Ballagás a Nagyberegi Református Líceumban

2022. Jul 12., szerző: Adminisztrátor

Mindannyian Isten gyermekei vagyunk

Huszonhatan ballagtak el a líceumból. A Nagyberegi Református Líceum a helyi református templomban tartotta tanévzáró ünnepségét. Igehirdetésében Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke kiemelte: mindannyian Isten gyermekei vagyunk.


– Ti Isten gyermekeiként vagytok magyarok, reformátusok. Ne azon dolgozzatok, hogy titeket így vagy amúgy határozzon meg a körülöttetek lévő társadalom, így vagy amúgy értékeljen, mert nem az ő értékelésük számít, hanem az Isten értékelése a fontos.

A vendégek közül elsőként Gyebnár István osztotta meg gondolatait a megjelentekkel. A beregszászi külképviselet ideiglenes ügyvivője megjegyezte, a tanévzáró ünnepség nemcsak a végzősöknek, családjaiknak az ünnepe, hanem a kárpátaljai magyar közösségnek is.

Kraus Viktor, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Ungi Egyházmegyéjének esperese kifejtette, most, amikor a kárpátaljai magyarság van rendkívül nehéz helyzetben, ők is fájdalmat éreznek. De ugyanezt a fájdalmat és rossz érzést megtapasztalták már az erdélyi és a felvidéki magyarok is.

– Mi szeretjük egymást, és testvérei vagyunk egymásnak. Jobban fáj, ha azt bántják, akit szeretünk, mintha minket bántanának. Ez azért van így, mert törődünk egymással, mert szeretjük egymást, mert egy vérből valók vagyunk… – hangsúlyozta az esperes.

 

Molnár Róbert lelkipásztor, a Magyar Református Szeretetszolgálat képviseletében érkezett az ünnepségre, és adta át a szeretetszolgálat összes munkatársának üdvözletét.

Szabó Dániel, a Magyar Református Presbiteri Szövetség tiszteletbeli elnöke igei köszöntést hozott, mint ahogy Zán Fábián Sándor is. A KRE püspöke köszöntőjében kiemelte, annak ellenére, ami ma az országban történik, igenis lehet

az idei évet a Hálaadás évének nevezni, mert az Isten megőrzött bennünket, tehát van miért hálálkodnunk, és a továbbiakban is lesz miért hálát adnunk az Úrnak.

Éppen ezért azt tanácsolta a végzősöknek, hogy mindig menjenek be a templomba, lépjék át a küszöbét, mert ők azok, akik tovább viszik az Ő nevét, a nemzet szeretetét.

Az ünnepség folytatásában a 10. évfolyam tanulói versekkel, énekekkel köszöntötték a ballagó diákokat. Az útravaló tarisznya, a reményt jelző zöld szalag és az érettséget szimbolizáló piros szalag birtokosai meghallgatták Tóth László lelkészigazgató igei útravalóját.

Sor került a staféta átadására. Ezzel a jelképes cselekedettel a végzősök szimbolikusan üzennek az őket követő diákoknak, hogy ezentúl komoly feladatok, új kihívások és sorsfordító döntések meghozatala vár rájuk a felnőtté válás kapuját átlépve. Innentől kezdve nekik kell példaképpé válniuk a diáktársaik számára.

A végzős diákok ünnepi műsorát követően Tóth László tiszteletes, a líceum lelkészigazgatója tartotta meg köszöntő beszédét.

– A háborús helyzet miatt egy újabb rendhagyó alkalomra gyűltünk össze. Rendhagyó, de mégis kiemelkedő. A mai napon Isten kegyelméből két osztály huszonhat tanulója mond búcsút az alma-maternek.

A 27-ik kibocsátással immár több mint 800-an mondhatják el magukról, hogy Kárpátalja elsőként indult református középfokú oktatási intézményének a végzősei közé tartoznak – jegyezte meg az igazgató.

A végzősöket arra kérte, a számvetésnél ne feledkezzenek meg arról, hogy egy több szempontból is nehéz időszakot megélve Isten akaratából jutottak el életük eme fontos pillanatához, az éretté váláshoz. Becsüljék meg az eddig elért eredményeiket és tegyenek meg mindent a továbbfejlődésért.

A tanév végén a ballagás alkalmával immár hagyománnyá vált, hogy elismerésben részesítik a kimagasló eredményeket elért tanulókat és tanárokat. A díjakat Tóth László nyújtotta át az arra érdemeseknek.

Az osztályfőnökök, Gálfi Dezső (11.A) és Kovács András (11.B) videóüzenetben köszöntötték búcsúzó diákjaikat. Mindketten kiemelték, a pedagógusok mindannyian azért dolgoztak, hogy ők tudjanak, ne csak tanuljanak. És ezt a tudást alkalmazni, és helyesen használni is tudják. Mindehhez hozzájárultak a tanulmányi kirándulások, a megmérettetések, a kiemelkedő eredmények, a kollégiumi közösség, a lelki alkalmak, a csendes hétvégék, a gyülekezeti utazások. Mindezt csokorba szedve vigyék magukkal, és táplálkozzanak legszebb korszakukból, de mindeközben bízzanak az Úrban, mert Ő a mi kősziklánk.

A szülők nevében Páll László köszönte meg a tanári karnak a gondoskodást, azt, hogy szinte szülői szeretettel oktatták, nevelték gyermekeiket, törődtek velük, felkészítették őket a nagybetűs életre.

Zárszót Tóth László mondott. A lelkészigazgató azon reményének adott hangot, hogy a végzősök soha nem feledkeznek meg a keresztyén értékrendről, és teljesítik feladatukat.

Forrás:   KISZó Hegedűs Csilla

 

 

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.