Nem tudod, hol tanulj tovább?

2022. Jan 21., szerző: Adminisztrátor

Református felsőoktatási intézmények kínálata egy helyen

Megjelent a legfrissebb tájékoztatófüzet, amely a magyarországi református felsőoktatási intézményeket gyűjti egybe. Az ismertetőből nem csupán az elérhető képzésekről, hanem az egyetemek, főiskolák infrastrukturális felszereltségéről, történetéről, az elérhető ösztöndíjakról és a diákéletről is képet kaphat az olvasó.


 


A Debreceni Református Hittudományi Egyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem, valamint a Pápai és a Sárospataki Teológiai Akadémia képzéseiről is informálódhat, aki fellapozza a legfrissebb református felsőoktatási tájékoztatót.

DRHE orando et laborando

A nemrég megújult egyetemi udvar Debrecenben

Fotó: DRHE

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM (DRHE)

Ez az egyetem az ország egyik legrégebbi oktatási intézménye: 1538 óta református keresztyén elkötelezettséggel, a modern kor színvonalán végzi oktatói, nevelői munkáját. Képzései az egyházi szolgálatra és a keresztyén értelmiségi létre készítik fel a „Közösség, hit, tudás” jelmondat szellemében. A DRHE kurzusainak célja a református lelkészek, teológusok és egyházi munkatársak képzése, református szellemiségben gondolkodó pedagógusok és egyéb világi szakemberek felkészítése a magyar közoktatás és kulturális intézményrendszer számára.

Az egyetem január 25-én tart nyílt napot, amelyen a jelentkezők betekintést nyerhetnek abba, hogyan képzik Debrecenben a teológusokat, lelkipásztorokat, hittantanárokat vagy éppen a gyermekvédelemmel, biblioterápiával foglalkozó szakembereket.

KRE Csekonics Sebilaci

A Károlyi-Csekonics palotában már egy éve zajlanak a KRE órái

Fotó: Sebestyén László

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM (KRE)

A KRE Állam- és Jogtudományi, Bölcsészet- és Társadalomtudományi, Hittudományi, Pedagógus Karán, valamint Szociális és Egészségtudományi Karán szinte felsorolhatatlan mennyiségű alap-, mester- vagy szakirányú továbbképzés, doktori iskolák és szakkollégiumok állnak a továbbtanulni vágyók részére. A különböző karok nyílt napjairól az összegző kiadvány nyújt tájékoztatást. A KRE képzései az élet számos területét lefedik, az egyetem célja, hogy református szellemiségben képezzék a jövő értelmiségét.

pápai református teológiai akadémia

A Pápai Református Teológiai Akadémia (PRTA) épülete

Fotó: ertektar.papa.hu

PÁPAI REFORMÁTUS TEOLÓGIAI AKADÉMIA (PRTA)

PRTA a Pápai Református Kollégium tagintézménye. Történelmi örökségéből fakadóan elsősorban a Dunántúli Református Egyházkerület területén lévő gyülekezetek legmagasabb szintű szellemi központjaként kíván lenni. Elsődleges feladatának tekinti református teológusok, lelkipásztorok, katechéták (hittanoktatók) képzését és továbbképzését, a teológiai tudományok művelését. Az ún. bolognai rendszer szerinti osztatlan képzésben (MA), alapképzésben (BA), illetve szakirányú továbbképzésben folyik az Akadémián az oktatás, ami megteremti a felsőoktatási intézmények közötti átjárás lehetőségét.

Sárospataki Református Teológiai Akadémia

A SPRTA épülete

Fotó: reformatus.hu

SÁROSPATAKI REFORMÁTUS TEOLÓGIAI AKADÉMIA (SPRTA)

SPRTA küldetésének célja, hogy református egyházunk igényei szerint képezzen teológusokat, lelkipásztorokat, egyházi munkatársakat. A Sárospataki Református Kollégium egyik oktatási intézményeként őrzi és továbbviszi a Kollégium sajátos körülmények között kialakult, több évszázados, a református hitvallásokra és a magyar nemzet iránti elkötelezettségre épülő szellemi és lelki örökségét. Történelmi örökségéből adódóan felelősséget hordoz nemcsak a fenntartó Egyházkerületért, hanem a Kárpát-medence e régiójának magyar református egyházaiért is.

 

reformatus.hu

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.