Nőszövetségi csendesdélután Mezőváriban

2024. Mar 11., szerző: Adminisztrátor

Higgy és láss csodát

Nem könnyű időket élünk. Aggodalom tölt el mindannyiunkat. Családok élnek szétszakítottságban. Az itthon maradt nőkre még nagyobb teher nehezedik, hisz nekik kell gondot viselni a családról, átvenni a férfi itthoni feladatainak nagy részét, nevelni a gyermekeket, gondoskodni az idős szülőkről, s a férj lelkét is ápolni kell, akinek nem könnyű családja nélkül egyedül, idegenben… Ilyenkor könnyen összeomlanak a terhek súlya alatt a legerősebbek is. Ám aki felismeri a menekülés útját, aki a kereszt alatt leborulva keresi az Urat, hittel kéri a segítséget, az erőt, bátorítást kap. Amire egyébként mindnyájunknak szüksége van… Ezt sokan érzik így. Erről tanúskodik, hogy vasárnap délután a megyei nőszövetség által Mezőváriban szervezett csendesdélutánra a Beregi Egyházmegye szinte minden református gyülekezetéből érkeztek asszonyok, hogy letegyék terheiket, hogy együtt kérjék Istentől a szabadítást, közösen imádkozzanak a békéért, erősödjenek hitükben.

A megjelenteket Jakab Krisztina, a Beregi Egyházmegye Nőszövetségének elnöke üdvözölte, kérve Isten jelenlétét, hogy Szentlelke által munkálkodjék közöttünk, szólítson meg bennünket az ige, az ének szavaival, hogy feltöltődve, megerősödve térhessen haza mindenki.


„Segítségem az ÚRtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ… Az ÚR a te őriződ, az ÚR a te oltalmad… Az ÚR megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az ÚR jártodban-keltedben, most és mindenkor” – köszöntötte a házigazdák nevében a megjelenteket a 121. zsoltár szavaival Menyhárt Andrea lelkészné. 

Papp Tiborné Papp Mónika lelkésznő a Tiszántúli Nőszövetség elnökének, dr. Gál Botondné dr. Ceglédi Mária bátorító üdvözletét tolmácsolta.

Márkus Julianna hitoktató nyitó áhítatában a tizennyolc éve beteg nő példáját hozta elénk a Lukács evangéliumából, aki Jézus szavára gyógyult meg. Arra hívta fel a figyelmet, hogy erre a gyógyulásra nekünk is lehetőségünk van, csak ismerjük fel idejében az Úr szabadító erejét. Jézus mint élő ige most is itt van közöttünk. És számtalan alkalmat készít a találkozásra. Ne szalasszuk hát el a ma örömét, engedjük, hogy Isten megszabadítson, mondta. 

Halász Zita beregújfalui lelkésznő Láss csodát címmel tartott előadásában annak az asszonynak a példáján keresztül bátorított (2Kir 4), akinek férje elvesztése után összeomlott addigi élete, akit a hitelező azzal fenyeget, hogy elviszi fiait rabszolgának, ha nem fizet… De nem omlik össze, keresi a megoldást, ám nem a saját feje után megy – a prófétához fordul. És sokkal többet kap, mint remélte volna… Bennünket is sokszor megbénítanak az események, de meg kell találnunk a kapaszkodókat, amiket Isten ad, és fel kell állnunk. A remény Istene utat mutat és életünkben cselekedni fog, ha hittel kérjük ezt tőle, mondta. Isten a hívő ember életében is megengedi a nehézségeket, megengedi, hogy eljusson a végsőkig, hogy még nagyobb csodát tapasztalhasson meg. A csoda látásához viszont hit kell. Higgy és láss csodát, s akkor jön a kegyelem, fogalmazott az előadó. Aki arra is felhívta a figyelmet, hogy soha ne feledjünk el hálát adni a kegyelemért. Lássuk meg a mindennapok kis csodáit, s adjunk hálát mindenért az Úrnak. 

„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt” (Fil 4, 4-6) – bátorította az egybegyűlteket a Nagyszőlősről érkezett Czirók Éva, aki férje, Czirók Béla lelkész mellett anno hitoktatóként szolgált a településen, s most azért adott hálát, hogy az elvetett mag szárba szökkent: az egykori hittanosok most anyaként, nagymamaként ülnek a padsorokban. 

„Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát” – figyelmeztetett Máté evangéliumának szavaival Zán Fábián Sándor püspök. Csak akkor van megmaradásunk, ha Jézushoz megyünk és mindenkor az Úr akaratát cselekszük, figyelmeztetett a püspök, aki zárszavában a megújulás fontosságára hívta fel a figyelmet. A megújulás pedig az Úrral való találkozásból, az igéjével és Szentlelkével való találkozásból van, ha engedjük, hogy beavatkozzon az életünkbe, mondta. 

Az áldott alkalmat a Kisgejőcről érkezett Györkéné Csákány Marianna, illetve a helyi gyülekezet kántora, Kovács Sándor és felesége, Erika lelket melengető énekszolgálata tette igazán felemelővé. Emellett a mezővári gyülekezet – a gazdag szeretetvendégség mellett – kedves meglepetéssel is készült: nőnap alkalmából minden jelenlévő igével kísért virágot kapott, illetve az Erdélyi Református Egyházkerület ajándékának köszönhetően Halljátok meg az Isten szavát című könyvet vehetett át, amely az év minden napjára egy-egy áhítatot és imát tartalmaz. 

A borzsovai letérő mellé telepített poszton szolgálatot teljesítők soha ennyi áhítatos könyvvel, igés virággal „felfegyverkezett” nővel nem találkoztak, akik értük is imádkoznak…

Marton Erzsébet

 

 

 


A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.