A Kárpátaljai Református Egyházkerület megalakulásának 100. évfordulója

2023. Jan 31., szerző: Adminisztrátor

A 2023-as esztendőben lesz a százéves évfordulója annak, hogy 1923. június 7-én, Munkácson beiktatják Bertók Bélát, az újonnan megalakult kárpátaljai egyházkerület püspöki tisztségébe, mellyel lezárult a Kárpátaljai Református Egyházkerület elhúzódó megalakulása. Az első világháború, a megszállások és a trianoni döntés okozta sokk után, a Csehszlovákiához került, de akkor még újonnan létrejövő Kárpátalja területén, a református gyülekezetek hosszú, zűrzavaros és bizonytalan időszak után sok vitás egyházjogi kérdést rendezve alakították meg a saját egyházkerületüket, amely a mai Kárpátaljai Református Egyház elődje volt. Az ünnepi esemény után eltelt 100 esztendőben sok minden változott, határok jöttek, mentek a gyülekezeteink fölött, volt második világháború is, a református közösségünket volt, hogy ellehetetleníteni akarták, de volt, hogy egyenesen üldözték, egy valami nem változott, a Mindenható Istenünk gondviselő és megtartó kegyelme, amely mind az örömteli, mind a nehéz időben megtapasztalható volt. A Szentírás tanítása szerint fontos az emlékezés, mert az hálára indít, de tanít is a jövőre, sőt reményt ad, hogy amint eddig sem, úgy ezután sem fog elhagyni minket az Úr, hát emlékezzünk!

„Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az Úr a pusztában negyven éven át, hogy megsanyargatva és próbára téve téged megtudja, mi van a szívedben: megtartod-e parancsolatait, vagy sem? Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik.” (5Mózes 8, 2-3)

Orosz Zsolt, lelkipásztor (Zápszony)

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.