Pünkösdi körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára

2024. May 17., szerző: Adminisztrátor

„Azok pedig elmentek, hirdették az Igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel.”

(Mk 16,20)

Ünneplő Gyülekezet! Kedves Testvéreink!

 

A tanítványok félelemmel és rettegéssel bezárkóztak a nagypénteki események után. A feltámadott Úr azonban nem hagyta őket ebben az állapotban, kimozdította őket a holtpontról, megjelent nekik, elment értük a legvégsőkig, csakhogy hitre segítse őket (Mk 16,14). A tanítványok a legszebb és legfontosabb feladatot kapták, miszerint menjenek el szerte az egész világba, és hirdessék az evangéliumot minden teremtménynek (Mk 16,15).

Ez a pünkösd csodája, Isten Lelkének munkája, aki nemcsak éltető, hanem a régi életből és a félelmekből kimozdító, újjászülő, hitre segítő és szolgálatra elküldő Lélek. Isten Lelke kiszabadít minket minden elrejtőztető, megalázó, rettegtető helyzetből, hogy aztán ővele közösségben elküldjön bennünket az ő szolgálatába, és munkánkat megáldja, hiszen ő velünk együtt munkálkodik. Pünkösd csodája a feltámadott Úr követése, az ő ügyének szolgálata, a magunk helyén. A legkisebb krisztusi, bátorító szó és segítő mozdulat, akár egy mosoly is, az ő ügyének szolgálatát jelenti; minden, ami megvidámít, éltet és bátor szívet ad. Jézus Krisztus szolgálata, az őróla való tanúság, maga a gyógyulás, a tartás, életünknek öröme és értelem, miközben nemcsak önmagunknak élünk. Amint engedtek a tanítványok a feltámadott Úrnak, ővele közösségben, az ő szolgálata közben vége lett a félelemnek, és munkájukat még a legnagyobb próbatételek között is átjárta az öröm, a bizonyosság és a reménység. Miként Pál írja a korinthusiaknak, hogy ő nagy nyomorúságban is csordultig van örömmel (2Kor 7,4). Az evangélium hirdetése soha nem szűkkeblű, hanem mindenki felé szól, mert erőt kapunk a tanúsághoz, a sajátjaink között, aztán távolabb, aztán szerte a lakott földön (ApCsel 1,8).

A tanítványok továbbra is gyengék, de Krisztus szól és mozdul bennünk, akinek szeretettel teli teljhatalma átjárja életüket, mint az élettelen rongydarab kesztyűt megeleveníti a benne mozduló kéz. A tanítványok munkája a feltámadott Jézus Krisztus munkája. Babits írja: Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem; a szó a tiéd, a fegyver az enyém. Ez a fegyver a Szentlélek fegyvere.

Pünkösdi csoda ez, előjövünk az önzés és önhittség, az énesség és önösség, valamint a kétségbeesés odújából, és nemcsak szemlélői, hanem cselekvői is leszünk Isten mentő szeretetének.

De ő csak akkor munkálkodik velünk, ha minden szolgálatunkban, minden élettevékenységünkkel az evangéliumot akarjuk továbbadni.

Köszönjük az Úrnak, hogy Szentlelke segítségével, egymás hite által épülve, közös református keresztyén hitünk és nemzeti összetartozásunk egységében, a megváltó Jézus Krisztusba gyökerezve hirdethetjük Isten megváltó szeretetének örömhírét, és a legnehezebb időkben sem maradnak el az evangélium hirdetésének áldásai, az örömhírt igazoló jelek: új és gyógyult életek, gyülekezetek, közösség, sokak felé is nyitott szeretettel.

Nézzünk fel együtt a feltámadott Úrra (Zsid 12,2), aki Isten megtartó és megváltó szeretetének örök jele: őáltala és őbenne van tartásunk, szolgálatunk, örömünk, békességünk egy felbolydult világban, valamint őbenne van megmaradásunk, nem mások ellenében, hanem sokak üdvösségére.

Áldott ünnepet kívánunk minden testvérünknek!

2024 pünkösdjén

 


Balog Zoltán püspök és Veres Sándor főgondnok

Dunamelléki Református Egyházkerület

 

Steinbach József püspök és dr. Nemes Pál főgondnok

Dunántúli Református Egyházkerület

 

Kató Béla püspök és Ambrus Attilafőgondnok

Erdélyi Református Egyházkerület

 

Szenn Péter püspök és Kel József főgondnok

Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház

 

Zán Fábián Sándor püspök és Danku Gáborfőgondnok

Kárpátaljai Református Egyház

Bogdán Szabolcs Jánospüspök és Bara Lajos István főgondnok

Királyhágómelléki Református Egyházkerület

 

Harangozó László püspök és Székely Károly főgondnok

Szerbiai Református Keresztyén Egyház

 

Géresi Róbert püspök és Porubán Ferenc főgondnok

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

 

Barna Sándorlelkészi főjegyző és dr. Molnár Pál főgondnok

Tiszáninneni Református Egyházkerület

 

dr. Fekete Károly püspök és Molnár János főgondnok

Tiszántúli Református Egyházkerület


 

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.