Hálaadó tanévnyitó istentisztelet: 100 éves a Kárpátaljai Református Egyházkerület, 30 éves a református oktatás

2023. Sep 07., szerző: Adminisztrátor

Idén 100 éves a Kárpátaljai Református Egyházkerület (KRE), s 30 éve indult el az intézményesített református oktatás. Ezért adtak hálát az elmúlt vasárnap a nagydobronyi református templomban. Hisz visszatekintve a mögöttünk álló időszakra, Isten iránti hálával mondhatjuk, hogy van mit megköszönnünk. 

Az isteni gondviselés által bőven kijutott a részünk a jóból, de a nyomorúságból is. Az eltelt száz esztendő alatt eleink megtapasztalták a háborúk keserűségeit, éhínségeket, elhurcolásokat, fogságokat, a középkorosztály átélte az ateista uralom lélekölő pusztítását, a ma nemzedékét világjárványok fenyegetik, s most újra a háború árnyéka vetül ránk, de mindezekben megtartotta magyar református népét az Úr Kárpátalján. Sőt, áldást adott a maradékra, hangzott el a hálaadó istentisztelet keretében megtartott központi tanévnyitó ünnepségen. 

Olyan éveket élünk ma is, amikor szükség van a bátorításra, a biztatásra ahhoz, hogy megmaradjunk, hogy szembenézzünk a kihívásokkal. A félelemmel szemben akkor lehetünk bátrak, ha hiszünk Jézus Krisztusban. 

A mi bátorságunk abból adatik, hogy van bizalmunk abban, aki értünk felvállalta a küzdelmet, legyőzte a halált és dicsőséget szerzett az Atyának. Krisztus megváltó munkája a bátorság forrása – fogalmazott ünnepi igehirdetésében Zán Fábián Sándor. A Kárpátaljai Református Egyház püspöke megerősített abban, hogy a Szentírás a bátorítás könyve. Az előttünk járók is abból vették az erősítést, az útmutatást. Bátrak voltak, akik száz évvel ezelőtt az elszakítottságban is építették az egyházunkat, s azok is, akik 30 éve egyházi iskolát alapítottak. De nekünk is bátraknak kell lennünk. Ahogy Józsuét bátorította az Úr, hozzánk is így szól: „…Légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR, mindenütt, amerre csak jársz” (Józsué 1, 9). Ezzel az üzenettel induljunk az új tanévben, hogy nemzetük legyen kitartó és bátor, Isten iránti bizalmunk tegyen bennünket bátrakká most is, zárta gondolatait az igehirdető.

A hálaadás mellett a szüntelen imádkozás, az Istennel való állandó kapcsolat fontosságára, az iskolák és az otthonok hittel átszőtt légkörének megteremtésére hívta fel a figyelmet Danku Gábor, a KRE főgondnoka. 

A Kárpátaljai Református Egyházkerület ünnepi tanévnyitóján, visszatekintve a mögöttünk álló időszakra, Isten iránti hálával mondhatjuk, hogy van mit megköszönnünk. Száz évvel ezelőtt a Kárpátaljai Református Egyházkerület mint egyháztest elkezdett épülni, mind fizikailag, mind lelkileg. Isten igéje megújította, megszilárdította, meggazdagította közösségeinket. Az élet utat tört magának és a csonka családok megerősödtek, a felnövekvő gyermekek az életet választották, és 30 évvel ezelőtt, elődeink kitartó, áldozatot is vállaló szolgálatára tekintve az Úr megengedte, hogy elkezdődjön a megelevenedés Isten Szentlelke által, hogy iskolát alapítsanak, kezdte beszédét Menyhárt István, a KRE Tanügyi Bizottságának elnöke. Aki örömmel számolt be arról, hogy a négy református líceumban (nagyberegi, nagydobronyi, péterfalvai és a técsői) ma a legkorszerűbb körülmények között csaknem 560 diák kezdheti meg a 2023/24-es tanévet, ez mintegy 30 fővel több a tavalyinál. A 16 egyházi működtetésű óvodában 300 kisóvodás kap keresztyén nevelést már kora gyermekkorban. A mezővári és a hetyeni rehabilitációs központokban 65 speciális igénnyel rendelkező gyermeket fejlesztenek. A Kálvin János Református Szakkollégium 110-130 diáknak ad otthont, akik számára külön ifjúsági gyülekezet működik Beregszászban. Mindez a gondosan kiépült infrastruktúra, vitathatatlanul Isten ajándéka számunkra, mellyel Krisztustól kapott küldetésünket, a tanítvánnyá tételt, az emberhalászatot végezhetjük óvodás kortól egészen főiskolásig, hangsúlyozta Menyhárt István. Aki arra is figyelmeztetett, hogy mindezt jó látni, de Isten nem azt nézi, ami a szem előtt, hanem ami a szívben van. Hogy krisztusi lelkület uralkodik-e intézményinkben, hogy szeretet és egyetértés van-e közöttünk, s hogy az egyház által hirdetett értékek megjelennek-e a mindennapokban stb. Ha erre nem figyelünk, könnyen célt tévesztettekké válhatunk. Az Úr a háború árnyékában is, a megfogyatkozás ellenére is azért adta a színig megtelt iskolákat, hogy jó magvetést végezzünk, zárta gondolatait Menyhárt István. 

A KRE vezetése ez ünnepi istentiszteleten elismerő oklevéllel fejezte ki háláját és elismerését az iskolaalapítóknak, s köszönte meg a 30 éve hitoktatói szolgálatot végzők odaadó munkáját. A kitüntetettek közül Horkay László nyugalmazott püspök az iskolaalapítás rögös útjáról, Isten mindenkor gondviselő szeretetéről, Héder Katalin pedig a hitoktatói munka indulásáról és áldásairól számolt be. Az alkalmat a Tiszaágteleki Égigérő Református Óvoda kicsinyeinek és a Nagydobronyi Irgalmas Samaritánius Gyermekotthon neveltjeinek versben, énekben megfogalmazott bizonyságtétele tette igazán felemelővé.

Egy utunk van: bátran előre Isten Szentlelke vezetésével. Az Úr velünk van! – fogalmazott zárszavában Zán Fábián Sándor püspök, aki áldást kért az új tanévre.

Marton Erzsébet  

karpatinfo.net

 

 

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.