Kárpát-medencei imanap

2022. Nov 07., szerző: Adminisztrátor

A Kárpát-medencei református nőszövetségek kezdeményezésére 2006 óta december első vasárnapján rendezik meg a Kárpát-medencei imanapot.

Minden évben egy-egy egyházkerület nőszövetsége készíti el az imanapi liturgia anyagát, amelyet megküld a helyi csoportoknak, gyülekezeteknek, akik a mellékelt ismertető anyag segítségével előkészítik helyben az imanap megtartását. A Kárpát-medencei imanap nem csak istentiszteleti alkalom, hanem kapcsolódhat hozzá az ismertető anyag megbeszélése, s minden év december első vasárnapján egy kötetlen, szeretetvendégséggel egybekötött összejövetel.

Az idei imanap háttéranyagát a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház nőszövetsége állította össze.


„Szeretnénk mi, a Horvátországi Református Nőszövetség is a mi mennyei Atyánk tervének részesei és akaratának cselekvői lenni. Most a mi fohászaink hangzanak fel mindannyiunkért. Adja a minden kegyelemnek Istene, hogy az ő áldásai gazdagon áradjanak mindenkire, aki hallja itt az igét, hát adjuk néki szívünket!”

– írja a kiadvány bevezetőjében Szenn Vanda lelkipásztor, nőszövetségi elnök.

Imanapi liturgia Összeállította a Horvátországi Református Nőszövetség

Az Úr szolgálóleányai: Novák Olga és Borkó Juliánna Lábadiné Kedves Klára tanulmánya a legelső magyar református teológusnőről és a református népi kegyesség poétanőjéről

A Kárpát-medencei imanap gondolata a 2004. december 5-i kettős állampolgárságról szóló népszavazás kudarca kapcsán, az anyaország határain túli magyarság sorsával való együttérzés jeléül született. Az imaprogram során minden évben más-más országrész és egyházkerület mutatkozik be, tárja fel örömeit és gondjait, hív hálaadásra és könyörgésre.

 reformatus.hu

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.