Sajtótájékoztató a Mandulafa Idősek Otthonában

2024. Mar 27., szerző: Adminisztrátor

Egészségügyi szűrővizsgálatokat, szakorvosi ellátást, gyógyszeradományokat, valamint orvos-szakmai továbbképzéseket is magában foglal a Magyar Református Szeretetszolgálat Orvosmissziójának Kárpátaljai Egészségügyi Programja, melynek első sajtónyilvános állomásaként szűrővizsgálatokat végeznek a szakemberek a beregszászi Mandulafa Idősek Otthonában.

A Magyar Református Szeretetszolgálat kárpátaljai egészségügyi programjának célja, hogy az Ukrajna területén 2022-ben kitört orosz-ukrán háború következtében kilátástalan helyzetbe került helyi egészségügyi hálózat kapacitását rendszeresen és folyamatosan fejlessze, kiegészítse.

Ennek keretében együttműködést szervez magyarországi és kárpátaljai egészségügyi intézmények között, az orvosmisszióban résztvevő szakembereket felkészíti a külhoni szolgálatra, és a kárpátaljai egészségügyi állapotokat folyamatosan figyelemmel kísérve rendszeresen segítséget nyújtanak tárgyi adományokkal.

Az egészségügyi program első ütemében családorvosi, háziorvosi és általános orvosi vizsgálatokat biztosítanak a szakemberek Kárpátalján egy-egy régió központjának kijelölt helyszínén, majd a program folytatásában klinikai szakorvosok bevonásával akár Magyarországon (a betegek Magyarországra való utaztatásával), akár Kárpátalján (a klinikai szakorvosok kiutaztatásával) szakorvosi ellátásokat biztosítanak a rászoruló betegek számára.

A Keresztyén Egészségügyi Központ és a Magyar Református Szeretetszolgálat között létrejött egy szerződés, aminek a lényege, hogy az MRSZ azt szorgalmazza, hogy az itteni egészségügyi szakemberek munkáját segítse, akár magyarországi egészségügyi szakemberek bevonásával, ha szükség van rá alkalmasint, illetve ha találunk vagy adódik olyan eset, aminek a kezelése nem megoldható Ukrajnában, akkor annak a kezelését igyekszik szervezni. Ennek a munkának az összehangolása és tervezése történik jelenleg. Az MRSZ Orvosmissziója Kárpátaljai Egészségügyi Programjának részleteiről az alábbiakban olvashatnak:

Dobis-Lucski Zsófia kommunikációs vezető elmondta: Fontos tudni, hogy a kárpátaljai testvérek megsegítése az nem két évvel ezelőtt, nem a háborúval vette kezdetét, hanem korábban is kiemelt jelentőségű volt alapítványunk számára, hogy a határon túli magyarságot tudjuk támogatni. Az elmúlt két évben ennek a segítségnyújtásnak fontos volt, hogy még nagyobb intenzitásra kapcsoljon, és jól segítséget nyújtani akkor lehet, ha a valódi szükségletekre tudunk reagálni. Éppen ezért fontos, hogy amilyen segítséget nyújt a szeretetszolgálat, az ne az legyen, hogy hozzunk csak valamit abból, ami van, a feleslegből, hanem - akárcsak az özvegyasszony két fillérjénél is - azt adjuk, ami számunkra a legnagyobbat jelenti és legyen szó bármilyen szükségről, akár élelmiszerről, vagy éppen amikor az óvóhelyek számára, vagy szükség támogatásra, mert épp arra van szükség itt, határon túl. Amikor a Betlehemi fény programunkkal lámpatesteket, valóban a fényt hoztuk el ide Kárpátaljára, mert az áramkimaradások miatt, azért tettük, mert éppen arra volt szükség.

Most pedig arra a szükséghelyzetre szeretnénk reagálni programunkkal, hogy az egészségügyi helyzetnek a jelenlegi, sokszor nehézségekbe ütköző helyzetére tudjunk, mint szeretetszolgálat, valamilyen segítséget nyújtani. Mi ezért a Kárpátaljai Egészségügyi Programnak egy hátteret fogunk itt biztosítani, amellyel kapcsolatban nemsokára majd orvosok beszélnek arról, hogy mi is a kiindulási helyzet, majd György András kollégám pedig magáról a programról fog részletesebben beszélni, hiszen úgy látjuk, hogy itt, most ez az a terület, és ez az a szakág, amiben segítségre van szükség. Hálás a szívünk, hogy szeretetszolgálatként ehhez forrást, hátteret, kapcsolati hálót tudnunk biztosítani.

György András programvezető elmondta: a cél a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány részéről a Kárpátaljai Egészségügyi Program kapcsán egyszerű: segítsük az itt élő egészségügyi szakembereket is abban a munkában, amelyet sokszor erejüket meghaladva végeznek és értelemszerűen hozzájáruljunk az ő eredményes munkájukhoz. Erre vonatkozóan, az egyeztetések alapján, megállapítást nyert, hogy nekünk nem az a dolgunk, hogy bármilyen módon helyettesítsük, felülírjuk az itteni szakemberek véleményét, nézetét, tudását, hanem megteremtsük azokat a feltételeket, ahol akár családorvosi, akár intézményes körülmények között a betegek gyógyítása, szükség esetén akár magyarországi kezelése is zökkenőmentesen történjen. Azt tudni kell, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány és partnerszervezetei és nemzetközi egészségügyi szervezetek már régóta, sok esetben nyújtottak konkrét segítséget kárpátaljai egészségügyi helyzetben, akár magánszemélynek akár más módon. Én ezért szeretném megköszönni a Munkácsi Keresztyén Klinika jelenlévő képviselőinek, dr. Oroszi Pálnak és dr. Vaczkó László doktor úrnak, illetve Gaál Géza doktor úrnak, aki a Beregszászi Családorvosi Kistérségnek az orvosszövetségét vezeti, tudniillik így egészen közvetlen élményünk, tapasztalatunk van arról, hogy hogyan kezdhetjük el a közös egészségügyi tevékenységet. Amire én szeretném őket megkérni, hogy röviden sajtónyilvánosság előtt beszéljenek arról, hogy pillanatnyilag, hogy néz ki Kárpátalján a Keresztyén klinika kapcsán az intézményes egészségügyi ellátás illetve a családorvosi helyzet a kistérségek tekintetében.

Dr. Gaál Géza belgyógyász főorvos, családorvos

Először is megköszönte azt a rengeteg segítséget, amit ez idáig kaptak a magyar államtól és református szeretetszolgálattól. majd néhány mondatban elmondta most a jelenlegi állapotokat, amelyek uralkodnak itt.

Először is sajnos meg kell élnünk ezt a háborús helyzetet, ami azzal jár, hogy megváltozik az itteni népesség demográfiája. Azt látjuk, hogy nagyon sokan elmennek a kistérségekből és új emberek jelentek meg. Ugyanez a folyamat megy végbe az egészségügyben is: sokan elmentek, de ugyanúgy – aminek örülünk is – új specialisták jelentek meg. Azt tudom elmondani, hogy például a kistérségünkben 30-40%-os orvos-deficit volt a családorvosok részéről, ez a deficit most lecsökkent, mert a keletről áttelepült orvosok betöltötték ezeket a helyeket. Jelenleg ezek az állapotok uralkodnak nálunk a családorvosi rendszerben. Ez mind nagyon szép és jó, viszont nehézség a nyelvprobléma, amit reméljük, hogy sikerül valahogyan orvosolni.

A másik hatalmas probléma, hogy falvainkban eltűnnek a fiatalok. Aki tehette, az már nincs itt, és azt látjuk, hogy azok, akik itt maradtak, az idősek, az öregek, a betegek, úgyhogy a legnagyobb gond a szociális probléma. Ezeket az öregeket, betegeket el kell nekünk látni. Mi vagyunk ennek a frontvonalnak az elején, mi foglalkozunk velük, mi látjuk ezeket a problémákat, mi látjuk el ezeket az embereket. Munkánk nagy részét a mindennapokban, 70-80%-ban ez adja.

Dr. Oroszi Pál orvosigazgató – Munkácsi Keresztény Egészségügyi Központ vezetője az  intézményes helyzetről beszélt:

A Keresztyén Egészségügyi Központ, munkácsi és tiszaújlaki fiókintézettel rendelkezik. Ez egy szakorvosi járóbeteg-gondozó intézet, fiókintézetünkkel együtt. Tulajdonképpen a közel 25 éves fennállásunk alatt ugyanazt a munkát végezzük: egy hiánypótló ágazatként - ha szabad  így mondanom – jöttük létre, tehát abban próbálunk besegíteni, amiben az állami egészségügyben valóban nagyobbak a hiányosságok. Örülünk mindig annak, hogyha, különösen ebben a helyzetben, amibe kerültünk, vannak olyan szervezetek és olyan kapcsolódási pontok, amelyben látjuk, hogy segíteni kívánnak. Külön köszönjük a Magyar Református Szeretetszolgálatnak, hogy a folyamatos, eddigi segítség mellett odafigyel a különös helyzetben élő Kárpátalján élő emberekre.

A különösen rászorult helyzetben lévők, az öregek, a gyerekek egyedül maradtak, és akik most nagyon sokan vannak szükséghelyzetben Kárpátalján, különös figyelmet is igényelnek. Részünkről azért bonyolultabb a megoldása a velük kapcsolatos segtségnyújtásnak és egyre bonyolultabb, mert ezek az emberek – ahogy mondta a kollégám is – egyedül maradtak otthon. Sem kimozdulni nem tudnak, sem pedig a fiatalok, akik eddig őket esetleg orvoshoz el tudták juttatni, nincsenek itthon vagy más nehézségek miatt nem tudnak utazni, a megyén belül mozogni. Emiatt vagy túl későn fordulnak orvoshoz, amikor már valóban mentőt kell hívni, vagy elhanyagolt állapotban. Tehát ez a segítség, ezen a ponton valóban kapcsolódhat és mi is hozzá tudunk itt járulni, be tudunk segíteni ebbe, mivel kapacitásunkkal azt nem tudjuk vállalni, hogy egyenként ezeket az embereket fölkeressük. De akár egy öregotthon, egy gyermekotthon esetében ezek a segítségek, ezek a szűrővizsgálatok jelenthetnek egy olyan nagy lehetőséget az ott élőknek, amelyek látóterünkbe hozzák ezeket a diagnózisokkal rendelkező, kiszűrt betegeket, ahol már mi is be tudunk kapcsolódni és segíteni ellátásukba, vagy irányítani tovább a helybeli ellátórendszerbe.

Tehát köszönjük azt, hogy ezt felvállalták és reméljük, hogy Isten áldása kíséri majd ezt a munkát. Részünkről azt tudjuk megígérni, hogy amiben tudunk, abban nagyon szívesen segítünk, hiszen a mi elsődleges érdekünk az, hogy a helybeli honfitársaink ellátást kapjanak.

Bekfi Mária/Ködöböcz Csilla

 

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.