Főgondnoki beköszönő beszéd a KRE ünnepi közgyűlésén

2023. Jan 30., szerző: Adminisztrátor

Főtiszteletű Püspök urak, Zsinati tagok! Nagytiszteletű lelkipásztorok! Kedves Testvérek!

Szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket, meghívott vendégeinket, a gyülekezetek képviselőit, családtagokat!

Hálás a szívem, hogy Isten kegyelméből itt állhatok és ezt az ünnepi alkalmat Isten igéjével kezdhettük.

"A mi alkalmas voltunk Istentől van" -  fiatal hívőként gyakran forgattam ezt az igét a szívemben , amikor valami nagyot akartam én tenni, Isten erős és Isten nagy szolgája szerettem volna lenni. Később már azért imádkoztam, hogy hadd lehessek a Nagy Isten alázatos szolgája . Mert „Neki növekednie kell , nekem pedig egyre kisebbé lennem.”

Amikor ezt megértettem , igyekeztem a gyülekezethez közel álló és abban szolgáló keresztyénként helyt állni. Most hiszem és felismertem, hogy Isten ezzel a főgondnoki tisztséggel egy új utat nyitott meg számomra, mindannyiunk számára.

A 2023-as év vezérgondolata egyházunkban a reménységé.  Zán Fábián Sándor püspök úrtól már többször hallhattuk Jób könyvéből a vezérigét. De ezen a csodálatos  igén kívül még pontosan százszor olvashatjuk a Károli fordításban a reménység szót. Ezek közül most számomra talán a legkedvesebb Jeremiás könyvének 31. részéből így szól: „ reménységem vagy Te a háború napján” .

Valóban, ma sok felől igyekeznek minket elpusztítani.  A világ fejedelmének a célja, hogy ezt tegye. Hiszem és vallom, hogy a Kárpátaljai Református Egyház feladata e mostani, nehéz körülmények közt is a közösségeink megerősítése, megújítása a Szentlélek által, az evangélium hirdetése azoknak, akik nincsenek még közösségben Istennel. És mindezt itt, Kárpátalján, mert Isten minket ide állított.

Balog Zoltán püspök úrtól hallottam ezt a Csoóri Sándor idézetet: „ s ha már  sebesülésed ide köt, ide köt gyógyulásod is."  Jób könyvéből folytathatnánk, mert „ még a fának is van, reménysége, ha kivágják, újra kihajt.”

Tervem -, és erre hívom presbiter és gondnoktársaimat is,-  hogy az ige hirdetésében és az Isten útján való járásban lelkipásztoraink hűséges, imádkozó munkatársai legyünk. Erősítsük családi, gyülekezeti közösségeinket. Mutassuk meg, ki-ki a maga helyén, a körülöttünk élőknek a Krisztus követésének gyakorlati útját. Nagyon találó az a megfogalmazás, hogy „ mi mindig bizonyságot teszünk Jézus Krisztusról, és néha még beszélünk is Róla.” Legyünk társak az imádkozásban, testvérek a szükségben. Jutalmunk, hogy tehetjük!

Egyházkerületünk gondnokai, presbiterei nevében, kérem Isten Szent Lelkének világosságát, az Ő igéjének vezetését, hogy ezen az előttünk álló úton tudjunk hűséges szolgái lenni Istennek, ismerjük fel mindannyian azokat a feladatokat, amiket Ő bíz ránk.

Isten Szentlelke vezesse a Kárpátaljai Református Egyházat az Ő nagy neve dicsőségére, népünk javára! Legyen meg az Úr akarata!

Danku Gábor, a Kárpátaljai Református Egyház főgondnoka

Beregszász, 2023. január 28.

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.