Ajánlók

Evangélizációs hét Tekeházán

2008/03/31 - Szeretettel várjuk testvéreinket 2008. április 21. és 25. között tartandó evangélizációs hétre Tekeházára

Április 26-án 9.30-tól

2008/03/31 - Körzeti ifjúsági csendesnap Kaszonyban. Minden fiatalt szeretettel várunk.

Evangelizációs hét Haláboron

2008/03/30 - Kedves Testvérek! 2008. március 31-től április 4-ig evangelizációs hetet tartunk a Halábori Református Gyülekezeteben. Az alkalmak minden este 18.00 órától kezdődnek. Igét hirdet Mező Miklós református lelkipásztor. Mindenkit szeretettel várunk. A gyülekezet presbitériuma

Evangelizáció Mezőgecsében

2008/03/28 - Halászné Balog Zita Mezőgecsében evangelizál márc 31-és április 4. között minden este fél hét órai kezdettel.

„Derék asszonyt kicsoda találhat? ...

2008/03/21 - Értéke sokkal drágább az igazgyöngynél.  … Csalóka a báj, mulandó a szépség, de az Urat félő asszony dicséretre méltó.” Példabeszédek 31,10; 30. Szőlősgyulán immár hagyománnyá vált, hogy minden év tavaszán nők számára Csendesnapot tartunk. Ezt szeretnénk tenni ez év tavaszán is ötödik alkalommal Istenünk segítségével. 2007. április 18-án, péntek délelőtt 900 órakor a Szőlősgyulai Református templomban kezdődik a Csendesnap és előreláthatóan délután 1620 órakor ér véget. A Női Csendesnap mottója: A derék asszony vagy a modern nő

Országos gyülekezeti és missziói munkatársi konferencia

2008/03/11 - „A könyv, amely megelevenít” Pápa, 2008. június 30. - július 5. Szeretettel hívunk minden gyülekezeti, missziói és intézményi munkatársat a negyedik országos munkatársi konferenciára, melynek címe: „A könyv, amely megelevenít”. Mint ahogy a hitvallás is fogalmaz: az ember nyomorúságos voltáról, megváltásáról és háládatos életéről szeretnénk beszélgetni.

Diakóniai Munkatársi Találkozó

2008/03/07 - Kedves Testvérek! Örömmel jelezzük, hogy az I. Kárpát-medencei Református Diakóniai Munkatársi Találkozó 2008. március 30 - április 1-ig kerül megrendezésre a berekfürdõi Megbékélés Házában. A három napos munkatársi találkozó a közös hálaadáson, az ismerkedésen és a tapasztalatcserén túl alkalmat kínál arra is, hogy sort kerítsünk a szakmai elmélyülésre, közös dolgaink megbeszélésére. Imádkozzunk a Találkozó előkészületeiért és megrendezéséért!  

Ökumenikus Világimanap, 2008. március 7.

2008/03/06 - A világ százhetven országában, köztük hazánkban, idén is megtartjuk az Ökumenikus Világimanapot, amely hagyományosan március első péntekjére esik. A programot és az ünnepi liturgiát minden évben más országok asszonyai dolgozzák ki. "Isten bölcsessége új értelmet ad életünknek" címet viselő idei anyagot a guyanai Világimanapi Nemzeti Bizottság készítette elő, amelyben mindenféle felekezet és népcsoport képviselői jelen vannak. Ők gondoskodnak 170 országban a világimanapi liturgia lefordításával, segédanyagok, filmek, diák, CD-k kiadásáról, illetve a világimanap megismertetéséről a közvéleménnyel. Debrecenben a görög katolikus templom (Attila tér) ad otthont az Ökumenikus Világimanap rendezvénynek 2007. március 7-én, délután 4 órakor. Bővebb információ: misszio.reformatus.hu

Leánykonferencia

2008/03/01 - Kedves Lányok! Szeretettel hirdetjük, hogy 2008. március 8.-án szombaton délelőtt 9.00 órai kezdettel lánykonferenciát tartunk Beregszászban a KRISZ Pontban. Minden kedves érdeklődő lány testvérünket szeretettel várunk! Kincses Margit

KRISZ munkatársképző

2008/03/01 - 2008. március 28. és 29. KRISZ-munkatársképző. Helyszíne a KRISZ-pont. Kezdés: pénteken d.u. 15.00

MEGHIVÓ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓRA

2008/02/27 - Tisztelettel meghívjuk Önt sajtótájékoztatónkra! Időpont: 2008. március 1. szombat 13.00 – 13.45 Helyszín: Derceni Református Parókia

A sikeres hittankönyvek titka

2008/02/23 - Nagytiszteletű Lelkipásztor, Katechéta Testvérem! Lelkipásztorok, vallástanárok, az egyházmegyék, egyházkerületek katechetikai előadói jelzéseiből kiderült, napjainkra megfogalmazódott az az igény, hogy a gyülekezeti és iskolai hittanoktatásban beszélnünk kell hittankönyveinkről. Ennek érdekében 2008. május 15-17. között nemzetközi konferenciát szervezünk, melynek címe: A sikeres hittankönyvek titka. Ezen az alkalmon a saját hittankönyvi tapasztalataink mellett szó esne három tankönyvcsalád bemutatására: Magyar nyelvterületről az evangélikus hittankönyvcsaládról, Német részről szintén egy evangélikus tankönyvcsaládról, Holland részről pedig egy református tankönyvcsaládról. A délelőtti előadások után délután szekcióüléseken megbeszéljük az általános iskola alsó, felső, gimnázium és a gyülekezeti hittanoktatás aktuális kérdéseit, különös tekintettel a hittankönyvekre. Kérjük, hogy lehetőség szerint március 10-ig jelezze számunkra, hogy részt tud-e venni konferenciánkon.

A homeopátiáról

2008/02/21 - 2008. április 12-én d.e. 9.30-kor kezdődik az az előadás, melyet dr. Erdélyi Judit tart Homeopátia az ige mérlegén címmel. Helyszín: Beregszász www.gondola.hu/cikk Mágia-e a homeopátia? I. rész 2004. február 20. Mágia-e a homeopátia? II. rész 2004. március 31.

Gyógyító hetek

2008/02/18 - A következő gyógyító hét 2008. március 3. és14. között lesz megtartva Csongoron. Imádságainkban hordozzuk az ide érkező szabadulni vágyókat. Lehetőségeink szerint tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a környezetünkben élőknek felebarátai lehessünk. Bátorítsuk őket és mutassuk meg a szabadulás lehetőségét. Sok fiatal rabja a káros szenvedélyeknek. Ne feledkezzünk meg róluk sem. Vigyük őket idejében a Szabadítóhoz.

Missziós délután Nagyberegen

2008/02/12 - Nagyberegen tartja a csongori Szenvedélybetegek Mentő Missziója a soron kövekező kiszállását. Ezen az alkalmon lehetőség nyílik a Misszió munkájának megismerésére. Bizonyságtételeket hallhatunk a szabadulás lehetőségéről. Szeretettel várunk mindenkit vasárnap 14.00-tól a nagyberegi református templomba.

Ifjúsági csendesnap Szalókán

2008/02/12 - 2008. február 23-án Ung megyei csendesnap lesz Szalókán. Minden fiatalt várunk!

Szenvedélyekből szabadultak hete Csongoron

2008/01/28 - Február 4. - 8. között kerül sor a szenvedélyekből szabadulta csendes hetére Csongoron. Szeretettel várják az erősödni, feltöltekezni, bizonyságot tenni vágyókat

Február 16. KRISZ-közgyűlés

2008/01/28 - Beregszászban tartja a KRISZ soron következő közgyűlését. Minden KRISZ-tagot várunk.

Bereg megyei KRISZ csendesnap Munkács

2008/01/28 - Február 9-én tartja soron következő alkalmát a KRISZ Bereg Megyében. Szeretettel várnak minden fiatalt a csendesnapra, hogy elevenné váljon a közösségünk egymással és Istennel.

KRISZ-pont: keresztyén ifjúsági kávéház Beregszász központjában

2008/01/08 - A Beregszász központjában található KRISZ-pont keresztyén ifjúsági kávéház naponta várja alkalmaival az odalátogatókat: a hétfői hétkezdő áhítatra, a keddi ébredési imaközösségre, a szerdánkénti ifjúsági órára, a csütörtökön sorra kerülő fórumokra és a vasárnap délutáni istentiszteletre, melynek november 4-től ad helyet a központ.

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése