Pályázatok

Miniszteri ösztöndíj határon túli magyar nemzetiségű hallgatók számára

2009/06/02 - (MÖDFE 2009/2010) Beérkezési határidő: 2009. július 23. A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen nyílt pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra – 10 hónap időtartamra – 2009/2010-es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekben államilag támogatott - nappali tagozatos alap- és egységes (osztatlan) képzésben, - nappali tagozatos mesterképzésben, résztvevő azon határon túli magyar nemzetiségű hallgatók számára, akiknek a 2008/2009-es tanév 10 hónapos időtartamára az oktatási és kulturális miniszter pályázati úton, a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács javaslata alapján ún. miniszteri ösztöndíjat adományozott. A pályázati kiírás tartalmát a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel, a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma által működtetett Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanáccsal együttműködve dolgozza ki, és a pályázatot a Balassi Intézet lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg. Pályázati kategóriák: 1. Nappali tagozatos alap- és egységes (osztatlan) képzés – 121 fő* 2. Nappali tagozatos mesterképzés – 8 fő* Mindkét pályázati kategóriára vonatkozó további pályázati feltételek: (A pályázat általános feltételeinek figyelembevétele mellett a pályázóknak meg kell felelniük az alábbiakban meghatározott további kritériumoknak.) A pályázónak el kellett nyernie az oktatási és kulturális miniszter részéről a 2008/2009-es tanév 10 hónapjára a magyarországi felsőoktatási alap-, egységes (osztatlan) vagy mesterképzésre adományozott miniszteri ösztöndíjat. Pályázat beadás menete: A pályázat beadása sorrendben az alábbi két részből áll. 1. A pályázati „A” adatlap elektronikus beküldése. A pályázatokat a www.martonaron.hu honlapról letölthető elektronikus adatlap („A” adatlap) kitöltésével és annak az alábbiak közül kiválasztott elektronikus levélcímre való megküldésével kell kezdeni. (A helyes kiválasztás érdekében kérjük, olvassa el a www.martonaron.hu honlapon található Lépésről lépésre c. leírást!) 2. A pályázathoz tartozó papír alapú „B” adatlap és mellékleteinek személyes beadása, vagy postai úton ajánlott küldeményként történő beérkeztetése. A kötelezően benyújtandó papíralapú mellékletek jegyzéke megtalálható jelen felhívás csatolandó mellékeltek részében. Ezen kívül a pályázó beadhat még további, a pályázati elbírálási folyamatban a pályázó eredményeit, tevékenységét alátámasztó dokumentumokat (ld. jelen pályázati felhívás csatolható mellékletek jegyzéke). A beadáshoz szükséges további részletes információk a www.martonaron.hu honlapon megtalálhatók (Lépésről lépésre c. leírás). A pályázatokat személyesen az alábbi címek valamelyikén lehet leadni: Figyelem! Személyes leadás esetén is szükséges az „A” elektronikus adatlap előzetes megküldése a kiválasztott beadási hely elektronikus levélcímére! Balassi Intézet Tanulmányi és Hallgatói Balassi Intézet Nyilvántartások Irodája (BI THNYI) – Márton Áron Szakkollégiumi Igazgatóság – Budapest 1037 Budapest, Kunigunda útja 35. Tel: (1) 368-8860/ 104-es v. 135-ös mellék E-mail: modfe@mad.hu Balassi Intézet Pécs 7634 Pécs, Rácvárosi út 70. Tel: (72) 251-637 E-mail: vazsonyi_otto@masz.pte.hu Debrecen 4027 Debrecen, Egyetem sugárút 13. Tel: (52) 536-722 E-mail: masz@delfin.unideb.hu Balassi Intézet Szeged 6725 Szeged, Kálvária sugárút 87. Tel: (62) 420-140 E-mail: kanyari@freemail.hu További információk: www.martonaron.hu, www.bbi.hu

Pályázatok a Csillagponton

2009/06/02 - 1. Irodalmi Pályázat a Csillagponton Köszönjük az eddig beérkezett pályámunkákat. Továbbra is várunk középiskolások által írt műveket az irodalmi pályázatunkon, ezért a határidőt június 30-ig meghosszabbítottuk! Tovább: http://csillag.reformatus.hu/mi-ez-az-egesz/palyazatok/58-irodalmi-palyazat-a-csillagponton 2. Művészeti pályázat a Csillagponton Változatos technikákkal készült műalkotásokat, többek között fotót, rajzot, festményt, szőttest, kisplasztikát várunk a hit és a bátorság témájában július 17-ig. Tovább: http://csillag.reformatus.hu/mi-ez-az-egesz/palyazatok/124-muveszeti-palyazat-a-csillagponton 3. Legyen saját teaházad! Fiatalok jelentkezhetnek egy-egy estén kamaszok számára hangulatos teaházak szervezésére. Tovább: http://csillag.reformatus.hu/mi-ez-az-egesz/palyazatok/123-legyen-sajat-teahazad

