Ezúttal őt kértük: valljon életéről, hitéről, beszéljen arról, hogyan egyeztethető össze a realitások talajára épülő munka, hivatás és a vallás, vagy inkább keresztyénség, a hit… – Vackó László – orvos és gyülekezeti gondnok, nem mellesleg a Kárpátaljai Református Egyház zsinatának tagja… Mindig ennyire egybefolyt életében ez a kettő: hivatás és hit? – Valaha nagyon messze álltam én is a keresztyénségtől. Az agyammal értettem, hogy van Isten, de a szívemben ez nagyon sokáig nem volt így. Engem az Úr valamikor 30 évesen szólított meg. Ez nem egy robbanó megszólítás volt, ami úgy érintett, mint Pál apostolt a damaszkuszi úton. Engem lassan vezetett, fogta a kezemet, és haladtunk előre. De akkor én még nem tudtam, hogy Ő vezetett. 1993-ban már hívő ember voltam, amikor megalakult Kárpátalján a Keresztény Orvosok Egyesülete. Harmincöten jöttünk össze, s ez megdöbbentő magas szám volt akkor, amikor épphogy csak bomladozott a szovjet hatalom, amikor még nem igazán hirdethettük újságokban szándékunkat. De akkor is meggyőződtünk: minden az Úr kezében van. – Miért gondolták úgy, hogy fontos nyíltan megvallani hitüket? Miben tudnak többet adni a keresztyén orvosok? – Gyönyörű magyar szavunk van: egészség. Ez azt jelenti, hogy testünk-lelkünk egészséges. Valamikor a ’90-es években, felkeresett bennünket egy holland, református hátterű amerikai orvosok szervezete (Lukács Szövetség), melynek az volt a hivatása, hogy az orvosi szolgálaton keresztül próbálja vinni az örömhírt az emberekhez. Kerestük a megoldásokat. A munkácsi gyülekezetben már ’94-től rendeltünk néhány kollégámmal: egy fülhallgató, egy vérnyomásmérő és egy toll volt a felszereltségünk, mégis sokan jöttek magánrendeléseinkre. Valószínűleg tetszett Istennek ez a kezdeményezés, mert ’98-ban megint elküldte hozzánk a Lukács Szövetséget, akiktől olyan támogatási lehetőséget kaptunk, amibe érdemes volt akkor belekezdeni. Sokat imádkoztunk a keresztény egészségügyi központ megalakulásáért, s az Úr azt az igét adta nekünk, hogy amelyik ajtót Én megnyitom, azt soha, senki be nem zárja… Akkor megértettük, hogy az ajtó nyitva van előttünk… Arra törekszünk, hogy az egészségügyet eszközként használjuk – mint ahogy Isten minket használ erre a célra –, hogy közelebb vigyük az evangéliumot ahhoz, aki még nem fogadta el. A betegek bajaikkal mennek el az orvoshoz, akinek olyan dolgokat is feltárnak, amit másnak nem, sokszor még a legközelebbi hozzátartozónak sem. Persze, ez bizonyos kötelezettséggel jár, mint a titoktartás, de az ember megnyílik. És a nyitott ember olyan, mint a felszántott talaj: lehet bele magot vetni. És ez lenne a mi feladatunk. – Miközben gyógyít, hirdeti az örömüzenetet is. Nem szoktak a betegek rácsodálkozni erre? – Sok ember megkérdezi, amikor el kezdünk Istenről beszélni, hogy doktor úr, és maga hisz ebben? Persze, hogy hiszek. Ha nem hinném, akkor nem mondanám. Sőt hiszem, hogy nem én gyógyítom meg a beteget... Van egy kép a rendelőmben, mely Jézus egyik gyógyítását ábrázolja. Amikor a négy barát leengedi a hordágyon lévő beteget, és Jézus meggyógyítja. Rámutatok a képre: ott van a beteg mellett az orvosa, és engem nem látni a képen. Az orvosok ott vannak a háztetőn, arctalanul, névtelenül. Mi vagyunk azok, akik a beteget elhozzák Jézushoz. A mi dolgunk közelebb vinni a beteget Jézushoz, mert Ő meg tudja gyógyítani, mi csak közelebb tudjuk vinni. A gyógyszerek pedig azok a kötelek, amelyek segítenek ebben a tevékenységünkben… – Valóban sikerül Istenhez vezetni így az embereket? – Hiszem, hogy sokan elgondolkodnak ezen, bár statisztikai adatokkal ezt nem tudjuk bizonyítani. Nem tudjuk felmérni, hogy hazamenve hány ember vette elő a Bibliáját. (Ha nincs neki, s úgy érzi, szüksége van rá, akár a klinikáról elvihet egyet!) A mi dolgunk a vetés, nem az aratás. Persze csak akkor lesz hitele az én szavamnak, ha először bebizonyítom, hogy elég jó orvos vagyok, hogy tudok segíteni az ő szervi baján. Így lehet hitelem nála. S akkor meghallgatja, és lehet meg is hallja, amit a kezelés mellé elmondok neki Istenről, a Megváltóról, ha átadom az örömhírt… Bár statisztikával nem lehet alátámasztani, de ha logikusan gondolkodunk rájövünk: a keresztyén orvos olykor több emberhez juttatatja el az evangéliumot, mint a lelkipásztor. Mert például egy gyülekezetben van 1000–2000 ember, kiknek egynegyede jár templomba, egy lelkész ezzel a közösséggel tud foglalkozni. Hozzám évente több ezer ember jön el, nyolc év alatt kb. 70 ezren keresték fel legalább egyszer a központot. Ha azt is figyelembe vesszük, hogy általában mindenkit kísér valaki, akkor ez lassan már egy félmillió ember. Nagyon gyakran, amit Istenről mondok, nem a betegnek mondom, hanem annak, aki ott ül mellette, mint kísérő. Ha ezt elmondom többször, több ezerszer, tízezerszer – hintem a magot. A beteg ember a kereszténység kérdéseire is fogékonyabb, elgondolkodik azon, hogy mégis van egy olyan erő, amely képes csodákat tenni. És a mi hivatásunkban igenis vannak csodák. Ezt kimerem mondani húszéves praxis után. 2000 évvel ezelőtt ezekre mindenki felkapta a fejét, most itt történnek meg mellettünk, de nem vesszük észre őket. Mindenre magyarázatot keresünk, még a megmagyarázhatatlanokra is. Amit Isten ad, csak el kell fogadnunk, meg kell látnunk. Az is csoda, hogy még mindig létezünk, és nagyon sok ember megkeres bennünket. – A klinikán minden orvos keresztyén? – Sajnos nem tudtunk annyi keresztény orvost, jó szakembert, pláne magyarul beszélőt, találni, amennyire a klinika működtetéséhez szükség lenne, de minden munkatársunk kiváló szakember és tiszta, becsületes ember. Viszont a központ mentalitásához tartozik, hogy másképp viszonyuljunk a beteghez. A szeretetet meg kell élni. Igyekszünk úgy viszonyulni ehhez a kérdéshez, hogy egy testvérem jött be, nem pedig egy idegen, akit most látok először, s aki ugyanolyan Isten teremtménye, mint én vagyok, akit Ő ugyanúgy szeret, mint engem, csak lehet, az aki előttem ül, még nem tudja. Ebben is segíteni próbálok… – Mindenki nyitott ezekre a beszélgetésekre? – Még senki sem utasította vissza. Persze nem mindig az első alkalommal beszélek Istenről, hanem mikor már jobban van, akit kezelek. Ha valaki beteg, nagyon gyakran tapasztalom, hogy magába zárkózik, és csak a betegségre tud koncentrálni. A sátánnak ez nagyon kezére játszik, mert ő azt akarja, hogy megzavarodjunk. – Említette, nem csak keresztyén orvosok dolgoznak a klinikán… – Mi úgy viszonyulunk ehhez a kérdéshez, hogy Isten ezeket az embereket is ránk bízta valamiért. Nem rejtjük el a kereszténységünket, épp fordítva: minden nagyobb gyűlésünket imával kezdjük. Bizakodunk abban, hogy Isten őket is formálni tudja, ha nem is most, de megmozdul valami az ő lelkükben is. Ezért imádkozunk hetente, naponta. – A gyógykezelés nem mindig végződik happy and-del... Hogyan lehet feldolgozni a kilátástalan helyzeteket? – Sokszor sikerül meggyógyítani a beteget, és akkor nagyon hálásak vagyunk. De betegeink többsége krónikus beteg, kiknek betegsége évekre szól, vagy meg sem gyógyítható, de együtt lehet vele élni. Gyakran hívő emberek kérdezik meg tőlem: „Miért engedi Isten, hogy ilyen beteg legyek? Miért nem gyógyít meg, hiszen imádkozom hozzá?” Nekem nincs válaszom erre, viszont Pál apostolnak van – a Szentírásban egyébként mindig találunk mindenre feleletet, Pál apostolnak is volt egészségügyi problémája, és ő is könyörgött az Úrhoz: ha lehetséges, távolítsa el a tövist. Az Úr válaszolt. És ez a válasz minden ilyen kérdésre, hogy elég neked az Én kegyelmem. És nem vette el ezt a betegséget. Ettől Pál kevesebb lett? Nem. Isten választott edénye volt, akit megszólított, és beszélt hozzá. És tövissel, a beteggel együtt volt az Úrnak fontos embere. Néha a betegséget el kell hordozni, és ha Isten megengedte, célja van vele, ahogy mindennel. Lehet, azért engedte meg, hogy buzgóbban imádkozzunk hozzá, gyakrabban lássuk azokat a bűnöket, melyek fölött elcsúszunk. – Egy keresztény orvos hogyan tudja feldolgozni a tévedéseit? – Csak az ima segítségével: Uram, én a Te kezedbe teszem a tudásomat. Tőled várok támogatást, de mivel tévedek, és Te ezt valamiért megengedted, próbálok okulni belőle. Nehéz feldolgozni a kudarcot… Imával nagyon sok mindent meg lehet oldani. Amikor az ember nagyon zaklatott, akkor nem tudja mással megnyugtatni magát. Önmagadat meg kell győznöd arról, hogy Isten erre a helyre állított, és te ott megpróbálsz maximálisan helytállni. – Nagyon sok hozzátartozó – és valószínűleg orvos is – dilemmázik: közölje-e a beteggel a halálos diagnózist? – Egy mélyen hívő keresztény embernek én bármikor elmondanám. Az ember akkor tud számolni azzal, hogy van még egy kegyelmi idő, amíg elrendezheti dolgait Istennel, tartozásait az emberekkel. Ha nem mondjuk, lehet, abban bízik, hogy meg tudjuk gyógyítani. Erősebben bízik a mi lehetőségeinkben, mint amilyenek azok, és esetleg elkésik.... De van olyan ember is, aki ha kilátástalannak látja a helyzetét, képes butaságokra, beleértve az öngyilkosságot is. Talán ilyenkor jobb hallgatni. De a halálról igenis beszélni kell az orvosoknak, és minden embernek, aki keresztény, mert nem szabad tőle félni. A halál nem valami olyasmi, amitől rettegnünk kell. Ez inkább egy olyan ajtó, amin át kell mennünk, mert ez a bűnnek a zsoldja. De ha bízom abban, hogy az ajtó mögött nem egy sötét szoba vár rám, hanem egy világos tér, egy fényes, napfényes csoda, akkor én bátran átlépek a sötét ajtón, hogy kilépjek a világosságra. Ha ezt így látja a keresztény ember, akkor már nem fél attól, hogy mi vár rá. És nem azt kéri, hogy Isten tolja el még a halált, hanem azt, hogy adjon bátorságot és erőt átmenni ezen az ajtón. Imádkozzunk azért, hogy minél több keresztyén orvos végezze áldozatos munkáját, akik fizikai gyógyításunk mellett lelki épülésünkért is tenni akarnak. marton–soós

Két orosz szektatag már meghalt

2008/04/12 - (Moszkva) - Az orosz végidői szekta két tagja a földalatti barlangban elhunyt - jelenti a Kommerszant napilap. Az egyik asszony a jelentés szerint rákban hunyt el, a másik valószínűleg a szigorú böjtölés következtében. A magát igazi orosz ortodox egyháznak nevező szekta múlt év novemberében egy Pensa régióhoz tartozó barlangba vonult, hogy ott várják be a megígért világvégét. Vízbetörés miatt többségük még márciusban elhagyta a földalatti tartózkodási helyüket. Hivatalos közlés szerint még 11 személy tartózkodik a barlangban. (Jesus.de, 2008-04-11 - békefy) www.reformatus.hu  

Gyógyítás szeretettel

2008/04/09 - A munkácsi Keresztény Egészségügyi Központ immár néhány hét híján nyolc éve fogadja betegeit. A Lukács Szövetség elnevezésű amerikai keresztény orvosi szervezet és kárpátaljai református orvosok egy csoportjának kezdeményezése példaértékűnek bizonyult az egész régióban, s mára szinte nélkülözhetetlenné vált.

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése