Változik a világ

Hozzászólás írásához be kell jelentkeznie itt

anonimus xy

2012-02-18 - 09:13

Sajnos az egész iszlámmal baj van, még a kis létszámú „normális” követőkkel is, mert sok az átfedés, szellemileg, ideológiailag kapcsolódnak; túl sok a közös, és csak gyenge szálakon követhető az a máshova tartozás, amiből két tábor létezését ellehetne különíteni. Az, h most egyesek konfliktusokat látnak a nyugati civilizáció és az iszlám között, az semmi sem lesz ahhoz képest, ami néhány generáció után ki fog bontakozni, és nyugati kultúránk, civilizációnk, (a liberalizmusnak köszönhetően) nem biztos, h képes lesz ellent állni ennek a fanatikus népségnek. Nézzük meg Európát ahol már teljes be iszlámosítás folyik a liberális demokratikus szabadság lévén. A demokrácia lehetőségeit kihasználva foglalják el az egész kontinenst, hiába a vízumkényszer, ha menekültként bejutnak. Más megítélés alá kerülnek a demokratikus jog végett. Európa önmagát szolgálja ki idegeneknek, akik csak látszólagosan békés szándékkal érkeznek. Nézzük csak meg Balit! Csaknem annyi szélsőséges muszlim él mint keresztény, és mennyi terrorcselekményt hajtanak végre templomok és keresztények ellen. De már buddhista múzeumok ellen is. Olyanok, mint a kakukkfiókák, bárhová vetődnek is. És csak 1 céljuk van: Magukévá tenni a világot! Persze mindenki halálos ellenség, aki útjukat álla. Mi kell még több, h megértse az ember miről is van szó???

anonimus xy

2012-02-15 - 18:16

A Vatikán hivatalosan is elismerte, h a muszlimok többen vannak, mint a katolikusok. Ez az első ilyen eset. 1.322.000.000 követővel, az iszlám lett az első vallás a Földön. 19%-a a világnak muszlim, 17,5%-a katolikus. Elárasztják Európát is :((((!!! (ezt csak a topic eredeti témájához)

anonimus xy

2010-08-08 - 12:37

Kedves Szimkovics Tibor!

Egyetértek! A Biblia igazsága axióma, nem pedig valamilyen gondolatmenet végeredménye. Szerintem az a baj vele, h mindenki azt olvas ki belőle, amit akar. Ha annyira egységes és érthető volna, nem kellene még a 4 nagy egyház sem, elég volna csak egy. Nem értem, időnként miért kell homályosan, akárhogyan érthetően megfogalmazni? Felteszem azért, h bármit ki lehessen belőle érteni, értelmi szintnek megfelelően. Ezzel szemben, én, amiben hiszek, nem azért hiszek, mert egy "szent könyvben" olvastam, hanem mert nagy mennyiségű, egymást kölcsönösen alátámasztó bizonyítékkal rendelkezem. Létünk legnagyobb kérdései akkor is nyitva maradnak, ha megválaszoljuk őket. Akármilyen mesés fantáziálások is legyenek a válaszban, az alap problémát akkor sem tudjuk kikerülni, mivel a létünk kezdete elveszik az ismeretlenben.

Megkérhetem, h magyarázza el ezt is nekem: "És ő monda: Mert mondom néktek, hogy mindenkinek, a kinek van, adatik; a kinek pedig nincs, még amije van is, elvétetik tőle. Sőt ennek felette amazén ellenségeimet is, kik nem akarták, hogy én ő rajtok uralkodjam, hozzátok ide, és öljétek meg előttem!" ( Luk. 19. 26:27)

Szimkovics Tibor

2010-07-30 - 10:56

Kedves Vörös Tibor!

Örülök a reflekciónak. Így, kiigazításokkal már több értelme van. Ugyanakkor megjegyezném, hogy a dogmatizmus iránti ellenszenv érthetetlen a számomra, ugyanis jellemzően a protestáns, kiváltképpen a kálvini református egyházak sohasem voltak dogmatizmussal vádolhatók. Aláírom, hogy az emberi történelem sok gonosz dolgot produkált vallásos köntösbe bújtatva (voltaképpen a keresztes hadjáratokon át az inkvizíción keresztül eljuthatunk a harmincéves háborúig), de nem feltétlenül azonosítanám a hit igazságait az emberi agy szüleményeivel.

Nem hinném, hogy dogmákra alapulna a hitünk, sokkal inkább axiómákra, amiket éppúgy alkalmaz a tudós társadalom, akár az egyházi közösség. Csupán mi azon túl, hogy kimondjuk, hogy a két pont közötti legrövidebb távolság az egyenes, azt is valljuk, hogy Isten alkotta meg a világot, s ő tartja azt fenn...

Ami a materializmust illeti, lehet hinni benne, csak nem úgy, ahogyan az ateizmus teszi. Én inkább az alkalmazott materializmust tartom elfogadhatónak, amely ideiglenes, és a teremtett világhoz kötött, hiszen Isten éppen az emberre bízza a Földet ("Isten megáldotta őket és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet." 1Móz 1,28). Tehát, voltaképpen gondoznunk és fenn kell tartanunk a teremtett - ha úgy tetszik anyagi - világot, de ezen felül gondolkodnunk kell az örökkévalóság távlatain is. Ott pedig már nem elég a puszta materializmus.

Az idézett mondat Lukács evangéliumából közérthető, úgy hiszem. A keresztyén élet prioritásairól beszél, ami meghökkentő lehet egy kívülálló számára, és természetes egy hívő ember számára. Ugyanakkor minden ember alkalmazza - akarva-akaratlan. Törvényszerű ugyanis, hogy ha fontossági sorrendet állítunk fel az életünkben, akkor valaki előre kerül, valaki pedig hátra. Jézus kérésében az áll, hogy Ő kerüljön az első helyre, mindenki más mögötte sorakozik fel...

"Mindenki, aki elhagyta házát vagy testvéreit, apját vagy anyját, gyermekeit vagy földjeit az én nevemért, a százszorosát kapja, és megörökli az örök életet. De sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból első.” Mt 19,29-30

anonimus xy

2010-07-30 - 09:56

Kedves Szimkovics Tibor!

Ad1: „Isten nem magyarázat semmire.” – ezt én nem mondtam, kérem, ne adjon szavakat a számba! Csak annyit állítottam, h Istennel nem magyarázhatunk mindig mindent! - és ez nagy különbség.

Ad2: Az Isten léte a teológiában nem végeredmény, hanem az egyik kiindulópont. Ezért a teológia a végeredménynek szándékolt ismerethez igazítja minden érvelését. Az meg, h egyes ateisták mit hisznek, megint csak semmit nem jelent a valóság és a tudomány szempontjából, mivelhogy a tudomány nem foglalkozik azzal, h ki mit hisz, és pláne nem terjeszt ideológiát. Csak azzal foglalkozik, h mit tudnak igazolni, és mit tudnak beilleszteni a tudományos rendszerbe. De ez metodológia, és nem világnézeti kérdés.

Ad3: A „dogma” a dogmatizmus révén rossz hírbe keveredett, pedig csak annyit jelent, mint tilalmat arra vonatkozólag, h mit nem szabad gondolni. Arra viszont nincs előírás, h a megengedett tartományon belül mi legyen a gondolat iránya és tartalma. A dogmatizmus ezzel szemben a gondolkodás járma, mely nem enged teret a kreativitásnak, az újításnak, a divergenciának. Sokak számára kapóra jön ez a járom, önként veszik magukra, mert hiányában a fenyegető „semmi” szemeibe kellene nézniük, amit nem bírnának elviselni. A dogmatizmus tisztítótűzként mindent elpusztít maga körül, különösen, ha bürokratikus hatalom társul hozzá. Ha dogmatizmus száll meg egy szervezetet, nincs ellenszer. Várni kell a végre! A Dogma egy vallás, ideológia vagy más szerveződés megkérdőjelezhetetlen doktrínája vagy meggyőződése.

Ad4: Miben más az, aki nem az üdvösség, és az örök élet perspektívájából nézi az életet? Miben más az, aki a személyes életéhez képest örökkévalónak tekinthető anyagiságban hisz, és annak az igazolható, az egész ismert világegyetemben egyetemes törvényszerűségeiben hisz, és persze nem tekinti személynek, akihez úgy tud viszonyulni, mint személyhez? Ha nincs túlvilág, miért sérülne az, aki nem hisz benne? Felmerült bennem ma a kérdés, h ha Isten a Biblia szerint "az ember szívébe írta" az erkölcsét, akkor, h térhetett "rossz útra"?"Luk 14,26. "Ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyját és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom." Nem tudom, mit lehet itt félreérteni, vagy félre magyarázni? Sok mai használati utasítás nem ilyen világosan van megszövegezve! Egyébként a 30 éves vallásháborúban mindkét keresztény fél szóról-szóra követte a "mennyei előírásokat"! Európa népessége 50%-kal csökkent abban az időben!

Szimkovics Tibor

2010-07-25 - 16:17

Kedves Vörös Tibor!

Ad 1: Isten nem magyarázat semmire. Isten a világ megalkotója, s annak gondviselője. Létezését tekintve teljes mértékben szuverén, tehát nem függ attól, hogy Vörös Tibor vagy bárki más mit szeretne vagy nem szeretne az Ő egzisztenciája által megmagyarázni.

Ad 2: Önmagában véve az embernek sok mindenről nincs gőze, fogalma, sok mindent nem értünk, hiszen a tudásunk jelenleg is bővül, növekszik, s ugyanakkor az ateizmusnak az egyik legszemtelenebb állítása éppen a tudás hiányában az Önmagát kijelentő Isten tagadása.

Ad 3: Dogmaszerűen sok mindent el lehet fogadni, és sok mindent nem. A dogma szó görög jelentése is háromfelé oszlik: politikailag kötelező jellegű rendeletet; filozófiailag (Arisztotelész, Platón) látásmódot, gondolatot; vallási szempontból pedig tanítást jelent. Nos, úgy hiszem semmit sem kell gondolkodás és kritika nélkül elfogadnunk. Ugyanakkor a látásmódunk nem befolyásolja a hitünk alapjait. Tantételeken el lehet vitázni, s különösen az emberi dolgokon, de Isten létezését, a halál utáni életet vagy a megváltást ez nem befolyásolja. Az igazság sohasem relatív, s különösen nem szubjektív, ahogyan írod. Mi tesszük/tehetjük azzá, s akkor már nem is az, aminek nevezzük. Csupán annyit tudok tanácsolni, amit Jézus mondott az iránta érdeklődő zsidóknak: „Ha ti megtartjátok az én Igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.” Jn 8,31-32

anonimus xy

2010-06-14 - 19:04

Kedves Harsányi Béla! A tudomány története, ha egyáltalán valaha, valamire is megtanította az emberiséget, az biztosan az, h semmit nem nyerünk, sehová sem jutunk, ha tudatlanságunkat "Istennek" címkézzük. Ugyan miért gondolják sokan, h Isten mindenre magyarázat lenne? Szerintem inkább a magyarázat teljes kudarca, spirituális-rituális köntösbe bújtatott: "fogalmam sincs"! Sokan mikor Istennek tulajdonítanak valami "csodát", az azt jelenti, h "gőze sincs róla", de ott van egy elérhetetlen "égi tünemény", és még meg is magyarázzák valami álfilozófikus zagyvasággal, h "mindig létezett, meg természetfeletti", ami persze semmire sem magyarázat! A hited szerint létezik Isten, neked ez a relatív igazságod, de ha ez azért igazság mert Te hiszel benne, az nem érv, hanem a hited megvallása. Ettől azonban legfeljebb a Te fejedben van realitása, és ezzel a dolog meg is állt. Persze ha csak azt mondanád, h azért hiszel benne mert emberi természeted alapján nem szeretnél meghalni, és "olyan jó ebben hinni", akkor azonnal elfogadnám. Akkor nem is kellene érvekkel körbetapasztanod, mert ezzel a kijelentéssel megmaradnál a saját szubjektumod körében, és nem terjesztenéd ki másokra, elvárás, sőt parancsolatszerűen. Ha pedig ez is csak egy dogma, amit azért kell elfogadni, mert mások is elfogadják, akkor megint mások miért ne kételkedhetnének?

Üdv mindenkinek!

Dávid Árpád

2010-04-30 - 11:41

Ezt a cikket olvastam ma (kicsit megszakitom a személyeskedést) Mit gondoltok róla? Szerintem visszatér az a kirekesztés ami az első keresztyéneket is kirekesztette a pogány római birodalomból mikor nem azonosultak az akkori etikai vagy politikai elgondolásokkal.The Times (timesonline.co.uk )Nem érdemel megkülönböztetett helyet a brit jogrendben a kereszténység egy magas rangú bíró szerint – írja a Times. Laws semmítőszéki bíró úgy véli, ez teljesen „irracionális” lépés lenne, sőt, az első lépés a teokráciához vezető úton.Laws bíró Gary McFarlane ügyében ítélkezve beszélt nézeteiről. Mint ismert, Lord Carey, volt Canterbury érsek védelmébe vette azt a házassági tanácsadót, akit eltanácsoltak állami munkahelyéről, mivel szolgáltatásait nem volt hajlandó meleg pároknak nyújtani. McFarlane vallási alapú diszkriminációval vádolta volt munkáltatóit, Laws azonban elutasította keresetét, és kemény állásfoglalásban válaszolt Lord Carey támogatására. „Akármilyen hosszú tradíciót is tudhat magáénak, akármilyen gazdag is kultúrája, egyetlen vallás sem kaphat egyedi törvényi védelmet” – fogalmazott Laws.Carey és más vallási vezetők több hasonló ügy után szólaltak meg, mivel úgy vélik, az efféle ítéletek gyakorlatilag több állás elfoglalását lehetetlenné teszik a keresztények számára. Ennek pedig Carey szerint komoly következményei lehetnek. A bíró szerint azonban a keresztényeknek is el kell fogadniuk, hogy „több hitrendszer által meghatározott társadalomban élünk”, ezért „egyetlen vallás elvei sem eshetnek súlyosabban a latba a törvénykezésben, mint a másiké”, hiszen ez azzal járna, hogy egyesek a társadalmon kívül rekednek. „Egy ilyen vallási tartalmú törvénykezés teokráciához vezetne, mely a legkevésbé sem demokratikus rendszer”.Lord Carey csupán annyit javasolt, a McFarlane-féle ügyekben speciálisan kiválasztott „a vallásos ügyekben járatos, azokra érzékeny” bírói tanács döntsön.

anonimus xy

2010-03-02 - 08:29

Ezen majd elgondolkozom!...:)

Harsányi Béla

2010-03-01 - 19:58

Kedves Vörös Tibor! Bár régen írtad már a 2009. 11. 03-i hozzászólásodat, mégis reménykedem benne, hogy talán elolvasod, amit reagálnék rá. Először is lehet, hogy csak én nem értem, de sok ellentmondás van benne. Egyszer azt írod, hogy "Gondolom, h csak egy "világ" létezik, és a dolgok logikusan következnek egymásból, ezért semmilyen feloldhatatlan ellentmondás nem létezik, mert ha létezne, nem működne a világegyetem". Tehát, hogy csak egy igazság van, és nincs több. Egyszer meg azt írod, hogy "Ha az ember ezt elfogadja, és saját tévedhetetlenségén is túl tud lépni, képes lesz befogadni a saját eszméivel akár ellentétes eszméket is, h elgondolkozzon felettük, és előítélet-mentesen megvitassa azokat. Akkor a beszélgetés, eszmecsere, nem pedig rögeszmecsere lenne!" Tehát mégsem lehet az ember semmilyen abszolút igazságban biztos. Látom, hogy te egy nagy "gondolkodó" vagy, aki az "igazságot" keresi, de lenne feléd egy tanácsom. Az igazságot a "gondolkodók" a filozófusok soha nem tudták megtalálni. Miért? Mert magukat és értelmüket valamiféleképpen felülhelyezték mindenen, madártávlatból nézték a dolgokat, és soha nem tudták eldönteni, a sok magát igazságnak hirdető tan közül melyik az igaz. Nagyon jellemző példája ennek Pilátus, aki azt kérdezi: "Micsoda az igazság?". Nem lehet az igazságot megtalálni, Tibor, úgy, hogy az ember kívül marad azon. Az igazság megtalálása egyedül tapasztalatra, próbára épülhet. Én nem ismerlek téged, de szavaidból úgy látom, te elfogadsz valamit igaznak, ugyanakkor annak szöges ellenkezőjét is. "Az igazságot keresem", mondod a szlogent, de valójában ez csak egy menekülési út az elől, hogy valamelyik oldalra elkötelezd magad. Mert félsz a csalódástól, vagy mert szeretsz tetszelegni magad és mások előtt "objektív bölcselkedéseddel". Szóval, összefoglalva, Tibor, hogy egy kis tudományelméletet is vigyünk a dologba: nincs olyan, hogy objektív megfigyelés, vagy értékítélet. A tudományelmélettel foglalkozó szakemberek már régen felfedezték, hogy a módszer, és a hozzáállás megválasztása egy bizonyos tárgynak a vizsgálatakor eleve megszabja eredményeink jellegét, kereteit és érvényességi körét. A te módszered, és hozzáállásod a hit dolgaihoz, akármennyire is próbálod objektívnak beállítani, látásom szerint nagyon is a humanizmus és felvilágosodás (mindennek mértéke az ember, és az emberi ész és értelem) eléggé elmaradott hozzáállásán és módszerein épül fel. Ne keres valamiféle objektív igazságot, mert 1. obejktíven nem lehet igazságot találni. Csak eljutni ilyen buta állításokig, amit írtál, hogy "talán nem is a hit tárgya vagy személye lehet a lényeg, hanem maga a HIT". 2. Az objektív igazság téged soha semmire nem fog elvezetni, és semmi hasznát nem fogod venni. Mit mond a 49. zsoltár? "Meghalnak a bölcsek, a bolond és ostoba is elpusztul, és másokra hagyják vagyonukat". vagyis ugyanaz a sorsuk. Az objektív megismerés helyett inkább ajánlom neked, hogy merd magad elkötelezni Isten igazsága mellett. Ne csak keresd az igazságot, hanem merd megtalálni is.

Dancs Róbert

2009-11-03 - 19:59

Rendben, elmenet a levél.

Kreatív egy e-mail címed van! :D

anonimus xy

2009-11-03 - 17:24

Megköszönném!A címem: nemmondommeg11@gmail.com

Dancs Róbert

2009-11-03 - 11:21

A megszólítást elírtam, így lenne helyesen:

"Kedves Tibor!"

Dancs Róbert

2009-11-03 - 11:20

Kedves Tibor?Olvastad Kálvin János Institucióját? (A keresztyén vallás rendszere - a magyarra fordított neve)Azért kérdezem, mert úgy gondolom biztosan sok érdekes gondolatot tartalmazna számodra, és mindeképpen gazdagabb információanyaggal bír, mnint amit mi itt fórumon elmondhatnánk. Kálvin mondja, hogy Isten megismerése önmegunk megismerésével kezdődik. Írásod végét olvasva ugrott be nekem ez a gondolat.Esetleg át tudom küldeni e-mailban ".doc" formátumban, ha nincs meg könyvben.

anonimus xy

2009-11-03 - 08:50

Szia, Róbert!Úgy érzem megint, jól meg lettem "szólítva"! Kész Géza meg csak magát minősítette, nem vagyok annyira sértődékeny. :) Azt azért elmondanám, h én is éltem a kommunizmus nevezetű "betegség" alatt, és hidd el a mai napig nagyon utálom, és tisztában vagyok a "Vörös Terror" megszámlálhatatlan ártatlan áldozatával is! Kár, h itt mindenki párhuzamokat keres köztem meg a "Vörös Terror" között. :( Pusztán annyi a célom, h megkeressem hol lehet az igazság (bár sokan azt állítják, h középen). Érdekel ez a téma, ezért gondoltam kérdezni, utána olvasni, nyomozni, meghallgatni mind a két oldalt, talán nem halálos bűn! Kár, h itt egy - két emberke ezt nyílt támadásnak éli meg. Tudom nehéz dolog az igazság keresése, és még nehezebb dolog az igazság elviselése, főleg ha ilyen sűrűn dogmákba ütközik az ember. Az erős Hit tanúbizonyságát, meg a feltett kérdések megválaszolásához fűzött viszonynak kellene mutatnia.A Hittel kapcsolatban meg oda jutottam, h talán nem is a hit tárgya vagy személye lehet a lényeg, hanem maga a HIT, mert ezen hit szellemi állapotának tartalma és a tartalom kivetülése lehet az erő, a remény, a biztonság, és az Élet, sok embernél. Természetesen tisztában vagyok vele, h a Hit fogalma és gyakorlata önmagában tagadja a kritikát, a kettő pedig kizárja egymást, mert ha kritika alá vetjük az igaz Hitünket, akkor az már nem Hit, hanem gondolkodás, amibe jóval több minden belefér, mint az igaz Hitbe.Gondolom, h csak egy "világ" létezik, és a dolgok logikusan következnek egymásból, ezért semmilyen feloldhatatlan ellentmondás nem létezik, mert ha létezne, nem működne a világegyetem. Majdnem lehetetlen az embernek túllépni önmagán, mert emberek vagyunk, és leszünk is még egy darabig. Kilépni magunkból és felülről szemlélni a világot, és ha ez sikerülne, az ember hamar rájön, h a világ jóval több, mint amit eddig érzékelt belőle. És arra is rájön, h amit eddig igaznak vélt, az nem biztos, h teljesen úgy is van. Ha ezt elfogadja, és saját tévedhetetlenségén is túl tud lépni, képes lesz befogadni a saját eszméivel akár ellentétes eszméket is, h elgondolkozzon felettük, és előítélet-mentesen megvitassa azokat. Akkor a beszélgetés, eszmecsere, nem pedig rögeszmecsere lenne! Ezt kívánom mindannyiunknak!A "Lényeg" pedig nem lehet más, mint a lét legalapvetőbb szintje, amit nem érthetünk meg másképpen, csak ha bele nézünk magunkba, mert mi is a részei vagyunk. Elhitetik velünk, h nem befelé hanem kifelé kell néznünk. Na, csak ennyit akartam még mondani!Legyen mindenkinek Hite szerint!Szép napot nektek!

Dancs Róbert

2009-11-01 - 19:52

Tisztelt V. Tibor!Kész Géza atyánkfiát ismerve bizonyosan nem sérteni akart a nevedre történő utalással. Hallgattam Géza előadását már, beszélgettem vele, és nagyon jóízű humorérzéke van. Lehet, hogy olvasásban ez nem jött át, de mindössze csak viccelhetett. ;)Az a helyzet, hogy eleve azok az "alapvető dolgok", amikre hivatkozol, nagyon a múlt rendszer (kommunizmus) ideológiájára hasonlítanak. (Pl. a világ fejlődik stb.) Ezt követően kifejted a keresztyénség hatalomért, földi javakért, szent földért folytatott harcát. Na itt álljunk meg! Melyik ideológia ölte meg a legtöbb embert eddig a világon? Mark Humphrys humanista kutató szerint a marxizmus áldozatainak száma több mint 100 000 000-ra tehető. Emiatt az emberi történelem leggyilkosabb ideológiájának mondható.

Ettől függetlenül elfogadjuk, hogy sok rendes ateista van, és hitünk terjesztésénél nem azt nézzük, hogy ki, mikor, hány embert ölt meg. Mindannyian felelősek vagyunk egymásért. De azért mégis hadd kérjem, hogy ne az ilyen gyilkos ideológia gondolatait közvetítsd, vagy használd fel érveléséhez!Azt végképpen nem értem, hogy miért nem bűncselekmény a marxizmus terjesztése (ami ugyebár a legtöbb áldozatot követelt), míg más ideológiák terjesztéséért börtönt lehet kapni. Sőt, ami borzasztó sokan visszasírják a kommunizmust...U.i.: ha jól emlékszem, mi tegeződtünk a fórumon eddig, kérlek folytassuk ezt tovább! Én miskolci szolgálatom alatt úgy ismertem meg a magyarországi kultúrát, hogy diplomások egymás közt korosztálytól függetlenül kérték a tegeződést, gondolom ezt az elvet követed te is.

Dancs Róbert

2009-11-01 - 19:27

Kedves Sipos József kolléga!Meglepő hozzászólás volt a részedről leírt. Szimkovics T. kollégán és rajtam kívül még jó pár névvel és névtelenül írt hozzászólás van itt. Nem tudom, miért mi kerültünk elő…Az Ige ezt mondja: „Legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet.” (1Pét 3,15) Elég egyértelmű kijelentés. – Ha az utcán megállít valaki és kérdez, vagy bibliaórán, kátéórán, nyári táborban kérdést tesznek fel, akkor legjobb tudásunk szerint válaszolunk. Mindezt nem tartom rossznak publikus fórumon írott formában. Én lelkiismeretem szerint cselekedtem: válaszoltam.Természetesen ismerem az Igének ezt a tanítását is: „Ezekre emlékeztesd, és az Isten színe előtt bizonyságot téve kérd őket: ne folytassanak haszontalan szóharcot a hallgatók romlására.” (2Tim 2,14) Igyekszem eszerint élni, és a szóharcokat kerülni. Nekem 11 hónap alatt 26 hozzászólásom volt, ennek kb. fele link valamire vagy idézet valahonnan. Nem gondolom, hogy ez a „szóharc” kategória lenne. Szerintem mindez nyugodt eszmecsere.De hogy folytatódik az előbb idézett igerész? Így: „Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét.” (2Tim 2,15) Erre törekszem hidd el!Kicsit furcsállom a „nincs időm itt írni” érvet. - Én elég sokat szoktam olvasni (szorítok rá időt!), és nem eszik nehezemre hamar elolvasni az egyházkerületünk honlapjára felkerült új információkat. Valamint ha van még negyed órám, akkor szívesen válaszolok. Hol kérdezzen az az ember a KRE lelkészeitől, aki nem tud velünk személyesen találkozni, ha nem itt? Eléggé szomorú vagyok, hogy alig szól hozzá valaki. Időhiányra hivatkozik mindenki…, ezzel persze az a sugallat jön, hogy sokat dolgozik. Ez igaz, de mint láthatod a munkácsi gyülekezet weblapjából, igencsak zajlik az élet (Pedig kis gyülekezet vagyunk egy nagy városban.), és mégis volt/van időm hozzászólni!Végezetül újra szeretném a szívedre - és más keresztyén testvérem szívére - helyezni a fentebb írt péteri Igét!Szeretettel!

anonimus xy

2009-10-31 - 21:09

Tisztelt Kész Géza!Én nem leszek annyira alpári, h a nevével gúnyolódjak!!!

