Sajtóhírek

Hívő gyógyító – gyógyító örömhírmondó

2008/04/15 - Beszélgetés dr. Vackó László orvossal, gondnokkal Hivatás és kereszténység – sokan úgy vélik, e két dolog nem egyeztethető össze. Meg vannak, akik egyszerűen nem vállalják fel nyíltan hitüket. Persze vannak kivételek, vannak, akik példát mutatnak mindannyiunknak tiszta hitből, elhivatottságból, emberségből. Dr. Vackó László közéjük tartozik. Ő a munkácsi Keresztény Klinika belgyógyásza, s egyben a Munkácsi Református Gyülekezet gondnoka is. Aki mosollyal, jó szóval gyógyít a gyülekezetben, s elismert orvosként bátran hirdeti, ahol csak tudja az evangéliumot... Ezúttal őt kértük: valljon életéről, hitéről, beszéljen arról, hogyan egyeztethető össze a realitások talajára épülő munka, hivatás és a vallás, vagy inkább keresztyénség, a hit… – Vackó László – orvos és gyülekezeti gondnok, nem mellesleg a Kárpátaljai Református Egyház zsinatának tagja… Mindig ennyire egybefolyt életében ez a kettő: hivatás és hit? – Valaha nagyon messze álltam én is a keresztyénségtől. Az agyammal értettem, hogy van Isten, de a szívemben ez nagyon sokáig nem volt így. Engem az Úr valamikor 30 évesen szólított meg. Ez nem egy robbanó megszólítás volt, ami úgy érintett, mint Pál apostolt a damaszkuszi úton. Engem lassan vezetett, fogta a kezemet, és haladtunk előre. De akkor én még nem tudtam, hogy Ő vezetett. 1993-ban már hívő ember voltam, amikor megalakult Kárpátalján a Keresztény Orvosok Egyesülete. Harmincöten jöttünk össze, s ez megdöbbentő magas szám volt akkor, amikor épphogy csak bomladozott a szovjet hatalom, amikor még nem igazán hirdethettük újságokban szándékunkat. De akkor is meggyőződtünk: minden az Úr kezében van. – Miért gondolták úgy, hogy fontos nyíltan megvallani hitüket? Miben tudnak többet adni a keresztyén orvosok? – Gyönyörű magyar szavunk van: egészség. Ez azt jelenti, hogy testünk-lelkünk egészséges. Valamikor a ’90-es években, felkeresett bennünket egy holland, református hátterű amerikai orvosok szervezete (Lukács Szövetség), melynek az volt a hivatása, hogy az orvosi szolgálaton keresztül próbálja vinni az örömhírt az emberekhez. Kerestük a megoldásokat. A munkácsi gyülekezetben már ’94-től rendeltünk néhány kollégámmal: egy fülhallgató, egy vérnyomásmérő és egy toll volt a felszereltségünk, mégis sokan jöttek magánrendeléseinkre. Valószínűleg tetszett Istennek ez a kezdeményezés, mert ’98-ban megint elküldte hozzánk a Lukács Szövetséget, akiktől olyan támogatási lehetőséget kaptunk, amibe érdemes volt akkor belekezdeni. Sokat imádkoztunk a keresztény egészségügyi központ megalakulásáért, s az Úr azt az igét adta nekünk, hogy amelyik ajtót Én megnyitom, azt soha, senki be nem zárja… Akkor megértettük, hogy az ajtó nyitva van előttünk… Arra törekszünk, hogy az egészségügyet eszközként használjuk – mint ahogy Isten minket használ erre a célra –, hogy közelebb vigyük az evangéliumot ahhoz, aki még nem fogadta el. A betegek bajaikkal mennek el az orvoshoz, akinek olyan dolgokat is feltárnak, amit másnak nem, sokszor még a legközelebbi hozzátartozónak sem. Persze, ez bizonyos kötelezettséggel jár, mint a titoktartás, de az ember megnyílik. És a nyitott ember olyan, mint a felszántott talaj: lehet bele magot vetni. És ez lenne a mi feladatunk. – Miközben gyógyít, hirdeti az örömüzenetet is. Nem szoktak a betegek rácsodálkozni erre? – Sok ember megkérdezi, amikor el kezdünk Istenről beszélni, hogy doktor úr, és maga hisz ebben? Persze, hogy