Imádság

2024. May 04., szerző: Adminisztrátor

Kegyelmes mennyei Édesatyánk, életnek forrása és Ura, hozzád fordulunk e vészterhes időben, amikor háború szakítja szét az emberi közösség szövetét, s bűnbánattal valljuk, megroppantak. Tekints, kérünk irgalommal a szétszakított családokra, tragédiák következtében távol kerültek egymástól. Áldd meg őket vigaszoddal és erővel, hogy megtalálják az utat egymás felé, és újraegyesüljenek a szeretetben és az egységben.

Tekints irgalmasan az árván maradt gyermekre, akik elvesztették szüleiket és otthonaikat a háború pusztításai között. Oltalmazd őket, és adj nekik támaszt az új élet útján. Segíts, hogy megtaláljanak téged, minden irgalom forrását és az erőt, amelyre szükségük van az újrakezdéshez.

Fordítsd tekintetedet azokra az idős emberekre is, akik magukra maradtak, S már nem képesek gondoskodni magukról. Ajándékozd meg őket élő reménységgel, adj nekik békességet, és küldj segítőket az útjukra, akik törődnek velük és szeretettel veszik körül őket.         

Áldd meg és erősítsd meg azokat a lelkészeket és egyházi vezetőket, akik nehéz időkben szolgálnak, ahol a háború és a konfliktusok megpróbáltatásokat hoznak nekik és híveiknek egyaránt. Adj nekik bölcsességet és iránymutatást, hogy a Te igazságod és szereteted fényében vezessék a közösségeket az egymás iránti megértés és megbocsátás útján.

Érintsd meg azokat a lelkészeket, akik a háború sújtotta területeken szolgálnak, ahol az erőszak és a fájdalom mindennapos valóság. Add meg nekik a bátorságot és a kitartást, hogy szavaikkal és tetteikkel vigasztalást és reményt hozzanak azoknak, akik szenvednek és keseregnek.

Segíts nekik, hogy lássák és érezzék jelenlétedet és vezetésedet minden pillanatban, hogy erőt meríthessenek belőle a nehézségek idején. Adj nekik erőt és áldást, hogy továbbra is szolgálhassanak a Te nevedben, és hirdessék az igazságot és a béke üzenetét a világ minden táján.

Kérünk, hozz békét e földre, hogy a háború véget érjen, és a szeretet és a megértés újrauralja a szívünket. Segíts nekünk, hogy egymás támogatásával és irántad való hittel építsünk fel egy jobb és békésebb világot mindenki számára. Ámen.

Ó, mindenható Istenünk, a békesség és a szeretet forrása, tekints le hozzánk e világ zűrzavarában és fájdalmában. Lásd meg szívünk vágyát a béke és az egység iránt, amelyet csak a Te szereteted áldásai hozhatnak el.

Kérünk, hozz békét e földre, hogy a háború véget érjen, és az emberek együtt élhessenek egymással békében és harmóniában. Áldd meg és védjed meg mindazokat, akik a Te nevedben szolgálnak, és légy velünk mindig és mindenhol. Ámen.

Szimkovics Tibor, lelkipásztor

Elhangzott a KRE lelkészgyűlésén

Csongor, 2024. május 2.

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.