Isten akaratából, folytatás következik

2022. Jun 17., szerző: Adminisztrátor

„Továbbra is bízom abban, hogy a finn igazságszolgáltatás az ügyészi megközelítéssel ellentétben az »igazságra« alapozza döntéseit. Reménykedem a győzelemben, és másokat is arra bátorítok, hogy éljenek a szólás- és a vallásszabadsághoz való alapvető jogukkal.“ Päivi Räsänen finn parlamenti képviselő, 2011 és 2015 között belügyminiszter, férjével, Niilo Räsänennel és családjával Magyarországra érkezett és exkluzív interjút adott a Református.hu portálnak.

Március 30-án a Helsinki Kerületi Bíróság elutasította az ön és Juhana Pohjola a Finn Evangélikus Missziós Egyházmegye püspöke elleni vádakat. Mi történt a felmentő ítélet kihirdetése óta?

Megkönnyebbültem, amikor meghallottam, hogy felmentettek, de nagyon valószínűnek tűnt, hogy az ügyész fellebbezni fog és ez valóban meg is történt. Április 29-én bejelentette, hogy a "Biblia perben" a kerületi bíróság egyhangú felmentő ítélete ellen, minden vádpontban fellebbezést nyújt be a fellebbviteli bírósághoz.

Tudom, hogy továbbra is Isten kezében vagyok, és ha most megengedi, hogy a per folytatódjon, még nagyobb győzelmet arathatunk. A Helsinki Kerületi Bíróság felmentése nekem elegendő lett vonna, hogy szabad legyek, de a fellebbezés eredményezheti azt, hogy az ügy eljut egészen a Legfelsőbb Bíróságig, lehetőséget adva arra, hogy precedenst teremtsenek a szólás- és vallásszabadság védelmében minden finn ember számára.

Örülök annak is, hogy ez a döntés a finn társadalomban a bibliai tanításról szóló vita folytatásához vezet. Kész vagyok megvédeni a szólás- és vallásszabadságot minden szükséges bíróságon, egészen az Emberi Jogok Európai Bíróságáig. Harcolok tehát tovább, hogy a jövőben senkinek ne legyen az enyémhez hasonló tapasztalata, ezért különösen is sokat imádkozom a győzelemért. A fellebbviteli bíróság valószínűleg ősszel, vagy még később, a következő évben tárgyalja az ügyemet. Óriási az érdeklődés a média részéről, hiszen hatalmas a tét. Hiszem, hogy Isten vezetni fog továbbra is.

Milyen alapon nyitották újra az ügyet?

Az ügyész egy hosszú indoklást fogalmazott meg összesen huszonhat oldalon át, de nem találtam benne semmi új felvetést vagy szempontot a vádak megfogalmazásában. Megpróbálja megvédeni a nézeteit az állításaimmal szemben. A legnehezebb, hogy az ügyész olyan mondatokat tulajdonított nekem, amelyeket soha nem mondtam.

Állítása szerint kijelentettem, hogy a homoszexuálisok hajlamosak a gyermekek szexuális zaklatására, és hogy genetikailag elfajultak, illetve hogy őket Isten sem ugyanúgy teremtette, mint a heteroszexuálisokat – ezeket az állításokat a bíróság egyhangúlag elutasította. Soha nem mondtam semmi ilyesmit, és természetesen nem is gondolkodom így. Az ügyész úgy gyűjti össze most az érveit, hogy bebizonyítsa, az általa megfogalmazott vádak az objektív értelmezései a kijelentéseimnek.

Tovább folytatja a bűnkérdés tárgyalását is és azt állítja, hogy a tweetemben szereplő "bűn és szégyen" bibliai fogalmak alacsonyabb rendűvé teszik az embereket. A gyülekezetekben a bűnről tanítani azért veszélyes, mert nemcsak az emberek közötti szégyenérzetet növeli, de az Isten előttit is. A ügyész missziójának tekinti, hogy célba vegye a Biblia alaptanításait.

A bűnről való beszéd nem becsmérel senkit, hanem az Isten előtti helyzetünkről beszél. Ha a Biblia bűnről szóló tanítását törvénytelenné tennénk, akkor a keresztyénség központi üzenete a kegyelemről, Jézus áldozati haláláról, amellyel kiengesztelte bűneinket, üressé válna.

Ma nagy bizonytalanságban élünk, hiszen mindenkinek megvan a maga igazsága, és ide soroljuk a nemiséget is. A perem éppen arra irányítja rá a figyelmet, hogy van abszolút igazság. Most kaptam meg az ügyvédemtől a vádirat általa megjegyzésekkel ellátott példányát, úgyhogy még a budapesti tartózkodásom alatt, talán még az éjjel át kell néznem.

A médiában sokszor halljuk, hogy gyűlöletbeszéddel vádolják.

Gyűlöletbeszéd nincs a finn törvényekben, hanem népcsoport elleni izgatás, amit természetesen nem lehet elkövetni a Biblia tanításával.

Az eljárás évek óta folyik, és úgy tűnik, még hosszú ideig eltart.

Biztos vagyok benne, hogy a következő éveket is ezzel fogom tölteni, talán újabb három évet, de nagyon mélyen meg vagyok győződve, hogy nekem ez az elhívásom, ezért békességem van.

 

Mi lesz a következménye, ha az ügyésznek adnak igazat?

Nagyon veszélyes következménnyel járna, nemcsak rám, de az egész keresztyénségre nézve is Finnországban és Európában, mert precedenst teremtene. Azt jelentené, hogy többé nem lehet szabadon idézni a Bibliából, nem lehet terjeszteni és kimondani, hogy egyetértek vele. Nem más lenne tulajdonképpen ez, mint keresztyénüldözés. De fontos, hogy imádkozzuk, ne most jöjjenek el ezek az idők. Bármi legyen az újabb bírósági tárgyalások eredménye, nem fogom feladni.

Hogyan vigasztalta meg Isten a nehéz pillanatokban?

Különös és meglepő, hogy nagyon sok örömet éltem át ezek alatt az évek alatt, mert az emberek érdeklődéssel fordultak Isten és a Biblia felé és többen megtalálták életük megoldását Jézus Krisztusban. Isten megáldott továbbá a keresztyénektől kapott szeretettel, imádsággal és támogatással. Kiváltságosnak érzem magam, hogy mindezeken keresztül mehettem. A családom minden tagja szilárdan kiáll mellettem.

Az áldások közé tartozik továbbá, hogy megadta, amit mondanom kellett a kihallgatásokon és a bíróságon. A televízióban, az interjúk során rengeteg alkalmam volt a tanúságtételre a Jézus Krisztusba vetett hitemről. Természetesen voltak nehéz pillanataim. Mind közül a hamis vádak elhordozása, a minden igazságtartalmat nélkülöző állításokkal való szembesülés volt a legmegterhelőbb. Az ügyész valótlan állításait a kijelentéseimmel kapcsolatban a média újra és újra elismételte, nekem pedig újra és újra el kellett mondanom, hogy mindez nem igaz. Ha egy magas rangú tisztségviselő állít valamit, azt sokan elhiszik. De a kerületi bíróság nagyon világosan kijelentette, hogy az ügyész nekem tulajdonított kijelentései nem helytállók.

Egészen új értemet nyert számomra és meg is vigasztalt Jézus Hegyi beszéde, abból is a Máté evangéliumának 5. részéből a 11 és 12 versek: „Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben…“
Ha hazugsággal vádolnak, a hírnév tönkremegy, akkor is, ha kiderül a vádak alaptalanok voltak, de Jézus azt mondja, a jutalmatok bőséges a mennyben.

Päivi Räsänen finn parlamenti képviselő peréről itt írtunk, a Helsinki Kerületi Bíróság felmentő ítéletének kihirdetéséről, illetve az azt követő sajtótájékoztatóról itt és a per következményeiről, a cenzúra kérdéséről pedig itt számoltunk be.

reformatus.hu

Weberné Zsikai Mária 

 

 

 

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.