SZAVALÓ- és ÉNEKVERSENY VALAMINT RAJZ- és FOTÓPÁLYÁZATI FELHÍVÁS IDŐPONTVÁLTOZÁS!!!

2023. Oct 09., szerző: Adminisztrátor

A Kárpátaljai Református Egyházkerület Tanügyi Bizottsága idén újra meghirdeti a szavaló és ének versenyt a gyülekezeteinkben hitoktatásban részesülő gyermekek számára.

Szeretettel várjuk azoknak a gyerekeknek a jelentkezését, akik
versmondásban vagy éneklésben szeretnék megmutatni tehetségüket.

A szemlék helyszíne: a Péterfalvai Református Líceum.

A korábban meghirdetett időpont azonban az őszi iskolai szünet miatt sokaknak nem felelt meg, ezért a Tanügyi Bizottság úgy döntött, hogy egy másik időpontot tűz ki, mégpedig 2023. DECEMBER 2-át. Reméljük, hogy így senki nem lesz akadályoztatva a felkészülésben és a részvételben.

A szemlék helyszíne változatlanul: a Péterfalvai Református Líceum.

Időpontja: 2023. december 2. (szombat) délelőtt 10.00 órai kezdettel.

Jelentkezési határidő: 2023. november 11.

Kérjük, hogy mind a szavaló, mind az énekversenyre az alábbi e-mail címen jelentkezzenek: menyhartistvan87@gmail.com(Menyhárt István – tanügyi bizottság) A jelentkezésénél ne felejtsék el feltüntetni a jelentkező korosztályát valamint a gyülekezetének a nevét és természetesen, hogy melyik műfajban jelentkezik a tanuló.

A versenyek idén egy fordulóban kerülnek megrendezésre mind a három egyházmegye számára a fent megnevezett intézményben,a következő korcsoportok szerint: 2-3. osztály, 4-5. osztály, 6-7. osztály, 8-9. osztály. A szavalóversenyen egy kötelező verset és egy szabadon választottat kell elmondani.  A kötelező versek külön mellékletben lesznek ismertetve. Megkérjük a hitoktatókat, hogy a szabadon választott verseket 3 fénymásolt példányban hozzák magukkal a versenyre.

Az énekversenyen két éneket kell énekelni minden indulónak. Ebből az egyik kötelező a második pedig szabadon választott ének. Mindkét éneknek az első és a második versszakát kell elénekelni. Minden korcsoport számára a szabadon választott éneket vagy a „Jertek énekeljünk!” gyermekénekeskönyvből vagy a Magyar Református Énekeskönyvből kell választani. A kötelező énekek a Magyar Református Énekeskönyvből a következők:

2-3. osztály: Itt van Isten köztünk… (153. Dicséret 1-2. versszaka)

4-5. osztály: Jöjj, mondjunk hála szót… (412. Dicséret 1-2. versszaka)

6-7. osztály: Áldjad, én lelkem, a dicsőség erős királyát… (348. Dicséret 1-2. versszaka)

8-9. osztály: Adjatok hálát az Istennek… (105. Zsoltár 1-2. versszaka)

 

Mindezek mellett szeretnénk meghirdetni egy rajz(ceruzarajz, festmény stb.)és fotó pályázatot is. 2-3. osztályos és 4-5. osztályos kategóriában rajzpályázat, 6-7. osztályos illetve 8-9. osztályos kategóriában fotópályázat formájában várjuk a gyermekek pályaműveit.

A rajz- és fotópályázat témája: 100 éves a Kárpátaljai Református Egyházkerület. Kíváncsian várjuk, hogy az ifjú művészek milyennek látják 100 éves kárpátaljai egyházi örökségünket, gyülekezeteinket, templomainkat. Kérjük, hogy a rajzos pályaművekre írják rá a készítő nevét, gyülekezetét és korosztályát. A fotókat digitális módon kérjük felcímkézni ugyancsak a készítő nevével, gyülekezetével és a korosztálya megjelölésével.

A fotó pályamunkákat digitálisan, a rajz pályázatokat pedig scannelve kérjük, legkésőbb, 2023. október 27-ig elküldeni az alábbi e-mail címre: menyhartistvan87@gmail.com (Menyhárt István részére) eljuttatni. A beérkezett rajzokat és fotókat az október 29-én tartott EMLÉKZSINATON szeretnénk kiállítani a Beregszászi Református Templomban.

Mind a fotó és rajz pályázat nyerteseit jutalomban részesítjük!

Kérünk minden Kedves Hitoktatót, hogy bátorítsa és buzdítsa a gyülekezetében lévő, a fent említett területeken jeleskedő tanulókat az aktív részvételre. Minden jelentkezőt szeretettel várunk és egyben eredményes felkészülést kívánunk!

Tisztelettel: Menyhárt István

 

Kérjük, hogy mind a szavaló, mind az énekversenyre az alábbi e-mail címen jelentkezzenek:
menyhartistvan87@gmail.com (Menyhárt István – tanügyi bizottság) A jelentkezésénél ne felejtsék el feltüntetni a jelentkező korosztályát valamint a gyülekezetének a nevét és
természetesen, hogy melyik műfajban jelentkezik a tanuló. A versenyek idén egy fordulóban kerülnek megrendezésre mind a három egyházmegye
számára a fent megnevezett intézményben, a következő korcsoportok szerint: 2-3. osztály, 4-
5. osztály, 6-7. osztály, 8-9. osztály. A szavalóversenyen egy kötelező verset és egy szabadon választottat kell elmondani. A kötelező versek külön mellékletben lesznek ismertetve.
Megkérjük a hitoktatókat, hogy a szabadon választott verseket 3 fénymásolt példányban
hozzák magukkal a versenyre. Az énekversenyen két éneket kell énekelni minden indulónak. Ebből az egyik kötelező a
második pedig szabadon választott ének. Mindkét éneknek az első és a második versszakát
kell elénekelni. Minden korcsoport számára a szabadon választott éneket vagy a „Jertek
énekeljünk!” gyermekénekeskönyvből vagy a Magyar Református Énekeskönyvből kell
választani. A kötelező énekek a Magyar Református Énekeskönyvből a következők:
2-3. osztály: Itt van Isten köztünk… (153. Dicséret 1-2. versszaka)
4-5. osztály: Jöjj, mondjunk hála szót… (412. Dicséret 1-2. versszaka)
6-7. osztály: Áldjad, én lelkem, a dicsőség erős királyát… (348. Dicséret 1-2. versszaka)
8-9. osztály: Adjatok hálát az Istennek… (105. Zsoltár 1-2. versszaka)

8 – 9. osztály

Túrmezei Erzsébet

A MAGYAR FA

 

Ha egy fára ragyog a nap fénye,

hogyne lenne életre reménye!

Meleg a fény, fakad a rügy tőle,

zöld levélke bújik ki belőle.

Sok kis virág, fehér kelyhű, tiszta.

A kék égre úgy mosolyog vissza.

S ha lehullik mindenik virága,

gyümölcsöktől hajlik a fa ága:

Ha egy fára ragyog a nap fénye,

hogyne lenne életre reménye!

 

Mért látom hát kopáran a fámat,

az én szegény, szomorú hazámat?

Hiszen Isten kegyelmének napja

sugarát rá bőséggel hullatja.

Mért mered hát csupaszon az ága?

Miért nem fakad rügye és virága?

 

Kis rügyecskék, ti talán tudjátok.

Hívogatón, ha letekint rátok,

talán ti nem engedtek szavának,

kis rügyei a nagy magyar fának!

Tavaszt csak nap melege adhat.

Tavaszt csak az Úr Jézus fakaszthat.

De hogy a fa virágba boruljon,

kis rügyecske kell, hogy kiviruljon,

engedjen a napfény melegének,

Megváltója nagy szeretetének.

 

Rügyszívecske nyílj meg valahára!

Meleg árad le a magyar fára:

az Úr Jézus kegyelmének fénye.

Hogyne lenne életre reménye!

 

 

 

SZAVALÓVERSENY

KÖTELEZŐ VERSEK

PÉTERFALVA

2023. NOVEMBER 4.

 

 

6 – 7. osztály

Túrmezei Erzsébet

MOST

 

„Most minden út

Tebenned összefut

Most minden cél

Tebenned összeér.

Az egész világ körötted forog,

s Te a nagy mindenséget

vezérlő erővel igazgatod.

Igazgass engem is.

Hadd legyek egy parányi csillagod,

melynek fényét észre se venni,

de melynek fénye Te feléd ragyog.

Igazgass engem is.

Arra megyek, amerre akarod.

Hadd legyek egy parányi csillagod.

 

És hogyha jő az est,

ha feketére fest

mindent az éjszaka,

hadd legyek én is

az éjnek világító csillaga.

És sok ezredmagammal

teremtsek ragyogást…

Terólad ragyogást.

 

Uram, ki a világot

vezérlő erővel igazgatod,

igazgass engem is!

Hadd legyek egy parányi csillagod!”

 

  

 

 

4 – 5. osztály

Túrmezei Erzsébet

AZ ÚR JÉZUS FÁI

 

Ott a kedves őszi

napsugárba kint,

gyümölcstől hajol meg

a fák ága mind.

 

Gazdagon, bőséggel

termett meg mindenik.

Hű kertészünk szíve

úgy örül nékik.

 

Az Úr Jézus fái

emberéletek.

Én is az ő kedves

fája lehetek.

 

Kertjébe fogadta

kicsiny életem,

S csupán egy a vágyam

azóta nekem:

 

Hogyha majd megérint

ősz hideg szele,

állhassak előtte

gyümölccsel tele.

 

 

 

2 – 3. osztály

Túrmezei Erzsébet

Ünnep van, vasárnap!

 

Ünnep van, vasárnap.

A harangok hangja

mind azt mondja:

Kicsik-nagyok, gyertek

Isten hajlékába,

A templomba!

 

Isten szeret minket:

Jézust adta nékünk,

Van ránk gondja

Hívó harangszóra

Siessünk örömmel

A templomba!

 

Zendüljön az ének!

Hallgassuk az igét

Imádkozva!

Hívó harangszóra

Siessünk mindnyájan

A templomba!

 

 

 

Menyhárt István
a KRE Tanügyi Bizottsága elnöke

 

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.