A Kárpátaljai Református Egyházkerület minden gyülekezetéhez

2023. Feb 14., szerző: Adminisztrátor

Tárgy: adománygyűjtő körlevél a szíriai reformátusok földrengés károsultjainak

Nagytiszteletű Lelkipásztorok! Tisztelt Presbitérium! Kedves Gyülekezet!

​Az Ukrajnában zajló háború következményeit nap mint nap tapasztaljuk egyéni és közösségi, gyülekezeti téren egyaránt. A gazdasági és szellemi nyomás ránehezedik mindannyiunk életére. A nyomorúság ellenére óriási összefogást, szolidaritást tapasztalhattunk meg nemcsak Kárpát-medencei szinten, hanem számos távolabbi testvéregyház részéről is. Átélhettük milyen az, amikor bajban segítséget kapunk, amikor imádkoznak értünk, gyűjtést szerveznek, sok kilométert megtéve meglátogatnak. Azt gondoltuk a mi életünk a legnyomorultabb.

Most, amikor testvéreink még szorultabb helyzetbe kerültek, látjuk, hogy milyen nagy a természeti katasztrófa pusztítása, hány élet, család, közösség került kilátástalan helyzetbe a veszteségei miatt, szeretnénk bátorítani őket, segíteni őket, hogy megőrizzék a reményt ezekben a nehéz időkben. A földrengés sújtotta Szíriában sajnos napról napra több áldozatról hallani.

A Szír Református Egyháznak mintegy 38 gyülekezete közül sokakat érintett a katasztrófa. Több templomukban, közösségi központjaikban menedékhelyeket alakítottak ki, s erejük felett igyekeznek segíteni az otthonukat elvesztő embereknek. Akárcsak mi, majdnem egy évvel ezelőtt, tettük, amit tehettünk. ​A Kárpátaljai Református Egyház vezetősége arra kéri az egyházközségeket, hogy lehetőségükhöz mérten támogassák egy perselypénz meghirdetésével a Szír Református Egyház természeti katasztrófa áldozatait, azok családtagjait. Tudjuk, hogy őket sokféleképpen érik próbák naponként, hiszen országukban a keresztyén vallás üldözött.​

Kérjük a testvéreket, hordozzuk imádságban a szír református testvéreinket. Adjon Isten vigasztalást minden gyászolónak és reménységet a megpróbáltatásaik közepette.

Najla Kassabb, a közel-keleti térség második felszentelt lelkésznője, egyben a Református Egyházak Világközösségének elnöke az elmúlt évben két alkalommal is járt Kárpátalján és testvéri tamogatásukról, imáikról biztosították a kárpátaljai reformátusokat.

A perselypénzeket, kérjük, hogy 2023. március 10-ig minden gyülekezet juttassa el a saját egyházmegyéje esperesi hivatalába.

Az összegyűlt adományt a Magyarországi Református Egyházon keresztül juttatjuk majd el a helyszínre. „…a nyomorúság sok próbatétele között is bőséges az örömük, és igen nagy szegénységük jószívűségük gazdagságává növekedett. Mert tanúsíthatom, hogy képességük szerint, sőt erejük felett is önként adakoztak.” 2Kor 8:1-3

 

További információkért az alábbi összefoglalót javasoljuk: https://reformatus.hu/.../reformatus-iskolakat-mentett.../

Tisztelettel és testvéri köszöntéssel:

Danku Gábor s.k.​ a KRE főgondnoka, a Zsinat világi elnöke       

Zán Fábián Sándor s.k., ​a KRE püspöke, a Zsinat lelkészi elnöke

 

Beregszász, 2023. február 10.

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.