A Beregi Egyházmegye

2023. Mar 13., szerző:

Esperesi Hivatal
A Beregi Református Egyházmegyének alig 10 éve van Esperesi Hivatala. Kezdetben a Püspöki Hivatalban kaptunk egy szobát, ahol hetente kétszer volt fogadónap. Később, amikor a megye állami bejegyzésbe került, az akkori esperes a parókiáján biztosított helyiséget és 7 éven keresztül volt Mezőgecsében székelt a hivatal. A szakadás után ideiglenesen, egy évre Balazsérra, a Béthel Konferencia Központba költöztünk. Ez szükségmegoldás volt. Az egyházkerület az öregek otthonához tartozó épületek egyikében biztosított számunkra helyiséget.
2008 januárjától ebben az épületben vagyunk, a második szinten, együtt az egyházkerületi levéltárral, és A Múzeummal.


A hivatal nyilvántartja és vezeti a gyülekezetek és a megye adminisztratív dolgait. Igyekszik segítséget nyújtani a gyülekezetek ügyintézésében, koordinálja a megyei szakbizottságok tevékenységét. Irányítja a missziós szolgálatokat, segítséget nyújt a szórványgyülekezetek gondozásában. Nyilvántartja a lelkipásztorokat és gondoskodik a gyülekezeti szolgálatok folyamatosságáról. Nyilvántartja a hitoktatókat és segíti azok munkáját. Megszervezi a gyülekezeti és megyei lelki alkalmakat, ellenőrzi a gyülekezetekben folyó munkát.
Jelenleg fontos feladatunknak tartjuk, hogy a gyülekezeteket segítsük ingatlanok tulajdonjogainak rendezésében. Erre a munkára külön jogtanácsosokat alkalmazunk.

2009 tavaszától a hivatal visszaköltözött a Balazséri Béthel Konferencia-központba.

Címe: Ukrajna 90233

Beregszászi járás

Balazsér Kastély út 3.

tel: 8031-41-78-529

Nyitvatartás: Hétfőtől péntekig 9-15 óriág

Esperesi fogadónap szerdán 9-12-ig

A Beregi Református Egyházmegye tisztségviselői