hiszek. Ha nem hinném, akkor nem mondanám. Sőt hiszem, hogy nem én gyógyítom meg a beteget... Van egy kép a rendelőmben, mely Jézus egyik gyógyítását ábrázolja. Amikor a négy barát leengedi a hordágyon lévő beteget, és Jézus meggyógyítja. Rámutatok a képre: ott van a beteg mellett az orvosa, és engem nem látni a képen. Az orvosok ott vannak a háztetőn, arctalanul, névtelenül. Mi vagyunk azok, akik a beteget elhozzák Jézushoz. A mi dolgunk közelebb vinni a beteget Jézushoz, mert Ő meg tudja gyógyítani, mi csak közelebb tudjuk vinni. A gyógyszerek pedig azok a kötelek, amelyek segítenek ebben a tevékenységünkben… – Valóban sikerül Istenhez vezetni így az embereket? – Hiszem, hogy sokan elgondolkodnak ezen, bár statisztikai adatokkal ezt nem tudjuk bizonyítani. Nem tudjuk felmérni, hogy hazamenve hány ember vette elő a Bibliáját. (Ha nincs neki, s úgy érzi, szüksége van rá, akár a klinikáról elvihet egyet!) A mi dolgunk a vetés, nem az aratás. Persze csak akkor lesz hitele az én szavamnak, ha először bebizonyítom, hogy elég jó orvos vagyok, hogy tudok segíteni az ő szervi baján. Így lehet hitelem nála. S akkor meghallgatja, és lehet meg is hallja, amit a kezelés mellé elmondok neki Istenről, a Megváltóról, ha átadom az örömhírt… Bár statisztikával nem lehet alátámasztani, de ha logikusan gondolkodunk rájövünk: a keresztyén orvos olykor több emberhez juttatatja el az evangéliumot, mint a lelkipásztor. Mert például egy gyülekezetben van 1000–2000 ember, kiknek egynegyede jár templomba, egy lelkész ezzel a közösséggel tud foglalkozni. Hozzám évente több ezer ember jön el, nyolc év alatt kb. 70 ezren keresték fel legalább egyszer a központot. Ha azt is figyelembe vesszük, hogy általában mindenkit kísér valaki, akkor ez lassan már egy félmillió ember. Nagyon gyakran, amit Istenről mondok, nem a betegnek mondom, hanem annak, aki ott ül mellette, mint kísérő. Ha ezt elmondom többször, több ezerszer, tízezerszer – hintem a magot. A beteg ember a kereszténység kérdéseire is fogékonyabb, elgondolkodik azon, hogy mégis van egy olyan erő, amely képes csodákat tenni. És a mi hivatásunkban igenis vannak csodák. Ezt kimerem mondani húszéves praxis után. 2000 évvel ezelőtt ezekre mindenki felkapta a fejét, most itt történnek meg mellettünk, de nem vesszük észre őket. Mindenre magyarázatot keresünk, még a megmagyarázhatatlanokra is. Amit Isten ad, csak el kell fogadnunk, meg kell látnunk. Az is csoda, hogy még mindig létezünk, és nagyon sok ember megkeres bennünket. – A klinikán minden orvos keresztyén? – Sajnos nem tudtunk annyi keresztény orvost, jó szakembert, pláne magyarul beszélőt, találni, amennyire a klinika működtetéséhez szükség lenne, de minden munkatársunk kiváló szakember és tiszta, becsületes ember. Viszont a központ mentalitásához tartozik, hogy másképp viszonyuljunk a beteghez. A szeretetet meg kell élni. Igyekszünk úgy viszonyulni ehhez a kérdéshez, hogy egy testvérem jött be, nem pedig egy idegen, akit most látok először, s aki ugyanolyan Isten teremtménye, mint én vagyok, akit Ő ugyanúgy szeret, mint engem, csak lehet, az aki előttem ül, még nem tudja. Ebben is segíteni próbálok… – Mindenki nyitott ezekre a beszélgetésekre? – Még senki sem utasította vissza. Persze nem mindig az első alkalommal beszélek Istenről, hanem mikor már jobban van, akit kezelek. Ha valaki beteg, nagyon gyakran tapasztalom, hogy magába zárkózik, és csak a betegségre tud koncentrálni. A sátánnak ez nagyon kezére játszik, mert ő azt