Gyülekezeti terem átadása Badalóban

2021. Jun 23., szerző: Adminisztrátor

A közelmúltban gyülekezeti terem átadására került sor Badalóban, amely az istentiszteletek melletti alkalmak gyakorlását segítheti majd elő.A felújítás a helyi gyülekezet adakozásából valósult meg, és amely a jövőben a Békesség gyülekezeti terem nevet viseli majd.

A mintegy 50 négyzetméternyi helyiség a parókia legnagyobb termének számít, és közel három évtized után újult fel teljes egészében a padlótól a mennyezetig. Kicserélésre került az elektromos hálózat, a bejáratiajtó, valamint a helyiség teljes egészében új burkolatot és bútorzatot is kapott.

Az új teremnek elsősorban a gyülekezetben immáron néhány éve áldásos tevékenységet folytató helyi asszonykör tagjai örülnek a legjobban, akik önkéntes diakóniai szolgálat keretében olyan étkezési termékeket (pelmenyi, lekváros derelye stb.) állítanak elő, amelyeknek az értékesítéséből befolyt összegekkel a helyi rászorultak és betegek testi és lelki felépülését segítik elő. Persze az asszonykörnek való otthonadás mellett a Békesség terem a jövőben ifjúsági munkának és más, a gyülekezet épülését szolgáló alkalmaknak is helyet ad majd.

Az ünnepélyes átadón jelen volt Zán Fábián Sándor püspök, valamint Nagy Béla főgondnok is, akik nagy örömmel vágták át az avató szalagot.

A 458. dicséret (,,Az Úr csodásan működik”) eléneklését követően Sápi Zsolt helyi lelkipásztor köszöntötte a jelenlévőket. Zán Fábián Sándor a 100. zsoltárból vett idézettel – „Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vígassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket és nem magunk, az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk” – kérte Isten áldását arra a munkára és azokra az alkalmakra, amelyek az elkövetkező időben ebben a korszerűen és szépen felújított teremben zajlanak majd. Az asszonykör áldásos tevékenységére utalva a püspök úr kiemelte, hogy ebben a teremben a jövőben nemcsak lelki, de testi táplálékhoz is juthatnak majd az arra rászorulók és annak szükségét érzők.

Nagy Béla azt emelte ki, hogy ezen a hálaadó alkalmon az Úr lépésről lépésre mutatja meg az összetartozás erejét, hiszen a lelki épülés mellett itt majd olyan diakóniai szolgálat is zajlik, amely az elesetteknek és betegeknek nyújt testi és lelki segítséget.

Az asszonykör nevében Péter Margit mondott köszönetet a korszerű körülményekért, és egy bibliai idézetre utalva – ,,Egymás terhét szeretettel hordozzátok” – annak a reményének adott hangot, hogy az itt folyó munka elsősorban a szeretet jegyében zajlik majd.

A Békesség gyülekezeti terem kialakítása a helyi gyülekezet érdeme, de mindezért Istennek legyen hála és dicsőség!

Jakab Lajos gyülekezeti tag

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.