Pótfelvételi

2020. Jul 19., szerző: Adminisztrátor

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara pótfelvételit hirdet a 2020/2021-es évre, Missziológia, diakónia, szociális gondoskodás bakkalaureusi és magiszteri, valamint a Református teológia magiszteri és doktori képzéseinek tanulmányi programjaira.


A felvételi jelentkezési lap beadásának határideje:

2020. augusztus 10. – nappali  tagozat (Bc. és Mgr., kis-és nagydoktori /ThDr. és PhD./ képzések)

 

A felvételi vizsgák időpontja:

2020. augusztus 21 -  nappali tagozat (Bc. Mgr., kis-és nagydoktori /ThDr. és PhD./ képzések)

 

Az adott törvényes feltételek betartása mellett költségtérítés-mentes képzési lehetőségek is adottak és lehetőség van individuális tanrend alapján is tanulni!!!

 

A felvétel feltételei:

   

A 131/2002 főiskolákról szóló törvény és ennek módosításai, valamint a kar belső előírásai értelmében a felvétel feltételei a következők:

A kar kéri az egészségi alkalmasságról szóló orvosi igazolást a felsőoktatásban való képzéshez és az adott tanulmányi programban való későbbi elhelyezkedéshez. 

  

A külföldi hallgatók felvételének feltétele megegyezik a Szlovák Köztársaság állampolgárainak felvételi feltételeivel. A külföldi középfokú végzettséget honosíttatni kell a Szlovák Köztársaságban, s ezeket az iratokat határidőn belül leadni a tanulmányi osztályon.

      

A képzésre való felvételnél figyelembe vétetik a középiskolai tanulmányi előmenetel, az érettségi eredménye, és a szak olimpiászain és tanulmányi versenyein elért eredmények.

 

Felvételi vizsga a bakalár (Bc.) képzésre:

  

A felvételi vizsga tartalma: 

A végleges kiértékelésbe beszámítódnak az érettségi és az adott év bizonyítványának előmeneteli érdemjegyei.

 

A felvételi vizsga kiértékelése:
  

A szóbeli vizsga teljesítménye vizsgáztató testület által pontozódik és értékelődik ki. Az eredmények vezetve vannak a felvételi vizsga protokoll lapjain. A felvételről/nem felvételről szóló döntés hozzáférhető az egyetem internetes oldalán.

 

Felvételi vizsga a magiszteri (Mgr.) képzésre:

  

A felvételi vizsga tartalma: 

A végleges kiértékelésbe beszámítódnak az érettségi és az adott év bizonyítványának előmeneteli érdemjegyei.

 

A felvételi vizsga kiértékelése:
  

Az írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga teljesítménye is a vizsgáztató testület által pontozódik és értékelődik ki. Az eredmények vezetve vannak a felvételi vizsga protokoll lapjain. A felvételről/nem felvételről szóló döntés hozzáférhető az egyetem internetes oldalán.

 

  

Általános tények a felvételi eljárásról:

   

A felsőoktatási intézménybe való jelentkezési lapnak tartalmaznia kell, vagy csatolni kell hozzá a következőket:

A kar a jelentkezés lapok beadásának határideje után legkésőbb 30 napon belül írásban igazolja a tanulmányi programra való jelentkezést, s ugyanakkor a jelentkezőnek részleges információt ad a felvételi vizsga menetéről és tartalmáról. Szükség esetén meghatározza a jelentkező számára hiánypótlásra rendelkezésre álló határidőt.

 

 

A felvételi vizsga térítési díja:

25 Euro  – elektronikus jelentkezés
50 Euro – papír alapú jelentkezési mód

   

Bank: Štátna pokladnica Bratislava
Számlaszám: 7000122827/8180
Variábilis jel: a jelentkező születési száma
Konstans jel: 0558

 

Bővebb információk a képzéssel kapcsolatosan:

http://www.reformata.sk/mutat/5467/

http://komaromonline.sk/lelkeszkepzes-komaromban/

https://www.youtube.com/watch?v=0WhBUCly4dc

 

Elérhetőség

Selye János Egyetem Református Teológiai Kar

Bratislavská cesta 3322, Komárno, 945 01,

tel.: 035/3260756, 035/3260656 e-mail:, www.ujs.sk

Református Teológiai Kar Tanulmányi Osztály:

tanulmanyi.rtk@ujs.sk   

 

 

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.