Képzőművészeti pályázat Pál apostol élete és írásainak illusztrációja

2009/05/28 - AZ AJAKI ÁMK és AZ AJAKI KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÓTÁBOR képzőművészeti pályázatot hirdet a Szent Pál év alkalmából Pályázati feltételek - A pályázaton részt vehet minden magyar és határon kívül élő óvodás, általános iskolás és középiskolás tanuló, négy korcsoportban - Különös tekintettel várunk alkotásokat Ajak testvértelepüléseiről Farkaslaka, Hyžne, Mielec, Nagydobrony, Tiszacsernyő. I.korcsoport: óvodás II. korcsoport: általános iskola alsó tagozat (1-4 osztály) III. korcsoport: általános iskola felső tagozat (5-8 osztály) IV. korcsoport: középiskolások - A pályázat témája: Szent Pál apostol élete és írásainak illusztrációja A pályaművek készülhetnek: - egyedi rajz, - grafika (bármilyen sokszorosított és egyedi grafikai eljárás), - festészet (olaj, akvarell, tempera), - szobrászat (kisplasztika, érem, gipsz, dombormű), - alkalmazott grafika. Egy pályázó legfeljebb 3 pályaművel pályázhat. A képek hátoldalára írjátok rá a mű címét, neveteket, életkorotokat (korcsoport), pontos lakcímeteket, telefonszámotokat, e-mail címeteket. A pályaművek mérete: A/3 és A/4-es méretben, festmény esetében egyéni méret is lehetséges, de ne haladja meg a 60x80 cm-es méretet. A kisplasztika mérete nem lehet nagyobb 30 cm-nél. A pályaműveket az Ajaki Képzőművészeti Alkotótábor címére kell postai úton, vagy személyesen eljuttatni. Cím: Ajaki Képzőművészeti Alkotótábor Ajaki ÁMK, 4524 Ajak, Hajnal u. 11. Magyarország Telefon: +36 45/455-033, Fax:+36 45/555-000 A postán feladott alkotásokban keletkezett sérülésekért a pályázat kiíró felelősséget nem vállal. Érdeklődni lehet: +36 70/387-1553-as telefonszámon, vagy e-mailben: ajakgrafika@citromail.hu A zsűri mind a négy korcsoportban I-II-III. helyezést, valamint a különleges művészeti megoldásokért különdíjat adományoz. A rajzpályázat díjkiosztására 2009. augusztus 9-én az Ajaki Nemzetközi Lakodalmas Fesztivál 3. napján kerül sor Ajakon. A díjazottak az ünnepélyes díjátadóra személyes meghívót kapnak. http://www.ajak.hu

Diplomamunka pályázat

2009/05/19 - Beküldési határidő: 2009. július 31. 2008/2009-es tanévben diplomázó egyetemi és főiskolai hallgatók számára A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság idén 9. alkalommal hirdeti meg diplomamunka pályázatát. Pályázhatnak azok a nappali tagozatos, végzős hallgatók, akik a logisztika (ellátás, ellátási lánc, szállítási lánc, készletezés-raktározás, elosztás, újrahasznosítás stb.), illetve a logisztikához szorosan kapcsolódó területről (beszerzés, termelés, informatika, kontrolling, minőségbiztosítás stb.) készítettek diplomamunkát (diplomatervet, szakdolgozatot) magyar nyelven, arra legalább jó (4) minősítést kaptak, és legalább jó (4) eredménnyel záróvizsgát tettek. A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 1. A diplomamunka (diplomaterv, szakdolgozat) 2 nyomtatott és 1 elektronikus példányban, legalább egy opponensi véleménnyel. 2. A pályázó által összeállított információs lap a következő adatok feltüntetésével: 2.1. a pályázó neve, értesítési címe (postai cím, telefonszám, email cím), 2.2. a felsőoktatási intézmény megnevezése (egyetem/főiskola, kar, tanszék, szakirány) és címe, 2.3. a képzés jellege, amelyben a dolgozat született (alapszak, főiskola vagy egyetem) 2.4. a diplomamunka védésén a diplomamunkára kapott érdemjegy, és a diploma minősítése. 3. A pályázat szöveges része, melyben röviden össze kell foglalni a diplomamunka lényegét, a kidolgozás módszerét, és utalni kell a gyakorlati alkalmazhatóság lehetőségére. Az összefoglaló terjedelme 1-2 gépelt oldal legyen. A pályázaton csak a fenti feltételeknek mindenben megfelelő pályázók vehetnek részt! A pályázatokat az MLBKT Titkárságára (1061 Budapest, Király u. 12., Tel./fax: 1 267-8740, 1 267-9619, E-mail: edit.horvath@logisztika.hu, www.mlbkt.hu) 2009. július 31-ig lehet benyújtani 2 nyomtatott példányban és elektronikus formában CD-n. A pályázatokat felkért bizottság bírálja el, melynek eredményéről a pályázót október közepéig értesítjük. A diplomamunkák az elbírálás után személyesen átvehetők a Titkárságon. Díjak: A győztes és a helyezést elérő pályázók pénzdíjban (bruttó összeg) részesülnek: I. díj 80 000 Ft II. díj 60 000 Ft III. díj 40 000 Ft A díjakat ünnepélyes keretek között az MLBKT elnöke adja át az év logisztikai eseményén, az MLBKT 17. éves kongresszusának plenáris ülésén, 2009. november 11-én. Minden helyezett meghívást kap az MLBKT éves kongresszusának ideje alatt megrendezésre kerülő hallgatói konferenciára, ahol a győztesek lehetőséget kapnak diplomamunkájuk bemutatására. A rendezvény helyszínén a helyezést elért pályamunkák poszterelőadás formájában is bemutatásra kerülnek. Kivonatukat megjelentetjük az MLBKT szakmai folyóirata, a Logisztikai Híradó későbbi számaiban. Ezen felül a győztesek meghívást kapnak az MLBKT éves kongresszusának teljes időtartamára, a további helyezettek pedig az első két szakmai napra

A Református Világszövetség Lombard-díjára lehet pályázni Kálvin-esszével

2009/05/19 - (Genf) – „Mit szólna ehhez Kálvin? Felelős gazdálkodás a mai környezeti-, és pénzügyi válság idején” – ez annak a pályázatnak a címe, amit a Református Világszövetség írt ki az idei Lombard-díj témájaként. A pályázatok leadásának határideje: 2009. szeptember 1. A pályaműveket e-mailen kell eljuttatni a Református Világszövetség címére (warc@warc.ch). A kiírásban egyebek mellett ezt olvashatjuk: Spinozát „Istentől lelkesült filozófusnak”, Kálvint „a teremtett világtól átlelkesült teológusnak” nevezhetjük. Mit tanulhatunk Kálvintól, aki magasra értékelte Isten ajándékait, s az azokban megmutatkozó dicsőségét a teremtett világ színpadán? Kálvinnak mely gondolatai lehetnek számunkra is iránymutatóak a környezeti katasztrófával fenyegetett világ védelme érdekében? Ugyanakkor Kálvin volt az első teológus, aki a kamatos pénzkihelyezés gondolatát képviselte és meg is valósította Genfben. Katolikusok ezért támadták őt, Max Weber pedig ugyanezért nevezte őt a kapitalizmus előfutárának. Igazuk volt? Milyen tanulságok vonhatók le Kálvin életművéből a felelős pénzügyi gazdálkodásra vonatkozóan? A pályázaton azok vehetnek részt, akik teológiai hallgatók vagy lelkészek, de még nincsenek 35 év fölött. A legjobb pályázatot nemzetközi zsűri választja ki, az első díj 1 000 USA dollár, a második 600 dollár, a harmadik 400 dollár. Az esszének kritikai álláspontot kell kifejeznie a mai környezeti és pénzügyi válsággal összefüggésben. A pályázatban meg kell jelennie a téma bibliai, teológiai és spirituális összefüggéseinek is. Potenciálisan azt is fel kell mutatni, hogy ez a téma alapvető szempontokat is ad a vallásközi szolidaritás és a különféle hitbeli irányok közötti párbeszéd előmozdítására. A pályaműben rá kell ismernie az olvasónak a református hagyományok és Kálvin teológiájának néhány lényegi elemére, s a kapcsolópontokat is meg kell fogalmazza a hitvallásalkotás és az egyházi misszió szempontjából. A tanulmányt angol, francia, spanyol vagy német nyelven lehet benyújtani. A pályamű terjedelme: 5-6 000 szó. Elektronikus úton, Word-formátumban kell megküldeni a fenti RVSZ címre. A pályamű mellé nyilatkozatot kell mellékelni, melyben a szerző megerősíti, hogy ő a szöveg alkotója. A tanulmánynak tartalmaznia kell referenciákat, illetve irodalmi utalásokat, melyek nyilvánvalóvá teszik a felhasznált forrásokat és az idézetek beazonosítását biztosítják. (reformiert-info.de – warc.ch – 2009-05-18/19 – dr. békefy – www.reformatus.hu)

A Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet 2009. évre

2009/05/07 - A pályázat célja olyan hagyományos közművelődési tevékenységek támogatása, melyek kifejezetten a helyi lakosság kulturális alapismereteinek a bővítését szolgálják. Pályázni lehet: - művészeti és közművelődési programok megvalósítására, - a kultúra területén tevékenykedő szervezetek, alkotócsoportok működésének támogatására, - ismeretterjesztő előadás-sorozattal, amely hozzájárul a település helytörténetének, kulturális értékeinek a bemutatásához, - a humán műveltség, a művészettörténet, a zenekultúra, az irodalom és a tánckultúra alapismereteinek a megismertetésére. A pályázaton részt vehetnek civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, könyvtárak, faluházak, és művelődési intézmények. Határon túli civil szervezetek csak magyarországi partner szervezetekkel együtt pályázhatnak. Nem pályázhatnak olyan szervezetek, amelyek az MSzÁ-tól korábban kapott támogatással még nem számoltak el, függetlenül attól, hogy a pályázat megvalósítási határideje lejárt-e vagy sem. Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be. A pályázatnak tartalmaznia kell: 1. a kitöltött pályázati adatlapot, 2. a pályázó szervezet folyamatosan végzett tevékenységének, fontosabb rendezvényeinek bemutatását, 3. a tervezett program részletes tematikáját az előadók megjelölésével, 4. részletes költségvetést, 5. lebonyolító szervezet közreműködése esetén a lebonyolító szervezet "befogadó nyilatkozata" 6. a pályázó szervezet jogi dokumentációját: a) szervezet működését igazoló hiteles bírósági kivonatot b) aláírási címpéldányt c) költségvetési intézmény esetében az aláírási jogosultság igazolása és az alapítói határozat aláírásra jogosult személy által hitelesített másolatát A 6. pontban leírtakat csak a nyertes pályázóknak kell beküldeni. A pályázatok benyújtási határideje: 1. 2009. március 2-től 2009. április 2-ig. Pályázatok elbírálása 2009. június első hetéig 2. 2009. szeptember 1-jétől 2009. október 1-ig. Pályázatok elbírálása 2009. november A pályázatokat az MSZA 1035 Budapest, Miklós tér 1. címére kell beküldeni! A pályázat keretében igényelhető támogatás legmagasabb összege 300 000 Ft. Pályázni csak az Alapítvány által kiadott pályázati űrlapon lehet, amely az alapítvány honlapjáról (http://www.vigado.hu) letölthető, vagy levélben igényelhető a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány címén (1035 Budapest, Miklós tér 1.) felbélyegzett válaszboríték megküldésével. A pályázat részvételi díja 4000 Ft, melyet postai utalvánnyal vagy átutalással lehet befizetni az alapítvány 10404065-49565754-56531003 sz. számlájára. Pályázati díj befizetésénél kérjük a pontos számlázási nevet és címet feltüntetni. A részvételi díj elutasított pályázat esetén sem kérhető vissza. A pályázati döntés indoklását és felülbírálatát kérni nem lehet. A pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, fotó stb.) nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza; azok átvehetők a döntéstől szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül (1035 Budapest, Miklós tér 1.). A határidő eltelte után - külön értesítés nélkül - a fenti anyagokat megsemmisítjük. Az adatlap beszerezhető és a pályázatokkal kapcsolatban információ kérhető az alapítvány titkárságán: Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány 1035 Budapest, Miklós tér 1. Tel.: 354-3750, 354-3755, fax: 354-3752; e-mail: iroda@msza.hu http://www.vigado.hu

Harsányi István-díj

2009/05/07 - Beküldési határidő: 2009. június 24. A hazai menedzserképzés elősegítése, illetve a menedzsment ismeretek elsajátítása céljából magánkezdeményezés alapján 1991-ben életre hívott, a Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált és a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság által támogatott közhasznú Manager Képzés Alapítvány a gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló hallgatók menedzsment ismereteinek bővítését, gyakorlatban történő alkalmazását hivatott elősegíteni. Az Alapítvány Kuratóriuma a "Harsányi István-díj" (kutatási ösztöndíj) elnyerésére a 2009. évre ismételten pályázatot ír ki. A Kuratórium a menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú * diplomatervek, PhD-disszertációk * tudományos diákköri munkák, készítőit kívánja elismerésben részesíteni, és gyakorlati tevékenységüket támogatni. A pályázatok az alábbi - elsősorban az innovációs folyamatokkal kapcsolatos - menedzsment szakterületeken adhatók be: * tudás menedzsment * minőség menedzsment * humán menedzsment * kutatás-fejlesztési, innovációs menedzsment * innovációs marketing * stratégia, üzletfejlesztés * logisztika, anyagtechnológia * informatikai menedzsment * környezetvédelmi menedzsment. A pályaműveket az összefoglalóval együtt, nyomtatott formában 2 példányban, valamint elektronikusan is, magyar nyelven lehet benyújtani. Idegen nyelven csak akkor, ha csatolnak hozzá egy publikációként közreadható magyar nyelvű tömörítvényt. A pályázatok elbírálásának feltétele: a felsőoktatási intézmény hivatalos (tanszékvezetői) ajánlása, (témavezetői, opponensi) értékelése, valamint a Pályázati adatlap teljes körű kitöltése. Az elbírálásánál előny, ha esettanulmányt is tartalmaz a pályázat. Beküldési határidő: 2009. június 24-én, 12:00 óráig beérkezően. Beadás helye: Manager Képzés Alapítvány, Magyar Innovációs Szövetség titkársága: 1036 Budapest, Lajos u. 103. A szakmai Kuratórium 2009. augusztus 31-ig hozza meg döntését a kutatási ösztöndíjakról, és erről írásban értesíti a pályázókat. Az ösztöndíj összegét a pályaművek színvonala alapján a kuratórium évenként határozza meg. (2008-ban a 11 db kiadott ösztöndíj összege egyenként 100 000 Ft volt). Az ösztöndíjak átadására ünnepélyes keretek között a felsőfokú intézmények évnyitóján, diplomaosztó ünnepségén vagy egyéb rendezvényén kerül sor. A díjazott pályaművek összefoglalóit a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság honlapján publikáljuk. A pályázati adatlap beszerezhető az Alapítvány Titkárságán (dr. Antos László titkár, tel: 453-6572, e-posta: innovacio@innovacio.hu) vagy letölthető a www.innovacio.hu portálon a Pályázati Felhívások c. rovatból.

A Balassi Intézet pályázatot hirdet

2009/04/28 - a Magyar Nyelv Éve - 2009 keretében megvalósuló programokra A pályázat során azok a programok részesülnek támogatásban, amelyek Kazinczy Ferenc személyét és korát, a nyelvi, kulturális és társadalmi modernizációt állítják a fókuszba, nyelvünket a nyelvhasználók körében népszerűsítik, valamint azon alkotások/produkciók, amelyek a művészet sajátos eszközeivel mutatják be/népszerűsítik kortárs művészet és a mai magyar nyelv kapcsolatát. A pályázat alapvető feltétele a pályázott téma 2009 naptári évben történő megvalósítása. Fontos szempont az értékelésben a megvalósíthatóság és az arányosság, utóbbi tekintetben a rendelkezésre álló humán erőforrás és az időbeli megoszlás értékelése. Pályázók köre: - magyarországi kulturális, oktatási és egyházi intézmények, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezetek, alapítványok, közhasznú társaságok, könyv- és lapkiadó társaságok. - romániai, szlovákiai, ukrajnai, szerbiai, montenegrói, horvát és szlovén jogi személyiséggel rendelkező nonprofit szervezetek (egyházak, alapítványok, egyesületek, civil szervezetek, társulások stb.) Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be. Pályázni lehet: 1. tudományos konferenciák, előadások és könyvek, elektronikus kiadványok (CD-ROM, DVD-ROM, internetes megjelenés), folyóiratok (tematikus emlékszámok, kulturális periodikák) megjelentetésére. Pályázati keret: 30 millió Ft Támogatás az összköltség 70%- áig, de legfeljebb 1.5 millió forintig adható. 2. művészeti produkciók és közművelődési rendezvények szervezésére és megvalósítására (pl. kiállítások, koncertek, tanulmányi versenyek, amatőr/diák színházi és egyéb előadások, irodalmi programok). Pályázati keret: 50 millió Ft Támogatás az összköltség 70%-áig adható. A pályázónak rendelkeznie kell a pályázat összköltségének 30%-át biztosító önrésszel. A pályaművek támogatása utófinanszírozással történik. A pályázat kiírója a Balassi Intézet. A pályázatokat az alábbi címre kérjük: Balassi Intézet Pályázati Iroda 1519 Budapest, Pf. 385 A borítékra kérjük, írják rá: "Magyar Nyelv Éve - 2009". A pályázat beadásának (postára adásának) határideje: 2009. május 25. A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítás kérhető: Csicsó Sándorné (+36) 1 381-5152; csicso.magdalena@bbi.hu Ignáth Valéria (+36) 1 381-5189 , valeria.ignath@bbi.hu További információk és a pályázati űrlap letölthető: www.bbi.hu

2017 felé - Pályázati felhívás

2009/04/28 - A Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület Elnöksége pályázatot ír ki korra, nemre való tekintet nélkül. A cél: megfogalmazni a reformáció jubileumi évének jelmondatát és/vagy szlogenjét. A győztes részt vehet egy Luther-emléktúrán Németországban. Határidő: 2009 pünkösd Ezen túl pedig - határidő nélkül - szívesen várunk minden olyan levelet, ötletet, véleményt, amelyben egyháztagjaink megfogalmazzák, milyennek szeretnék látni egyházunkat 2017-ben, mit tudnak felajánlani a jubileumra, mit várnak, mit tartanak elsődleges célnak. A leveleket az Evangélikus Élet szerkesztőségébe várjuk. (1085 Budapest, Üllői út 24.) A borítékra írják rá: Lutheránus 500 http://www.lutheran.hu

Fotópályázat a Petőfi év tiszteletére – 2009

2009/04/28 - Beküldési határidő: 2009. május 25. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, a Petőfi Emlékbizottság és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Intézete fotópályázatot hirdet, amelyen bárki - életkortól és foglalkozástól függetlenül részt vehet, ha a Kárpát - medence területén él vagy dolgozik, illetve tanul. A pályázat témakörei: Petőfi emlékhelyek, relikviák, emléktárgyak, műalkotások a Kárpát – medencében A résztvevők két kategóriában indulhatnak: I: ifjúsági, II: felnőtt Az ifjúsági kategória felső korhatára 18. év. Minden szerző kategóriánként 5-5 db alkotást adhat be, amelyek tetszőleges arányban lehetnek fekete-fehér (monochrom), vagy színes papírképek. A fotók bármilyen technológiával készülhetnek. Az alkotások hosszabbik oldala 18 és 40 cm között legyen. A képek 30x40 cm-es paszpartura, vagy hordozó kartonra felerősítve adhatók be, amennyiben azok 30x40 cm-nél kisebbek lennének bármely oldalon. Minden mű (hordozó karton) hátoldalán szerepeljen az alkotó neve, postacíme és a mű címe. Ezen kívül fel kell tüntetni a nevezési lap szerinti sorszámot is. Nevezési lap intézetünktől igényelhető, címünk: 6000 Kecskemét, Katona József tér 8. Telefon: 76/481-320. email: hirlevel@bacskultura.koznet.hu. A nevezési lap kitöltése kötelező! Díjazás: a zsűri javaslata alapján kategóriánkét három alkotást díjazunk. A beküldött képekből a későbbiekben megállapított időpontban és Bács-Kiskun megyei helyszínen kiállítást rendezünk. A rendezők felhasználhatják, sokszorosíthatják a kiállításra elfogadott képeket - térítésmentesen - a kiállítás népszerűsítésére a nyomtatott és elektronikus sajtótermékekben, de csak a szerzők nevének feltüntetése esetén. Minden beküldött műalkotást visszakapnak a pályázók. A rendezők azonban nem vállalhatnak felelősséget a postai szállítás során keletkezett esetleges sérülésekért, illetve a jogellenes eltulajdonításból eredő károkért. Beküldési cím (ahonnan nevezési lap is igényelhető): Bács-Kiskun Megyei Közművelődési Intézet, 6000 Kecskemét, Katona József tér 8. I. emelet 9. Tájékoztatást nyújt: Petőfi Sándor László, telefon/fax: 76-481-320, e-mail: hirlevel@bacskultura.koznet.hu Jelentkezési lap, pályázati kiírás megtalálható http://www.bacskultura.hu rendezvények/aktuális rendezvények menüpontjában.

Minőségi Újságírásért-díj

2009/04/28 - A Minőségi Újságírásért Alapítvány hónapról hónapra komoly pénzjutalommal ismeri el azokat az újságírókat, akik az írott és az internetes sajtóban minőségi cikket készítenek. Leadási határidő: minden hónap utolsó napja. A Minőségi Újságírásért-díjjal jutalmazható bármely az írott sajtóban és az interneten megjelent magyar nyelvű cikk, függetlenül a megjelenés konkrét helyétől és szerző kilététől, feltéve, hogy az illető hivatásszerűen műveli az újságírást. Nem szempontja a díjazásnak a cikk műfaja és terjedelme. Ugyanakkor a díjazott írás lehetőleg riport, publicisztika vagy műkritika kell legyen. Előnyös, ha választott írás elemző, összefüggéseket feltáró mű. A zsűri olyan írásokat kíván elismerésben részesíteni, amelyek kitűnnek: - a témaválasztás, - a közérdek, társadalmi érték szolgálata, - a stiláris színvonal, - a nyelvhelyesség, a nyelvi lelemény, - a szerkesztés, - az eredeti gondolkodásmód, kreativitás és - a dramaturgiai érzék szempontjából. A díjkiíró értékelendőnek tekinti a pontos mérlegelést, a tárgyilagosságot, a vállalt, imponáló elfogultságot és az empátiát. Nem kizáró tényező, ha az írás szerzője korábban megjelent írásával már elnyerte A Minőségi Újságírásért-díjat, de lehetőség szerint kerülendő az ismételt díjazás. További információk: www.muosz.hu (Pályázatok menüpont)

PÁLYÁZAT ösztöndíjra!

2009/04/28 - A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra a 2009/2010-es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe - nappali tagozatos alap- és egységes (osztatlan) képzésre, - nappali tagozatos mesterképzésre felvételt nyert, valamint a Balassi Intézetbe magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzésre jelentkező ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára. A pályázati kiírás tartalmát a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma, a Balassi Intézet a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által működtetett Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanáccsal és a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanáccsal együttműködve dolgozza ki, és a pályázatot a Beregszászi Információs Iroda és a Balassi Intézet lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg. További információk és általános tudnivalók a Balassi Intézet honlapján találhatók. (www.bbi.hu)

Kortárs irodalmi alkotások pályázata

2009/04/28 - A Cédrus Művészeti Alapítvány (Budapest) nyílt pályázatot hirdet kortárs szépirodalmi alkotások, műfordítások és tanulmányok létrehozására. Kész művel vagy alkotói tervvel-ötlettel részt vehetnek rajta mindazok, akik magyar nyelven alkotnak. Az elfogadott alkotói elgondolások megvalósítását és a beküldött művek közzétételét az alapítvány megbízásából a Napkút Kiadó által kiadott Napút folyóirat 2009-2010. évi évfolyamában az alapítvány a létrehozott pályázati alapból ösztönzi. A pályamunkák beadása (elektronikus vagy gépelt változatban) 2009. november 1-jéig folyamatos. A folyóirat arculatához illő, megfelelő esztétikai értéket képviselő, nyomtatásban közzé nem tett eredeti alkotásokat várunk. Bemutatkozó levelet és a pályamunkák esetleges megelőző elektronikus közzétételéről tájékoztatást kérünk. Kérjük, a pályázatban szerepeljen telefonszáma, postai címe (ha van, akkor e-mailcíme is). Az alapítvány év végén nívódíjat ad a legjobb munkákra. Előnyben részesülnek olyan (kb. száz-százhúszezer karakter terjedelmű) vers- és novellaciklusok, elbeszélések, kisregények, drámák, mesék, fordítás-összeállítások, esszék, tanulmányok, kritikák, interjúk, naplók, vallomások, amelyek jellegük szerint külön mellékletbe kívánkoznak. A legjobb ilyen alkotások lehetőség szerint helyet kapnak a folyóirat Káva Téka füzetsorozatában. A könyvnyi terjedelmű pályamunkákat a Napkút Kiadó bírálja el. A pályázathoz jelentkezési lap nem tartozik, nevezési díj nincsen. Bővebb információt a http://www.napkut.hu oldalon találnak. A pályamunkákat személyesen a kiadóban, elektronikus úton (napkut@gmail.com) vagy postán fogadjuk (cím: Budapest, 1014, Szentháromság tér.6. mfsz. 29.). Eredményhirdetés: 2010. eleje.

NANO-TINC 2009 - pályázat középiskolásoknak

2009/04/28 - A NanoTudomány Nemzetközi Közössége (The International NanoScience Community - TINC) pályázatot hirdet magyarországi és határontúli középiskolás diákoknak NANO-TINC 2009 címmel. A pályázat célja: Napjainkban egyre gyakrabban hallunk a nanotudományok segítségével kifejlesztett, megalkotott újdonságokról. A pályázat célja, hogy megmutassa, mint gondolnak a mai középiskolások a "nanokorszak" új anyagairól, módszereiről és az ezek segítségével létrehozott termékekről. Pályázat kategóriák: I. Középiskolások (14-16 éves korig) II. Középiskolások (17-18 éves korig) A nano-pályázat témái: 1. NANO-TINC 2009 - rajzpályázat. Csak elektronikus formában beküldött pályamunkákat áll módunkban elfogadni. 2. NANO-TINC 2009 - a nanotudományokkal kapcsolatos, szabadon választott témájú esszé (.pdf formátumban kérjük beküldeni) A 2. témakörben a pályázat terjedelme I. kategóriában legalább 3 gépelt oldal, II. kategóriában legalább 5 gépelt oldal. Pályázat beküldési határidő: 2009. november 1. A pályázatok bemutatására és értékelésére a NanoTudomány Nemzetközi Közössége Internetes oldalának magyar nyelvű tematikus csoportjában kerül sor. A pályázatokat a NanoTudomány Nemzetközi Közössége által felkért szakmai zsűri értékeli. A nyertesek jutalomban részesülnek. A beérkezett műveket a NanoTudomány Nemzetközi Közössége weboldalán tesszük közzé. A szervező fenntartják a jogot, hogy a legjobb pályaműveket nyomtatott formában is megjelentesse. Bővebb információ a http://www.nanopaprika.eu/group/nanopalyazat weboldalon található, valamint az editor@nanopaprika.eu e-mailcímen kérhető. A rajzokat és a szöveges pályázatokat a következő címre kérjük eljuttatni elektronikus formában 2009. november 1-jéig: editor@nanopaprika.eu

BAKA ISTVÁN ESSZÉPÁLYÁZAT

2009/04/28 - Felhívás kárpát-medencei középiskolák, felsőoktatási intézmények és fiatal kutatók számára. A szegedi székhelyű Baka István Alapítvány pályázatot hirdet, melynek témája Baka István (1948-1995) költő, író, műfordító, szerkesztő munkássága. Ajánljuk a részvételt minden irodalom iránt érdeklődő, új olvasmányokat felfedezni vágyó fiatalnak, jövendőbeli kritikusnak vagy irodalomtörténésznek, aki szeretné próbára tenni tollát, és írásaival szívesen lépne olvasóközönség elé. Az érdeklődők 10-20 oldalas (minimum 20 000, maximum 40 000 karakteres) elemző esszé vagy tanulmány írásával pályázhatnak. Jelentkezni 2009. június 10-ig lehet levélben vagy e-mailben a Baka István Alapítvány elérhetőségein: 6723 Szeged Molnár utca 4. / baka-alapitvany@t-online.hu A dolgozatok postára adási határideje: 2009. október 1. A postai úton elküldött pályázatoknál a postai bélyegző dátuma a lényeges. A dolgozaton a jeligén kívül nem szerepelhet semmilyen személyes adat. Pályaművet vissza nem küldünk. Díjazás: 1. díj: 30 ezer forint értékű könyvutalvány; 2. díj: 25 ezer forint értékű könyvutalvány, 3. díj: 20 ezer forint értékű könyvutalvány mindkét kategóriában. A díjazottak és más kiváló szövegek szerzői meghívást kapnak az ünnepélyes díjátadással egybekötött októberi mini-konferenciára Szegedre, ahol dolgozatukat bemutathatják. A legjobb pályaműveket honlapunkon és/vagy kiadványban megjelentetjük. A szervezők elérhetősége: Dr. Tényi Jánosné alapítványi titkár: 30/857-2218; tenyiren@citromail.hu Baka Tünde: 20/254-1772; baka-alapitvany@t-online.hu Baka István életéről és műveiről sok információ található a http://www.baka.hu honlapon, amely folyamatosan bővül, tanulmányokat és bibliográfiai adatokat is tartalmaz.

A határ a csillagos ég!

2009/04/28 - Pályázat középiskolásoknak a Csillagászat Nemzetközi Éve alkalmából: Fedezd fel az Univerzumot! Válassz egyet a Világegyetem megszámlálhatatlan égitestje közül és pályázz, hogy megörökíthesd professzionális csillagászati teleszkóppal és detektorral! A Magyar Tudományos Akadémia Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete MTA KTM CsKI) pályázatot hirdet középiskolai tanulók részére abból az alkalomból, hogy az ENSZ 2009-et a Csillagászat Nemzetközi Évének nyilvánította. 400 éve történt, hogy Galilei és kortársai először végeztek csillagászati megfigyeléseket távcsővel. A pályázók köre: A pályázaton részt vehet minden magyarországi és határon túli magyar, 14 és 18 év közötti középiskolai diák. Kizárólag 3 fős csapatok pályázatait fogadjuk el. Egy iskolából több csapat is pályázhat. A pályázat témája: Végiggondolni, hogy melyik az a csillagászati objektum, amit Magyarország egyik legnagyobb távcsövével, az MTA KTM CsKI Piszkéstetői Obszervatóriumának 60/90/180 cm-es Schmidt-teleszkópjával meg szeretne örökíteni a csapat. Rövid indoklását várjuk annak, hogy milyen tudományos, esetleg szubjektív szempontok alapján választották az adott égitestet, van-e magyar vonatkozása, netán valamilyen különleges aktualitása. Van-e lehetőség valamely tudományos kérdés eldöntésére vagy sejtés igazolására a felvételek alapján? Miért lehet érdekes a megörökítendő égitest a nagyközönség számára? Beküldési határidő: 2009. május 15. 24h 00m Az elbírálás határideje : 2009. június 10. A pályázatokat a hatar@konkoly.hu címre kérjük küldeni. Jelige: "Határ a csillagos ég." További információ kérhető a hatar@konkoly.hu címen A pályázati kiírás és a pályázati adatlap letölthető a http://www.konkoly.hu oldalról.

Az Irodalmi Jelen novellapályázata

2009/04/28 - Az Irodalmi Jelen szerkesztősége (http://www.irodalmijelen.hu) novellapályázatot hirdet prózaírók számára. Egy-egy szerző két publikálatlan novellával (max. 6000-6000 karakter) pályázhat (a novellákat az ij@irodalmijelen.hu címre kell küldeni). A pályázat jeligés. A novella jeligével kerül fel a portálra, a zsűri nem, csak az adatkezelők ismerik a beküldők személyazonosságát. A beérkező művek folyamatosan felkerülnek az Irodalmi Jelen pályázat rovatába, ahol az olvasók tetszés szerint, szavazataikkal segíthetik a közönségdíj odaítélését. Nevezési díj novellánként (banki átutalással): 1000 forint (10700392 42062707 51100005 - CIB Bank); vagy 15 RON (Occident Media Kft. - RO64 WBAN 2511 0000 0250 9984 - BC INTESA SANPAOLO); vagy 5 euró (Occident Media Kft. - RO44 WBAN 2511 0220 0250 9984 - BC INTESA SANPAOLO). Zsűri: az Irodalmi Jelen szerkesztősége. Beadási határidő: 2009. május 10. (24 óra). Eredményhirdetés: 2009. június 30. A szerkesztőség a legjobbnak ítélt novellák közt hat díjat oszt ki. 1. díj-100 000 Ft 2. díj-75 000 Ft 3. díj-50 000 Ft 4. könyvcsomag 5. könyvcsomag + 1. Közönségdíj - 60 000 Ft A díjazott pályaműveket és a nem díjazott, de értékes novellákat antológiában jelentetjük meg - az Irodalmi Jelen Könyvek sorozatban - a Karácsonyi Könyvvásárra.

"A GONDOLATOK ÉRTÉKE"

2009/04/28 - az Irodalmi Rádió folyamatos pénzjutalmazású pályázata - 2009. Egyetlen verssel vagy rövidprózával akár 100 000 Ft készpénzt is nyerhet! Továbbá lehetőséget kap az Irodalmi Rádió hangzó- és nyomtatott kiadványsorozataiban, rádióműsoraiban, felolvasóestjein, netköteteiben való megjelenésre is! A pályázat kiírója: Irodalmi Rádió A pályázat kiírójának postacíme: Irodalmi Rádió, Miskolc, Pf: 8/P, 3503 A pályázat kiírójának e-mail címe: irodalmiradio@caracom.hu A pályázat célja: Az értékes versek, rövidprózák, hangjátékok, mesék, novellák méltó rangra emelése, a jótollú írók és költők anyagi támogatása. Kortárs szerzők részére publikálási, bemutatkozási lehetőség, műveik hangzó anyaggá való feldolgozása, CD, elektronikus és nyomtatott formátumú kiadása, a hazai irodalom színesítése, gazdagítása, az irodalmi élet megmozgatása. Pályázhatnak: Magyar nyelven alkotó írók, költők. A pályamunkák formai, tematikus és tartalmi követelményei: Tematikus és formai kötöttség nincs. Olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni, melyeket az ORTT vagy a magyarországi jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek nyelvezetük, tartalmuk miatt. (Értsd: obszcén szavak ill. kifejezések, becsületsértés, stb.) Pályázati díj: Beküldött versenként 1000 Ft (beküldött pályamunkánként ezer forint). Jutalmazás: a) 400 db vagy a feletti érvényes beérkezett pályamű esetén - az első helyezett alkotás szerzője 100 000 Ft készpénzt, - a második helyezett alkotás szerzője 35 000 Ft készpénzt, - a harmadik helyezett alkotás szerzője 25 000 Ft készpénz jutalmat kap. b) 300-399 db érvényes beérkezett pályamű esetén - az első helyezett alkotás szerzője 70 000 Ft készpénzt, - a második helyezett alkotás szerzője 30 000 Ft készpénzt, - a harmadik helyezett alkotás szerzője 20 000 Ft készpénz jutalmat kap. b) 200-299 db érvényes beérkezett pályamű esetén - az első helyezett alkotás szerzője 50 000 Ft készpénzt, - a második helyezett alkotás szerzője 25 000 Ft készpénzt, - a harmadik helyezett alkotás szerzője 15 000 Ft készpénz jutalmat kap. c) 100-199 db érvényes beérkezett pályamű esetén - az első helyezett alkotás szerzője 30 000 Ft készpénzt, - a második helyezett alkotás szerzője 15 000 Ft készpénzt, - a harmadik helyezett alkotás szerzője értékes kiadványcsomagot kap. d) 100 db vagy az alatti érvényes beérkezett pályamű esetén - az első helyezett alkotás szerzője 20 000 Ft készpénzt, - a második és harmadik helyezett alkotás szerzője értékes kiadványcsomagot kap.

Galériám

2009/04/28 - Pályázhat: bárki A Határon Túli Magyarok Információs Központja Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány "Galériám" címmel fotópályázatot hirdet tetszőlegesen megválasztható témákban. Beküldési határidő: 2009. december 31. A saját készítésű fotókat a http://www.htmik.hu oldalra várják. A regisztrált tagok a "Galéria" menüponton keresztül tölthetik fel a fotóikat az ott kiválasztható mappákba. A beküldött képek folyamatosan láthatóak és egy hónapon keresztül értékelhetőek a látogatók számára az oldalon. A látogatói értékelések alapján kialakult sorrend, a művészi érték és az egyediség lesznek alapul véve a helyezések megállapításakor. Eredményhirdetés 2010. február első felében történik. Díjazás: A nyerteseknek a Harmat Kiadó (http://www.harmat.hu), a Family magazin (http://www.family.hu) és Csanádi József társasjáték tervező (http://www.integraljatek.hu) ajánlott fel díjakat. 1. díj: Harmat könyvcsomag 15 000 Ft értékben 2. díj: Harmat könyvcsomag 10 000 Ft értékben 3. díj: "Lovagkor" társasjáték az összes kiegészítővel együtt 4. díj: Harmat könyvcsomag 5000 Ft értékben 5. díj: "Charta Bellica" társasjáték 6. díj: "Atilla vagy Aetius?" társasjáték 7. díj: "Sub Rosa" CD 8. díj: "Reneszánsz" magyar kártya "A lovagkortól a reneszánszig" című könyvvel együtt 9. díj: "Ne engedj a negyvennyolcból!" kártya és könyv A fentieken kívül az első 10 helyezés 1 éves Family magazin előfizetést kap ajándékba.

Első "MILVUS" nemzetközi természetfotó pályázat

2009/04/28 - Pályázhat: hivatásos és amatőr fotósok a világ bármely részéről Kiíró: MILVUS Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület Beadási határidő: 2009. május 23. A pályázatra hivatásos és amatőr fotósok a világ bármely részéről egyaránt nevezhetnek digitálisan készített felvételekkel. Etikai követelmény, hogy a beküldött felvételek hiteles mondanivalót tükrözzenek, a fotók pedig természetes körülmények között készüljenek és ne legyenek módosítva számítógépen. A pályázatra beküldhető képek száma kategóriánként 4 darab. A fotók kizárólag csak CD-ROM-on nevezhetők JPEG formátumban. A pályaművek számozása a két kategóriában 1-től 8-ig történik, amely megfelel a pontosan kitöltött Nevezési lappal. A beküldött fényképek címét csak a Nevezési lapra kell feltűntetni. A fotók mérete: a hosszabbik oldal max:1024 pixel, továbbá 300 dpi felbontású, és maximum 1 MB legyen. A díjazott szerzők munkáit a kiírók utólag bekérik e-mailen nagy felbontásban, melyeket a 2009-ben megrendezett gólyafesztivál alkalmából kiállítanak, és e célból 30/40 cm-es méretben kinyomtatják. Nevezés: Nevezni szigorúan csak Nevezési lappal lehet mely letölthető a http://www.milvus.ro/images/PDF/Entry_form.doc oldalról melyet a fotókkal együtt CD-n kell beküldeni a pályázatra (a postacím a dokumentum elején található). A pályázók CD-it a kiírók a zsűrizést követő 2 héten belül megsemmisítik. Nevezési díj: A nevezési díj egy kategóriában 10 euró (15 dollár), két kategóriában 15 euró (20 dollár), melyet postai úton a CD-vel és Nevezési lappal együtt borítékban kell elküldeni vagy banki átutalással kifizetni, vagy a Milvus Csoport honlapján található PayPal fizetési rendszert használva lehet kifizetni (http://www.milvus.ro). Díjazás: a zsűri által legjobbnak ítélt fénykép a verseny Nagydíját kapja : 500 euró készpénz, Milvus emlékplakett, Oklevél. Mindkét kategóriában kiosztandó I-II-III díj. I díj : 200 euró készpénz, Oklevél II díj : 100 euró készpénz, Oklevél III díj: Oklevél és a Milvus csoport által felajánlott jutalomcsomag Ezenkívül a szponzorok és támogatóktól függően a szervezők még más díjakat is kiadhatnak.

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése