Ma tartják a Kárpátaljai Református Egyházkerület idei első zsinati ülését

2024. Feb 22., szerző: Adminisztrátor

Főtiszteletű Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke beszámolt a zsinati ülés első feléről: 

Nagy örömömre szolgált, hogy a 24 zsinati tagból, 21 jelen van.

A zsinat egy törvényhozó testület és az elsődleges feladata, hogy a Kárpátaljai Református Egyházkerület igazgatásában megalkossa azokat a szabályokat, törvényeket, amelyek biztosítják a közösségeink működését, az igeszerű és közhasznú működést.

 

 

A mai nap első felében foglalkoztunk pl. a közoktatási törvénnyel, a bizottságok munkájával, amelyben a jogi bizottság, a missziói bizottság és más bizottságok is beletartoznak. Hálás vagyok azért, hogy mindenki igyekszik a legtöbbet megtenni, amit lehet. Fontos tudni, hogy a bizottságok nagyon kis költségvetésből működnek, a kerületi költségvetésben nincsenek benne, csak az egyházmegyei költségvetésből működnek. Például a jogi bizottság igyekszik a szabályokat, törvényeket átfésülni, vagy a médiabizottság felelős azért, hogy mi jelenik meg rólunk, általuk informáljuk a gyülekezeti tagokat.

A zsinati ülésen hallottuk a missziói bizottság beszámolóját, mely azzal törődik, hogy mindenütt élő ige hangozzék, az igehirdetés személytől személyig eljusson, vagy meghatározzák a tematikus évét az egyháznak. Az idei év a Megújulás éve. Ennek a tudatában próbálják az alkalmakat, rendezvényeket szervezni. A Magyarországi Református Egyházban a 2024-es év az Élő ige éve, az élő ige megelevenít és ezek szépen összhangba kerülnek.

Ezeket a bizottságokat ismét újhegyre szedtük és minden esteben a zsinat felkérte és felhatalmazta őket a 2024-es évben is a munkájuk végzésére. Áldást kértünk a munkájukra és közös imádsággal tudtuk a délelőtti részt befejezni.

 

Két egyházmegyét szeretnék említeni, akik beadvánnyal fordultak a zsinathoz a mai napon.

1.    Az Ungi Református Egyházmegye egy beadvánnyal fordult a zsinathoz, hogy Nagy Béla jelenlegi főjegyző úrnak ítélje meg a „Tiszteletbeli főgondnoki” címet, tisztet - ezt a zsinat ezt egyhangúlag elfogadta. Az ungi egyházmegye beadványára, ami figyelembe vette Nagy Béla több évtizedes munkáját egyházunkban, a zsinat Tiszteletbeli főgondnoknak ismeri el és ezt a nevet, címet viselheti.

2.    A Beregi Református Egyházmegye is beadvánnyal fordult a zsinathoz. Az egyházmegye ingatlant szeretne vásárolni. A balazséri és a nagyberegi egyházközségekben parókiát és szolgálati lakást szeretnének vásárolni a munkatársaknak –  a zsinat a beadványt pozitívan bírálta el.

Illetve a fornosi egyházközség egy ingatlant szeretne eladni, amihez úgyszintén zsinati jóváhagyás szükséges. Itt is megtörtént a jóváhagyás, mivel a fornosiak vállalják azt, hogy a meglévő ingatlanjaik állagmegőrzésére és fejlesztésére fogják fordítani az ezzel létrejövő költségvetési tételüket, és ezzel maradandó értéket képeznek a befolyt összegből.”

A zsinati ülés a nap második felében folytatódik.

Bekfi Fazekas Mária

Fotó: Fábián Zoltán

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.