Hálaadó istentisztelet a megújult templomért Mezőgecsében

2022. Jul 20., szerző: Adminisztrátor

Imádkozó, befogadó, újjászülető közösség 

Az elmúlt vasárnap délután hálaadó istentiszteletre hívogatott a mezőgecsei református templom harangja.

Hálát adni gyűltek össze, mert Isten ebben a nehéz helyzetben is megengedte a szent hajlék felújítását, ott volt az építőkkel, megőrizte őket, s megadta az ünneplés, a hálaadás idejét is.

Az ember mindig is hajlamos kifogásokat keresni, ha valamit nem akar elvégezni, s az első bűneset folytán másra mutogatni, másokat hibáztatni, hibát keresni a másikban, kezdte igehirdetését a Kárpátaljai Református Egyház püspöke. Máté evangéliumának 11. része alapján Zán Fábián Sándor rámutatott, hogy Jézus sohase kifogásokat keresett, bár kivívta a farizeusok ellenszenvét, ő mindenkihez szeretettel fordult – a vétkezőhöz, a kitaszítotthoz, a megvetetthez stb.


A vámszedőnek is azt mondta: kövess engem, és ő minden hátrahagyva követte.

Amikor Jézus találkozik az emberrel, a vele találkozó megváltozik, megtapasztalja a bűnbocsátó szeretetet. Jézus ma is ott van, ahol az ő nevét segítségül hívják, ahol összegyűlnek az ő igéjének tanulására, az akaratának a megcselekvésére. Ő ott van, ahol a beteg szenved, ahol a gyászoló kesereg, ahol a bűnös megvetett, ahol azok vannak, akik tudják magukról, hogy bűnösök. Mert nem az egészségesnek van szüksége az orvosra, hanem a betegnek. A templom az elveszett juhocskák otthona, emelte ki az igehirdető.

„Jó lenne úgy tekinteni erre a hajlékra, ahol mindenkinek helye van. Elsősorban Isten dicsőségének, ami az emberek imádata által van jelen. Jó lenne, ha az ide „betévedők” is azt éreznék, hogy itt új lehetőséget kapnak, mert ezen a helyen a bűnös megértést, szeretetet és bocsánatot kap, a többiek nem megvetik, nem kinézik, hanem úgy tekintenek rá, mint akiért Jézus szintén meghalt a kereszten. Akkor lesz ez a templom igazán Isten dicsőségére, akkor lesz ez a közösség növekedő, akkor érzi magát jó helyen az ide betérő, ha olyan lesz, mint az atyai ház kapuja a tékozló fiú számára, ahol megtapasztalhatja mindenki a meg nem érdemelt szeretetet és elkezdődik az újjáteremtés csodája.”

A püspök a képmutató kegyesség veszélyeire is figyelmeztetett, hisz Jézust is a képmutatók vitték keresztre, akik nem tudták elviselni, hogy ő a bűnösök barátja.

„Ne akarj olyan „igaz” lenni, aki mindenkiről mindent tud, mindenkinél igazabb, rendesebb vagy, mindenkinél becsületesebb vagy.

Légy az az ember, aki bekérezkedsz a bűnösök közé itt, az Isten házában, s azt mondod: Jézus, légy a barátom, aki megbocsátol, aki szeretetteddel körülveszel, aki értem jöttél. Ha ez a templom ilyen emberekkel telik meg, ha foghíjason is, akkor lesz imádkozó, befogadó közösség, lesz megújulás.” Az igehirdető hitet tett amellett, hogy lesz jövője ennek a gyülekezetnek, hisz ebben a háborús helyzetben is bátran, Istenbe vetett hittel vágott bele az építkezésbe, tudva, hogy akié ez a hajlék, az fölötte áll a háborúnak, veszedelmeknek, mindenféle időnek, mert ő a Mindenség Ura, aki teremtette az eget és a földet. Adja meg az Úr, hogy ez a közösség egy olyan hitvalló közösség legyen, amelyiknek a hitvallása irgalmasságot, fegyelmezettséget sugároz, áldozatkészséget tanúsít azok iránt, akik itt keresnek oltalmat, zárta igehirdetését Zán Fábián Sándor. 

 

Ezt követően Dávid Árpád, a helyi gyülekezet lelkésze üdvözölte a vendégeket, mondott köszönetet elsősorban a magyar kormánynak az anyagi segítségért, az építőknek, a presbitereknek és a gyülekezetnek az áldozatos munkáért, aminek köszönhetően új tetőt kapott és kívül-belül megújulhatott a templom.

Majd ismertette a település, illetve a szent hajlék és a gyülekezet történetét. 

Dancs István ezúttal nem az elvégzett munkáról számolt be, hisz az látható, inkább Isten gondviselő szeretetéről szólt, s adott azért hálát. Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház főgondnoka a hálaadás fontosságát hangsúlyozta: „Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra” (1Thessz 16-18). Egy-egy igével köszöntötték az ünneplő gyülekezetet a különböző gyülekezetekből érkezett lelkipásztorok, illetve Bátori József, az Ungi Református Egyházmegye főgondnoka. Hajgató Tamás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja az iskola és a templom szerepét, megtartó erejét hangsúlyozta.

Azt kívánta, hogy azok a padsorok is mihamarabb teljenek meg, amelyekből most a fiatal férfiak hiányoznak, s hogy az iskolákba is visszatérjenek a gyerekek. 

A hálaadó istentiszteletet a gecsei református gyülekezet Dávid Kovács Nóra vezette énekkarának szívet-lelket melengető szolgálata tette igazán felemelővé.

Marton Erzsébet

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.