Békenyilatkozatot adott ki a KRE vezetése

2014. Aug 04., szerző: Adminisztrátor

A Kárpátaljai Református Egyház vezetése Békenyilatkozatban tiltakozik minden némű erőszak, háború ellen és küzd az Ukrajnában élő minden némű nemzetiség békés együttélése mellett. A nyilatkozatot eljuttatja a KRE valamennyi gyülekezetébe, valamint a nyilatkozatot el kívánják juttatni az ukrajnai és az anyaországi vezetőkön kívül az európai döntéshozókhoz is.

Az aláírásokat gyűjtő lapok a helyi lelkészeknél érhetők el.

A nyilatkozat szövege az alábbiakban olvasható.

Békenyilatkozat

Kárpátalja, 2014 augusztusa

Mi, Kárpátalján élő ukránok, ruszinok, oroszok, magyarok, románok, szlovákok, németek és más nemzetiségűek, akik aláírásunkkal hitelesítjük ezt a dokumentumot, mélységesen elítéljük az értelmetlen erőszakot és háborút.

Szilárd meggyőződésünk, a XXI. században az Ukrajnában minden szinten kialakult krízishelyzetet kizárólag békés demokratikus úton, az országban egymás mellett élő nemzetek akaratának megfelelően (a Wilsoni – elvek alapján - 1919), emberi életek kioltása nélkül kell megoldani.

Kinyilvánítjuk, hogy Kárpátalja népe nemcsak földrajzi és területi egységet akar, hanem küzd az Ukrajnában élő valamennyi nemzet békés egymás mellett éléséért. Ezt a küzdelmet, életet károsító fegyverek nélkül, a Békesség Evangéliuma és az imádság, a szeretet és a megbocsátás, valamint a szabad és félelem nélküli véleménynyilvánítás eszközeivel akarjuk megvalósítani.

Ezért határozottan ellene vagyunk, hogy Kárpátalja lakosságát (főleg férjeket, édesapákat, fiúkat, gyermekeket) háborús és erőszakos cselekedetre képezzenek ki és kényszerítsenek.

Kérjük, hogy ebben a küzdelemben álljon mellénk Ukrajna választott elnöke, a Legfelsőbb Tanács, az Európai Parlament, az Európai Tanács és Európa valamennyi civilizált állama.

Kérjük a nyugati és a keleti hatalmakat, Ukrajna vezetőivel együtt tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a döntéseket elsősorban ne gazdasági és önös érdekek vezéreljék, hanem az emberi élet megőrzése.

Elítéljük azokat a törekvéseket, melyek ellentéteket éleznek és szülnek, megbontják az Ukrajnában élő népek békés együttélését. Továbbá elítéljük az olyan megbélyegző, diszkrimináló és sértő jelzők használatát és megnyilvánítását, mint például: „Banderovcö”, „Maszkalj”, „Hety mágyárám”, „Szmerty Maszkaljám” stb.

Mivel „Istené egyedül a dicsőség és Ő dicsőséget nem adja másnak” (Ézs 48,11) óva intünk minden embert és nemzetet az öndicsőítéstől (Szlava naciji – dicsőség a nemzetnek, „Szlává gerojám”- dicsőség a hősöknek, Szlava Uharscsényi – dicsőség Magyarországnak, „Szlává Ukrajini – dicsőség Ukrajnának” Szlává Karpatskij Ukrainyi - dicsőség Kárpat-Ukrajnának, Szlává Málarasziji – dicsőség Málorosziának, stb.),   és az embertársi mivolt megkérdőjelezésétől (a fasizmusnál: az ellenség kártevő, a kommunizmusnál: az ellenség a történelem söpredéke).

Elítélünk minden olyan egymásnak feszülő nagyhatalmi törekvést, melyben a mi társadalmunk a pusztítás eszköze.

Asszonyainkat a katonai behívások elleni tiltakozásukban nem a szeparatizmus vezérli, amit némelyek a propaganda eszközével próbálnak bélyegként rájuk ragasztani, hanem a férjeikért és a fiaikért, valamint családjukért érzett féltő aggodalom.

 

Kárpátalja népe elítél minden értelmetlen háborút, és békét kíván!


A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.