Egyházmegyei ifjúsági alkalom Nagyberegen

2023. Oct 09., szerző: Adminisztrátor

Találkozás egymással és Krisztussal

A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) a nyár folyamán több táborozási lehetőséget szervezett a fiatalok számára, ahol erősödhettek hitükben, barátkozhattak egymással. Hogy az akkor tett bizonyságtételek, a Jézus melletti döntések ne gyengüljenek, október első hétvégéjén ifjúsági alkalomra hívták Nagyberegre a konfirmandusokat, hogy újra találkozhassanak egymással és Krisztussal, hogy lássák: nincsenek egyedül, egy nagy családhoz tartoznak mindnyájan. 


Ezúttal zsúfolásig megtelt a nagyberegi református templom fiatalokkal, akik a Konfi Band vezetésével zengtek dicsőítő énekeket, vallottak Krisztus megváltó szeretetéről, hozzá való ragaszkodásukról.

A múlt ismerete nélkül nincs jövő, s jelen sem. Ennek fényében tartott előadást Zán Fábián Sándor püspök a Kárpátaljai Református Egyház eltelt száz évéről. Beszélt a trianoni békediktátumot követő elszakítottságról, arról, hogyan született meg akkor itt, a csak később Kárpátaljának nevezett régióban a református egyház, milyen próbatételeket kellett kiállniuk a második világháborút követően a híveknek, a lelkészeknek, miként próbálta ellehetetleníteni az egyházat – s nem csak a reformátust – a kommunista rendszer, s miként omlott össze az az istentelen világ… De beszélt az Úr szeretetteljes kegyelméről is, arról, hogy a legnehezebb időkben is megtartotta népét, adott hithű lelkészeket és adott ébredést Kárpátalja református népének. Az eltelt száz évben Isten tenyerén hordozott bennünket, őrizte, oltalmazta, megtartotta anyaszentegyházát, mondta a püspök. S ma sem hagy magunkra. Ahogy a zsoltáros is írja: „Tudjátok meg, hogy az ÚR csodákat tesz hívével! Meghallgat az ÚR, ha hozzá kiáltok” (Zsolt 4, 4).

Menyhárt István mezővári lelkész igencsak magával ragadó, lendületes előadásában arra hívta fel a fiatalok figyelmét, hogy most kell dönteniük Jézus mellett, fiatalságukra hivatkozva nem halogathatják az üdvösségük kérdésével való foglalkozást. Már most tudnunk kell, kihez tartozunk, hová tart utunk, mondta. Emellett múltunk ismerete is fontos ahhoz, hogy erős gyökereink legyenek, ami – mint ahogy az erős gyökérzetű fát – megvéd a hánykolódástól. 

Bernát Tamás kisdobronyi lelkész Dániel könyve alapján mutatott rá a mai világban is kísértő bálványok veszélyeire, amik eltakarják az élő Istent. Ám ahogy akkor három ifjú, Sadrak, Mesak és Abednegó nemet tudott mondani Nebukadnezár királynak, ahogy hitet tettek az élő Isten mellett – „Ha a mi Istenünk, akit tisztelünk, meg akar minket menteni, akkor a tüzes kemencéből és a te kezedből is kiszabadít, ó király. De ha nem így történnék is, tudd meg, ó király, hogy isteneidet nem tiszteljük, és az aranyszobrot, amelyet állíttattál, nem imádjuk” –, úgy kell nekünk is ragaszkodni Istenhez, mert ez jelenti az örök életet a mennyben és a teljes életet itt a földön. 

A konfirmandus nap kétségkívül legmaradandóbb élményét Pintér Béla magyarországi keresztyén énekes, zeneszerző délutáni előadása szerezte. Ekkorra már a karzatok is zsúfolásig megteltek nemcsak hívő fiatalokkal, de idősebbek is eljöttek a faluból és a környező településekről, hogy együtt dicsőíthessék az Urat. Csodálatos volt látni és hallani a lelkes fiatalokat, akik együtt énekelték a legismertebb dicsőítéseket az előadóval, aki a dalok között humorral, öniróniával fűszerezett történetekkel oldotta a hangulatot, személyes bizonyságtételével erősítette a közösséget. A fiatalok pedig együtt zengték vele az ismert dicsőítő énekeket, hitet téve Krisztus megváltó szeretetéről. 

„Amikor több mint félezer fiatal együtt énekel, dicsőíti az Urat, együtt imádkozik, együtt mond áment – ez hatalmas erőt ad nekik ahhoz, hogy lássák maguk előtt a jövőt. S akkor lesz jövőnk, ha megmaradunk Jézus Krisztusban” – sommázott Barta Attila, a KRISZ elnöke.

Marton Erzsébet

karpatinfo.net

 VIDEO: ITT

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.