Pályázatok

Mentor képzés

2016/06/02 - KRISZ - Barnabás csoport Napjainkban mérhetetlenül nagy szükség van arra, hogy a vezetők képzése és fejlesztéseterén az inspiráló emberi kapcsolatok visszakerüljenek az eszköztárunkba. Intézmények,kurzusok és szakkönyvek fontosak, de továbbra is a hiteles, inspiráló szerepmintákat adóemberi kapcsolatok felbecsülhetetlen értékűek egy fiatal vezető formálódásában. Ehhezbiztosít elméleti és főleg módszertani alapokat ez a képzés.

„Így szól hozzám a Biblia” pályázat 2016

2016/05/30 - A Parakletos Könyvesház pályázatot hirdet, melynek keretében missziós szervezetek, egyházak, intézmények, alapítványok kaphatnak ingyenesen szétosztható gyermekkönyveket. Elsősorban olyan pályázókat várunk, akik az alábbi célcsoportok között végeznek egyházi vagy missziós szolgálatot: hátrányos helyzetűek, roma gyerekek és családok, gyermekotthonok, utcai, lakótelepi misszió, értelmileg sérült és fogyatékkal élő gyerekek.

Pályázat megemlékezések, rendezvények, ismeretterjesztő programok támogatására

2016/03/31 - A reformáció 500 éves jubileumára készülve a Reformáció Emlékbizottságnevében az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő programtámogatásra kiírt pályázatot hirdet.

Fotópályázat

2016/03/31 - A reformáció 500 éves jubileumára készülve a Reformáció Emlékbizottságnevében az emberi erőforrások minisztere megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt fotópályázatot hirdet. A pályázat célja a Kárpát-medencei és az egyetemes protestantizmust bemutató, a reformációt és annak hatását megjelenítő, a reformáció 500 éves jubileumához kapcsolódó fotóművészeti alkotások készítése, virtuális fotógyűjtemény kialakítása.A pályázat beadásának határideje: 2016. április 30.http://www.reformatus.hu/data/attachments/2016/03/31/reb_16_foto_palyazati_kiirasf.pdf

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia felvételt hirdet

2016/03/31 - Sárospataki Református Teológiai Akadémia beregszászi kihelyezett tagozata felvételt hirdet KATEKÉTA-LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS SZAKRA,  6 FÉLÉVLEVELEZŐS KÉPZÉSI FORMA A szakokat szeretettel ajánljuk érettségivel rendelkező, a hitoktatás illetve gyülekezeti munkatársi szolgálat iránt elhivatást érző református egyháztagoknak.  Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 19.A jelentkezési lapot és mellékleteit az intézmény fenti címére, vagy Taracközi Ferencnek, a Beregszászi Református Egyházközség lelkipásztorának (ber.ref.egyhaz@gmail.com) kérjük eljuttatni. http://srta.hu/jelentkezesi-lapok 

Tudományos kutatás támogatása

2016/03/03 - A reformáció 500 éves jubileumára készülve a Reformáció Emlékbizottságnevében az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő tudományos kutatások támogatásra kiírt pályázatot hirdet.

Tudományos előadás támogatása

2016/03/03 - A reformáció 500 éves jubileumára készülve a Reformáció Emlékbizottságnevében az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő tudományos ülésszakon (konferencia, kongresszus, szimpózium, kerekasztal, műhely stb.) való előadói részvétel támogatásárakiírt pályázatot hirdet.

Tudományos konferenciák, műhelyek, szimpóziumok szervezésének támogatása

2016/03/03 - A reformáció 500 éves jubileumára készülve a Reformáció Emlékbizottságnevében az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő tudományos ülésszak (konferencia, kongresszus, szimpózium, kerekasztal, műhely stb.) szervezésének és lebonyolításának támogatására kiírt pályázatot hirdet.

Pályázat tudományos könyvek kiadásának támogatására

2016/03/03 - A reformáció 500 éves jubileumára készülve a Reformáció Emlékbizottságnevében az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő tudományos könyvek (és szakfolyóiratok tematikus számai)kiadásának támogatására kiírt pályázatot hirdet.

Rejtőzködő Kincseink Pályázat

2016/02/26 - Iskolai tablók titkai, könyvtári régiségek, ikonikus élettörténetek. A “Rejtőzködő kincseink” pályázatot a Református Tehetséggondozó Alapítvány Kuratóriuma és a Reformáció Emlékbizottság második alkalommal hirdette meg a Kárpát-medence protestáns középiskolái számára. A többfordulós verseny végén a legjobbak németországi reformációs emléktúrán vehetnek részt.javascript:mctmp(0);

Tájékoztató a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2016. évi pályázati felhívásairól

2016/02/16 - Magyarország nemzetpolitikai stratégiájához igazodva a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdeti 2016. évi pályázati felhívásait  „Ifjúsági közösségek támogatása” címmel  A pályázat célja Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az ifjúsági közösségek támogatása által. A pályázat tárgya az ifjúsági korosztályok közösségteremtő programjainak, közösségépítést elősegítő tevékenységének támogatása.

A Nagyberegi Református Líceum felvételt hirdet a 2016/2017-es tanévre

2016/01/27 - Intézményünk azon diákok jelentkezését várja, akik 2016-ban fejezik be a 7., 8. vagy 9. osztályt. Iskolánkban a 10-11. osztályok univerzális profillal működnek. Emellett lehetőség van emelt óraszámban elmélyíteni a tudást angol és ukrán nyelvből, matematikából, informatikából, fizikából, kémiából, biológiából, magyar nyelvből és irodalomból, történelemből, földrajzból, egyházi tantárgyakból. A diákok számára – igény szerint – ECDL tanfolyam is elérhető.

A NAGYDOBRONYI REFORMÁTUS LÍCEUM FELVÉTELT HÍRDET A 2016/2017-es TANÉVRE

2016/01/27 - Intézményünk azon diákok jelentkezését várja, akik 2016-ban fejezik be a 7., 8., és 9. osztályt. A 10.-11. osztályok fizika-matematika, illetve biológia-kémia profillal működnek. A diákok mélyíthetik tudásukat az egyházi tantárgyak ismeretében is (egyháztörténelem, bibliaismeret és egyházi ének). Konfirmációs előkészítésen vesznek részt a 8. és 9. osztályos diákok.

Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások támogatása

2015/10/21 - Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felhívja a  jogosultak körét (egyházak, egyházi intézmények, nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személyek és egyéb egyházi szervezetek), hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága támogatási felhívást tett közzé, melynek keretében egyedi támogatási igény nyújtható be az alábbi két előirányzat valamelyikére:     egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatása (EGYH-KCP-16);     egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások támogatása (EGYH-EOR-16). A felhívás kódjai: EGYH-KCP-16, EGYH-EOR-16A támogatási kérelmek benyújtásának határideje: 2015. október 29. A felhívás és mellékletei az alábbiakban elérhetőek.

Könyvkiadásra írt ki pályázatot a kormány Reformáció Emlékbizottsága

2015/10/19 - A Reformáció Emlékbizottság pályázati kiírásának célja tudományos kutatásokhoz kapcsolódó könyvkiadás támogatása.

Megjelent a Reformáció Emlékbizottság konferenciaszervezésre szóló pályázata

2015/10/19 - A Magyarország Kormánya által létrehozott Reformáció Emlékbizottság nevében az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő konferenciaszervezés támogatására pályázatot hirdet.

Kutatási támogatásra írt ki pályázatot a kormány Reformáció Emlékbizottsága

2015/10/19 - A Magyar Kormány Reformáció Emlékbizottsága nevében az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő kutatási támogatásra kiírt pályázatot hirdet.

Szlogen pályázat

2015/09/05 - A Reformáció Emlékbizottság küldetése, hogy a reformáció 2017-ben esedékes 500 éves jubileuma kapcsán minél szélesebb körben bemutassa és gazdagítsa azokat az értékeket, amelyeket Európa, s benne Magyarország a hitújítás nyomán képviselt, megélt és ma is használ.

Pályázat mesterképzésre

2015/08/05 - Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézettel közösen meghirdetett miniszteri ösztöndíj a 2015/2016-os tanévben magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű alap- és egységes, osztatlan képzésére, vagy mesterképzésére felvételt nyert ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára.A pályázati kiírást és annak mellékleteit csatolva található

Folytatódik az énekpályázat

2015/08/05 - Az Európai Protestáns Egyházak Közösségének (GEKE) a reformáció évfordulójához kapcsolódó kiírása a második körbe érkezett.

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése