Közgyűlés és lelkészszentelés

2020. Jul 19., szerző: Adminisztrátor

Rendhagyó egyházkerületi közgyűlésre került sor a Kárpátaljai Református Egyhárkerületben. Az alkalom a karanténelőírásoknak megfelelően, szabadtéren, a KRE püspöki hivatalának kertjében került megrendezésre.

Nyitóáhítatában Zán Fábián Sándor kiemelte, a halál nem győzhet, hiszen maga a feltámadott Úr szól ma is hozzánk, az Ő Szentlekével erősít, vezet.

A napirendi pontok elfogadása, a számbavétel és szavasás után a püspöki jelentést hallgattuk meg. A 2019-es esztendő bőven adott feladatot egyházkerületi vezetőinknek úgy itthon, mint nemzetközi szinten. Kiemelkedő volt a refomáció évében elkezdődő reformáció gyermekei programra való visszatekintés. Fontos lépések történtek egyházi ingatlanok felújításában, valamint hangsúlyos a szülőfüldön maradást segítő óvodaépítések programja. Egyházi intézményeink, iskoláink kiemelkedő teljesítményéért köszönet az itt szolgáló pedagógusoknak, a hála pedig Istené. Reménységünk van affelől, hogy ezek a tálentumok egyszer kamatostul vissztérnek közénk és gazdagítják majd Isten itt élő egyházát is.

Reménységre ad okot az is, hogy a közgyűlés előtt hat lekipásztor felszentelésére is sor kerülhetett, akik Kárpátalja református gyülekezeteiben végeznek szolgálatot: Balázs Antal, Bodnár Miklós, Cserniga Gyula, Dénes-Zsukovszky Elemér, Margitics János és Szemere Judit.

A lelkészszentelés helyszíne a kárpátaljai mártírlelkészek emlékére emelt emlékmű volt, mely emlékeztet mindannyiunkat arra a hűségre, áldozatra, melynek jellemeznie kell minden kor elhivatott lelkipásztorát.

Az esküt a lelkészektől Héder János a KRE főjegyzője vette ki. Áldást kért szolgálatukra a KRE püspöke, Zán Fábián Sándor, majd a KRE főgondnoka, Nagy Béla két igét helyezett a lelkipásztorok és egybegyűltek szívére. Ezek után a megyék esperesei, főgondnokai köszöntötték a felszentelteket. 

Az alkalmat a beregszászi református gyülekezet kamarakórusának énekszolgálata gazdagította.

Fotó: Szimkovics Tibor

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.