A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara felvételt hirdet doktorandusz-képzésre (PhD.)

Hozzászólás írásához be kell jelentkeznie itt

2021-03-25 - 13:47

Jelentkezni lehet 2021. június 30-ig az alábbi témákra:


 PhD - témák a 2021/2022-es évre


 Ószövetség:  


-          Kiválasztás az Ószövetségben


Újszövetség:


-          Az Újszövetség szellemtörténete


Rendszeres teológia:


- A logika szerepe a rendszeres teológiában


- Eszkatológia és millenializmus a 19. századi teológiai gondolkodásban


Vallás-és filozófia-történet:


- Szentek kultusza az iszlámban és a keresztyénségben


- A szoteriológia kérdése a keresztyénségben és a világvallásokban


Egyháztörténet:


-          Krisztológiai és ekkléziológiai viták a magyar református teológiában


-          Küroszi Theodórétosz „A görög betegségek orvoslása” , mint az óegyházi apologetika utolsó hajtása


Gyakorlati teológia:


- 20. századi lelkigondozói irányzatok és azok hatása az egyházi életgyakorlatra


- A református presbitérium helye, szerepe és lehetőségei a gyülekezeti élet összefüggésében


Felvételi időpontja: 2021. augusztus 21-én


- bővebb információ kérhető: tanulmanyi.rtk@ujs.sk, tel: 00421-35-3260756


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara felvételt hirdet ThDr. cím megszerzésére


Jelentkezni lehet 2021. június 30-ig.


  ThDr. - témák a 2021/2022-es évre


 Ószövetség: 


-          Idegen istentisztelet a Deuteronomiumi Történeti Műben


Újszövetség:


-          A farizeusok


Rendszeres teológia:


- Munka, gazdasági erő, pénz és pénzügyi stabilitás – etikai vetületek


- A donatista kérdés a koreai és magyar modernkori református teológiában


Vallás-és filozófia-történet:


- Vallás és ember (homo religiosus)


Egyháztörténet:


- A koreai protestantizmus történelme és vallási kontextusa


- Az efézusi zsinat után aláírt 433-as Egységformula teológiai jelentősége


Gyakorlati teológia:


-  A SZRKE jövője – lehetőségek és buktatók


- Megújulás mozgalmak és azok hatása a magyar nyelvű reformátuságban


 


Felvételi időpontja: 2021. augusztus 21-én


- bővebb információ kérhető: tanulmanyi.rtk@ujs.sk, tel: 00421-35-3260756


 


 


 


 


A teljes hír megtekintése