A Magyar Református Szeretetszolgálat szívügyének tekinti a kárpátaljai reformátusok életének kihívásait

2022. Dec 03., szerző: Adminisztrátor

Adventben ismét ajándékkal érkeztek a KRE püspöki hivatalába.

Juhász Márton a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója és Katona Viktória a szervezet kárpátaljai szolgálatokért felelős lelkipásztora a találkozón egyeztettek a jelenlegi és jövőbeni programokkal kapcsolatos feladatokról a KRE vezetőivel.

Zán Fábián Sándor püspök beszámolt a jelenleg aktuális kihívásokról, nehézségekről. Elmondta, hogy a háború okozta nehézségek egyre inkább nehezednek az emberekre, gyülekezetek tagjaira így az  egyház teherviselése is növekszik, hiszen az itthon maradottak élete nagy fizikai, lelki terhelés alatt van.

Ez az anyagi biztonság, az árak emelkedése, életkörülmények nehezedése pl. az áramkimaradások miatt, mind befolyással vannak nem csak az előljárók, hanem az egyes emberek életére is.

Tájékoztatott arról, hogy a református egyházkerület kötelékébe tartozó intézmények helyzetéről. A püspök elmondta, ezek mindegyikében sikerült megoldást találni az áramkimaradás okozta nehézségek kiküszöbölésére. A Kárpátaljai Református Egyházkerület fenntartásában lévő intézményeiben üzemelnek az áramfejlesztő készülékek, ezzel megoldva a gyermekek oktatását, kollégiumi ellátását, óvodai nevelését, tanárok munkakörülményeinek garantálását, idősek ellátását. Köszönetét fejezte ki a külföldi partnerek adományaiért, melyek ezt lehetővé teszik.

Az egyházkerület főgondnoka és a KRE Diakóniai Osztályának vezetője Nagy Béla elmondta, hogy naponta érkeznek kérvények a szükségben lévőktől. Ezeket az igényeket, lehetőségükhöz mérten a munkatársak segítségével igyekeznek megoldani. Köszönetét fejezte ki a szeretetszolgálat felé, hogy támogatásukkal itt sok rászoruló embernek tudnak segíteni. Sajnos egyre több igény érkezik a háború sújtotta övezetekből is a Diakóniai Osztály felé. A háború okozta nehézségek egyre nagyobbak. Ezeket érzékelve imádkozunk a békéért.

Juhász Márton az MRSZ ügyvezető igazgatója biztosította egyházkerületünk vezetőit, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat kiemelt fontosságú ügyként kezeli a kárpátaljai segélyakciók szervezését. Tájékoztatott arról, hogy a Magyarországi Református Egyház szinte minden gyülekezete megmozdult a gyűjtések kapcsán és imádságos szívvel állnak a kárpátaljai testvérek mellett.  A találkozó résztvevői meghatározták ezen gyűjtések felhasználásának kereteit.

A felek tájékoztatták egymást a jelenleg is működő programok helyzetéről, például a Hungary Helps-nek a református szeretetszolgálaton keresztüli programja megvalósításának lépéseiről.

A további tervek egyeztetése kapcsán Juhász Márton tájékoztatott az adventi élelmiszergyűjtési valamint a karácsonyi cipősdoboz akciókról, azok eljuttatásáról.

Elmondta, a  mostani találkozóra 1000 egységcsomaggal érkeztek.  Az adományból az egyházkerület fenntartásában működő intézmények munkatársai, a házi beteggondozó szolgálat dolgozói, valamint gondozottjaik, a hitoktató szolgatársak is részesülnek. Az adományok összértéke megközelíti az 5 millió forintot.

A találkozó alkalmával a Magyar Református Szeretetszolgálat nevében Juhász Márton és a Kárpátaljai Református Egyházkerület nevében Zán Fábián Sándor püspök együttműködési megállapodást írtak alá a jövőbeni szolgálattal kapcsolatban, melynek célja,  hogy a jelenlegi és 2023-ban folytatódó segítő programjaikat összehangoltan, a tervezés és megvalósítás során is együttműködésben végezzék.

kresajto

 

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.