A feltámadásba vetett hit a Szentlélek ajándéka a világ kezdete óta az ember számára és mi, újszövetségi nép, Krisztus feltámadásában ezt beteljesedve látjuk.

2024. Mar 30., szerző: Adminisztrátor

Ézsaiás 53,10-12

Az ÚR akarata volt az, hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az ÚR akarata célhoz jut vele.  Lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közbenjárt a bűnösökért.

Mi, református keresztyének, a hitvallásunk szerint azt valljuk, hogy a hitet megszerezni, örökölni, megvásárolni, kiérdemelni nem lehet, mert a hit a Szentlélek Isten ajándéka.

Jézus nem teljesítette volna az Atya akaratát, ha leszáll a keresztről. Az igaz halt meg, a nem igazakért, a bűnösökért, hogy nekünk életünk legyen. A feltámadásba vetett hit ott kezdődik, hogy valaki értem, aki halált érdemeltem, meghalt, hogy nekem életem legyen. Ez az alap, ha elhisszük Jézus messiási mivoltát, elhisszük azt, hogy Ő halt meg értem 2000 évvel ezelőtt, hogy nekem bűnbocsánatban és örök életben, üdvösségben legyen részem.

Az élet útjára való lépés nélkül, az élet útján való haladás nélkül nem lehet az életbe érkezni, nem lehet a mennyországba érkezni. 

E mostani feltámadás-ünnepen a Szentlélek ugyanannak a csodának a megajándékozásával teheti áldottá és igazivá ezt az ünnepet, ami ott, akkor, a nagypénteki kereszten történt. Az ember egyszerűen csak lelki szemével látja a trón nélküli, megfeszített, szenvedő Jézusban a Messiást, a Királyt és a Lélek által kapja meg azt, hogy Jézusnak lesz visszajövetele és azt is, hogy lesz országa.

A legnagyobb csoda az, hogy én hihetem, hogy nekem is üdvösségem, örök életem van.

Kedves Testvérem! Neked van-e már örök életed Jézus Krisztusban?

Áldott Feltámadás Ünnepet kívánok minden kedves Olvasónak!


Zán Fábián Sándor

a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke


A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.