Felnőttkonfirmáció Beregardóban

2020. Aug 21., szerző: Adminisztrátor

„Aki vallást tesz rólam…”

A református egyház hitgyakorlatában az már természetes, hogy fiatalok 14-15 éves korukban konfirmálnak. Ezt a már óvodában megkezdett hitoktatás után kétéves konfirmációs felkészítés előzi meg, majd a sikeres vizsgát követően nyilvánosan vallást tesznek hitükről Isten és a gyülekezet előtt.

Ám emellett felnőtt konfirmációra is lehetőség nyílik azok számára, akik például oly korban éltek, amikor tiltották az ifjúsággal való hittanfoglalkozásokat, a konfirmációoktatást, a konfirmálást, illetve bármi más okból kimaradtak ebből. Vagy akit más felekezetben kereszteltek meg, de református hitünket vallja és abban él, aki meggyőződésből a református felekezethez kíván tartozni. Esetleg a hitét gyakorló református szeretné hitbeli bizonyosságát elmélyíteni, megerősíteni és megvallani. Mert „Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt” (Máté 10,32)

A konfirmáció a fogadalmat tevő személyes döntése Krisztus és az Ő egyháza mellett. Aki elnyerte a hit ajándékát, a gyülekezet nyilvánossága előtt tesz bizonyságot személyes döntéséről.Legfontosabb kötelessége pedig a szeretet parancsolatának megtartása: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívből… és a te felebarátodat, mint magadat”.

A beregardói református gyülekezetben az elmúlt vasárnap ünnepi istentisztelet keretében első alkalommal került sor felnőtt konfirmációra, amikor is négyen tettek önként és felelősségteljes szívvel fogadalmat Isten és a gyülekezet előtt. Az igehirdetést követően Balázs Antal lelkész számolt be a képzés menetéről, hangsúlyozva, hogy a felnőtt konfirmáció áldott lehetőség, amikor elkötelezett hívő emberek vallást tesznek hitükről, és szent fogadalommal elkötelezik magukat a hívő életre.

A fogadalomtételt követően a lelkész egy-egy ige kíséretében kért áldást a hitvallók életére.

-marton-

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.