Sajtóközlemény

2020. Aug 19., szerző: Adminisztrátor

A CODE VDIC, az Önkéntes Katasztrófavédelmi Beavatkozó Kapacitás Együttes Fejlesztése elnevezésű és HUSKROUA/1702/8.1/0035 azonosítószámú projekt Nyitórendezvénye 2019.09.25-én, Sátoraljaújhelyen, a BIZTONSÁG HETE, ezen belül pedig a BIZTONSÁG NAPJA események keretében került megrendezésre.

A projekt fő célkitűzései a Kárpátok Eurorégió térségében új önkéntes kapacitások létrehozása, eljárásmódok közös fejlesztése, a veszélyhelyzetek esetén a beavatkozó erőforrások összehangolása, egy négyoldalú határmenti együttműködés keretében.

Egy közös, határon átnyúló önkéntes hálózat létrehozásával a projektpartner szervezetekfő célja a természeti és ember okozta katasztrófák megelőzése és rugalmas ellenállóképesség fejlesztése a programterületen.A Biztonság Napján rendezett - az Európai Együttműködés Napjához is kötődő -, projektindító rendezvény ünnepélyes keretet biztosított és jó lehetőséget adott a projekt fejlesztési elképzeléseinekminél szélesebb körben való megismertetéséhez.

Napjaink egyik kihívása mind nemzeti mind nemzetközi szinten a közösségek számára a káresemények növekvő száma és mértéke. Nyilvánvaló, hogy ezt a tendenciát ellentételezni csak a társadalom erőforrásainak nagyobb mérvű, hatékonyabb kihasználásával lehet. Annak ellenére, hogy nemzeti szinten, az új katasztrófavédelmi törvény bevezetése óta Magyarországon jelentős fejlesztések folynak, és folytak, az integrált katasztrófavédelem és a kiterjedt kárterület kezelés nem nélkülözheti a jól kiképzett és felszerelt önkéntes szervezeteket.

A projekt a növekvő káresemények előfordulásának és a közösségre mért károk csökkentésének lehetőségeit támogatja, egyrészt a fenyegetett közösségek rugalmas ellenálló képességének növelésével, másrészt a beavatkozó önkéntes szervezetek humán és eszközfejlesztése segítségével.

 

 

 

Az önkéntesek emberi erőforrásainak növelését egyrészt a társadalom mind szélesebb rétegéinek bevonása (toborzás), másrész a meglévő állomány megtartása/fejlesztése/képzése jelenti. Az önkéntes emberi erőforrás-menedzsment az egyénnek, mint a fejlesztés alanyának a célirányos befolyásolását jelenti, alkalmazkodóképességének és felkészültségének javítása érdekében, amit a projekt képzési lehetőségei teljes mértékben támogatnak.

Az egyre gyorsuló ipari és technológiai fejlesztések és az egyre gyakrabban előforduló extrém időjárási körülmények rendkívüli mértékben megnövelik a társadalomra ható fenyegetéseket, kockázatokat; ezt az egyre erősödő sérülékenységet csak korszerű eljárásmódokkal és korszerű eszközökkel lehet kezelni. Az önkéntes szervezetek projektszemléletű anyagi-technikai fejlesztését a humánerőforrásokkal egyenrangú, azokat kiegészítő és azokkal szoros kapcsolatban lévő kérdéskörként kezelik a projekt partnerek. A résztvevő szervezetek (önkéntes és egyházi szervezetek és önkormányzatok) projektfejlesztési iránya feladatorientált jellegű; a gyakorlati alkalmazásra való felkészülés áll a középpontban.A fejlesztések a programterületen jelentősen növelik a lakosság biztonságát.

A partnerek közös fejlesztő tevékenysége az alapja a jövőben, a hatásos közös, határmenti önkéntes, segítségnyújtó beavatkozásnak. A közös munka alapján növekvő kapacitások mind nemzeti, mint térségi szinten magasabb szintű és gyorsabb beavatkozást tesznek lehetővé a helyi, nemzeti és határmenti régiók szintjén egyaránt.

A projekt a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI CBC 2014-2020 Program támogatásával valósul meg.


A PROJEKTBEN RÉSZTVEVŐ PARTNEREK:

·         Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség (vezető partner)

·         Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pálháza (Magyarország)

·         Királyhelmec (KráľovskýChlmec) Város Önkormányzata (Szlovákia)

·         Szinérváralja (Seini) Önkormányzata (Románia)

·         Babeș–Bolyai Tudományegyetem (Románia)

·         Kárpátaljai Református Egyházkerület (Ukrajna)

 

A megvalósítás időszaka: 2019. szeptember 1. – 2021. augusztus 31. (24 hónap)

A támogatás összege: 847 630,69 €

A projekt teljes költségvetése: 941 811,90 €.

Ebből a Kárpátaljai Református Egyház mint Ukrán partner része: 124 101,36€

 

Videóanyag a Nyitórendezvényről itt érhető el:

CODE VDIC a hírekben

 

Közösségi média oldalak:

https://www.facebook.com/codevdic/

https://twitter.com/CodeVdic

   


   

   

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.