Balog Zoltán püspök köszöntőlevele a Kárpátaljai Református Egyház megalakulásának 100 éves évfordulójára

2023. Nov 02., szerző: Adminisztrátor

„Hálát adunk néked, Uram, mindenható Isten, aki vagy, és aki valál, és aki eljövendő vagy." (Jel 11,17) 

Hálás és megrendült szívvel köszöntöm kárpátaljai református  testvéreinket, akik részegyházuk történetének egy évszázadára emlékeznek. Részegyház vagytok, mint ahogyan mi is Magyarországon. Részei az egységes magyar református közösségnek, s Krisztus egész egyházának. Száz nehéz és súlyos esztendő van mögöttetek, mely minden lehetséges módon megpróbálta a népet, az egyház közösségeit, a lelkészeket, a hitoktatókat, a presbitereket és a gyülekezeti tagokat egyaránt. De ez a száz év mégis teljes Isten csodálatos, szabadító tetteivel. 

Nekünk Ti példa vagytok! Hűség, bátorság, alázat – ezeket a keresztyén erényeket tanulhatjuk Tőletek. Ahogyan Ti egyedül Isten kegyelmére hagyatkozva engedtetek a Lélek megelevenítő erejének - az orcánk pirulását” hozza elő. Hiszen mi sokkal jobb körülmények között, kevesebb hittel építettük egyházunkat az elmúlt harminc évben. De, amikor Veletek vagyunk, újra és újra, erőt kapunk általatok mi is. Nem látjuk még a bajok végét, fürkésszük Isten akaratát. De abban biztosak lehettek, hogy mi Veletek együtt sírunk, amikor sírtok, örülünk, amikor örültök – s mindig imádkozunk értetek. 

Vessük bizalmunkat együtt abba az ígéretbe, hogy: .....az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak könyörgésein..." (1Pt 3,12) 

Áldott ünneplést kívánva köszöntöm a testvéri közösséget, 

Budapest, 2023. október 25. 

Balog Zoltán 

református püspök, 

a Zsinat lelkészi elnöke  

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.