Lelkészbeiktatás Aklihegyen

2021. Jul 29., szerző: Adminisztrátor

Tisztán hirdetni az igét mindenkor

A Kárpátaljai Református Egyház Máramaros-Ugocsa egyházmegyéjében július 25-én beiktatták az aklihegyi református gyülekezet lelkipásztorát, Mészár Istvánt.

Az ünnepségen történelmi eseménynek lehettek tanúi a jelenlévők, hiszen most először lett a gyülekezetnek saját, megválasztott lelkipásztora, mivel Aklihegy csak az 1990-es években vált önálló gyülekezetté Oroszi Pál kezdeményezésére.

Az ünnepi istentiszteleten Hunyadi Attila, az egyházkerület esperese hirdette az Igét. Prédikációjában a jó lelkész milyenségét taglalta, majd elmondta, hogy nem az esetleges elvárásoknak szükséges megfelelni, hiszen a lelkipásztort maga Isten hívja el és választja ki egy adott gyülekezet vezetésére. Ő tudja, melyik gyülekezetnek milyen lelkészre van szüksége. Kifejtette, hogy az Úrra figyelő lelkész a „jó” és Istennek tetsző lelkipásztor.

Az igei szolgálat után Hunyadi Attila beiktatta Mészár Istvánt az Aklihegyi Református Egyházközség lelkipásztori tisztjébe. „Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással!” (2Tim 4, 2). „Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat!” (2Tim 4, 5) Ezután átnyújtotta a lelkésznek a templom kulcsát és a gyülekezet pecsétjét.

A továbbiakban a köszöntések sora vette kezdetét. Nagy Béla, az egyházkerület főgondnoka, Nagy Barna, az egyházmegye főgondnoka, a jelenlévő Ugocsa és Bereg megyei lelkipásztorok, illetve Oroszi József, a Tiszapéterfalvai kistérség polgármestere egy-egy Ige kíséretében kívántak áldást Mészár István további életére és szolgálatára. Dr. Huszár Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület nyugalmazott főgondnoka levélben köszöntötte a lelkészt. Végül egykori felügyelő lelkipásztora és keresztapja, Seres János tiszteletbeli esperes-lelkész mondott beszédet, melyben hálát adott azért a változásért és formálódásért, amit Isten a keresztfia életében véghez vitt gyermekkorától mostanáig. Mészár István a tivadari és a batári gyülekezetekben is szolgált beosztott lelkészként, így a fent említett közösségek képviselői is átadták üdvözletüket.

Mészár István székfoglaló beszédében bizonyságot tett Istenbe vetett hitéről, kifejezte háláját az elmúlt 12 évért, amit a gyülekezetben beosztott lelkészként töltött. Felhívta a figyelmet a Szentírás olvasásának fontosságára, hogy megérthessük Isten hozzánk szóló üzenetét, majd kérte Istent, hogy használja őt áldott eszközeként, hogy továbbadhassa, hirdethesse az Igét. „Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad.” (Ézs 40, 8)

Végezetül a helyi gyülekezet ifjúságának verses, énekes köszöntése következett, majd szeretetvendégségre invitálták a résztvevőket.

Seres Johanna

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.