Hálaadó istentisztelet Bátyúban

2023. Sep 14., szerző: Adminisztrátor

Hitvallás a templomfelújítás: van jövője ennek a népnek

A bátyúi református templom immáron 113 éves. S egy ilyen idős épületnek bizony folyamatos karbantartásra van szüksége, hogy megjelenésével is Isten dicsőségét hirdesse. Az egyházközség ezt a folyamatos gondozást igyekszik erejéhez mérten – és sokszor azon felül is – elvégezni. Az elmúlt vasárnap ünnepi istentiszteleten adtak hálát a néhány éve elkezdett felújítási munkálatok befejezéséért, az új toronnyal ékeskedő megújult hajlékért. Ha egy gyülekezet temploma megújul, azt jelenti, az a közösség élni akar, bízik a megmaradásban. Ez pedig másokat is megerősít.

A hálaadó alkalom Tóth László, a Beregi Egyházmegye esperesének apostoli köszöntésével és előimájával vette kezdetét, majd Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke hirdette az igét, melyben a hálaadás fontosságára figyelmeztetett. Hálát kell adni azért, hogy az Úr munkatársai, bűntől megszabadított szolgái lehetünk, mondta. Azok voltak templomépítő őseink is, s azok is, akik megújítják a szent hajlékot. Isten embereket használ országa építésére. Közéjük tartozhatunk mi is, ha megszabadulunk a bűntől. Téged is szabaddá szeretne tenni az Ő szeretetének továbbítására, mondta. Nekünk is szól az üzenet: a Mindenható örök életet ajándékoz Jézus Krisztusban, az ő nevében van a mi megtartatásunk, feltámadásunk az örök életre. Jézus meghalt a mi váltságunkra. Ezért lehetünk mi hálásak, „mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3, 16). Úgy végezze ki-ki a rábízott munkát, hogy azzal az Urat szolgálja, hangzott az intés.


A továbbiakban Kacsó Géza helyi református lelkész szólt a felújítási munkálatokról. Melynek során a legnagyobb munka a torony teljes újjáépítése volt, ami a gyülekezeti tagok és a Bátyúból elszármazottak adománya mellett a Magyar Kormány – a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-n keresztül lebonyolított – nagyszabású támogatásának köszönhetően valósulhatott meg. A torony teljes faszerkezetét lebontották és újra cserélték, rozsdamentes acéllemezzel fedték be, hogy időtálló legyen, a csúcsra új toronygomb és kakas került, a gombba pedig időkapszulát helyeztek el. Az ácsmunkát 2022-ben egy vinnyicai csapat végezte állványozás nélkül. Sajnos az egyik munkást, aki a templomnál dolgozott, Briga Olekszij Mikolajovics-ot nem sokkal a munka befejezése után behívták katonának és idén tavasszal Bahmutnál el is esett, két gyermeket hagyva árván. 

A toronyépítés befejeztével a templom talapzatát is rendbe tették, felszedték a kopott, immár 100 éves járólapot, majd újat raktak le, kihordták és felújították a padokat, kicserélték a párnafákat, lepadlózták a padok alatti részt, kijavítgatták a hulló vakolatot, végezetül új úrasztala is került az elhasználódott régi helyére. „Mindezt úgy végeztük, hogy a templomot minden vasárnap használni tudtuk. Ha hétközben folyt is a munka és egy-egy vasárnap valamelyik padsor hiányzott, hétvégére mindig sikerült kitakarítani és Isten igéjét az ő házában hirdetni”, számolt be a lelkész. Aki köszönetet mondott mindenkinek, aki valamilyen módon részt vett ebben a hatalmas munkában.

Kacsó Géza igei üzenettel is szolgált. „Mikor Jeruzsálemet ostromolták 597-ben, Jeremiás prófétának felkínálja unokatestvére, hogy vegye meg tőle a földjét. És egy háborús országban, ahol minden bizonytalan, Jeremiás rááll az üzletre. Ezzel mutatja meg, hogy lesz még jövője a népnek. Fognak még földet vásárolni azon a háború pusztította földön. 2022-ben nem sokan építkeztek. Akinek volt is pénze, nem költötte el. Várt, hogy mi lesz. Érdemes-e itt befektetni. Fogok-e lakni a házban? Vagy inkább valahol másutt vegyek valamit? Az, hogy mi épp ebben az évben építkeztünk, nem csak szükségszerűség volt (mert ledőlt volna a torony). Hitvallás volt ez a felújítás. Hogy még van jövője ennek a földnek. És ezen a sokat szenvedett földön Isten református népe is él és élni akar. Kevesebben vagyunk, igaz. A szépen felújított tornyot sokan nem láthatják, az átfestett padokra sokan nem tudnak leülni egyelőre. De mi hisszük, hogy erre a templomra még sokáig szükség lesz. Nem fogy el Isten népe Bátyúban, Kárpátalján, Ukrajnában” – tett hitet a lelkész.

A hálaadásra összegyűlt közösséget Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház nem lelkészi főjegyzője köszöntötte. Aki Pál Timóteushoz írott második levele első fejezetének 7. versével bátorított: „Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét”. Megmaradásunk záloga Jézus Krisztusban van, kövessük őt, egymás hite által épüljünk, szeretettel hordozzuk egymás terhét, mondta, s a megújult templomba megújult lelkeket kért. Egy-egy igével köszöntötték a gyülekezetet az alkalomra érkezett lelkészek is. 

Az ünnepi istentiszteletet a hittanos gyerekek, a gyülekezet Sola Fide énekkarának és Ararát együttesének szolgálata tette igazán felemelővé.

Marton Erzsébet

karpatinfo.netA hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.