akarja, hogy megzavarodjunk. – Említette, nem csak keresztyén orvosok dolgoznak a klinikán… – Mi úgy viszonyulunk ehhez a kérdéshez, hogy Isten ezeket az embereket is ránk bízta valamiért. Nem rejtjük el a kereszténységünket, épp fordítva: minden nagyobb gyűlésünket imával kezdjük. Bizakodunk abban, hogy Isten őket is formálni tudja, ha nem is most, de megmozdul valami az ő lelkükben is. Ezért imádkozunk hetente, naponta. – A gyógykezelés nem mindig végződik happy and-del... Hogyan lehet feldolgozni a kilátástalan helyzeteket? – Sokszor sikerül meggyógyítani a beteget, és akkor nagyon hálásak vagyunk. De betegeink többsége krónikus beteg, kiknek betegsége évekre szól, vagy meg sem gyógyítható, de együtt lehet vele élni. Gyakran hívő emberek kérdezik meg tőlem: „Miért engedi Isten, hogy ilyen beteg legyek? Miért nem gyógyít meg, hiszen imádkozom hozzá?” Nekem nincs válaszom erre, viszont Pál apostolnak van – a Szentírásban egyébként mindig találunk mindenre feleletet, Pál apostolnak is volt egészségügyi problémája, és ő is könyörgött az Úrhoz: ha lehetséges, távolítsa el a tövist. Az Úr válaszolt. És ez a válasz minden ilyen kérdésre, hogy elég neked az Én kegyelmem. És nem vette el ezt a betegséget. Ettől Pál kevesebb lett? Nem. Isten választott edénye volt, akit megszólított, és beszélt hozzá. És tövissel, a beteggel együtt volt az Úrnak fontos embere. Néha a betegséget el kell hordozni, és ha Isten megengedte, célja van vele, ahogy mindennel. Lehet, azért engedte meg, hogy buzgóbban imádkozzunk hozzá, gyakrabban lássuk azokat a bűnöket, melyek fölött elcsúszunk. – Egy keresztény orvos hogyan tudja feldolgozni a tévedéseit? – Csak az ima segítségével: Uram, én a Te kezedbe teszem a tudásomat. Tőled várok támogatást, de mivel tévedek, és Te ezt valamiért megengedted, próbálok okulni belőle. Nehéz feldolgozni a kudarcot… Imával nagyon sok mindent meg lehet oldani. Amikor az ember nagyon zaklatott, akkor nem tudja mással megnyugtatni magát. Önmagadat meg kell győznöd arról, hogy Isten erre a helyre állított, és te ott megpróbálsz maximálisan helytállni. – Nagyon sok hozzátartozó – és valószínűleg orvos is – dilemmázik: közölje-e a beteggel a halálos diagnózist? – Egy mélyen hívő keresztény embernek én bármikor elmondanám. Az ember akkor tud számolni azzal, hogy van még egy kegyelmi idő, amíg elrendezheti dolgait Istennel, tartozásait az emberekkel. Ha nem mondjuk, lehet, abban bízik, hogy meg tudjuk gyógyítani. Erősebben bízik a mi lehetőségeinkben, mint amilyenek azok, és esetleg elkésik.... De van olyan ember is, aki ha kilátástalannak látja a helyzetét, képes butaságokra, beleértve az öngyilkosságot is. Talán ilyenkor jobb hallgatni. De a halálról igenis beszélni kell az orvosoknak, és minden embernek, aki keresztény, mert nem szabad tőle félni. A halál nem valami olyasmi, amitől rettegnünk kell. Ez inkább egy olyan ajtó, amin át kell mennünk, mert ez a bűnnek a zsoldja. De ha bízom abban, hogy az ajtó mögött nem egy sötét szoba vár rám, hanem egy világos tér, egy fényes, napfényes csoda, akkor én bátran átlépek a sötét ajtón, hogy kilépjek a világosságra. Ha ezt így látja a keresztény ember, akkor már nem fél attól, hogy mi vár rá. És nem azt kéri, hogy Isten tolja el még a halált, hanem azt, hogy adjon bátorságot és erőt átmenni ezen az ajtón. Imádkozzunk azért, hogy minél több keresztyén orvos végezze áldozatos munkáját, akik fizikai gyógyításunk mellett lelki épülésünkért is tenni akarnak. marton–soós

