Sajtóhírek

A Dalai Láma Gorbacsovhoz fordul

2008/04/09 - A tibeti konfliktus kapcsán a Dalai Láma az utolsó szovjet állam-, és pártvezető, Mihail Gorbacsov segítségét kérte. A felkérésre Gorbacsov így reagált: "Véleményem szerint a párbeszédhez megtalálhatjuk az alapot". A gazeta.ru internetes orosz újságban a volt orosz vezető kijelentette azt is, hogy minden átgondolatlan lépést kerülni kell a konfliktus kapcsán. Ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a Dalai Láma Tibet vallási vezetőjeként nem vonta soha kétségbe Kína egységét. A 77 éves reformpolitikus véleménye szerint a konfliktust békésen, az egységes államszemlélet alapján meg lehet oldani. (Jesus.de, 2008-04-08 - békefy)

Hatvan év után a cseh egyházak visszakapják javaikat

2008/04/09 - (Prága) - A cseh kormány hozzájárult, hogy az egyházak visszakapják tulajdonaikat. A döntés szerint az egyházak a kommunista állam által elvett tulajdonaiknak egyharmadát kapják meg. A fennmaradó kétharmadnyi részre pénzügyi ellentételezést helyeztek kilátásba, amit 60 éven át fizet az állam az egyházaknak. Ez mintegy 10 milliárd eurot tesz ki. Ennek ellenében a cseh állam hamarosan beszünteti az egyházi alkalmazottak állami fizetésének a folyósítását. Az egyházak a döntés következtében 20 000 hektár földterülethez, 65 000 hektár erdőhöz, valamint 3 000 épülethez jutnak. Vaclav Jehlicka kultuszminiszter szerint ez a döntés mind az egyházaknak, mind az államnak kedvező. (livenet.ch, 2008-04-08 - békefy-röhrig klaudia) www.reformatus.hu  

Az ország lelke és az egyház

2008/04/09 -  Ha a vallást és az egyházakat a demokrácia régi országaiban is rendre támadják, nincs mit csodálkoznunk azokon az állapotokon, amiket a volt kommunista országokban tapasztalhatunk - mondta Orbán Viktor magyar egyházi vezetők előtt. Hét éve annak, hogy az Országgyűlés egykori felsőházában, "A vidék lelke az egyház" című, hasonló jellegű tanácskozáson találkoztak egymással a magyar történelmi egyház vezetői. A Polgári Magyarországért Alapítvány által szerdára szervezett konferenciának ezúttal "Az ország lelke és az egyház" volt a címe. A megnyitó beszédet Orbán Viktor tartotta.  

Christival Brémában

2008/04/07 - 2008. április 30-május 4-ig (szerdától szombatig) Brémában lesz egy több ezer fős ifjúsági találkozó, fergeteges fesztiválprogramokkal, komoly témákat is érintő választható szemináriumokkal, színes igehirdetésekkel, sok zenével, játékkal, kreativitással. A találkozó jelmondata: Jesus bewegt (=Jézus megindít, lendületet, belső tüzet ad). További információt magyarul röviden a http://www.kie.hu honlapon találsz, a találkozó hivatalos honlapja németül és angolul: http://www.christival.de Ha KIE-sekkel együtt szeretnél rajta részt venni, akkor írj: kie@kie.hu címre. Helyszín: Brémában Dátum: 2008.05.24

Napi ige e-mailben

2008/04/07 - Szeretettel ajánljuk az érdeklődők figyelmébe a www.lev-lista.hu oldalon található Napi igés szolgálatunkat. Néhány lelkipásztor fáradozik azon, hogy emailben naponta egy igét röviden magyarázzon, valamint minden napra egy bölcs gondolatot is eljuttasson a feliratkozottaknak! Ha szeretne naponta a lelki tápláléknak ezzel a formájával feltöltekezni, akkor a fenti weboldalon a listanévhez írja be a következőt: napiigésgondolat, majd a keres kifejezésre kattintva feliratkozhat. Áldott töltekezést kívánunk!  www.lev-lista.hu

Cacau Isten szeretetéről

2008/04/07 - (Stuttgart) - A stuttgarti bajnokcsapat brazil sztárja, Cacau nem csak a focicsapatnak aktív tagja, hanem egy stuttgarti keresztyén gyülekezetnek is. Az evangéliumi hitű focista egy ottani nemzetközi brazil gyülekezethez tarozik, ahol ifjúsági csoportot is vezet. Legutóbb 450 hallgatója volt az egyik gyülekezetben tartott beszámolón és bizonyságtételén, amire egy másik szabadkeresztyén gyülekezetben április 21-én ismételten sor kerül. Arról beszélt, hogyan jutott el a sao paulo-i szegénynegyedtől Jézus Krisztusig. Istenkapcsolatát a legfontosabb kapcsolatnak nevezte életében. "Azt érzem, Isten akkor is szeret, amikor piros lapot kapok" - mondta humorosan. Prédikációiban Jézus Krisztushoz hívja hallgatóságát, s kéri őket, jussanak el a személyes istenkapcsolatig, ami igazi és új értelmet ad életüknek. Minden alkalommal siet megjegyezni: karrierje után lelkész szeretne lenni. (idea.de, 2008-04-06 - békefy) www.reformatus.hu  

Indonézia: három év alatt száztíz templomot zártak be

2008/04/07 - Az indonéz szigetvilágban a 220 milliós lakosságnak 86,1 %-a muzulmán, 5,7 %-a protestáns, 3 %-a katolikus, 1,8 %-a hindu. Az elmúlt években ennek ellenére a muszlim többségű kormány 110 templomot záratott be radikális muzulmánok követelésére. Jelenleg 1 025 keresztyén templom áll még és funkcionál a szigetországban. Ezek főként a következő szigeteken találhatók: Nyugat-Jáva, Dél-Szulavézi, Bengkulu. (christianpost, 2008-04-06 - békefy) www.reformatus.hu

Pakisztán: képviselő a vallásszabadságért

2008/04/07 - (Iszlamabad) - Egy keresztyén parlamenti képviselő a túlnyomóan muzulmán többségű országban a vallási kisebbségekkel szembeni egyenlő bánásmódot követelte: "Modern és demokratikus Pakisztánt szeretnénk, ahol minden polgárnak biztosítva van az egyenlő bánásmód". Shabaz Bhatti, a Pakisztáni Kisebbségi Szövetség elnöke erről a pakisztáni parlament legutóbbi ülésén szólt. Hozzátette: ő és mások gyakran érzik magukat hazájukban másodrangú állampolgárnak. Az ország 156 millió lakosából 95 % a muzulmán, 3 % a keresztyén, 1,8 % a hindu. Bhatti azt is kérte, hogy törvényesen ismerjék el a vallási kisebbségek ünnepeit és tartsák tiszteletben jogaikat arra, hogy ezeket megtarthassák. 1986 óta Pakisztánban érvényben van az ún. blaszfémia-törvény, ami szerint az iszlám megsértéséért halálbüntetés jár. Emberjogi szervezetek gyakran szóvá teszik, hogy keresztyének ellen gyakran hamis vád alapján indul eljárás az ázsiai országban. (RV.de, 2008-04-06 - békefy) www.reformatus.hu  

India: vallásváltozást tiltó törvény

2008/04/01 -   Kétévi parlamenti vita után a nyugat-indiai államban jóváhagytak egy új törvényt, amely tiltja a más hitre térést. Varkey Vithayathil bíboros, az indiai püspöki konferencia elnöke az Asianews hírügynökségnek adott nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy ez a törvény a nemzet kultúrája elleni sértés. Indiát úgy ismerik a világon, mint a tolerancia és a béke országát, azonban most sötét időszakot él át. Ez a törvény, amelyet fundamentalista erők kényszerítettek ki, teljesen hiábavaló és csak bizalmatlanságot, valamint intoleranciát eredményez a társadalomban. Ezek a törvények, amelyekről azt állítják, hogy a vallásszabadságot kívánják védelmezni, valójában alkotmányellenesek - mutatott rá a bíboros. Az alkotmány ugyanis biztosítja minden állampolgár számára a szabadságot saját vallása gyakorlására, megvallására és másokkal való megismertetésére. A múlt héten elfogadott törvény megtiltja azokat az áttéréseket, amelyek "erőszak, kényszer vagy megtévesztés" eredményei. Azokat, akik ezt gyakorolják öt éves börtönbüntetésre és kb. 800 eurónak megfelelő pénzbírságra ítélik. Keresztényként nem mellőzhetjük az evangélium hirdetésének nagyszerűségét - tette hozzá az indiai püspöki konferencia elnöke. Meg lehet-e gátolni, hogy a világ megismerje Krisztus halál és bűn felett aratott győzelmének szépségét? - vetette fel a kérdést. Majd kijelentette, hogy az indiai keresztények senkit nem térítenek meg kényszerrel, de mindenkivel szeretnék megismertetni a Megváltó igazságát. A Rajasthanban jóváhagyott vallásváltoztatás ellenes törvénnyel hatra emelkedett azoknak az indiai szövetségi államoknak a száma, amelyek a büntetőjogban törvénnyel sújtják a más hitre való áttérést. (RV.de, hu - 2008-04-01 - békefy) www.reformatus.hu  

Bibliafordítások 2454 nyelven

2008/03/31 - A Biblia teljes változatát és bizonyos részeit már 2454 nyelvre leforditották - a teljes Biblia már 438 nyelven áll rendelkezésre a Bibliatársulatok Világszövetsége legfrissebb adatai szerint. A legtöbb bibliaforditás az afrikai kontinensen történik, ezek száma jelenleg 703, tízzel több az előző évinél. Ugyanakkor a társulat arra is rámutat, hogy a földön beszélt 6 900 nyelvből mindössze 438-on található teljes fordítás, az Újszövetség 1 168 nyelven olvasható. Jóllehet a világon a népességnek 95%-a valamilyen nyelven hozzá tud férni a Bibliához, de az egészen más, ha mindenki anyanyelvén tudja olvasni és értelmezni Isten Igéjét. (livenet.ch, 2008-04-01- békefy) www.reformatus.hu  

Kárpátaljai kérés a kunhegyesiektől

2008/03/31 - A Beregszásztól nyugatra fekvő Jánosi gyülekezete segítségért fordult a Kunhegyesi Református Egyházközséghez templomuk felújítása érdekében. 2006 októberében a kunhegyesi és három határon túli - vajdasági, erdélyi és kárpátaljai - magyar egyházközség lelkészei együttműködési megállapodást írtak alá. Azóta többször is találkozókra, cserelátogatásokra került sor. Így aztán mikor a jánosi templom tetőszerkezetének felújítása elodázhatatlanná vált, természetes volt a presbitérium számára, hogy a kunhegyesi testvérgyülekezethez fordulnak. A kunhegyesi lelkész, Nagy Kálmán a hírt továbbította a testvérgyülekezeteknek is. A felhívás nem volt hiábavaló. Az erdélyi Székelykeresztúr gyülekezetének tagjai 75.000 Ft-ot, a vajdasági Bácsfeketehegy gyülekezete 125.000 Ft gyűjtött s juttatott el Kunhegyesre. Március 30-án a kunhegyesi református templomban Pocsai Vince jánosi lelkész igehirdetése után került sor az adományok átadására. Szabó András polgármester a helyi képviselő-testület nevében 50.000 Ft-ot adott át. Ezzel együtt a kunhegyesiek adománya 235.000 Ft lett. Pocsai Vince meghatottan mondott köszönetet, s meghívta a gyülekezetek képviselőit az őszi hálaadó istentiszteletre. Forrás: www.reformatus.hu  

Ukrajna 9 napra "szabadságra megy"

2008/03/31 - A hatályos kormányrendelet értelmében Ukrajna április 26-tól május 4-ig bezárólag hivatalosan is szabadságra megy. Mivel a pravoszláv és az ukrán görög-katolikus naptár szerinti Húsvét közvetlenül megelőzi a kétnapos május 1-i ünnepet, a miniszteri kabinet vonatkozó rendeletében azt javasolja a munkaadóknak, hogy a közbeeső munkanapok átcsoportosításával az április 26-ára eső szabad szombattól május 4-ig bezárólag biztosítsanak szabadnapokat az alkalmazottaiknak. Mivel az ortodox húsvét április 27-28-ára esik, s az úgynevezett, kétnapos Munka Ünnepe ezt követően két nappal veszi kezdetét, az ukrán kormány azt ajánlja, hogy a 29-i munkanapot május 17-re, a 30-it pedig május 31-re ütemezzék át. Ezáltal az ország lakossága kilenc napon keresztül pihenheti ki a hétköznapok fáradalmait. A vonatkozó kormányrendelet nem érinti az Ukrán Nyugdíjalapot, az Állami Postát, az Államkincstárat és a bankintézményeket. P.I. Forrás: http://www.karpatinfo.net/

Mennyibe kerül az útlevél?

2008/03/31 - Még Viktor Csepak vezérőrnagy, a BM Kárpátalja Megyei Főosztályának vezetője sem fogalmazott egyértelműen arról, hogy az illetékes okmányirodák mennyit is kérhetnek el egy útlevél kiállításáért.

A világvége elmarad

2008/03/31 - Egyenlőre Penza mellett folytatódnak a tárgyalások a világvégét barlangban váró szektásokkal: a még bent lévők közül többen ki akarnak jönni, de az új vezér, Vitalij Nyedogon egyelőre nem engedi őket.

Több, mint egy éve vagyunk az Európai Unió tagja...

2008/03/30 - Beszélgetés Csűry Istvánnal, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület helyettes püspökével Több, mint egy éve vagyunk az Európai Unió tagja. Hozott-e ez pozitív változást az egyházak életében? - Az Európai Unió sokkal nagyobb elvárásokat fogalmazott meg, mint amit kínálni tudott. Nem mondhatom, hogy egyházi szempontból az ország uniós tagsága előrelépés volna. Talán a túlzott elvárások miatt van olyan érzése az embernek, hogy az Unió alig hozott jó változást az életünkben. Azt szerettünk volna, ha az Európai Unióba való belépés előtt rendeződnek saját dolgaink: az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatása, illetve az egyház megkapja az őt megillető státusát. Nem így történt. Ha a német vagy holland gyülekezetek példáját veszem alapul, ahol az egyház önfenntartó, nálunk teljesen más a helyzet. Sok gyülekezetünk anyagi gondokkal küszködik: vannak olyan egyházközségek, ahol a lelkész fenntartása is kérdéses. Amelyik gyülekezetnek műemléktemploma is van, egyre nehezebben tudja az ezzel járó költségeket fedezni. Úgy tűnik, ezekre a gondjainkra az uniós környezet nem kínál megoldást.

Polgármesterasszony kontra leánykollégium

2008/03/30 - Kárpátalján a szovjethatalom összeomlását követően, 1993-ban elsőként Nagyberegen nyílott egyházi, református líceum. Az intézmény mind a mai napig az egyik legszínvonalasabb magyar középiskola, ahová a megye minden magyarlakta járásából érkeznek tehetséges gyerekek, hisz az itt végzettek döntő többsége a felsőoktatásban tanul tovább.

Öt hónap a föld alatt

2008/03/30 - (Moszkva) - Oroszországban a világvége-szekta tagjai közül néhányan már elhagyták földalatti barlangjukat, ahol öt hónapja éltek. A hét asszony a földbarlangot a Volga-menti Penzában péntek este hagyta el, mivel a magas talajvíz miatt nem tudtak már ott maradni. 28 ember, köztük gyermekek is, még a barlangban van - adja tudtul az interfax-religion hírügynökség.

Polgármester asszony kontra leánykollégium

2008/03/29 - avagy veszélyben a Nagyberegi Reormátus Líceum... Kárpátalján a szovjethatalom összeomlását követően, 1993-ban elsőként Nagyberegen nyílott egyházi, református líceum. Az intézmény mind a mai napig az egyik legszínvonalasabb magyar középiskola, ahová a megye minden magyarlakta járásából érkeznek tehetséges gyerekek, hisz az itt végzettek döntő többsége a felsőoktatásban tanul tovább.

Legközelebb 2160-ban lesz ilyen korai húsvét

2008/03/26 - (Wuppertal) - Ebben az évben a világkeresztyénség olyan korán ünnepli húsvétot, mint 51 évvel ezelőtt, s majd 2160-ban ismét.

Beszélgetés Héder János ungvári lelkésszel, a Kárpátaljai Református Egyház lelkészi főjegyzőjével

2008/03/25 - - Az egyik legnagyobb elkötelezettséget követelő hivatás az öné. Ketté lehet választani a lelkészt és a magánembert? - Nagy baj van ott, ahol elválik a lelkész életében a foglalkozása és a mindennapi élete. Lelkész csak az legyen, aki teljesen rászánta az életét erre a hivatásra és képes áldozatot hozni érte. Tény, hogy amikor az ember elindul ezen az úton, még nem tudja, igazából mit vállal és mivel jár ez a családja számára. Egész más az elmélet és a gyakorlat. Mert a lelkésznek nincs egy szabad vasárnapja, egy ünnepe, hisz szolgálatban tölti el. Feleségem és a gyerekek eleinte gyakran szememre vetették, hogy kevés időt töltök velük. A pap gyermekével szemben nagyobbak az elvárások, így jelen kell lennie az istentiszteleteken, ismernie kell a Szentírást, szépen kell viselkednie stb. Szóval más, ha valaki szolgálattevőként lesz az Isten embere, mint ha valaki a hétköznapokban. De én is ember vagyok és sok hibám van, ezért próbálok ellenük harcolni. Elég hirtelen, lobbanékony vagyok, de pillanatok alatt meg is nyugszom. Talán mert viski vagyok, nem tudom...

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése