Püspöki Hivatal

2021. Jun 10., szerző:

 A Kárpátaljai Református Egyházkerület Püspöki Hivatala:

Cím: Beregszász, 90202, Munkácsi út 83.

Telefon: +380/314123460

Mob.: +380993722159

E-mail:              karpataljairefegyhaz@gmail.com

 

A hivatal nyitvatartási ideje:

Hétfőtől péntekig: 9 -15 óráig

Kedden és pénteken fogadónap egyeztetés alapján

 

A hivatal épülete egykoron...

 

 

 

és napjainkban

 

 

 

A Kárpátaljai Református Egyházkerület Elnöksége:

Zán Fábián Sándor – püspök

Nagy Béla – egyházkerületi főgondnok

Héder János – egyházkerületi lelkészi főjegyzõ

Petrusinec Volodimir – egyházkerületi világi főjegyzõ

 

A hivatal alkalmazottai:

Dávid Árpád – zsinati jegyző

Badó Krisztina – titkárság vezető

Fábián Zoltán – rendszergazda, a Küldetés című havilap tördelőszerkesztője

Rubec Norbert – főkönyvelő

Lőrincz Péter– egyházkerületi pénztáros

Tominec Mihály - pályáyati referens

Perpék István – hivatali gondnok

Orbán Erzsébet – a Kárpátaljai Református Egyház Jótékonysági Alapítványának gazdasági vezetõje

Micik Julianna - a KRE tanügyi tanácsosa, óvodafejlesztési programfelelős