Két orosz szektatag már meghalt

2008/04/12 - (Moszkva) - Az orosz végidői szekta két tagja a földalatti barlangban elhunyt - jelenti a Kommerszant napilap. Az egyik asszony a jelentés szerint rákban hunyt el, a másik valószínűleg a szigorú böjtölés következtében. A magát igazi orosz ortodox egyháznak nevező szekta múlt év novemberében egy Pensa régióhoz tartozó barlangba vonult, hogy ott várják be a megígért világvégét. Vízbetörés miatt többségük még márciusban elhagyta a földalatti tartózkodási helyüket. Hivatalos közlés szerint még 11 személy tartózkodik a barlangban. (Jesus.de, 2008-04-11 - békefy) www.reformatus.hu  

Gyógyítás szeretettel

2008/04/09 - A munkácsi Keresztény Egészségügyi Központ immár néhány hét híján nyolc éve fogadja betegeit. A Lukács Szövetség elnevezésű amerikai keresztény orvosi szervezet és kárpátaljai református orvosok egy csoportjának kezdeményezése példaértékűnek bizonyult az egész régióban, s mára szinte nélkülözhetetlenné vált.

Hallgassatok Istenre karrieretek építése előtt!

2008/04/09 - (London) - Öt találkozóból, ülésből álló kurzust indít az Angol Egyház 13-18 év közötti fiatalok részére arról a témáról, hogy Istent is kérdezzék meg pályaválasztásuk, karrierépítésük előtt. Sok gyülekezet és ifjúsági szervezet Angliában már a most következő vasárnap meghirdeti a kurzust. A legnagyobb kérdést fejtegetik az egyes egységek, ezek az élet fontosságára hívja fel a figyelmet. Ezt különböző gyakorlatokkal, játékokkal, bibliai példákkal és előre nyomtatott imákkal hozza közelebb a fiatalokhoz. Az egyenként 90 perces ülések, megbeszélések iránti érdeklődés nagy, az internetes web-lapok is bekapcsolódnak a szolgáltatásba. Az egyes egységek témaköre: 1) Ajándékaink: megtaláltad az X-tényezőt életedben? 2) Hívás-hivatás-hivatásod Illés, Sámuel példája alapján 3) Szolgálatok - hogyan fedezzem fel azokat? 4) Az élet megszerzése, illetve elvesztése Lukács evangéliuma alapján 5) Megtalálom magamat - akció, reflektálás, idő. (christiantoday.com, 2008-04-08 - békefy) www.reformatus.hu

A Dalai Láma Gorbacsovhoz fordul

2008/04/09 - A tibeti konfliktus kapcsán a Dalai Láma az utolsó szovjet állam-, és pártvezető, Mihail Gorbacsov segítségét kérte. A felkérésre Gorbacsov így reagált: "Véleményem szerint a párbeszédhez megtalálhatjuk az alapot". A gazeta.ru internetes orosz újságban a volt orosz vezető kijelentette azt is, hogy minden átgondolatlan lépést kerülni kell a konfliktus kapcsán. Ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a Dalai Láma Tibet vallási vezetőjeként nem vonta soha kétségbe Kína egységét. A 77 éves reformpolitikus véleménye szerint a konfliktust békésen, az egységes államszemlélet alapján meg lehet oldani. (Jesus.de, 2008-04-08 - békefy)

Hatvan év után a cseh egyházak visszakapják javaikat

2008/04/09 - (Prága) - A cseh kormány hozzájárult, hogy az egyházak visszakapják tulajdonaikat. A döntés szerint az egyházak a kommunista állam által elvett tulajdonaiknak egyharmadát kapják meg. A fennmaradó kétharmadnyi részre pénzügyi ellentételezést helyeztek kilátásba, amit 60 éven át fizet az állam az egyházaknak. Ez mintegy 10 milliárd eurot tesz ki. Ennek ellenében a cseh állam hamarosan beszünteti az egyházi alkalmazottak állami fizetésének a folyósítását. Az egyházak a döntés következtében 20 000 hektár földterülethez, 65 000 hektár erdőhöz, valamint 3 000 épülethez jutnak. Vaclav Jehlicka kultuszminiszter szerint ez a döntés mind az egyházaknak, mind az államnak kedvező. (livenet.ch, 2008-04-08 - békefy-röhrig klaudia) www.reformatus.hu  

Az ország lelke és az egyház

2008/04/09 -  Ha a vallást és az egyházakat a demokrácia régi országaiban is rendre támadják, nincs mit csodálkoznunk azokon az állapotokon, amiket a volt kommunista országokban tapasztalhatunk - mondta Orbán Viktor magyar egyházi vezetők előtt. Hét éve annak, hogy az Országgyűlés egykori felsőházában, "A vidék lelke az egyház" című, hasonló jellegű tanácskozáson találkoztak egymással a magyar történelmi egyház vezetői. A Polgári Magyarországért Alapítvány által szerdára szervezett konferenciának ezúttal "Az ország lelke és az egyház" volt a címe. A megnyitó beszédet Orbán Viktor tartotta.  

Christival Brémában

2008/04/07 - 2008. április 30-május 4-ig (szerdától szombatig) Brémában lesz egy több ezer fős ifjúsági találkozó, fergeteges fesztiválprogramokkal, komoly témákat is érintő választható szemináriumokkal, színes igehirdetésekkel, sok zenével, játékkal, kreativitással. A találkozó jelmondata: Jesus bewegt (=Jézus megindít, lendületet, belső tüzet ad). További információt magyarul röviden a http://www.kie.hu honlapon találsz, a találkozó hivatalos honlapja németül és angolul: http://www.christival.de Ha KIE-sekkel együtt szeretnél rajta részt venni, akkor írj: kie@kie.hu címre. Helyszín: Brémában Dátum: 2008.05.24

Napi ige e-mailben

2008/04/07 - Szeretettel ajánljuk az érdeklődők figyelmébe a www.lev-lista.hu oldalon található Napi igés szolgálatunkat. Néhány lelkipásztor fáradozik azon, hogy emailben naponta egy igét röviden magyarázzon, valamint minden napra egy bölcs gondolatot is eljuttasson a feliratkozottaknak! Ha szeretne naponta a lelki tápláléknak ezzel a formájával feltöltekezni, akkor a fenti weboldalon a listanévhez írja be a következőt: napiigésgondolat, majd a keres kifejezésre kattintva feliratkozhat. Áldott töltekezést kívánunk!  www.lev-lista.hu

Cacau Isten szeretetéről

2008/04/07 - (Stuttgart) - A stuttgarti bajnokcsapat brazil sztárja, Cacau nem csak a focicsapatnak aktív tagja, hanem egy stuttgarti keresztyén gyülekezetnek is. Az evangéliumi hitű focista egy ottani nemzetközi brazil gyülekezethez tarozik, ahol ifjúsági csoportot is vezet. Legutóbb 450 hallgatója volt az egyik gyülekezetben tartott beszámolón és bizonyságtételén, amire egy másik szabadkeresztyén gyülekezetben április 21-én ismételten sor kerül. Arról beszélt, hogyan jutott el a sao paulo-i szegénynegyedtől Jézus Krisztusig. Istenkapcsolatát a legfontosabb kapcsolatnak nevezte életében. "Azt érzem, Isten akkor is szeret, amikor piros lapot kapok" - mondta humorosan. Prédikációiban Jézus Krisztushoz hívja hallgatóságát, s kéri őket, jussanak el a személyes istenkapcsolatig, ami igazi és új értelmet ad életüknek. Minden alkalommal siet megjegyezni: karrierje után lelkész szeretne lenni. (idea.de, 2008-04-06 - békefy) www.reformatus.hu  

Indonézia: három év alatt száztíz templomot zártak be

2008/04/07 - Az indonéz szigetvilágban a 220 milliós lakosságnak 86,1 %-a muzulmán, 5,7 %-a protestáns, 3 %-a katolikus, 1,8 %-a hindu. Az elmúlt években ennek ellenére a muszlim többségű kormány 110 templomot záratott be radikális muzulmánok követelésére. Jelenleg 1 025 keresztyén templom áll még és funkcionál a szigetországban. Ezek főként a következő szigeteken találhatók: Nyugat-Jáva, Dél-Szulavézi, Bengkulu. (christianpost, 2008-04-06 - békefy) www.reformatus.hu

Pakisztán: képviselő a vallásszabadságért

2008/04/07 - (Iszlamabad) - Egy keresztyén parlamenti képviselő a túlnyomóan muzulmán többségű országban a vallási kisebbségekkel szembeni egyenlő bánásmódot követelte: "Modern és demokratikus Pakisztánt szeretnénk, ahol minden polgárnak biztosítva van az egyenlő bánásmód". Shabaz Bhatti, a Pakisztáni Kisebbségi Szövetség elnöke erről a pakisztáni parlament legutóbbi ülésén szólt. Hozzátette: ő és mások gyakran érzik magukat hazájukban másodrangú állampolgárnak. Az ország 156 millió lakosából 95 % a muzulmán, 3 % a keresztyén, 1,8 % a hindu. Bhatti azt is kérte, hogy törvényesen ismerjék el a vallási kisebbségek ünnepeit és tartsák tiszteletben jogaikat arra, hogy ezeket megtarthassák. 1986 óta Pakisztánban érvényben van az ún. blaszfémia-törvény, ami szerint az iszlám megsértéséért halálbüntetés jár. Emberjogi szervezetek gyakran szóvá teszik, hogy keresztyének ellen gyakran hamis vád alapján indul eljárás az ázsiai országban. (RV.de, 2008-04-06 - békefy) www.reformatus.hu  

India: vallásváltozást tiltó törvény

2008/04/01 -   Kétévi parlamenti vita után a nyugat-indiai államban jóváhagytak egy új törvényt, amely tiltja a más hitre térést. Varkey Vithayathil bíboros, az indiai püspöki konferencia elnöke az Asianews hírügynökségnek adott nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy ez a törvény a nemzet kultúrája elleni sértés. Indiát úgy ismerik a világon, mint a tolerancia és a béke országát, azonban most sötét időszakot él át. Ez a törvény, amelyet fundamentalista erők kényszerítettek ki, teljesen hiábavaló és csak bizalmatlanságot, valamint intoleranciát eredményez a társadalomban. Ezek a törvények, amelyekről azt állítják, hogy a vallásszabadságot kívánják védelmezni, valójában alkotmányellenesek - mutatott rá a bíboros. Az alkotmány ugyanis biztosítja minden állampolgár számára a szabadságot saját vallása gyakorlására, megvallására és másokkal való megismertetésére. A múlt héten elfogadott törvény megtiltja azokat az áttéréseket, amelyek "erőszak, kényszer vagy megtévesztés" eredményei. Azokat, akik ezt gyakorolják öt éves börtönbüntetésre és kb. 800 eurónak megfelelő pénzbírságra ítélik. Keresztényként nem mellőzhetjük az evangélium hirdetésének nagyszerűségét - tette hozzá az indiai püspöki konferencia elnöke. Meg lehet-e gátolni, hogy a világ megismerje Krisztus halál és bűn felett aratott győzelmének szépségét? - vetette fel a kérdést. Majd kijelentette, hogy az indiai keresztények senkit nem térítenek meg kényszerrel, de mindenkivel szeretnék megismertetni a Megváltó igazságát. A Rajasthanban jóváhagyott vallásváltoztatás ellenes törvénnyel hatra emelkedett azoknak az indiai szövetségi államoknak a száma, amelyek a büntetőjogban törvénnyel sújtják a más hitre való áttérést. (RV.de, hu - 2008-04-01 - békefy) www.reformatus.hu  

Bibliafordítások 2454 nyelven

2008/03/31 - A Biblia teljes változatát és bizonyos részeit már 2454 nyelvre leforditották - a teljes Biblia már 438 nyelven áll rendelkezésre a Bibliatársulatok Világszövetsége legfrissebb adatai szerint. A legtöbb bibliaforditás az afrikai kontinensen történik, ezek száma jelenleg 703, tízzel több az előző évinél. Ugyanakkor a társulat arra is rámutat, hogy a földön beszélt 6 900 nyelvből mindössze 438-on található teljes fordítás, az Újszövetség 1 168 nyelven olvasható. Jóllehet a világon a népességnek 95%-a valamilyen nyelven hozzá tud férni a Bibliához, de az egészen más, ha mindenki anyanyelvén tudja olvasni és értelmezni Isten Igéjét. (livenet.ch, 2008-04-01- békefy) www.reformatus.hu  

Kárpátaljai kérés a kunhegyesiektől

2008/03/31 - A Beregszásztól nyugatra fekvő Jánosi gyülekezete segítségért fordult a Kunhegyesi Református Egyházközséghez templomuk felújítása érdekében. 2006 októberében a kunhegyesi és három határon túli - vajdasági, erdélyi és kárpátaljai - magyar egyházközség lelkészei együttműködési megállapodást írtak alá. Azóta többször is találkozókra, cserelátogatásokra került sor. Így aztán mikor a jánosi templom tetőszerkezetének felújítása elodázhatatlanná vált, természetes volt a presbitérium számára, hogy a kunhegyesi testvérgyülekezethez fordulnak. A kunhegyesi lelkész, Nagy Kálmán a hírt továbbította a testvérgyülekezeteknek is. A felhívás nem volt hiábavaló. Az erdélyi Székelykeresztúr gyülekezetének tagjai 75.000 Ft-ot, a vajdasági Bácsfeketehegy gyülekezete 125.000 Ft gyűjtött s juttatott el Kunhegyesre. Március 30-án a kunhegyesi református templomban Pocsai Vince jánosi lelkész igehirdetése után került sor az adományok átadására. Szabó András polgármester a helyi képviselő-testület nevében 50.000 Ft-ot adott át. Ezzel együtt a kunhegyesiek adománya 235.000 Ft lett. Pocsai Vince meghatottan mondott köszönetet, s meghívta a gyülekezetek képviselőit az őszi hálaadó istentiszteletre. Forrás: www.reformatus.hu  

Ukrajna 9 napra "szabadságra megy"

2008/03/31 - A hatályos kormányrendelet értelmében Ukrajna április 26-tól május 4-ig bezárólag hivatalosan is szabadságra megy. Mivel a pravoszláv és az ukrán görög-katolikus naptár szerinti Húsvét közvetlenül megelőzi a kétnapos május 1-i ünnepet, a miniszteri kabinet vonatkozó rendeletében azt javasolja a munkaadóknak, hogy a közbeeső munkanapok átcsoportosításával az április 26-ára eső szabad szombattól május 4-ig bezárólag biztosítsanak szabadnapokat az alkalmazottaiknak. Mivel az ortodox húsvét április 27-28-ára esik, s az úgynevezett, kétnapos Munka Ünnepe ezt követően két nappal veszi kezdetét, az ukrán kormány azt ajánlja, hogy a 29-i munkanapot május 17-re, a 30-it pedig május 31-re ütemezzék át. Ezáltal az ország lakossága kilenc napon keresztül pihenheti ki a hétköznapok fáradalmait. A vonatkozó kormányrendelet nem érinti az Ukrán Nyugdíjalapot, az Állami Postát, az Államkincstárat és a bankintézményeket. P.I. Forrás: http://www.karpatinfo.net/

Mennyibe kerül az útlevél?

2008/03/31 - Még Viktor Csepak vezérőrnagy, a BM Kárpátalja Megyei Főosztályának vezetője sem fogalmazott egyértelműen arról, hogy az illetékes okmányirodák mennyit is kérhetnek el egy útlevél kiállításáért.

A világvége elmarad

2008/03/31 - Egyenlőre Penza mellett folytatódnak a tárgyalások a világvégét barlangban váró szektásokkal: a még bent lévők közül többen ki akarnak jönni, de az új vezér, Vitalij Nyedogon egyelőre nem engedi őket.

Több, mint egy éve vagyunk az Európai Unió tagja...

2008/03/30 - Beszélgetés Csűry Istvánnal, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület helyettes püspökével Több, mint egy éve vagyunk az Európai Unió tagja. Hozott-e ez pozitív változást az egyházak életében? - Az Európai Unió sokkal nagyobb elvárásokat fogalmazott meg, mint amit kínálni tudott. Nem mondhatom, hogy egyházi szempontból az ország uniós tagsága előrelépés volna. Talán a túlzott elvárások miatt van olyan érzése az embernek, hogy az Unió alig hozott jó változást az életünkben. Azt szerettünk volna, ha az Európai Unióba való belépés előtt rendeződnek saját dolgaink: az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatása, illetve az egyház megkapja az őt megillető státusát. Nem így történt. Ha a német vagy holland gyülekezetek példáját veszem alapul, ahol az egyház önfenntartó, nálunk teljesen más a helyzet. Sok gyülekezetünk anyagi gondokkal küszködik: vannak olyan egyházközségek, ahol a lelkész fenntartása is kérdéses. Amelyik gyülekezetnek műemléktemploma is van, egyre nehezebben tudja az ezzel járó költségeket fedezni. Úgy tűnik, ezekre a gondjainkra az uniós környezet nem kínál megoldást.

Polgármesterasszony kontra leánykollégium

2008/03/30 - Kárpátalján a szovjethatalom összeomlását követően, 1993-ban elsőként Nagyberegen nyílott egyházi, református líceum. Az intézmény mind a mai napig az egyik legszínvonalasabb magyar középiskola, ahová a megye minden magyarlakta járásából érkeznek tehetséges gyerekek, hisz az itt végzettek döntő többsége a felsőoktatásban tanul tovább.

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése