Zsinati ülést tartott, június 27-én, a Kárpátaljai Református Egyházkerület vezetése

2024. Jun 27., szerző: Adminisztrátor

Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke az ülés után számolt be a napirendi pontokról:

A Kárpátaljai Református Egyházkerület több olyan kihívással néz szembe, amelyekre zsinati látás, állásfoglalás szükséges, az egyik ilyen a közoktatásban való részvételünk koordinálása. A mai napon megtörtént a lelkészigazgatók és oktatási igazgatók beerősítése öt, illetve egy évre. A Kárpátaljai Református Egyház az ukrajnai jogszabályok módosítása, fejlesztése miatt, a KRE Jótékonysági Alapítványának alapszabályzatát kell, hogy módosítsa. Ezek rutin dolgok, viszont ezeket a módosításokat meg kellett tenni, ezt el kell, hogy fogadja a zsinat és csak azután lehet bejegyzésre vinni. Van egy köznevelési törvényünk, ami a jövőben az óvodai, az általános és középiskolai oktatást hivatott koordinálni, annak az irányvonalait megszabni. Ez új dolog lesz, ami most lett elfogadva és korrigálásra bocsájtva. Ma ezt beerősítettünk.

A négy református líceumunk lelkészigazgatóját erősítettük be tisztségükbe: László Károlyt, a técsői, Seres Jánost, a péterfalvi, Tóth Lászlót, a nagyberegi és Kacsó Gézát, nagydobronyi egyházi líceumok élére, mint lelki vezetőket.

Az óvodai igazgatókkal és más oktatási intézmények igazgatóival nem tudtunk ma foglalkozni, még van egy kis időnk, hogy az ő ügyükben tárgyaljunk.  De az oktatási igazgatók ügyében 3 beerősítés történt és egy új pályázati elbírálás volt, ami úgyszintén reménységre ad okot. Új oktatási igazgató kerül a Péterfalvai Református Líceum élére, Pávai Judit személyében. Bohut Andrea, előző igazgatóasszony, egészségügyi problémákra hivatkozva mondott le erről a posztról. Itt is szeretnénk megköszönni neki a hűséges munkáját.

A nap további részében a zsinati bírók is megválasztásra kerültek. A Beregi Református Egyházmegyében még a bírók megválasztása nem történt meg. A mai napon a Beregi Református Egyházmegye lelkészi zsinati bírója Radvánszky Ferenc lelkipásztor lett és a presbiteri tisztségben lévő Gogola István,a KRE zsinati tagja lett zsinati bíró. Ők tették le a bírói esküt, ami magába foglalja azt, hogy igyekeznek mindent törvényesen, Isten dicsőségére és az egyház javára minkálni, a hibákat észre venni. Ők a törvényalkotásban vesznek részt és az az ő feladatuk, hogy minél egyszerűbben és átláthatóbban lehessen végezni az egyház kormányzását.

A következő lépés a zsinat működési szabályzatának megvitatása és elfogadása volt. 

Ezek voltak a lényeges kérdések, főbb pontok, amelyek szavazást igényeltek és amelyekről ma tárgyaltunk.

Természetesen az is szóba került, hogy hogyan haladunk a katonai nyilvántartásokkal a lelkipásztorok irányába, ami, valljuk be, elég nehézkesen működik. Valamint arról is beszéltünk, hogyan tudunk reagálni az áramkimaradásokra.

Téma volt a nyári táborok szervezése, mert az egyház elsődleges küldetése az evangélium hirdetése és az evangélium már gyerekkorban is eljuthat a gyermekek szívéhez. Jézus azt mondta, hogy a gyermekeket engedjük hozzá menni. Nagyon sokszor a szülők sok más terhet hordoznak így az egyház, a hitoktatók, a lelkipásztorok szerveznek gyerekhetet, ifjúsági hetet, hogy valóban eljusson az evangélium ehhez a korosztályhoz. Beszéltünk, arról, hogy hogy haladunk ebben a feladatban és mire kell odafigyelnünk.

De volt ma már egész korán egy online vizsga is. Baksa Dávid, a Csapi Református Egyházközség lelkipásztora záróvizsgázott a Debreceni Hittudományi Egyetemen, ahol nekem, püspökként kellett biztosítani, azt a vizsgakörülményt, ahol ő, segédeszközök nélkül, megkapja a tételeit és meg tudja adni rá a válaszokat.

Bakfi Mária

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.