anonimus xy

2009-10-31 - 21:07

Akkor bemásolom én is 2x!Tisztelt, Sipos József!Elöljáróban engedje meg a bizonyos fokig igazat, adjak önnek! Kár, h közben alapvető dolgokkal nincs tisztában. Az ember épp attól lett ember, h kételkedik, és nem fogad el mindent kritika nélkül. Az életünk során felmerülő kérdésekre mindenki máshonnan várja a válaszokat, de sokan sokszor semmilyen választ nem kapnak. Van, aki könyvekből olvassa ki a megoldást (Biblia), vagy a hitoktató felel a kérdéseire, másoknak Isten mondja meg, mit h tegyenek az adott helyzetben. Én elhiszem, h a Bibliában van válasz minden élethelyzetre, de be kell látnunk, h a Biblia írott szó és ez által véges tartalmú, emberek (áttételes) alkotása.A hívők szemében viszont Isten a megoldás mindenre, amint ez így is van. Nem álmodozás, rózsaszín köd, fanatizmus, hanem mindennapi megtapasztalása annak, h ez az út működik, a másik nem. De az általunk ismert anyagi világ mindig is kétpólusú volt, ez tartja egyensúlyban úgy mikro, mint makroszinten. A gond mindössze az, h amíg az anyag kétpólusúsága stabillá teszi az anyagi világot, mozgásban, fejlődésben tartja azt, addig a szellemi szinten létező jó és rossz állandó összecsapása - s ennek tettleges megnyilvánulásai - felőrlik az embert szellemileg és fizikailag is.A vallási rendszerek ütközése szükségszerű, mert amint kikerül egy új vallás az embrionális állapotból, s megszületve vesz egy korty levegőt a való világból, a további működését a hatalomért, befolyásért, pénzért való harc határozza meg. Ennek egyik eszköze a saját Istene egyedül üdvözítőnek és egyetlennek kikiáltása, egyben a más (konkurens) vallások - ugyan azon - Istene hiteltelennek minősítése. Bibliaértelmezések, hittételek eltérő értelmezése, eretnekség, a szent helyek felszabadítsa, látszólagos okok. A valóság: harc, a földi javakért, a minél többért. Az uralom hittételeit okos és rafinált elmék dolgozták ki, vitték tökélyre és ültették át a gyakorlatba. A kicsavart, sajátosan értelmezett hittételek tulajdonképpen kormányzási, uralkodási módszerek. De ezek mind emberi dolgok.Az, h az Isten felesleges-e vagy sem (kinél hogy), az azon múlik, h kinél mi tartozik a világ teljességébe, csak az anyag vagy az azon túli dolgok is. Úgy gondolom, h nem is az Isten-fogalom meghatározása a lényeg! A meghatározást az ember végzi, akinek végesek az ismeretei, sok a korlát körülötte, és ezért különböznek néha annyira az Istenképek, az Istenről szóló tanítások, leírások, definíciók. A sokféle hit között könnyű különbséget tenni. Van egy, amelyik működik, amelyik a legértékesebb, leghasznosabb, legpraktikusabb. Ez volna a tiszta Hit! Ez persze csak egy szó, a lényeg a gyakorlat, és ami mögötte van, a sokféle másik hitek, amelyek így-úgy működnek (vagy sehogy sem), mert emberek által kreált dolgok, s mivel az ember szellemileg-fizikailag véges, ezért az általa létrehozott szellemi-tárgyi dolgok is végesek. Önmagunkon önerőből nem tudunk túllépni.Aki ide benéz, nem azért nem jön vissza, mert van egy ember, aki mer kérdezni, v van saját véleménye, meg önálló gondolata. Hanem azért mert még mindig ilyen, egyes emberek hozzáállása, és az ezt kritizálók kíméletlen elfojtásának gyakorlata. Az meg, h ki az Istentelen azt nem ön fogja definiálni. :)Tisztelettel!

anonimus xy

2009-10-31 - 21:06

Sajnálatos, és felháborító ez a mentalitás a mai szekularizált világunkban! Nem gondolnám, h visszafelé kéne haladnunk a középkor felé. Az ilyen szemellenzős, begyepesedett gondolkodású önjelölt prédikátorok miatt tart itt a világ, akiknél mindennapi gyakorlat az ilyen értelmezés, tovább rombolva ezzel a kereszténység már amúgy is roskatag építményét.