Magyar Református Missziói Szövetség

2008. May 08., szerző: Adminisztrátor

Kedves Szövetségi Tanács Tagok!
Ezúttal szeretettel meghívom a Szövetségi Tanácsunk tagjait a Dunamelléki Református Egyházkerület és a Magyar Református Missziói Szövetség közös missziói napjára, amelyet 2008 június 7-én, szombaton 10.00 – 16.00 óra között tartunk a Ráday Kollégium dísztermében a mellékelt program szerint. A programban a délelőtti előadások és az azt követő fórum az egyik legfontosabb missziói kérdésről fog folyni: Van e, s milyen lehetőség egyházunk kezében a református gyülekezeti egyháztagság elöregedés és érdektelenség ( és sok más tényező) által várható csökkenésének megállítására és a kedvezőtlen folyamatok megfordítására?
A délelőtti előadások ennek a célnak szolgálatában az evangélizáció és a nem városi gyülekezetek országosan tapasztalható ellehetetlenülése kérdésére kívánnak rávilágítani.
Akit a téma előtanulmányai érdekelnek, felhívom a figyelmet a Dunamelléki Egyházkerület honlapján ( www.dmrek.hu ) található tanulmányokban felvetett kérdésekre; Irány a városmisszió, az evangélizációs szolgálat meggyengülése, fehérfoltosodás a gyülekezetek térképén, missziói stratégia stb ( Dr.Nagy István, Dr. Sipos Ete Álmos, Ablonczy Zsolt)
A délutáni folytatásban a missziói egyesületek, szövetségek rövid beszámolói azokról a speciális célkitűzésekről szólnak, amelyeket, mint a kérdésben kapott látást fogalmaznak meg azok képviselői.
Kérem, hogy a missziói napról a környezetben található, a szövetségünkben jegyzett tagokat is értesítsék és hívják meg. A missziói napon szerény ebédet kapnak, akik érkezésüket legalább egy héttel korábban visszajelzik. Jelzem, hogy megjelent a MRMSz Missziói Füzetek sorozat első kötete, amelyet a helyszínen meg lehet majd vásárolni (kedvezményesen, kereskedelmi felár nélkül: a/600.-Ft-ért), és kérünk mindenkit az ezévi tagsági díjának rendezésére is.

A Dunamelléki Református Egyházkerület és a Református Missziói Szövetség M i s s z i ó i N a p j á r a

Időpont: 2008. június 7. szombat 10.00-16.00 óra
Helyszín: A Ráday Kollégium Díszterme, 1092 Budapest, Ráday u. 28.
Meghívottak: Gyülekezeti munkások és lelkipásztorok
Szövetségek, mozgalmak, egyesületek

Program: 10.00 nyitó áhítat – Dr. Szabó István püspök
10.30 előadás: Az evangélizáció története – Dr.Sipos Ete Álmos lp.
11.00 előadás: A városi vagy (és) vidéki missziói törekvés
súlypontjai református gyülekezetek változásának
figyelembe vételével - Berecky Ildikó lp.
11.30: fórum
12.30: ebéd
13.30: Missziói körkép: - 10 perces bemutatkozás, látás és stratégia
MRE Missziói Iroda – P.Tóthné Takács Zita oszt. vezető
Református Missziói Központ – Balogh Erzsébet igazgató
Dunamelléki Egyházkerület – Dr.Szabó István püspök
Református Presbiteri Szövetség – D. Szabó Dániel elnök
Református Missziói Szövetség – Ablonczy Zsolt ügyv. titkár
Református Nőszövetség – Pásztor Jánosné elnök
Református Fiatalok Szövetsége – Molnár Zoltán elnök
Soli Deo Gloria Szövetség – Nagy István elnök
Biblia Szövetség – Végh Tamás
Bethánia CE Szövetség – Bacskai Bálint elnök
15.30: Összefoglalás, imaközösség
- Dr. Sándor Endre MRMSz elnök

A missziói napon való részvételi szándékról visszajelzést kérünk legkésőbb június 3-áig:
A DM. Ref. Egyházkerület Püspöki Hivatalánál vagy az MRMSz ügyv.titkárnál
telefonon: 06 1 357 61 07 (Ablonczy Zsolt) emailen: ablonczyzso@t-online.hu, vagy levélben:
Ablonczy Zsolt 1196 Bp.XIX. Templom tér 19.
Egyszerű ebédet tudunk biztosítani azoknak, akik a visszajelzést időben megtették.
S z e r e t e t t e l v á r j u k j e l e n t k e z é s é t
Dunamelléki Református Egyházkerület Missziói Bizottsága és a Református Missziói Szövetség

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.