Református óvodák munkatársainak szakmai napja Mezőváriban

2024. May 28., szerző: Adminisztrátor

Szeretettel nevelés és lélekmentés

A Kárpátaljai Református Egyházkerület Tanügyi Bizottsága május 25-én első alkalommal szervezett továbbképző konferenciát a református óvodapedagógusok és munkatársak számára. Az alkalomnak a Mezővári Református Egyházközség bázisán működő Nemzetház adott otthont.

A mintegy félszáz résztvevőt Menyhárt István helyi lelkész, a tanügyi bizottság elnöke a meghívóra választott igével köszöntötte: „Hálát adunk Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban, mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat és a mi Urunk Jézus Krisztusba vetett reménységetek állhatatosságát; mivel tudjuk, Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok” (1Thessz 1, 2–4). Egy nagyon nehéz és bizonytalan, időszakban hűségesen szolgáltok őrhelyeteken, a kezetek alatt felcseperedő gyermekeink között. Ebben a nemes és nélkülözhetetlen feladatban szeretnénk benneteket szakmailag és lelkileg egyaránt erősíteni és segítséget adni további szolgálatotokhoz, mondta a tanügyi bizottság elnöke.

Az egész napos, gazdag programmal megtöltött szakmai nap Zán Fábián Sándor áhítatával vette kezdetét. A püspök úr ezúttal „házirendként” ajánlotta minden intézmény számára a Példabeszédek 3-ban megfogalmazott intéseket, bölcsességeket. Álljon itt közülük néhány (bár érdemes el- vagy újraolvasni az egészet!): „Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az URat, és kerüld a rosszat! Tiszteld az URat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából, akkor bőségesen megtelnek csűreid, és must árad sajtóidból. Az ÚR intését meg ne vesd, fiam, és dorgálását meg ne utáld! Mert akit szeret az ÚR, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel. Vigyázz arra, hogy okos és megfontolt légy! Ne késs jót tenni a rászorulóval, ha módodban van, hogy megtedd! Ne koholj rosszat embertársad ellen, aki gyanútlanul lakik melletted! Ne pörölj ok nélkül olyan emberrel, aki nem bánt rosszul veled! Ne irigykedj az erőszakos emberre, és egyik útját se válaszd! Mert a rossz úton járókat utálja az ÚR, de a becsületesekkel közösségben van. Az ÚR átka van a bűnösök házán, de az igazak lakóhelyét megáldja. A csúfolódókat ő megcsúfolja, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Dicsőséget örökölnek a bölcsek, az ostobáknak pedig nő a gyalázatuk.”

Az igehirdető azt kérte, hogy Isten szava legyen a mérvadó életünkben, munkánkban, hogy „a szeretet és hűség ne hagyjon el” minket, bízzunk az Úrban, és ő megőrzi lábunkat a csapdától. „Ne a magad eszére támaszkodj,… minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet!”

Szabó Zita mentálhigiénés szakember szakmai előadásának középpontjában ezúttal az önszabályozás fejlődése, az érzelmi intelligencia fejlesztése állt. A szakmai tanácsok mellett hangsúlyozta: a gyerekek azért vannak ránk bízva, hogy szeressék, szeressük őket, szülők, óvodapedagógusok, tanárok egyaránt. Feltétel nélkül, ahogy az Úr szeret bennünket. Ez a legfontosabb és a legcélravezetőbb nevelési módszer.

A továbbiakban Halász-Balogh Zita lelkésszel, szintén mentálhigiénés szakemberrel élménypedagógiai foglalkozást tartottak, melyben felszabadult játék közben az önismeret mellett arra is rávezették a résztvevőket, egyes helyzetekben milyen érzelmi állapotba kerülhet a gyerek, s hogy lehet a problémákat a legoptimálisabban, legemberségesebben megoldani.

A helyi Tündérkert Református Óvodával való ismerkedés, az ott elfogyasztott finom ebédet követően a templomban hitmélyítéssel folytatódott a program. Tóth László, a Beregi Egyházmegye esperese igehirdetésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a szakmánkat is a hitünkön keresztül kell néznünk, ezért is fontos, hogy az erős legyen. Le kell ülnünk az ige mellé, tanulmányozni azt, mert az ige tanítása alapján tudunk elmélyülni hitünkben, a Bibliára kell támaszkodnunk, hisz az megbízható és igaz. A bibliaolvasó kalauz szerint most a Jelenések könyvét olvassuk, és abból is láthatjuk: Isten véghez viszi tervét, akarata ellen nem lehet lázadni, azt nem lehet megállítani, de megmenthetünk lelkeket. S ez a mi feladatunk – fogalmazott az igehirdető.

A nap hátralévő részében a Nemzetházban gyakorlati foglalkozásra került sor. Kovács Erika helyi hitoktató növendékei népi játékokból adtak ízelítőt, majd a szakmai nap résztvevői is megtanultak azok közül egy csokorra valót.

Zárásként Menyhárt István – megköszönve a résztvevők kitartását és áldozatos munkáját – arról tájékoztatott, hogy a jövőben szeretnének egy újabb szakmai napot szervezni, amikor is a „nehezen kezelhető”, illetve sérült gyermekekkel való foglalkozáshoz kaphatnak majd tanácsot az óvodapedagógusok.

Kovács Erzsébet

 

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.