A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara felvételt hirdet doktorandusz-képzésre (PhD.)

2021. Mar 24., szerző: Adminisztrátor

Jelentkezni lehet 2021. június 30-ig az alábbi témákra:

 PhD - témák a 2021/2022-es évre

 Ószövetség:  

-          Kiválasztás az Ószövetségben

Újszövetség:

-          Az Újszövetség szellemtörténete

Rendszeres teológia:

- A logika szerepe a rendszeres teológiában

- Eszkatológia és millenializmus a 19. századi teológiai gondolkodásban

Vallás-és filozófia-történet:

- Szentek kultusza az iszlámban és a keresztyénségben

- A szoteriológia kérdése a keresztyénségben és a világvallásokban

Egyháztörténet:

-          Krisztológiai és ekkléziológiai viták a magyar református teológiában

-          Küroszi Theodórétosz „A görög betegségek orvoslása” , mint az óegyházi apologetika utolsó hajtása

Gyakorlati teológia:

- 20. századi lelkigondozói irányzatok és azok hatása az egyházi életgyakorlatra

- A református presbitérium helye, szerepe és lehetőségei a gyülekezeti élet összefüggésében

Felvételi időpontja: 2021. augusztus 21-én

- bővebb információ kérhető: tanulmanyi.rtk@ujs.sk, tel: 00421-35-3260756

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara felvételt hirdet ThDr. cím megszerzésére

Jelentkezni lehet 2021. június 30-ig.

  ThDr. - témák a 2021/2022-es évre

 Ószövetség: 

-          Idegen istentisztelet a Deuteronomiumi Történeti Műben

Újszövetség:

-          A farizeusok

Rendszeres teológia:

- Munka, gazdasági erő, pénz és pénzügyi stabilitás – etikai vetületek

- A donatista kérdés a koreai és magyar modernkori református teológiában

Vallás-és filozófia-történet:

- Vallás és ember (homo religiosus)

Egyháztörténet:

- A koreai protestantizmus történelme és vallási kontextusa

- Az efézusi zsinat után aláírt 433-as Egységformula teológiai jelentősége

Gyakorlati teológia:

-  A SZRKE jövője – lehetőségek és buktatók

- Megújulás mozgalmak és azok hatása a magyar nyelvű reformátuságban

 

Felvételi időpontja: 2021. augusztus 21-én

- bővebb információ kérhető: tanulmanyi.rtk@ujs.sk, tel: 00421-35-3260756

 

 

 

 

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.